Nauczyciel: Joanna Suchowolak

Klasa VIII B

1.06.2020 r. (1 godz.)- Przypominamy twórczość A. Mickiewicza – Pan Tadeusz, Do M***, Stepy akermańskie. Powtórzenie- akcent wyrazowy (rozdz. IV podr.- str. 182-190 oraz rozdz. I podr. do kl. VII – str. 47-49, 50-57).

 

2.06.2020 r. (1 godz.)- Przypominamy twórczość A. Mickiewicza – Świtezianka, Dziady cz. II, Niepewność ( rozdz.  III podr. do kl. VII –  str. 130-137; rozdz.  IV podr. do kl. VII- str. 172-177 oraz rozdz.  V podr. do kl. VII- str. 208-210 ).

 

03.06.2020 r. (2 godz.)- Przypominamy twórczość A. Mickiewicza- Śmierć Pułkownika, Reduta Ordona.  Powtórzenie- imiesłowy, rozbiór logiczny zdania. (rozdz. VI podr.  do kl. VII- str.  252-264, 273-274; rozdz. IV- str. 201; rozdz. VII- str. 320-322).

 

05.06.2020 r. (2 godz.)-  Powtórzenie wiadomości z zakresu słowotwórstwa (rozdz. II podr.  do kl. VII- str.  98-100 oraz 108-109). Mowa zależna i niezależna- powtórzenie  (rozdz. I podr. do kl. VIII- str. 42-43).

 

8.06.2020 r. (1 godz.)- Przypominamy Zemstę A. Fredry. Frazeologizmy- powtórzenie. (rozdz. IV podr. do kl. VII- str. 213-219 oraz rozdz. I podr. do kl. VIII- str. 53-57, str. 13-15).

 

9.06.2020 r. (1 godz.)- Powtórzenie wiadomości- Charles Dickens Opowieść wigilijna. Skróty i skrótowce.  ( rozdz. III podr. do kl. VII- str. 155-167).

 

10.06.2020 r. (2 godz.)- I. Krasicki Żona modna. Satyra- powtórzenie Zapożyczenia– powtórzenie (podr. rozdz.  III- str.  161-168, str. 128-131). Upodobnienia fonetyczne i uproszczenia grup spółgłoskowych-  powtórzenie (rozdz. I podr. do kl. VII- str. 45-46).

 

12.06.2020 r. (2 godz.)-  Antoine de Saint- Exupery Mały Ksiażę- powtórzenie. Kompozycja wypowiedzi. (rozdz. II podr. do kl. VII- str. 110-113, str. 83-84). Reportaż, tekst naukowy, tekst popularnonaukowy (rozdz. IV podr. do kl. VIII- str. 221-227). Powtórzenie przed egzaminem- Epoki i dzieła literackie (rodzaje i gatunki literackie, świat przedstawiony, narracja, środki artystyczne);  gramatyka (części mowy, słowotwórstwo; części zdania, składnia); ortografia  i interpunkcja.

 

15.06.2020 r. (1 godz.)- Słynne dzieła sztuki – M. Anioł Stworzenie Adama (rozdz. IV podr. do kl. VIII- str.122-127); Pieter Breugel Wieża Babel (rozdz. V podr. do kl. VII- str. 238-239). Powtórzenie przed egzaminem- Formy wypowiedzi.

 

16.06.2020 r. (1 godz.)- Egzamin ósmoklasisty.

 

17.06.2020 r. (2 godz.)- Egzamin ósmoklasisty.

 

19.06.2020 r. (2 godz.)-   Omówienie egzaminu  ósmoklasisty.

 

22.06.2020 r. (1 godz.)- W. Szymborska Nienawiść  (rozdz. V podr. do kl. VII- str. 232-237).

 

23.06.2020 r. (1 godz.)-  Jan Sztaudynger Fraszki (wybór)-(rozdz. I  podr. do kl. VII, str. 38-41).

 

24.06.2020 r. (2 godz.)-  Moje plany na przyszłość.

 

26.06.2020 r. (2 godz.)-  Zakończenie roku szkolnego.