NAUCZYCIEL: Dorota Serwa

PRZEDMIOT: Edukacja wczesnoszkolna

KLASA Ia

 

TEMATYKA

CO TO ZNACZY BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM?

15.04.2020r. –  Zabawa i nauka

16.04.2020r.  – Przedsiębiorcze dzieci

17.04.2020r. –  Literowe zagadki

Szczegółowy plan zajęć wysyłany każdego dnia na e-mail rodziców.

 

PRZYGODA- TO JEST TO! EKOLOGIA.

20.04.2020r. – Czym podróżujemy?

21.04.2020r. – Jak spędzamy  wolny czas?

22.04.2020r. – O czym śnimy?

23.04.2020r. – Oto wyzwania

24.04.2020r. – Podróże z rodzicami.

Szczegółowy plan zajęć wysyłany każdego dnia na e-mail rodziców.

 

MALI ARTYŚCI

27.04.2020r. – Jesteśmy odbiorcami sztuki

28.04.2020r. – W muzeum malarstwa

29.04.2020r. – W muzeum rzeźby

30.04.2020r.- Jestem Polakiem

Szczegółowy plan zajęć wysyłany każdego dnia na e-mail rodziców.