Nauczyciel: Dorota Bis

Materiały dla uczniów (4 – 29 maja 2020r. )

 

Klasa VI B

 

Data: 4, 5 maja

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Zadania dla ucznia:

 1. Przejrzyj wszystkie notatki od 12 marca. Prześlij zaległe prace.

 

Data: 6 maja

Temat: Cechy literatury science fiction na przykładzie opowiadania S. Lema pt. ,,Jak ocalał świat”.

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst ze s. 201 – 203. Uzupełnij luki w tekście przesłanym przez nauczyciela (Messenger).
 2. Wypisz z tekstu 3 neologizmy – nazwy rzeczy usuniętych przez maszynę. Wymyśl i zapisz ich krótkie definicje.
 3. Przepisz informacje z ramki ,,Zapamiętaj” (s. 206).
 4. Podaj tytuły 2 filmów science fiction.
 5. Opisz 2 kosmitów znanych ci z filmów lub książek (2 zdania o każdym).

 

Data: 8 maja

Temat: Pisownia przeczenia ,,nie” z różnymi częściami mowy.

Zadania dla ucznia:

Zad. 6 (bez zaimka) i 7 (bez ostatniego przykładu)  ze s. 257 (podr.).

Zad. 28 – 33 (ćwiczeniówka, s. 184-186).

 

Data: 11 maja

Temat: Śmiech w sali kinowej.

Zadania dla ucznia:

 1. Wyjaśnij krótko pojęcie ,,komizm”.  Na  czym polega komizm sytuacyjny, słowny i komizm postaci.
 2. Wyjaśnij pojęcie ,,gag”. Podaj przykłady chwytów gagowych. (Wikipedia)
 3. Zapisz tytuły seriali komediowych i  programów rozrywkowych, które najczęściej ogląda się w twoim domu. Pamiętaj o właściwej pisowni.
 4. Podaj nazwę twojego ulubionego kabaretu. Co decyduje o tym, że jego skecze są dla ciebie zabawne?
 5. Przepisz do zeszytu informacje, które znajdują się pod zdjęciami na s. 260 -261. Przy każdej postaci zapisz, co decyduje o tym, że jest ona zabawna. Przyda się pomoc rodziców. J
 6. Wymień 4 pary bohaterów filmowych, którzy przez swoje przeciwieństwo wywołują efekt humorystyczny. Określ ich parami antonimów (to wyrazy o przeciwnym znaczeniu np. ładny – brzydki).

 

Data: 12  maja

Temat:  Artyści z ambicjami… ,,Rola mola” Małgorzaty Strzałkowskiej.

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj wiersz ze s. 258.
 2. Czyją i jaką postawę ośmiesza utwór?
 3. Który typ komizmu dominuje w wierszu?
 4. Udowodnij, że tekst pt. ,,Rola mola” jest bajką (bajki omawialiśmy w klasie piątej; jej cechy zapisaliście w zeszytach). Podaj przynajmniej 3 argumenty.
 5. Uzasadnij stwierdzenie, że ilustracja znajdująca się pod wierszem ma charakter humorystyczny. Użyj 2 lub 3 zdań.
 6. Napisz opowiadanie o najzabawniejszej przygodzie, jaka ci się kiedykolwiek przydarzyła. Zastosuj fragment opisu pogody, miejsca, postaci, przeżyćwewnętrznych.  Wykorzystaj  wybrany zwrot z ćw. 5 na s. 259.   Pamiętaj o unikaniu błędów, które omawialiśmy na lekcji (po wypracowaniu o hobbicie).

ZADANIE PRZEŚLIJ DO OCENY (DOKUMENT WORD, TERMIN: 17 MAJA).

 

Data: 13  maja

Temat:   Piszemy  recenzję filmu.

Zadania dla ucznia:

 1. Napisz recenzję ulubionego filmu. Zastosuj schemat pracy przesłany przez nauczyciela (Messenger).

ZADANIE PRZEŚLIJ DO OCENY (DOKUMENT WORD, TERMIN: 17 MAJA).

 

Data: 15 maja

Temat:   O postawach Polaków wyrażających szacunek dla ojczyzny.

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj wiersz ze s. 266.
 2. Odpowiedz na pytania:
 • Kto z kim rozmawia w wierszu? Czemu służy taki zabieg?
 • Który z wierszy poznanych w szkole opiera się na podobnym pomyśle? Podaj jego autora i tytuł.
 • Kto lub co potrafi najlepiej mówić o Polsce? Odpowiedz, używając cytatów.
 • Gdzie znajduje się Polska? Swoją odpowiedź poprzyj cytatem.

4. Opisz budowę wiersza (liczba strof, wersów w strofach, sylab w wersach).

5. Opisz rymy występujące w utworze (dokładne / niedokładne, męskie / żeńskie, + układ rymów : krzyżowe/parzyste/ okalające / nieregularne ).

6. Uzupełnij wniosek, wybierając odpowiednie sformułowania.

Regularna / Nieregularna budowa wiersza podkreśla jego tematykę / kontrastuje z jego tematyką. Podmiot liryczny ukazuje piękno i harmonię / nieprzewidywalność ojczystego krajobrazu oraz patriotyzm Polaków przejawiający się w codziennej pracy, wzajemnej życzliwości i pamięci o tych, którzy walczyli o naszą wolność.

 

 

Data: 15 maja

Temat:   Jest taki statek, co się zwie ,,Purpura”, jest taki statek, co się ,,Polska” zowie…

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst pt. ,,Legenda żeglarska” (s. 268 – 270).
 2. Przypomnij sobie cechy legendy.
 3. Co decydowało o wyjątkowości ,,Purpury”?
 4. Jak zachowywała się załoga statku?
 5. Jak zmienił się wygląd ,,Purpury” po wielu latach zaniedbań?
 6. Jak załoga próbowała pokonać żywioł? Dlaczego te działania zostały skrytykowane?
 7. Odkryj drugie dno tekstu, czyli jego ukryte znaczenie. Wyjaśnij znaczenie symboli:
 • okręt ,,Purpura” – ……………………………………………..

(podpowiedź: zwróć uwagę na nazwę okrętu  i cytat: ,,Purpura” jeszcze nie zginęła.

 • nieodpowiedzialni majtkowie – …………………………………………………
 • mądrzy majtkowie – ……………………………………..
 • straszny sztorm – ………………………………..

(podpowiedź: zwróć uwagę na czas powstania utworu i inf. ze s. 136 – 137)

 •  zstąpienie na dno i naprawianie statku od spodu – ……………………………….

 

 

Data: 18 maja

Temat:   Ojej! Nowa część mowy do zapamiętania. Wykrzyknik.

Zadania dla ucznia:

 1. Przepisz ramkę ,,Zapamiętaj” (s. 271).
 2. Wykonaj pisemnie zad. 4 i 6 ze s. 272.
 3. Wykonaj zad. 81 – 83 z ćwiczeniówki (s. 156 -157).

 

 

Data: 19 maja

Temat:   Talenty można rozwijać albo… zakopać. ,,Przypowieść o talentach”.

Zadania dla ucznia:

 1. Przypomnij sobie poznane w klasie piątej przypowieści (o synu marnotrawnym, o pannach roztropnych i nieroztropnych, o siewcy, o miłosiernym Samarytaninie).
 2. Przeczytaj ,,Przypowieść o talentach” (s. 275 -276).
 3. Przepisz notatkę przesłaną przez nauczyciela (Messenger) i zapamiętaj zawarte w niej informacje.
 4. Każdy człowiek ma jakiś talent, choć nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Jaki jest twój talent? Co robisz, by go rozwijać? Odpowiedz, używając 2 -3 zdań.

 

Data: 20 maja

Temat:   ,,Kto powiedział i kiedy, że Mickiewicz to nie raper?”

Zadania dla ucznia:

 1.  Wysłuchaj  recytacji  fragmentu ,,Pana Tadeusza”.

https://www.youtube.com/watch?v=66Nf9T5CGi8    lub https://www.youtube.com/watch?v=OkvefEE6vN0&t=14s ( pierwsze 2 minuty)

 1. Czy twoim zdaniem tekst jest łatwy w odbiorze? Jak można określić język utworu?

Wybierz określenia spośród podanych.

potoczny, młodzieżowy, piękny, wyszukany, codzienny, poetycki, uczniowski, archaiczny, wyszukany, elegancki, prosty, poważny

 1. Przeczytaj tekst R. Tupaczewskiego pt. ,,Rap Tadeusz” i wysłuchaj jego wykonania (Yotube, kabaret OT.TO).
 2. Czy twoim zdaniem tekst jest łatwy w odbiorze? Jak można określić język utworu?

Wybierz określenia spośród podanych w zadaniu 2.

 1.  Na podstawie tekstu W. Tupaczewskiego oceń prawdziwość poniższych informacji.

Osoba mówiąca w utworze  to najprawdopodobniej uczeń. P F

Właściwym tematem wiersza jest tęsknota za ojczyzną. P F

Wiersz jest utrzymany w poważnym tonie. P F

W utworze zacytowano fragment poematu Adama Mickiewicza pt. ,,Pan Tadeusz”. P F

W utworze znajdziemy przykłady języka potocznego. P F

W wierszu możemy odnaleźć pytania retoryczne. P F

 

Data: 22 maja

Temat:   Sprawdźmy naszą wiedzę!

Zadania dla ucznia:

Napisz test przesłany przez nauczyciela. Zakres materiału – wszystko od 27 kwietnia do 21 maja. Zasady – jak poprzednio. Początek – godz. 10.00.

 

Data: 25 maja

Temat: Polowanie na niedźwiedzia. A. Mickiewicz, ,,Pan Tadeusz” (fr.).

Zadania:

 1. Przeczytaj kilka razy fragment ,,Pana Tadeusza” (s. 279 – 284) i wysłuchaj jego recytacji (You Tube).
 2. Podziel tekst na dwie części i nadaj im tytuły.
 3. Jaki był przebieg polowania? Uporządkuj i zapisz punkty przesłane przez nauczyciela.
 4. Polowanie jest jednym z obyczajów szlacheckich opisanych w ,,Panu Tadeuszu”. Poszukaj w sieci informacji o innych obyczajach . Zapisz wnioski w zeszycie.

 

Data: 26 maja

Temat: ,,Natenczas Wojski…” Najsłynniejszy koncert na rogu.

Zadania:

 1. Przeczytaj dokładnie fragment ,,Pana Tadeusza” – opis koncertu Wojskiego.
 2. Uzupełnij kartę pracy przesłaną przez nauczyciela i wklej ją do zeszytu.

 

Data: 27 maja

Temat: Na jakie części dzielą się wyrazy podczas odmiany?

Zadania:

 1. Przypomnij sobie odmianę rzeczowników przez przypadki.
 2. Odmień przez przypadki i liczby rzeczowniki: szkoła, konwalia, bohater, las, miasto, wzór.
 3. Oddziel tematy od końcówek.

Gdyby ktoś zapomniał, jak wygląda taka odmiana, wyślę wskazówki i wzór.

 

Data: 29 maja

Temat: Oboczności tematu i ,,e” ruchome.

Zadania:

 1. Zapoznaj się z informacjami w ramkach (podr. s. 286, 288, 289).
 2. Wykonaj pisemnie zadania z podręcznika ( nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; dla chętnych 6).
 3. Wykonaj zadania z ćwiczeniówki (159 – 162).

 


 

 

Klasa VII a

 

Data: 4, 5 maja (poniedziałek, wtorek)

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Zadania dla ucznia:

 1. Przejrzyj wszystkie notatki od 12 marca. Prześlij zaległe prace.

 

 

Data: 6 maja (środa)

Temat: Nie wstydź się łez… J. Twardowski, ,,Nie rozdzielaj”.

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst wstępny ze s. 181. Przyjrzyj się dokładnie rzeźbie Michała Anioła pt. ,,Pieta”. Przeczytaj wiersz ze s. 182.
 2. Zastanów się nad zadaniami 1 – 7.
 3. Przepisz notatkę przesłaną przez nauczyciela.

 

Data: 7 maja (czwartek) 1 godz. + zaj. rozw. kreatywność

Temat: Spotkania ze sztuką. Sposób ukazania ewangelicznej historii na obrazie Rogiera van der Weydena pt. ,,Zdjęcie z krzyża”.

Zadania dla ucznia:

 1. Przyjrzyj się reprodukcji obrazu (s. 183).
 2. Zastanów się nad zadaniami 1 -9.
 3. Przepisz przesłaną notatkę.
 4. Przeczytaj wiersz ks. J. Twardowskiego pt. ,,Zdjęcie z krzyża”. Zastanów się, w jaki sposób poeta wykorzystał motywy biblijne.

 

Ks. Jan Twardowski, ,,Zdjęcie z krzyża”

Rozmaite zdjęcia z krzyża bywają,

na przykład:

zdjęcie z krzyża samotności

Ktoś cię nagle odnajdzie, ugości,

mówi na ty, jak w Kanie zatańczy,

doda miodu, ujmie szarańczy

 

Albo:

zdjęcie z krzyża choroby

Wstajesz z łoża jak Dawid młody-

I już jesteś do pracy gotowy,

gotów guza nabić Goliatowi

 

Ale są takie krzyże ogromne,

gdy kochając- za innych się kona-

 

To z nich spada się jak grona wyborne-

w Matki Bożej otwarte ramiona

 

Data – 11 maja

Temat: Człowiek człowiekowi wilkiem… T. Różewicz, ,,List do ludożerców”.

Zadania dla ucznia:

 

 1. Przeczytaj informacje ze s. 222 i wiersz ze s. 223.
 2. Zastanów się nad zadaniami nr 1 – 10.
 3. Przepisz notatkę przesłaną przez nauczyciela.

 

Data – 12 maja

Temat: ,,Dziwny jest ten świat…”

Zadania dla ucznia:

 1. Wysłuchaj utwór Czesława Niemena pt. ,,Dziwny jest ten świat”. Jest to bardzo znana piosenka zaliczana do tzw. protest songów. https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw

 

 1. Zastanów się nad wszystkimi zadaniami z linku. Pisemnie wykonaj w zeszycie zad. nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Przepisz polecenia i podaj odpowiedzi.

https://epodreczniki.pl/a/dziwny-jest-ten-swiat/D16CPYdUd

 

3.Na czym polega podobieństwo piosenki ,,Dziwny jest ten świat” i wiersza T. Różewicza pt, ,,List do ludożerców” ? Odpowiedz, używając 2 zdań.

 

*4. Zadanie dla chętnych

Poszukaj informacji o innych protest songach. Wybierz 1 utwór, który wywarł na tobie szczególne wrażenie  i napisz jego interpretację. Nie musi to być utwór polski.  (termin- 24 maja)

 

Data – 13 maja (2 godziny)

Temat: Narodziny X muzy. Gatunki filmowe.

Zadania dla ucznia:

 

 1. Obejrzyj fragment  filmu braci Lumière pt. ,,Wyjście robotników z fabryki”(1895)  https://www.youtube.com/watch?v=YXD56XL4R80

oraz fragment innego filmu zrealizowanego niedawno. Wskaż różnice między dziełem braci Lumière a kinem współczesnym.

 

 1. Uzupełnij tekst i wklej lub przepisz do zeszytu.

Mówiąc o początkach kina, mamy najczęściej na myśli rok ………….. Wówczas to dwaj bracia, ………………..…….. i ……….…………..…….Lumière, zaprezentowali nikomu dotąd nieznany aparat filmowy, zwany …………………………….. Pierwsza projekcja filmu pokazującego wyjście robotników z fabryki miała miejsce w paryskim Salonie Indyjskim Grand Caffé. Film zapoczątkował  nową erę w europejskiej kulturze.

 

 

3.Wklej do zeszytu po 2 zdjęcia ukazujące plany filmowe: ogólny (panoramiczny), pełny, amerykański, półzbliżenie, zbliżenie, detal. Jeśli nie masz drukarki, wytnij fotografie z gazet.

 

 1. Przedstaw najważniejsze gatunki filmowe (notatka na podstawie infografiki ze s. 192 – 193).
 2. Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Uzasadnij swoje zdanie 2 argumentami.

 

 

Data: 14 maja

Temat:  W świecie mediów. Piotr Stasiak, ,,Człowiek z ekranu” (fragment).

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj teksty (s. 240 -242).
 2. Zastanów się nad zadaniami 1-12.
 3. Przepisz przesłaną notatkę.

 

Data: 18 maja

Temat: Spotkania ze sztuką. W cieniu wieży Babel.

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst ze s. 338.
 2. Obejrzyj uważnie reprodukcję obrazu Pietera Brugela Starszego pt. ,,Wieża Babel” i zastanów się, czy dzieło jest jedynie ilustracją biblijnej historii, czy też wzbogaca ją o nowe znaczenia.
 3. Przepisz przesłaną notatkę.

 

Data: 19 maja

Temat:  Sprawdź się! R. Escarpit, ,,Antybabel” (fragment).

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst (s. 245-248).
 2. Wykonaj pisemnie zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

 

Data: 20 maja (2 godziny)

Temat:  Powtórzenie wiadomości.

Zadania dla ucznia:

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania wskazane przez nauczyciela (lista zadań będzie przesłana przez Messenger).

 

Data: 21 maja

Temat: Sprawdź swoją wiedzę!

Zadania dla ucznia:

Napisz test przesłany przez nauczyciela (zasady – jak poprzednio, zakres materiału – od 27 kwietnia).

 

Data: 25 maja

Temat: Piszemy recenzję filmu.

Zadania:

 1. Przepisz przesłaną notatkę.
 2. Obejrzyj swój ulubiony film i napisz jego recenzję (zgodnie ze wskazówkami z notatki). Pracę prześlij do oceny do 29 maja.

 

Data: 26 maja

Temat: ,,Tropiciele błędów” – projekt dziennikarski (w ramach zajęć rozwijających kreatywność).

Zadania:

Szczegóły prześlę przez Messenger. czas  pracy nad projektem: 31 maja.

 

Data: 27 maja

Temat: Oblicza niewoli.

Zadania:

 1. Przeczytaj fragment tekstu K. Lanckorońskiej pt. ,,Wspomnienia wojenne”.
 2. Zastanów się nad odpowiedziami do zadań 1 – 13.
 3. Wykonaj zadania z ćwiczeniówki (s. 135 – 137).

 

 Data: 28 maja, 1 czerwca

Temat: Bohaterowie naszych lektur – zadanie projektowe.

Zadania:

 1. Przypomnij sobie bohaterów lektur poznanych w VII klasie. Przebierz się za wybraną postać i poproś kogoś, by zrobił ci zdjęcie. Postaraj się oddać specyfikę postaci poprzez gesty, mimikę i wybór tła. Zdjęcie wyślij.

 

ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

 (KLASA 5A, 5C, 6A, 7A, 6B)

 

https://arkusze.pl/szostoklasisty/jezyk-polski-i-matematyka-2002-sprawdzian-szostoklasisty.pdf

 

Zadania 1- 11 (czytanie ze zrozumieniem, wykorzystywanie wiedzy w praktyce)

Ćwiczenia  ortograficzne online (pisupisu.pl, dyktanda.net, superbelfrzy.edu.pl)

 

Wykonaj zadania 1- 15 z poniższego linku. linku.  Dzięki temu poćwiczysz czytanie ze zrozumieniem.

http://www.cauchy.pl/test6/atesty/28/jasne_jak_slonce.pdf