Nauczyciel: Grażyna Czuba

 

Proszę na bieżąco śledzić wpisy na WsiPnecie, ponieważ tam zamieszczane są testy i zestawy ćwiczeń utrwalających i sprawdzających  realizowany materiał.

 

    

Klasa V a

    TEMAT: Zabawa słowami w wierszu JulianaTuwima ,,Figielek”

Podr. s. 238

 

 1. Wypisanie nazw zwierząt występujących w wierszu. Dopisanie zestawionych z nimi czasowników w formie bezokoliczników. Podanie informacji na temat zachowania zwierząt wg wzoru, np.  [komar – przekomarzać się – spierał się z komarem;

 

 1. Wyjaśnienie tytułu wiersza: figielek zdrobnienie od figiel – książ. «zabawny czyn, postępek mający na celu rozśmieszenie kogoś, wywołujący wesołość»; wyrazy bliskoznaczne: żart, psota, psikus, kawał, szpas, krotochwila, dowcip, gag

 

 1. Odczytanie wymowy utworu,np.celem wiersza jest żart słowny, zabawa słowem.

 

 1. Dla wszystkich 4,5,6 polecenie z podr. s. 238

 

 1. Dla chętnych 7 z podr.

 

 

Temat ; Przedstawiamy poznaną legendę Wilk z Gubbio  w formie komiksu. ( dwie lekcje).

 Podr. s. 239-240

Pol. 1-5 dla wszystkich, 1 i 5 pisemnie.

Dla chętnych:

Przedstaw 3 wybrane punkty planu legendy w formie komiksu.

Pol. 6

 

TEMAT: CÓŻ POCZĄĆ, GDY NIE WIADOMO, CO JUŻ ZROBIONO, A CO POMINIĘTO?(dwie lekcje)

Podręcznik, s. 241–243 pol.. 1-8 dla wszystkich

Pol. .9 dla chętnych

Zeszyt ćwiczeń, s. 160–162

Ćw. 97- 101   dla wszystkich,

Dla chętnych ćw. 102/162

 

Temat: O szacunku do każdego stworzenia. Ignacy Krasiicki  „Dzieci i żaby”.

Podr. s. 244

ZADANIE 1. Przypomnij sobie cechy bajki, a następnie przy podanych cechach zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

 1. Jest zwięzłą opowiastką.
 2. Cechuje ją rozbudowana i skomplikowana fabuła.
 3. Ma uroczysty charakter.
 4. Zawiera morał.
 5. Bohaterami mogą być zwierzęta mające ludzkie cechy.
 6. Nastrój jest zawsze pełen tajemniczości i grozy.
 7. Za pomocą uosobienia są w niej przedstawiane wady ludzkie.
 8. Często występuje w niej kontrast.
 9. Zawsze wygrywa w niej dobro, a zło zostaje ukarane.
 10. Jej celem jest pouczenie czytelnika.

ZADANIE 2. Podaj tytuły bajek poznanych w tym roku szkolnym.

ZADANIE 3. Podaj po dwie cechy każdego z bohaterów przedstawionych w bajce.

 1. a) chłopcy –
 2. b) żaby –
 3. Zacytuj wers z bajki Dzieci i żaby zawierający morał. Krótko objaśnij jego sens.

Proszę przwesłać wykonane polecenia.

 

Temat: Dbajmy o środowisko.

 Podr. s. 245-246

Pol. 4i 6 pisemnie.( proszę przesłać)

Pol. 7 dla chętnych.

 

Temat: WYPRAWA W NIEZNANE, CZYLI JAK CHRONIĆ PRZYRODĘ? KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI „KRONIKA OLSZTYŃSKIA”

 1. Odtworzenie nagrania piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=dfQYdD1lS1A
 2. Odczytanie tekstu (podręcznik, s. 247).
 3. Wypisanie czasowników ujawniających podmiot liryczny i określenie, z jaką działalnością człowieka się wiążą .
 4. Wypisanie wyrażeń określających świat przyrody (np. te obłoki, nowe brzegi, stare bory).
 5. Znajdź zdjęcie (ilustrację), które można by zatytułować „Jutro popłyniemy daleko” i wklej je do zeszytu.

Dla chętnych: 4. polecenie z podręcznika, s. 247; wykonanie ilustracji, którą można by zatytułować: „Tak bije olbrzymie, zielone serce przyrody”.

 

Temat: Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 5.(trzy lekcje).

Podr. str. 248-250. ( proszę przesłać rozwiązania)

 

Temat: Sporo piszę, więc zostanę pisarzem. Orzeczenie i jego rodzaje.(2lekcje)

Podr. s. 257-259  pol. 1,2,3,5,6, 7 dla chętnych

Zeszyt ćw. s. 163-166 pol. 103-106, 107, 108 dla chętnych

 

Temat: Czy zawsze piszemy wyrazy zgodnie z brzmieniem? (2 lekcje)

Podr. s. 272-273  pol. 3-6

Zeszyt ćw. s. 186-188 pol. 1-5

 

Temat: Rozbieżności między mową a pismem. Powtórzenie.

Zeszyt ćw.  s. 188 pol. 1-3.

 

Temat: Co dopełnia  dopełnienie. (dwie lekcje)

Podr. s. 278-280  pol. 1,2,4, 7 dla chętnych

Zeszyt ćw. s. 166-168  pol. 109-112, 113 dla chętnych

 

Klasa VI a

 

TEMAT: RADOŚĆ POETY – WISŁAWA SZYMBORSKA RADOSŚĆ PISANIA(dwie lekcje)

    Podr.213- 214

Zapoznajcie się z fragmentami filmu o  Noblistce:

https://www.youtube.com/watch?v=RrM0fA6rQe8

 

 1. Przeanalizujcie zadania od 1-9 z podręcznika.
 2. Rozwiążcie test, a wyniki prześlijcie do  8 maja (obowiązkowo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Praca pisemna – dla chętnych(do wyboru): należy przesłać w formie zdjęcia lub dokumentu WORD
 2. a) Zredaguj wypowiedź pisemną , która mogłaby stanowić kartkę z dziennika poety.
 3. b) Wyobraź sobie, że przeprowadzasz wywiad ze znanym poetą polskim. Jakie pytania na temat jego  pracy mógłbyś mu zadać? Zapisz poprawnie dziesięć pytań do wywiadu. Pamiętaj o myślnikach i formach grzecznościowych.

 

TEMAT: BIBLIOFIL W PIZZERII. Małgorzata Musierowicz Język Trolli( 3 jednostki lekcyjne)

Podręcznik, str. 221–226

 1. Przeczytanie tekstu Małgorzaty Musierowicz. Język Trolli”
 2. Wyjaśnienie pojęć: bibliofil, ekslibris (ramka Czy wiesz, że… podręcznik, s. 226).
 3. Zredagowanie krótkiej notatki w formie dokończenia zdań, np.

Główny bohater opowiadania nazywał się…

Chłopiec wybrał się wraz ze swoim dziadkiem do…

Niebywałą ekscytację starszego pana wywołały…

W pizzerii przebywały też inne osoby, które…

Dziadek Józka przywołał pewną datę. Był to rok…

Pewna książka wywołała w dziadku Józka wspomnienia związane z…

Właściciel pizzerii został wezwany nie dlatego, że pizza była niesmaczna, ale…

Właściciel pizzerii nie rozumiał powodu wezwania go do stolika, gdyż…

Starszy pan opuścił lokal z postanowieniem, że…

W opowiadaniu zastosowano narrację…

Narratorem jest…

Tekst Małgorzaty Musierowicz zaliczymy do rodzaju literackiego, jakim jest…

 1. Dla wszystkich pol. 9 ze str. 225-226 (dedykacja) – koniecznie przesłać

Dla chętnych: Wykonaj ekslibris własnego księgozbioru.

Zapoznaj się z historią ekslibrisu( dla chętnych).

https://epodreczniki.pl/a/moj-ksiegozbior-moj-ekslibris/DWeCI3rAG

 

TEMAT: Funkcje zaimków w zdaniu. ( 2 lekcje)

Podr, s. 252-254

 1. ćw. S. 150- 155

Przepisz do zeszytu notatkę lub skopiuj:

 

 

 

 

 

 

Dla chętnych:

Ćw. 80 str. 155,

Przeanalizuj wybrane ćwiczenia z e-podręczników:

https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/DYKvnq2rY

 

 

Temat:  OPOWIEŚĆ O KSIĄŻCE DAWNO TEMU, GDY ZNAKI RYTO W KAMIENIU… POZNAJEMY HISTORIĘ KSIĄŻKI (dwie lekcje)

 1. Przeanalizować  różne techniki rejestracji słów (na podstawie tekstu i osi czasu.
 2. Wyjaśnić frazeologizmy takie jak: benedyktyńska praca, czy czytać od deski do deski, bialy kruk.
 3. Zwrócic uwagę na dawne i współczesne formy książki ( audiobooki, e- booki).
 4. Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem i chcesz w kilkunastu zdaniach zachęcić kupujących w księgarni do przeczytania właśnie redagowanej przez ciebie książki. Zadanie należy przesłać.
 5. Dla chętnych Zaprojektuj okładkę twojej ulubionej książki. Pamiętaj o atrakcyjnym kroju pisma, kolorystyce.

 

 

TEMAT: KSIĄŻKI CZEKAJĄ NA CIEBIE.

Podr. s.237-238

Pol. 1 , 2.

Lista bestsellerów książkowych dla młodzieży.  Stwórz listę 3 tytułów książek, które zaproponowalibyście swoim kolegom i koleżankom do przeczytania. Każdy tytuł uzasadnij jednym zdaniem.( proszę przesłać).

Praca dla chętnych:

Zaprojektuj zakładkę z hasłem zachęcającym do czytania.

 

TEMAT: KLASA 6 ORAZ… BRACIA LUMIÈRE POLECAJĄ KINO! WITOLD BOBIŃSKI, PANIE, PANOWIE! KINEMATOGRAF LUMIÈRE’A (dwie lekcje)

Podr. s. 239-241

 1. Po zapoznaniu się z tekstem Witolda Bobińskiego na temat początków kina uzupełnij poniższą notatkę.

Mówiąc o początkach kina mamy najczęściej na myśli rok ………………………… . Wówczas to dwaj bracia, Auguste i Louis ………………………………………………………………, zaprezentowali nikomu dotąd nieznany aparat filmowy zwany ………………. ……………………………………………………. . Pierwsza projekcja filmu pokazującego ………………………………………………………….. ………………………………………. miała miejsce w paryskim Salonie Inumieredyjskim Grand Caffé. Film trwał …………………………….. minuty i zapoczątkował nową erę w europejskiej kulturze.

 1. Pol. 4

Obejrzenie  fragmenut filmu braci Lumière Wyjście robotników z fabryki (1895), np. ze strony: https://www.youtube.com/watch?v=YXD56XL4R80

Wskazywanie różnic między dziełem Lumiere a wspólczesnym kinem.

 

ZADANIE 3. W dostępnych źródłach znajdź szczegółowe informacje o dwóch swoich ulubionych filmach. Uzupełnij tabelkę.(proszę przesłać)

Tytuł filmu Reżyser Obsada (główne role) Rok produkcji Kraj produkcji Rodzaj filmu

 

 1. Zadanie dla chętnych: Gdybyś reżyserował / reżyserowała ekranizację wybranej przez siebie lektury szkolnej, których ze znanych aktorów polskich lub zagranicznych obsadziłbyś / obsadziłabyś w rolach pierwszoplanowych, drugoplanowych i epizodycznych? Podaj tytuł lektury i kilka nazwisk wraz z krótkim uzasadnieniem.

 

 

TEMAT RODZAJE PLANÓW FILMOWYCH  Z DOŁU, Z GÓRY, Z DALEKA I Z BLISKA – CZYLI O PRACY KAMERY NA PLANIE FILMOWYM.

Podr. s. 242-243

 1. Zapoznanie się z rodzajami planów filmowych.
 2. Przeanalizowanie pol. 1-3 z podr.
 3. Przeczytaj” Czy wiesz,że…”
 4. Przygotuj się do testu z WSiPnetu na ten temat.

 

Temat: Zakręty ortografii. Przeczenie nie z zaimkami. Podsumowanie pisowni przeczenia nie z różnymi
częściami mowy. Agnieszka Frączek, Nie ten smok (dwie lekcje)

Podr. 255-257

Pol. 1-7.

Ćwiczenia z WsiPnetu

 

Temat: „Rola mola” Małgorzata Strzałkowska.

Podr. s. 258-259 pol. 1, 2 , 3 ,5, 9- proszę przesłać.

 

Temat: Śmiech w filmie.

Podr. s. 260- 262

Analiza  poleceń z podręcznika.

Pisemnie pol. 6 i 8.

 

Temat: Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 5. (dwie lekcje)

Podr. s. 263-264  pol. 1-.11

Temat: Ojej! Nowa część zdania do zapamiętania.

Podr. s.271-273

Analiza poleceń z podręcznika

Pisemnie   pol. 7/273

 

Temat: Jak partykuła może zmienić znaczenie wypowiedzi.

Podr. s.273-274  pol. 8,9/274

Dla chętnych: Narysuj krótki komiks, w którym zastosujesz wykrzykniki. Wpisz je w dymki.

 

Klasa VII b

Temat: Co się kryje w zdaniu?( 2 lekcje)

Podr. s. 201

Przenanalizuj przykłady z e- podręczników:

https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego—cwiczenia/DZbaw9DDf

 1. Ćw/ s.106-108 (ćw1-6)

 

Temat: UCZUCIOWE DYLEMATY. ADAM MICKIEWICZ, NIEPEWNOŚĆ

Proszę wysłuhać tekstu piosenki podanej poniżej lub w innym wykonaniu;

https://www.youtube.com/watch?v=VBDYT4wJAa4

Podręcznik strona 208-210,

Zeszyt ćwiczeń strona 109-111 (ćw.1-9)

 1. POLECENIE 2 z podręcznika s. 210

Uzupenij tabelę wg wzoru.

Zwrotka Przykłady zachowań z wiersza
przemawiające za przyjaźnią świadczące o zakochaniu
I • nie wzdycha, nie płacze, gdy znajduje się daleko

• zachowuje spokój w chwili spotkania („nie tracę zmysłów”)

• kiedy rozstanie trwa dłużej, tęskni, czuje brak drugiej osoby
II • nie pamięta rysów twarzy adresatki wiersza, gdy znajduje się daleko • czuje jej bliską obecność
III • nie czuje potrzeby zwierzania się ze swoich kłopotów, żalenia się • chodząc bez celu, kieruje swoje kroki do jej domu, pragnie ją odwiedzać

 

 1. 3/210
 2. Wierszj ako przykad liryki bezpośredniej (pol. 4.)
 3. Rytmiczność utworu (pol. 5).
 4. Polecenie 8 dla wszystkich-proszę przesłać.

5. Zadanie pisemne dla chętnych: Gdyby adresatka wiersza „Niepewność” otrzymała tekst  utworu w formie listu, jaka mogłaby być jej odpowiedź? Odpisz w imieniu dziewczyny. Proszę przesłać  zdjęcie lub dokument WORD

 

 

Temat: Typy zdań złożonych współrzędnie.

Podr.s. 211-212

Przeanalizujcie tabelę ze s.211

Pol. 1 i 2 s. 212

 1. ćw. s..112-114(ćw. 1-5)

 

Temat: Człowiek człowiekowi wilkiem… Tadeusz Różewicz „List do ludożerców”( 2 lekcje)

Podr.s.222- 225

Pisemnie pol. 1-5, 10,

Polecenie 12 (list otwarty) należy przesłać

Dla chętnych pol. 10, 11-wysłuchaj nagrania piosenki Cz. Miłosza:

https://www.youtube.com/watch?v=kVp0BB6J-HI

 

Temat: Kocha, lubi, szanuje. Typy zdań współrzędnie złożonych. (trzy lekcje)

Podr. s. 211-212

Zapoznać się z wiadomościami w tabeli na s.211.

Pol. 1-4 z podr.

Zeszyt ćw.s. 112-114.

Ćwiczenia z WsiPnetu

 

TEMAT: WALKĘ STWORZYŁA NATURA, NIENAWIŚĆ JEST WYNALAZKIEM CZŁOWIEKA WISŁAWA SZYMBORSKA, NIENAWIŚĆ (FRAGMENT) ( dwie lekcje)

Wysłuchanie recytacji wiersza:

https://www.youtube.com/watch?v=poPCVXHbJW0

Podr. s. 232-236

Pol. 1,2,3, 12,13, 14( proszę  przesłać rozwiązania).

 1. ćw. s.125-127 pol. 1-8

 

Temat: Zdania podrzędnie złożone. Ćwiczenia wprowadzające, utrwalające i sprawdzające.

( 4 lekcje)

Prześledzenie typów zdań podrzędnie złożonych w podręczniku.

Podr. s. 226- 229  Pol. 1-4

 1. ćw. s. 117-124

Testy z WSiPnetu

 

Temat: „ Wódz to był wielkiej mocy i sławy”. Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”.(dwie lekcje)

Podręcznik s. 252-255

Emilia Plater jako żołnierz i świety.

Pol. 2, 3 ,4, 5, 7 – pisemnie

Analiza pol. 9. 10, 12, 13, 15, 17

Zeszyt ćwiczeń s. 130-131

 

Temat: Moc poetyckiego słowa. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”. ( trzy lekcje)

Podręcznik s. 257-264

Zeszyt ćw. s. 132-134

 1. Kontekst historyczny- tekst wstępny.
 2. Osoba mówiąca( pol. 1.) adiutant generała Jana Umińskiego- Stefan Garczyński.
 3. Symboliczny obraz walczących stron (Polacy i Rosjanie). ( pol. 3, 6)
 4. Poetycki opis bitwy. ( pol. 5 )
 5. Wobec potęgi cara.(pol. 9-12)
 6. Idea poematu. ( pol. 13, 15)
 7. Dwie prawdy. ( pol. 16)