Nauczyciel: Małgorzata Zbytniewska  (kontakt z nauczycielem poprzez platformę WSiP, Messengera , Facebook, skrzynkę pocztową, telefoniczny)

Przedmiot: język polski

 

27- 30 kwietnia: kontynuacja zagadnień podanych wcześniej (poniżej).

 

Klasa 4

1.Jaki związek z herbem Warszawy ma poznana legenda?

Ewa Szelburg-Zarembina, Warszawa, stolica Polski

[podręcznik: s. 191–193]

2. Kraina języka. Podsumowujemy naszą wiedzę o częściach mowy.

[podręcznik: s. 194–195]

3.Do jakich faktów historycznych i wydarzeń legendarnych nawiązuje poznana legenda?

Stefania M. Posadzowa, Stopka królowej Jadwigi

[podręcznik: s. 196–198]

4. Czego dowiadujemy się z treści utworu o czasach króla Zygmunta Augusta?

Maria Krüger, Głowy wawelskie

[podręcznik: s. 199–201]

5.lekcja 3 (gov.pl –zdalne lekcje –klasa 4)

https://lektury.gov.pl/lektura/pani-twardowska

Poznam balladę „ Pani Twardowska” A. Mickiewicza.

6. Zabawa w teatr, czyli przygotowujemy przedstawienie kukiełkowe na podstawie „ Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza.

[podręcznik: s. 202–211]

7.Raz – dwa – trzy! O rytmie.

Adam Mickiewicz, Pani Twardowska

[podręcznik: s. 208–209 (polecenia

11.–15.); zeszyt ćwiczeń: s. 45–46]

8.Projektujemy herb naszej miejscowości.

[podręcznik: s. 212–213]

9.Kraina języka. Wypowiedzenie i jego rodzaje.

[podręcznik: s. 214–216; zeszyt ćwiczeń:

s. 116–122]

10.lekcja 21 ( gov.pl –zdalne lekcje-klasa 4)

https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv

Orzeczenie.

11..Przygotowujemy program szkolnej wycieczki

„Na tropach legendy”.

[podręcznik: s. 222–224]

 

 

Klasa 5b

1. Lekcja 9 ( gov.pl- zdalne lekcje-klasa5)

https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego—cwiczenia/DFviviFTB

Analiza zdania pojedynczego.

2. Dodajemy określenia, czyli budujemy zdania rozwinięte.

[podręcznik: s. 188–189; zeszyt ćwiczeń: s. 151-153]

3. Księga, która mówi o początku.

Anna Kamieńska, Stworzenie świata

[podręcznik: s. 190–193]

4. Opowieść o raju, czyli historia Boga, jabłka, węża i człowieka.

Kenneth McLeish, Adam i Ewa

[podręcznik: s. 194–196]

5. Radość ze świata, który nas otacza.

Franciszek Karpiński, Pieśń poranna

[podręcznik: s. 197]

6. Przyimek stoi przy imieniu.

[podręcznik: s. 198–200; zeszyt ćwiczeń: s. 154-156]

7. Na pewno czy na niby? Pisownia przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych.

[podręcznik: s. 201–203; zeszyt ćwiczeń:s. 181-185]

8. Kto ma uszy, niechaj

słucha…” Przypowieść o siewcy

[podręcznik: s. 186–187 (infografika),

204–206]

9. lekcja 13 ( gov.pl –zdalne lekcje –klasa 5)

http://scholaris.pl/zasob/56100

Powtórzę wiadomości o liczebnikach.

10. lekcja 14 ( gov.pl –zdalne lekcje-klasa 5)

http://scholaris.pl/zasob/61900

Różne typy słowników.

11. lekcja 15 ( gov.pl –zdalne lekcje- klasa 5)

http://czytanieobrazow.pl/

Z wizytą w wirtualnym muzeum.

 

 

Klasa 8a

1. Gdziekolwiek będziesz… Nazwy miejscowe i ich odmiana

podręcznik, zeszyt ćwiczeń

lekcja 14 ( gov.pl zdalne lekcje klasa 8)

Nazwy miejscowe

2.Odpowiednie dać rzeczy – słowo… Etykieta językowa.

podręcznik, zeszyt ćwiczeń

3. Odpowiedzialność za słowo. Etyka językowa

podręcznik, zeszyt ćwiczeń

4. Nieszczęścia nie będzie…Pisownia wyrazów z partykułą nie

podręcznik, zeszyt ćwiczeń

5. Wybrane środki stylistyczne

podręcznik – infografika

( powtórzenie wiadomości o środkach poetyckich, tropy stylistyczne, środki składniowe, brzmieniowe, leksykalne)

6. Śpiew z pożogi. K. Baczyński Elegia o …. [chłopcu polskim]

podr. str. 297-299; zeszyt ćw. 135-137

7. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój… A. Świrszczyńska Strzelać w oczy człowieka, Jej śmierć ma 16 lat; M. Wańkowicz Ziele na kraterze (fragment).

podr. str. 300-304; zeszyt ćw. 138-141

8. Kamienie wołać będą. T. Różewicz Warkoczyk.

podr. str. 305-307; zeszyt ćw. 142-144

9.Różne oblicza bohaterstwa.

https://epodreczniki.pl/b/Pa5CG6OaN

10.Ginąć dla tej, co nie zginęła.

https://epodreczniki.pl/b/PfXQsrzFq

11.Na grobach ojców naszych.

https://epodreczniki.pl/b/P18H2vKGA