Nauczyciel: Grażyna Czuba

 

Klasa 7B

Język polski:  5 godzin tygodniowo

Temat: Przemówić do serc. Jan Paweł II „Przemówienie  do młodzieży”(fragment).

https://www.youtube.com/watch?v=CwaxEG1fYok

Ważne pojęcia:

– retoryka,

– środki językowe (werbalne ) i pozawerbalne w przemówieniu

Podr. s. 85-89

Zeszyt ćwiczeń s. 47-49

Polecenie 14 str. 89 dla chętnych

 

Temat: Na ścieżkach myśli- wielcy filozofowie starożytności.

Podr. s. 90 91

– sporządzić krótką notatkę.

 

Temat: W poszukiwaniu mądrości. „Świat Zofii”(fragment).  Kim był Sokrates?

https://epodreczniki.pl/a/sokrates-przed-sadem/D8oyAbHnJ

Ważne pojęcia:

– „Wiem, że nic nie wiem”,

-źródła prawdziwej wiedzy,

– ironia sokratejska,

–  szczęście wg Sokratesa

Podr. s. 92- 95

Zeszyt ćwiczeń s 50, 51

 

Temat: Utrwalamy i sprawdzamy wiadomości ze słowotwórstwa.

https://www.youtube.com/watch?v=4H5aT2bAlCQ

https://www.youtube.com/watch?v=MuMt7niCFTo

https://www.youtube.com/watch?v=Krq04iLmHUU

Rozwiąż testy z WSiPnetu.

 

Temat: Charyzmatyczny nauczyciel. Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych  Poetów”(fragment).

https://epodreczniki.pl/a/idealny-nauczyciel/D1C88pyt9

osoby chętne mogą obejrzeć film

Ważne pojęcia

– charyzma,

–doskonałość,

– tradycja,

-honor,

– kreatywność,

– carpe diem,

-opinia jako forma wypowiedzi,

Podr. s. 101-107

Zeszyt ćwiczeń s. 57-59

Polecenie 8  ze str. 105 proszę przesłać w formie zdjęcia lub dokumentu Word

 

Temat: Sprawdź się! W poszukiwaniu autorytetu.

Podr. s. 116-119

Obowiązkowo: pol.  1-15 w tym pisemnie 3,4, 6, 12

Dla chętnych 16 ( przemówienie poświęcone profesorowi)

 

Temat: Misja językowa. Typy zdań.

Podr. s. 195, 196

 

Temat: Wieczne mity. Prometeusz współczesny.  K.Wierzyński „Strofa o Prometeuszu”, Z. Herbert Stary Prometeusz”

 

– przypomnienie mitu o Prometeuszu, https://www.youtube.com/watch?v=aOFPmueJjpY

– kara Prometeusza,

-archetyp

– prometeizm,

-prometejski

– symbolika ognia,

– literacki i malarski wizerunek tytana

Podr. s. 178- 180

Zeszyt ćwiczeń s. 88- 89

Obowiązkowo pol. 4, 5, 6  pisemnie str.180

Dla chętnych  pozostałe zadania( zwłaszcza 9 i 10 ze str.180)

 

 

 

Klasa VIA

Język polski 5 godzin tygodniowo

Temat: „ Dziś widzę wielką Warszawę”. Do jakiej refleksji skłania przemówienie radiowe prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego?  (fragment przemówienia prezydenta Warszawy  Stefana Starzyńskiego)

Podr. s. 164-165

https://www.youtube.com/watch?v=mx44KzFBRQE&feature=youtu.be

– analiza tekstu,

– adresat przemówienia,

-okoliczności wygłoszenia przemówienia,

-kontrast między planami prezydenta a wojenną rzeczywistością,

Uzupełnienie tabeli:

Stolica w planach Stolica we wrześniu 1939 roku
 

 

 

sporządzenie notatki biograficznej na temat Stefana Starzyńskiego  ( dla wszystkich),

– synonim wyrazu”wielka”,

–  środki językowe zastosowane przez prezydenta-   pol. 3/163,

Zadanie dla chętnych:

Na podstawie tekstu przemówienia i oraz dostępnych źródeł ( m.in. zaproponowanego y przeze mnie filmu  archiwalnego) oceń postawę prezydenta  Stefana Starzyńskiego. Pamiętaj o argumentach.

 

Temat:  Walczące dzieci – najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego.  S.  R. Dobrowolski  „Warszawskie dzieci”,  Komiks M. Romańskiego „Nic się,dziadku, nie  martw”

Podr. s. ,69- 172

Zasoby internetowe:

nagranie piosenki

warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=mqdgz-_7iN0

(Dziś idę walczyć, Mamo!, sł. Józef Szczepański „Ziutek”)

https://www.youtube.com/watch?v=kaR5UH94S9M

–  Geneza utworu: pieśń została skomponowana miesiąc przed wybuchem powstania i 1 sierpnia nagrana dla powstańczej radiostacji Błyskawica; była bardzo popularna, nazywana hymnem powstańczym,

-temat pieśni i komiksu,

– dosłowne i przenośne znaczenie tytułu utworu „Warszawskie dzieci”,

-funkcja środków użytych w wierszu,

– postawa harcerzy,

-wartości, które były ważne dla warszawiaków,

-rola środków dźwiękonaśladowczych w komiksie,

Zadanie dla wszystkich 4/172-opis pomnika  –koniecznie przesłać w formie zdjęcia, skanu lub pliku Word

Zadanie dla chętnych:  6/172-komiks

https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA

https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA

 

Temat:  Marek Grechuta „Solidarność”.

Nagranie piosenki :

https://www.youtube.com/watch?v=5Zks67_sWCs

Podr. s. 177-178

– pojmowanie pojęcia solidarność przez autora pieśni  pol.  1/178,

-historia ruchu „Solidarność”( polecenie 2/178),

-polecenie 5/178  dla wszystkich

 

Temat: Podsumowanie wiedzy.  Sprawdzian nr 3.

Podr. s. 179-180

Testy  z WSiPnetu

 

Temat:   Co zagraża światu? Jaka czeka nas przyszłość? „Jak ocalał Świat” Stanisław Lem.( dwie jednostki lekcyjne)

https://epodreczniki.pl/a/jak-ocalal-swiat/Dqengmn8tv

Podr. s. 201- 206

– fikcja, fantastyka,

– wyznaczniki gatunkowe science fiction(literatury fantastyczno – naukowej) Patrz  Zapamiętaj! str. 206

– opisz, jak mógł wyglądać świat, zanim Klapaucjusz wydał polecenie, żeby maszyna zrobiła Nic oraz –   jak wyglądał po częściowym wykonaniu przez nią rozkazu.

– wykonanie polecenia 6. z podręcznika, s. 206.

–  Przed czym przestrzega utwór Stanisława Lema?   wnioski zapisz w zeszycie (pol. 4/205),

-wykonanie zadań z karty pracy:

1. To zdjęcie najsympatyczniejszego (chyba!) Obcego – E.T. Czy znasz innych bohaterów literackich lub filmowych, którzy przybyli z innych planet? Podaj przykłady, opisz historię jednego z nich.

2. Ułóż rebus z wyrazem Kosmos. Pamiętaj, aby kolejne elementy układanki wyrazić wyłącznie za pomocą obrazków związanych z fantastyką naukową (statki kosmiczne, wyposażenie kosmonauty, aparatura badawcza i komunikacyjna itd.)

3. Wyobraź sobie, że jesteś zmuszony / zmuszona opuścić Ziemię i zamieszkać na nowej planecie. Jakie rzeczy tłumaczące, czym jest nasza cywilizacja, zabierzesz ze sobą? Wypisz je, a wybór uzasadnij.

Zadanie dla chętnych: 11 ze str. 206

 

Temat: Mali zastępcy- zaimki.( dwie lekcje)

https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/DYKvnq2rY

– jakie częś imowy zastępują zaimki,

Podr. s. 227- 229

Zeszyt ćwiczeń s. 150- 155

 

 

Klasa VA

5 godzin tygodniowo

Temat: Wszyscy jesteśmy z jednej makówki. Czesław Miłosz „ Przypowieść o maku”.

film „Przypowieść o maku” w reżyserii według pomysłu Agnieszki Kosińskiej oraz Michała Wojtasika, kompozycja   i śpiew Malin Sverigee, który jest adaptacją tekstu Miłosza

https://www.youtube.com/watch?v=bCyVKykR-DA

Podręcznik s.213 – 214

– wypisz obrazy, które pojawiają się w każdej zwrotce,

– wypisz z I zwrotki elementy potwierdzające, że mamy do czynienia

z mikrokosmosem,

-wyjaśnij sens wyrażenia „wszystko w makówce”,

– spróbuj wyjaśnić,  dlaczego wiersz Miłosza można nazwać przypowieścią.

– wykonaj pol. 9/214

– dla chętnych pol. 11/214

 

Temat:   Powtórzenie i utrwalenie wiadomości  z Biblii. Świat Biblii.  Sprawdzian nr 4  z podręcznika

( 2 lekcje)

Testy z WSiPnetu

 

Temat: Jakie środki poetyckie zastosował Julian Tuwim w wierszu „Mowa ptaków”?( 2 lekcje)

https://www.youtube.com/watch?v=dRcEprzTxTA

Podr. s. 224-226

Zeszyt ćwiczeń s. 75-78

-tematyka wiersza,

-odgadnięcie gatunków ptaków opisanych w wierszu, polecenie 5 z podr. str. 225

-zapoznanie z pojęciami dźwiękonaśladownictwo, wyraz dźwiękonaśladowczy – na podstawie ramki Zapamiętaj ( podr. s. 226),

-wykonanie  6,7,8 polecenia  z podr. s.226,

– dla wszystkich pol.  42-47 z zeszytu ćwiczeń s.75-78

– dla chętnych pol. 48-49  s.78

 

 

Temat: On jest zupełnie wyjątkowy-jak opisać swoje ulubione zwierzę. „Nasi ulubieńcy”

Podr. s. 230-233

Zeszyt ćwiczeń s. 33-40

-podanie synonimów do określeń na zdjęciach na s. 230( np. wspaniały – cudowny, świetny, najmilszy, piękny, niezwykły, uroczy, fantastyczny, przemiły, prześliczny, wdzięczny, zachwycający, bajeczny, rozbrajający, rozkoszny, słodki, śliczny]

-przeczytanie opisu Kropcia i notki z leksykonu przyrodniczego. Wskazanie różnic – wykonanie 4. i 5. polecenia z podręcznika, s. 233. [ np. notka: krótka, rzeczowa, zwięzła, uporządkowana, logiczna, obiektywna; opis: szczegółowy, obrazowy, plastyczny, subiektywny, oceniający)

-wybór  ciekawego  lub egzotycznego zwierzęcia (np. kangur, kameleon, nosorożec, pingwin, motyl),  a następnie  opisanie zwierzęcia w formie notki encyklopedycznej,

-zapoznanie się z 8 wskazówkami dla opisującego zwierzę (podręcznik, s. 231)

-wykonanie 71. i 72 polecenia z zeszytu ćwiczeń, s. 39–40. 6

– zadania dla wszystkich: opis zwierzęcia – ulubionego lub wymarzonego(( proszę przesłać zdjęcie, skan lub plik Word)

-wyjaśnij znaczenie „zwierzęcych” frazeologizmów. W razie potrzeby skorzystaj  z odpowiedniego słownika:

tyle co kot napłakał –

zjeść konia z kopytami –

koń by się uśmiał –

pierwsze koty za płoty – pieskie życie –

czuć się jak ryba w wodzie –

– dla chętnych: wykonanie fotograficznego katalogu ulubionych zwierząt z krótkimi opisami.

 

Temat: Niejeden z nas popełni błąd ortograficzny. Zakręty ortografii.  Pisownia „nie” z     liczebnikami.    A. Frączek „Kompani”

Podr. s. 234-235

Zeszyt ćwiczeń s. 181

Zapamiętaj! (2. polecenie z podręcznik, s. 235). Zapisanie wniosków (zasady) w zeszycie.

wykonanie  4. polecenia z podręcznika, s. 235 – uzupełnienie przysłowia, uzasadnienie pisowni z przeczeniem nie;   polecenia z zeszytu ćwiczeń, s. 181 – zastąpienie cyfr różnymi rodzajami liczebników

zadania dla wszystkich: 5. polecenie z podręcznika, s. 235;

polecenia z karty pracy:

ZADANIE 1. Do podanych wyrazów dobierz określenia synonimiczne spośród wyrazów nierzadko, mało, częstokroć, niedużo, parokrotnie, czasem, wiele, sporo, czasem, dużo

nieraz – …………………………………………………………………………

niewiele – …………………………………………………………………………

niejedno – …………………………………………………………………………

Napisz przykładowe zdania z wyrazami, do których dobierałeś / dobierałaś synonimy. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastąp wskazane wyrazy odpowiednimi określeniami spośród podanych słów: nie jedno, niejedno, nie raz, nieraz, niewiele, nie wiele

Często spędzaliśmy tam wakacje. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niejednokrotnie byłem świadkiem takich sytuacji ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wiedziało o tym kilka osób ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imion miłości – wiele. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– zadanie  dla chętnych: Wymyśl tekst dyktanda sprawdzającego znajomość pisowni nie z liczebnika

 

Temat:  Redagujemy ogłoszenia.

Podr. s. 237

Zeszyt ćwiczeń s. 46-49

 

27-30.04.2020 r.

Kontynuacja zagadnień podanych w poprzednim tygodniu, rozwiązywanie testów na WsiPnecie, czytanie lektury (wyznaczonej wcześniej). 🙂