Klasa 4

SZCZEGÓŁOWE PLANY PRACY, KARTY PRACY, ZADANIA DO WYKONANIA DOTYCZĄCE KAŻDEJ GODZINY LEKCYJNEJ UMIESZCZANE SĄ W DANYM DNIU NA FACEBOOKU –GRUPA JĘZYK POLSKI KLASA 4

Wsipnet-informacje o aktualnych testach do wykonania , terminach ich wykonania znajdują się na Facebooku –grupa język polski klasa 4.

 

1.Legendy ojczyste. Przygotowanie do sprawdzianu.

– treści zawarte w 5. rozdziale podręcznika – rozumie pojęcia: legenda, podanie, rytm, pantomima – określa elementy rytmu w wierszu

– określa części mowy

– definiuje wypowiedzenie

– rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi: oznajmujące,

pytające, rozkazujące

– rozpoznaje wypowiedzenie wykrzyknikowe

– określa wyróżniki opisu jako formy wypowiedzi

– redaguje opis wyglądu postaci

2.Legendy ojczyste – piszemy sprawdzian. Sprawdzian kontrolny nr 5

3. Przedstawiamy informacje na temat naszych rodzin w formie drzewa

genealogicznego. Małgorzata Szyszko-Kondej, Ciocia Alusia nie zaśnie bez smoczka…

[podręcznik: s. 230–235]

4. Drzewo genealogiczne mojej rodziny.

5. Dlaczego nie należy się spóźniać? Julian Tuwim, Spóźniony słowik

[podręcznik: s. 236–237]

6. Kraina języka. Zdania i równoważniki zdań.

[podręcznik: s. 238–240, zeszyt ćwiczeń:s.122–126]

7. Tylko jedna mama na…Joanna Kulmowa, „Mamy mamę”. Joanna Kulmowa, Mamy mamę

[podręcznik: s. 241]

8. Piszemy opowiadanie.

– opowiadanie twórcze

– opowiadanie odtwórcze

– dialog

[podręcznik: s. 248–249, zeszyt ćwiczeń:s.28–34]

9. Dlaczego Nini stała się niewidzialna? Tove Jansson, Opowiadanie o niewidzialnym dziecku

( 2 godziny)

[podręcznik: s. 242–249]

10. Zakręty ortografii. Formy czasu przeszłego czasowników. Agnieszka Frączek, Dziwny kot

– pisownia form czasu przeszłego czasowników typu: zacząć, wziąć

[podręcznik: s. 250–251; zeszyt ćwiczeń:s. 178–179]

11. Czy obrażanie się na rodziców to dobry sposób na wybrnięcie z niekorzystnej dla nas sytuacji?

Anna Onichimowska, Krzysztofa Pączka droga do sławy

( 2 godziny)

[podręcznik: s. 252–254]

12. Czy rozumiesz to, co czytasz? Spotkanie 5.„Powrót taty”. Adam Mickiewicz, Powrót taty

[podręcznik: s. 255–258]

– test sprawdzający stopień opanowania umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem

13. Komu kupiec zawdzięcza ocalenie życia? Adam Mickiewicz, Powrót taty

[podręcznik: s. 255–258]

14. Kraina języka. Podmiot i orzeczenie.

( 2 godziny)

[podręcznik: s. 259–261, zeszyt ćwiczeń:s. 126–131]

Tematy: 25-29 maja

Temat: „Tu jest wszystko, co się kiedykolwiek chciało mieć”. Rozmawiamy o Nangijali. Astrid. Lindgren” Bracia Lwie Serce”.

[podręcznik: s. 262–267]

Temat: W rodzinie – przygotowanie do sprawdzianu.

Treści zawarte w 6. rozdziale podręcznika .

Uczeń rozumie pojęcia:

– wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania, orzeczenie, podmiot, związek główny

– wskazuje czasowniki w formach osobowych

– odróżnia zdania od równoważników zdań

– tworzy równoważniki zdań

– przekształca równoważniki zdań w zdania

– przekształca zdania w równoważniki zdań

– wskazuje podmioty i orzeczenia

– dopisuje orzeczenia do podanych podmiotów

– redaguje opowiadanie

Temat: W rodzinie – piszemy sprawdzian.

Temat: Przygotowujemy się do pisania listów.

[podręcznik: s. 276–278, zeszyt ćwiczeń: s. 37–40]

 

Temat: Czego dowiadujemy się o Felku – głównym bohaterze poznanego opowiadania?

Małgorzata Szyszko-Kondej” Napiszę książkę o III b, ale na pewno nie sama…” -2 godziny

[podręcznik: s. 272–276]

Klasa 5 b

SZCZEGÓŁOWE PLANY PRACY, KARTY PRACY, ZADANIA DO WYKONANIA DOTYCZĄCE KAŻDEJ GODZINY LEKCYJNEJ UMIESZCZANE SĄ W DANYM DNIU NA FACEBOOKU –GRUPA JĘZYK POLSKI KLASA 5b ORAZ PRZESYŁANE UCZNIOM NA POCZTĘ E-MAIL

Wsipnet-informacje o aktualnych testach do wykonania , terminach ich wykonania znajdują się na Facebooku –grupa język polski klasa 5b oraz są przesyłane uczniom na pocztę e-mail

  1. Znaczenie światła w przypowieściach. Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. [podręcznik: s. 207–208].
  2. Kim jest dobry pasterz z ewangelicznej przypowieści? Dobry Pasterz

[podręcznik: s. 186–187 (infografika),209–210]

3. Co jest istotą miłości do drugiego człowieka? Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

Lusia Ogińska, Dobry Samarytanin

[podręcznik: s. 211–212]

4. Wszyscy jesteśmy z jednej makówki. Czesław Miłosz, Przypowieść o maku

[podręcznik: s. 213–214]

5. Świat Biblii – przygotowanie do sprawdzianu.

– treści zawarte w 4. rozdziale podręcznika

– przypowieść

– grupa podmiotu

– grupa orzeczenia

– frazeologizm (związek frazeologiczny)

– przyimek

– związek wyrazowy współrzędny i podrzędny

[podręcznik: s. 215–216]

6. Świat Biblii – piszemy sprawdzian. Sprawdzian kontrolny nr 4.

7. Jakie środki poetyckie zastosował Julian Tuwim w wierszu Mowa ptaków?

[podręcznik: s. 224–226; zeszyt ćwiczeń:s. 75–78]

8. Część zdania, która pomaga w opisie. Kraina języka. Przydawka

[podręcznik: s. 221–223; zeszyt ćwiczeń:s. 156–159]

https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC

* ćwiczenia dotyczące tylko przydawki

9. Jaką rolę w życiu rodziny odgrywał pies Burek? Paweł Beręsewicz, Burek

[podręcznik: s. 227–229]

10. On jest zupełnie wyjątkowy! Jak opisać ulubione zwierzę.

[podręcznik: s. 230–233; zeszyt ćwiczeń:s. 39–40]

11. Niejeden z nas nieraz popełnił błąd ortograficzny. Zakręty ortografii. Pisownia przeczenia „nie” z liczebnikami. Agnieszka Frączek, Kompani

[podręcznik: s. 234–235; zeszyt ćwiczeń:s. 181]

12. Ustalamy zasady dotyczące postępowania z bezpańskimi psami. Ryszard Marek Groński, Nos

[podręcznik: s. 236–237]

13. Redagujemy ogłoszenia.

[podręcznik: s. 237; zeszyt ćwiczeń:s.46–49]

14. Zabawa słowami w wierszu Juliana Tuwima Figielek.

[podręcznik: s. 238]

15. Przedstawiamy poznaną legendę w formie komiksu- Wilk z Gubbio.

[podręcznik: s. 239–240]

Tematy: 25-29 maja

Temat: Cóż począć, gdy nie wiadomo, co już zrobiono, a co pominięto? Kraina języka. Nieosobowe formy czasownika

[podręcznik: s. 241–243; zeszyt ćwiczeń: s. 160–162]

Temat: O szacunku do każdego stworzenia. Ignacy Krasicki” Dzieci i żaby”.

[podręcznik: s. 53, 244]

Temat: Nasz głos w obronie środowiska.

[podręcznik: s. 245–246]

Temat :Wyprawa w nieznane, czyli jak chronić przyrodę? Konstanty Ildefons Gałczyński” Kronika olsztyńska”.

[podręcznik: s. 247]

Temat: Blisko natury – przygotowanie do sprawdzianu.

Treści zawarte w 5. rozdziale podręcznika:

– przydawka

– rodzaje przydawek

– dźwiękonaśladownictwo

– osobowe i nieosobowe formy czasownika

– orzeczenie

– pisownia nie z liczebnikami

– ogłoszenie

– opis zwierzęcia

[podręcznik: s. 248–250]

 

Klasa 8a

SZCZEGÓŁOWE PLANY PRACY, KARTY PRACY, ZADANIA DO WYKONANIA DOTYCZĄCE KAŻDEJ GODZINY LEKCYJNEJ UMIESZCZANE SĄ W DANYM DNIU NA FACEBOOKU –GRUPA JĘZYK POLSKI KLASA 8A

Wsipnet-informacje o aktualnych testach do wykonania , terminach ich wykonania znajdują się na Facebooku –grupa język polski klasa 8a

1. Praca z lekturą –cd – K. Kosmowska „Pozłacana rybka”(2godziny)

2.Sprawdź się! Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną…

Cz. Miłosz Nadzieja; G. Klimt Nadzieja II

podręcznik, karty pracy

3. Sprawdzian kontrolny – rozdział 5.( 2 godziny)

4. Trening przed egzaminem ósmoklasisty. Quiz z lektur.

https://ose.gov.pl/rest/public/file?fileId=1034

5. Lepiej zapobiegać. O normie językowej i błędach w wypowiedziach

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy

6. Skrawki czasu I. Fink Zabawa w klucz

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy

7. Czym byłby świat, gdyby nie napełniała go nieustanna krzątanina poety…

C. Miłosz, Który skrzywdziłeś; Deklaracja praw człowieka (fragment)

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy

8. To nie sny są szalone, szalona jest jawa. W. Szymborska Koniec i początek

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy

9. Gatunki literackie. – podr. str. 320-321; Epoki literackie.- podr. str. 356- 357; Trening przed egzaminem ósmoklasisty.

10. Trening przed egzaminem ósmoklasisty. Biblia jako niewyczerpane źródło kultury. Powtórzenie i uporządkowanie wiadomości.

https://epodreczniki.pl/a/czy-biblia-zyje/D19OcyGDD

11. W poszukiwaniu lepszego świata W. Szymborska Utopia

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy

12. Szczęście zaprogramowane A. Huxley Nowy wspaniały świat (fragment)

podręcznik, zeszyt ćwiczeń

13. Trening przed egzaminem ósmoklasisty.

14. Mądrość i uśmiech S.J. Lec Myśli nieuczesane (wybór)

podręcznik, zeszyt ćwiczeń

15. Język w stanie podejrzenia S.Barańczak Określona epoka.

– podr. str. 340-342, pol. 1-11; zeszyt ćw. str. 164-166;

16. Trening przed egzaminem ósmoklasisty.

https://www.wsip.pl/upload/2020/03/TRENING_EGZAMIN_SP_POL8_1_TEST.pdf?x75237

 

Tematy: 25-29 maja

Temat: Powtórka z lektur –A.de Saint –Exupery „Mały Książę” -2 godziny

https://epodreczniki.pl/a/oswoic-znaczy-stworzyc-wiezy/Dh5Skc4v6

https://epodreczniki.pl/a/ziemia—planeta-ludzi/D1K7nJ0Hh

Temat: W stylu urzędowym –powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

https://lekcjaliteratury.pl/styl-urzedowy-cechy/

Temat: Nazwy miejscowe- przypomnienie i utrwalenie zasad pisowni.

https://sjp.pwn.pl/zasady/Odmiana-i-pisownia-obcych-nazw-geograficznych;629640.html

Temat: Trening przed egzaminem ósmoklasisty. Sprawdzian kontrolny –rozdział 7 -2 godziny

Temat: Powtórka z lektur –A.Mickiewicz „Dziady cz.2”

https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii%C2%A0