Nauczyciel: Dorota Bis

 

KLASA VI B

Data: 1 czerwca

Temat: Sprawdzamy nasze umiejętności.

Zadania:

 1. Rozwiąż zadania przesłane przez nauczyciela. Wyślij odpowiedzi (godz. 12.00 – 12.30).

 

Data: 2, 3 czerwca

Temat: Pełni nadziei płynącej z poezji Polonii – piszemy poprawnie zakończenia rzeczowników.

Zadania:

 1. Zapoznaj się z zasadami ortograficznymi podanymi w ramkach (s. 291, 292).
 2. Przeczytaj wiersz pt. ,,Pięciu kowboi i rycerz w zbroi”. Zastanów się, jaki mógł być cel jego autorki.
 3. Wykonaj zadania z podręcznika ( nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; dla chętnych 8 i 9).
 4. Wykonaj zadania z ćwiczeniówki (s. 187 – 190).

 

Data: 5 czerwca

Temat: Promujemy język polski i polską kulturę.

Zadania:

 1. Przeczytaj fragment ustawy ze s. 294 oraz informacje z ramki na s. 295.
 2. Odpowiedz pisemnie na pytania:

– Dlaczego język polski jest uznawany za jeden z najtrudniejszych na świecie?

– Kiedy obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego?

 1. Wykonaj zad. nr 2, 3 z podręcznika.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Z tekstu A. Frączek pt. ,,Pięciu kowboi i rycerz w zbroi” wypisz:

– 5 rzeczowników,

– 5 czasowników,

– 1 liczebnik,

– 3 wykrzykniki

– 1 spójnik,

– 1 przyimek.


 

KLASA VII a

 Data: 28 maja, 1 czerwca

Temat: Bohaterowie naszych lektur – zadanie projektowe.

Zadania:

 1. Przypomnij sobie bohaterów lektur poznanych w VII klasie. Przebierz się za wybraną postać i poproś kogoś, by zrobił ci zdjęcie. Postaraj się oddać specyfikę postaci poprzez gesty, mimikę i wybór tła. Zdjęcie wyślij.

 

Data: 2 czerwca

Temat: Głos ocalonego. M. Białoszewki, ,,Pamiętnik z powstania warszawskiego” (fragment).

Zadania:

 1. Przeczytaj tekst ze s. 277 – 281.
 2. Zastanów się nad odpowiedziami do zadań 1 – 13.

 

Data: 3 czerwca

Temat: Ocalić od zapomnienia…A. Słonimski, ,,Elegia miasteczek żydowskich.

Zadania:

 1. Przeczytaj teksty (s. 283, 284 – 285).
 2. zastanów się nad odpowiedziami do zadań 1- 12.
 3. Pisemnie wykonaj zad. 1, 2, 4, 5
 4. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tekstu.

 

 

Data: 4 czerwca

Temat: ,,Słońce też tu nie świeci…”

Zadania:

 1. Przeczytaj tekst ze s. 288. Przyjrzyj się reprodukcji obrazu ze s. 291.
 2. Wykonaj pisemnie zadania 1- 15 (oprócz 2).

Uwaga!

W poniedziałek sprawdzian wiadomości z rozdziału pt. ,,Cenić wolność”.


Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Z tekstu R. Ligockiej pt. ,,Dziewczynka w czerwonym płaszczyku  wypisz  po 2 przykłady poznanych części mowy.