Nauczyciel: Małgorzata Zbytniewska

 

KLASA 4

Tematy: 1-5 czerwca

Temat: Kraina języka. Określenia. Grupa podmiotu i orzeczenia. – 2 godziny

[podręcznik: s. 279–283; zeszyt ćwiczeń: s. 131–138]

Temat: Czy rozumiesz to, co czytasz? Spotkanie 6. „O tym, co jest najpiękniejsze na świecie”.

Anatol Stern” O tym, co jest najpiękniejsze na świecie”.

[podręcznik: s. 284–288]

– test nr 6 sprawdzający stopień opanowania umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem

Temat: O tym, co jest najpiękniejsze na świecie. Rozmawiamy o wartościach.  Anatol Stern

„O tym, co jest najpiękniejsze na świecie”.

[podręcznik: s. 284–289; materiały dodatkowe: WSiPnet. Tworzenie wypowiedzi. Mówienie i pisanie]

Temat: Zakręty ortografii. Wielka litera w tytułach i nazwach świąt.  Agnieszka Frączek ”Trudne sąsiedztwo”.

[podręcznik: s. 290–291; zeszyt ćwiczeń: s. 180–184;

Temat: Czy zajączek żył wśród prawdziwych przyjaciół?  Ignacy Krasicki „Przyjaciele”

[podręcznik: s. 292–293]

Tematy: 8-25 czerwca

Temat: Dlaczego nie zawsze należy mówić to, co się myśli? Maria Terlikowska „Ziółko”.

[podręcznik: 294–295]

Temat :Kraina języka. Wypowiedzenie i jego części.Podsumowanie.

– wypowiedzenie

– podział wypowiedzeń

– zdanie

– równoważnik zdania

– podmiot

– orzeczenie

– określenia

– grupa podmiotu

– grupa orzeczenia

[podręcznik: s. 296–298]

Temat: Przedstawiamy fragment poznanego utworu w formie komiksu. Astrid Lindgren” Ronja, córka zbójnika”.

[podręcznik: s. 299–303]

Temat: Nasza przyjaźń . Powtórzenie i uporządkowanie treści zawartych w 7. rozdziale pod ręcznika.

Uczeń rozumie pojęcia: określenia, wyraz określany i określający, orzeczenie, pod- miot, grupa podmiotu, grupa orzeczenia – wskazuje podmiot i orzeczenie

– oddziela grupę podmiotu od grupy orzeczenia

– rozwija grupy podmiotów / orzeczeń określeniami

– określa rodzaj podanych zdań ze względu na cel wypowiedzi, sposób wypowiadania oraz obecność orzeczenia

– przekształca zdanie oznajmujące w zdanie pytające i rozkazujące

– przekształca równoważniki w zdania

– omawia schemat budowy listu prywatnego

– pisze list prywatny

– adresuje poprawnie kopertę

Temat: Naśladowanie dźwięków. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

https://epodreczniki.pl/a/wyrazy-dzwiekonasladowcze-w-poezji-i-prozie/Dg76FM8I1

Temat: Jak opisać świat? Opis- przypomnienie i utrwalenie wiadomości.

http://www.scholaris.pl/zasob/48326?eid[]=PODST&bid=0&iid=0&query=opis+postaci&api=

Temat: Pisownia wyrazów z ó-u. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

http://scholaris.pl/zasob/63782

Temat: Cudze słowa w cudzysłowie.

https://epodreczniki.pl/a/mowienie-o-mowieniu/DQPtjzjAk

Temat: Ludzie listy piszą. List- przypomnienie i utrwalenie wiadomości.

https://epodreczniki.pl/a/napisz-list-jak-poeta/DrsKcMWwp

Temat: Do czego potrzebny jest tytuł? Redagowanie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i pisemnych –ćwiczenia. Powtórzenie i uporządkowanie wiadomości.

http://scholaris.pl/zasob/104854?bid=0&iid=&query=do+czego+potrzebny+jest&api=

Temat: Recepta na kłopoty z ortografią. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

http://scholaris.pl/zasob/55471?bid=0&iid=&query=piszemy+recept%C4%99&api=

Temat: Książka jest dobra na wszystko. Propozycje lektur w klasie 5.

 

KLASA 5b

Tematy: 1-5 czerwca

Temat: Blisko natury – piszemy sprawdzian.

Temat: W ogrodzie sztuk.

[podręcznik: s. 251; zeszyt ćwiczeń: s. 112–114]

Temat: Jaki był stosunek Jerzego do własnej twórczości? Kornel Makuszyński” Szaleństwa

panny Ewy”.

[podręcznik: s. 252–256]

Temat: Sporo piszę, więc zostanę pisarzem. Orzeczenie i jego rodzaje.  Kraina języka. Różne rodzaje orzeczeń. -2 godziny

[podręcznik: s. 257–259; zeszyt ćwiczeń:s. 163–166]

https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv -powtórzenie wiadomości z klasy 5.

 

Tematy: 8-25 czerwca

Temat: Ostatnio na lekcji zdarzyło się coś niezwykłego… – piszemy sprawozdanie.

[podręcznik: s. 269–271; zeszyt ćwiczeń:s. 49–54]

Temat: Dopełnienie – nieznana nam dotąd część zdania. Kraina języka. Dopełnienie.

[podręcznik: s. 278–280; zeszyt ćwiczeń:s. 166–168]

Temat: Ogród sztuki –powtórzenie i uporządkowanie materiału.

– treści zawarte w 6. rozdziale podręcznika

– uosobienie

– porównanie

– ożywienie

– frazeologizm

– martwa natura

– pejzaż

– orzeczenie czasownikowe

– orzeczenie imienne

– dopełnienie

– film dokumentalny, fabularny, animowany

– sprawozdanie

[podręcznik: s. 288–290]

Temat: W jakich okolicznościach to się stało? – poznajemy okolicznik.

[podręcznik: s. 297–299; zeszyt ćwiczeń: s. 169–172]

Temat: To już wiemy! Kraina języka. Podsumowanie wiadomości z klasy V.

Temat: W jaki sposób należy pisać pozdrowienia?

[podręcznik: s. 319–320; zeszyt ćwiczeń: s. 9–11, 13]

Temat: Kilka rad dla osób, które pisać nie potrafią zgodnie z ortografią. Zakręty ortografii. Pisownia em, en, om, on, ą, ę. Agnieszka Frączek ”Malarz szalony”

Temat: Bohaterowie naszych lektur –czy chcielibyśmy mieć takich przyjaciół? Utrwalę umiejętności związane z charakterystyką i oceną bohaterów literackich i filmowych.

http://scholaris.pl/zasob/104826%C2%A0

Temat: Książka czy film? Zastanowię się, czy lepiej przeczytać lekturę, czy obejrzeć adaptację powieści. Propozycja lektur omawianych w klasie 6.

http://scholaris.pl/zasob/51758?eid[]=PODST&sid[]=JPOL3&bid=0&iid=&query=ksi%C4%85%C5%BCka+czy+film&api=

 

KLASA 8a

Tematy: 1-5 czerwca

Temat: Powtórka z lektur –A.Mickiewicz „Dziady cz.2”

https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii%C2%A0

Temat: Mitologia grecka- powtórzenie wiadomości.

https://epodreczniki.pl/a/na-poczatku-byl-chaos-ale-uporzadkowaly-go-mity/DFMJ5CDEV%C2%A0

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem –część 1, część 2, część 3,część 4 -4 godziny

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200317%20SP_Dzien%202.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200318%20SP_Dzien%203_ODP.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200319%20SP_Dzien%204_ODP.pdf

 

Tematy: 8-25 czerwca

Temat: Epoki literackie. Powtórzenie wiadomości na temat epok literackich i periodyzacji literatury.

Temat: Sprawdzian na zakończenie nauki w klasie 8.

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem –część 7, część 8.   – 2 godziny.

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200324%20SP_Dzien%207_ODP.pdf

http://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200325%20SP_Dzien%208_ODP.pdf%C2%A0

Temat: Wielka powtórka z gramatyki.

http://scholaris.pl/zasob/51588?eid[]=GIM&sid[]=JPOL4&bid=0&iid=0&api=%C2%A0

Temat: Świat jest pełen Odysów, czyli wędrówką jest życie człowieka.

http://scholaris.pl/zasob/70636?bid=0&iid=&query=%C5%9Bwiat+jest+pe%C5%82en&api=

Temat: W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

http://scholaris.pl/zasob/110665

Temat: Człowiek i jego świat w języku i w gramatyce . Kategorie gramatyczne, części mowy – przypomnienie i utrwalenie wiadomości.

https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-i-jego-swiat-w-jezyku-i-w-gramatyce/D4lYWsbdY%C2%A0

Temat: Jak żyć w wirtualnym świecie?

https://epodreczniki.pl/a/plemiona-sieci/D1Anof5qb