Nauczyciel: Grażyna Czuba

Klasa Va

Temat: W jakich okolicznościach to się stało – poznajemy okolicznik. (dwie lekcje)

 

Podr. s. 297-299

 1. Analiza tekstu z ramki Zapamiętaj!.
 2. 1 , 2 – analiza.
 3. 3 ,4, 5 – pisemnie.
 4. 8 dla chętnych.

Zeszyt ćw. s. 169 – 172( wszystkie ćwiczenia)

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o częściach zdania.

 

 1. Utrwalenie materiału z wykorzystaniem e- podręczników:

https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-glowny-w-zdaniu-podmiot-i-orzeczenie/DlI4HHn0t

https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-                      wypowiedzenia/DfSuGuhPC

 

2, Test na WSiPnecie sprawdzający wiadomości o częściach zdania.

 

 

Temat: Kim jest, a kim chciałby być podmiot liryczny w wierszu Hanny Januszewskiej „Dal”?

 

Podr. s. 300-302

 1. Analiza pol.1, 3.
 2. Pisemnie proszę wykonać pol. 5.
 3. dla chętnych: stworzenie ilustracji do wybranego fragmentu wiersza.

 

Temat: Czego dowiedzieliśmy się o Colinie- bohaterze „ Tajemniczego ogrodu” Frances Burnett                    Hodgson. (4 lekcje)

 

Podr. s. 23-29 i odwołanie do całego utworu.

Zeszyt ćw. s. 55-57

 

Można obejrzeć wybraną adaptację filmową.

 1. Narrator i rodzaj narracji. ( pol 4, 5 z podr. 4, 5 ,6, 7, 8, 9 z  Zeszytu ćw.)
 2. Materiał do charakterystyki Colina ( praca z tekstem):
 3. wygląd zewnętrzy,
 4. cechy ( charakter, usposobienie, umiejętności).
 5. Czy chciałbyś/ chciałabyś poznać Colina. Podaj 2 argumenty uzasadniające Twoje stanowisko. Proszę przesłać pracę do 15 czerwca.
 6. 1, 2 , 3 z Zeszytu ćw. s. 55.
 7. Praca dla chętnych – 8 ,9 z podr.

 

 

Klasa VI a

Temat: O postawach młodych Polaków wyrażających szacunek do ojczyzny.  Antoni Słonimski „Polska”.

 

Podr. s.  266-267

 1. Co możemy powiedzieć o zachowaniu mlodych Poloaków podczas uroczystości szkolnych.
 2. Wysłuchanie nagrania piosenki Marka Grechuty „Ojczyzna” https://www.youtube.com/watch?v=ACqE-0ErffY
 3. Pisemnie pol. 5,
 4. Zapisz głos w dyskusji- pol. 7 ( około 5 zdań). Proszę przesłać.
 5. 9 dla chętnych.

 

Temat: Talenty można rozwijać lub…zakopać.

 

Podr. s. 275-276

 1. Warstwa dosłowna i symboliczna przypowieści.
 2. Pisemnie pol. 5, 6,
 3. Napisz wypowiedź na temat swojego talentu –polecenie 7( minimum 10 zdań) Pracę proszę  przesłać.

 

Temat: „Kto powiedział i kiedy, że Mickiewicz to nie raper.” Ryszard Tupaczewski „Rap Tadeusz”.

 

Podr. s. 277-278

 1. Wysłuchanie nagrania. https://www.youtube.com/watch?v=kpF9B_TQ5CY
 2. Wyszukiwanie wyrazów i zwrotów charakterystycznych dla potocznego języka ucznia (pol. 5).
 3. 6 dla chętnych.

 

Temat: Jakie obrazy z polowania pokazuje Adam Mickiewicz we fragmentach  „Pana Tadeusza”( dwie lekcje)

 

Podr. s. 279-282

 1. Przebieg polowania na niedźwiedzia( pol. 3).
 2. Opis polowania ( pol. 5).
 3. Zastosowane środki stylistyczne. (pol. 4).
 4. Analiza rubryki  Zapamiętaj s. 285
 5. Tworzenie zgrubień od słów:

wilk – ……., but – ……., język – …., palec – …., ciastko –  ….,  miska – …,   pan – ….

 

Temat: Polowanie odegrane na rogu – zespoleniem poezji i muzyki.

 

Podr. s. 282-284

 1. Opisz rog myśliwski Wojskiego.
 2. Jakie dźwięki udalo się mistrzowi wyczarować?
 3. Jakie obrazy kolejno wywołał ( pol. 6).
 4. W jaki sposób Adam Mickiewicz oddziałuje na zmysł słuchu odbiorcy? (pol. 7)

 

 

Temat: Na jakieczęści dzielą się wyrazy podczas odmiany? Temat i końcówka (dwie lekcje)

 

Podr. s. 159-162

Zeszyt ćw. s. 286- 289 ( wszystkie ćwiczenia).

 1. Analiza materiału z podręcznika ( tabele Zapamiętaj ! ze s. 286 i 288 ).
 2. Polecenie 6, 8 , 9, 10.
 3. Odmień przez przypadki w liczbie poj. i mnogiej rzeczowniki „piłkarz”, „zbiór” . Oddziel temat od końcówki, wskaż tematy oboczne i oboczności.

 

Temat:  Pełni nadziei płynącej z poezji Polonii – pisownia „- i, -ji, – ii” w zakończeniach rzeczowników. (dwie lekcje)

Podr. s. 290-293,

 1. Analiza rubryk Zapamiętaj! s. 291, 292
 2. Wykonać ćw. 1-5, 8.
 3. 9 dla chętnych.

Zeszyt ćw. s. 159-162 (wszystkie ćwiczenia)

 

TEMAT: CO ZA FANTASTYCZNE ZAKOŃCZENIE ROKU! PROJEKTUJEMY FILM NA PODSTAWIE FRAGMENTU KSIĄŻKI  RAFAŁA KOSIKA „FELIX, NET I NIKA”.

 

 1. Odczytanie fragmentu lektury ze s. 331–336 podręcznika i odwołanie się do calej lektury.
 2. Krótkie przedstawienie bohaterów i wydarzeń, w których uczestniczą, wskazanie najbardziej istotnych zwrotów akcji.
 3. Stworzenie planu wydarzeń.
 4. Określenie formy gatunkowej ( utwór fantastyczno – naukowy).
 5. Wyszukiwanie w tekście cech powieści sensacyjno-przygodowej.
 6. Zapisanie notatki. Przykładowa notatka:
 • Miejsce wydarzeń: wejście przez studzienkę, tajemniczy tunel pod ziemią, zasypane gruzem drzwi, podziemia Dworca Centralnego w Warszawie
 • Czas wydarzeń: współczesność.
 • Bohaterowie: troje nastolatków; przestępca Morten i jego gang, którzy napadają na banki.
 • Opisane zdarzenia: bohaterowie szukają skarbu i znajdują go w podziemnym starym             pokoju; rywalizują z tajemniczym Mortenem i jego ludźmi, których nikt nie widział – wydarzenia są niezwykłe, dynamiczne.
 • Opisane przedmioty, narzędzia, które pomagają dotrzeć do skarbu (endoskop, toporek, wiertarka), tajemnicza skrzynia po granatach, cenne przedmioty w skrzyni (srebrne kielichy i półmiski, złote pierścienie, naszyjniki, z pereł, szkatułki, złoty zegarek Patka z dewizką), dziwna gruba księga z odręcznie zapisanymi cyframi i obliczeniami.
 • Nastrój: tajemniczość, niepewność, lęk bohaterów związany z poczuciem zagrożenia przez gang Mortena.
 • Praca dla chętnych: opracowanie fragmentu scenariusza filmu. Podział tekstu na sceny, wybór  dialogów,  przemyślenie  scenografii, odpowiednich rekwizytów,   środków budujących napięcie (muzyka, odgłosy świata, światło).
 • Test na WsiPnecie z lektury.

 

 

Temat: Części mowy – powtórzenie wiadomości. Znaczenie rzeczownika.

 

Podr. s. 318-320

Analiza ramki Zapamiętaj ze str. 319

Pol. 1 ,2, 4, 9, 10, 11.

Zeszyt ćwiczeń s. 163 – 170.

 

Temat: Pisownia rzeczowników zakończonych na „-ctwo, – dztwo, -stwo”.

 

Podr. s. 329- 330

Pol. s. 1, 2, 4, 5.

 

Klasa VII b

Temat: Atakujący i atakowani. Imiesłów przymiotnikowy.

 

Podr. s. 273-274

 1. Analiza wiadomości z podręcznika.
 2. Zadanie 1 i 3.

 

Temat: Atakujący i atakowani. Imiesłów przymiotnikowy. Utrwalenie materiału.

 

Zeszyt ćw. s.138-140 ćw. 1-6

W ramach zajęć rozwijających kreatywność:

Obejrzyj film „Katyń” i napisz tekst oceniający ten film. Użyj różnych rodzajów imiesłowów przymiotnikowych.

 

Temat: „ Nie masz Cię, Orszulo moja”. Tren I Jana Kochanowskiego.

 

Podr. s.294-296

Zeszyt ćw. s. 148-147

 1. Bolesna strata ( geneza Trenów na podstawie wstępu ze str. 294 ).
 2. 1 z Zeszytu ćw. s.146.
 3. Dramat myśli ( pol. 2,3,5
 4. Zeszyt ćw. ( pol.3).
 5. Analiza przypisów ( Z. ćw. 2 s. 147).
 6. Postawy wobec cierpienia (4/296).

 

Temat: „ Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę.” Tren V, Tren VII.

 

Podr. s. 296,297

Zeszyt ćw. s. 147-148

 1. Kompozycja Trenu V ( porównanie homeryckie). Zeszyt ćw. s. 147 pol. 4
 2. Symbolika oliwki. Pol. 4/297,   5/ 148
 3. Osoba mówiąca w Trenie VII i adresat literacki. Pol. 1 s. 299, 6/148
 4. Refleksje podmiotu lirycznego. Pol.2 s.299, 7/148
 5. Uczucia osoby mówiącej. Pol. 3 s. 299, 8/148
 6. Pol. 6 s. 299
 7. 7 s. 299
 8. Dla chętnych: Narysuj ilustrację do Trenu V lub VII.

 

Temat: Rozdzierająca skarga ojca – poety. Jan Kochanowski Tren VIII

 

Podr. s. 299-301

Zeszyt ćw. s.149

 1. Dwa obrazy domu ukazanego w Trenie VIII. 1 ,2/300,  Z. ćw. 9/149
 2. Bohater trenu.Pol, 3, 5/300
 3. Stan duch osoby mówiącej.
 4. Tren jako gatunek ( tekst wstępu s. 294 ). Z ćw. 10/149
 5. Pol. 7 s.300. Proszę przesłać.