MATERIAŁY DLA UCZNIÓW (15 – 24 KWIETNIA 2020 R.)

JĘZYK POLSKI I GODZINA WYCHOWAWCZA

 KLASA 7A

 

Data: 15 kwietnia – środa (2 godziny)

Temat: Zaczęło się od…Historia Adam i Ewy.
Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst ze str. 122- 124.
 2. Rozpoznaj elementy  biblijnej historii na obrazach Tycjana i Ł. Cranacha.
 3. Przepisz do zeszytu notatkę przesłaną przez nauczyciela i zapamiętaj zawarte w niej informacje.
 4. Zadania do przemyślenia: 1 – 13 (podr.), https://epodreczniki.pl/a/pierwsi-rodzice-w-malarstwie-i-literaturze/D11HcGn5i

 

Data:16 kwietnia- czwartek

Temat: Do czego zdolny jest człowiek?
Zadania dla ucznia:

 1. Przyjrzyj się fotografii Kaplicy Sykstyńskiej i fragmentowi fresku pt. ,,Kuszenie i wygnanie z raju”.
 2. Zadania do przemyślenia: 1- 9 (podr. s. 129).
 3. Przepisz do zeszytu notatkę przesłaną przez nauczyciela i zapamiętaj zawarte w niej informacje.
 4. Jak rozumiesz słowa J. W. Goethego: ,,Kto nie widział Kaplicy Sykstyńskiej, ten nie może mieć pojęcia, do czego zdolny jest człowiek.” Zwróć uwagę na możliwość skrajnie różnej interpretacji podkreślonego fragmentu. Odpowiedź zapisz w zeszycie i prześlij zdjęcie do sprawdzenia (przez Messenger).

 

Data: 17  kwietnia (godzina wychowawcza)

Temat: zwyczajni – niezwyczajni.
Zadanie dla ucznia: Obejrzyj film pt. ,,Cudowny chłopak” w reżyserii S. Chbosky’ego.  Zastanów się, dlaczego Auggiego można nazwać zwyczajnym – niezwyczajnym.

 

 

Data: 20 kwietnia – poniedziałek

Temat: W labiryncie życia. A. Onichimowska, ,,Lot Komety”.
Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst ze s. 138 -141.
 2. Zapoznaj się z grafikami  na s. 139, 140 i 141.
 3. Wykonaj pisemnie zadania: 1, 3, 6, 7, 8, 13 + zad. pod grafiką ze s. 139.
 4. Czy życie człowieka można porównać do labiryntu? Uzasadnij swoje zdanie.

 

Data: 21 kwietnia – wtorek

Temat: Superbohaterowie, herosi popkultury.
Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj informacje ze s. 157 i fragment komiksu ze s. 158 -159.
 2. Wyjaśnij pojęcia: heros, popkultura, superbohater.
 3. Obejrzyj film i wykonaj zadania interaktywne https://epodreczniki.pl/a/film/Do48YXSoh
 4. Napisz w zeszycie krótkie informacje o podanych postaciach. Skup się na tym, dlaczego są superbohaterami.

Achilles, Herakles, Odys, Zawisza Czarny, Zorro, Superman, Spiderman, Iron Man, Batman, Robin Hood, Janosik, Mac Gyver, James Bond, Irena Sendlerowa, Antonina i Jan Żabińscy, Janina Ochojska, Marek Kotański, Indiana Jones, Rambo

 

Data: 22 kwietnia – środa (2 godziny)

Temat: Powtórzenie wiadomości o komiksie.
Zadania dla ucznia:

 1. Zapoznaj się z materiałami internetowymi. Wykonaj zadania z linków.

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-komiks-cz-i/P5HsdQ32C

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-komiks-cz-ii/P1Avm827e

2. Przepisz do zeszytu notatkę przesłaną przez nauczyciela i zapamiętaj zawarte w niej informacje.

 

Data: 23 kwietnia- czwartek

Temat: Sprawdzam swoją wiedzę.
Zadania dla ucznia:

 1. Napisz test przesłany przez nauczyciela ( zakres materiału – zagadnienia realizowane od 15 do 22 kwietnia; zasady takie, jak ostatnio, początek testu – godz. 12.00).

 

JAKO NARZĘDZIE NASZEJ KOMUNIKACJI BARDZO DOBRZE SPRAWDZA SIĘ MESSENGER. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ I NIEJASNOŚCI PROSZĘ O KONTAKT.

Dorota Bis

 

 

 

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW

JĘZYK POLSKI

15-24 KWIETNIA 2020 R.

KLASA 6B

 

Data: 15. 04. 2020 r.

Temat: Solidarność, czyli razem iść do celu.

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst ze s.177-178 (podr.).
 2. Wysłuchaj nagrania pieśni https://www.youtube.com/watch?v=GL2-OTITy-w
 3. Określ nastrój pieśni. Czy muzyka podkreśla nastrój tekstu? Uzasadnij swoje zdanie.
 4. Wykonaj zad. 1 i 2.
 5. Jak rozumiesz słowa Jana Pawła II : ,,Solidarność – to znaczy: jeden i drugi […]. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu.”? Odpowiedz, używając 2 zdań.

 

Data: 17. 04. 2020 r.

Temat: Superbohaterowie.

 1. Obejrzyj film i wykonaj zadania interaktywne https://epodreczniki.pl/a/film/Do48YXSoh
 2. Napisz w zeszycie krótkie informacje o podanych postaciach. Skup się na tym, dlaczego są superbohaterami.

Achilles, Herakles, Odys, Zawisza Czarny, Zorro, Superman, Spiderman, Iron Man, Batman, Robin Hood, Janosik, Mac Gyver, James Bond, Irena Sendlerowa, Antonina i Jan Żabińscy, Janina Ochojska, Marek Kotański

 

Data: 20. 04. 2020 r.

Temat: W drodze do żujpaszczy.

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj wiersz (podr. s. 199).
 2. Wykonaj pisemnie zad. 1 i 2.
 3. Wyobraź sobie, że jesteś reżyserem filmu grozy o żujpaszczach. Zaplanuj pracę ekipy filmowej, dopisując odpowiednie wskazówki. Wykorzystaj informacje z wiersza i własne pomysły.
 1. Miejsca, w których będzie toczyć się akcja: bagno, ………………………………….
 2. Detale, na które zwrócisz uwagę widzów przez zbliżenie kamery: ściana ociekająca wodą, oczy żujpaszczy, ………………………………………………………………
 3. Dominująca kolorystyka: ciemnozielony (drzewa, krzewy), ………………………
 4. Światło: rozproszone,…………… ………………………………………………….
 5. Odgłosy towarzyszące scenom (wyrazy dźwiękonaśladowcze – onomatopeje) : chlapanie wody (kap, kap), skrzypienie drzwi (skrzyp, skrzyp, i- iiiii), ………………………………………………………….
 6. Wygląd i zachowanie żujpaszczy: …………………………………………………..
 1. Czy lubisz oglądać filmy grozy? Uzasadnij swoje zdanie dwoma argumentami.
 2. Czy horrory powinny mieć ograniczenie wiekowe dla widzów? Uzasadnij swoje zdanie.

 

Data: 21. 04. 2020 r. (2 godziny)

Temat: Od tekstu do przedstawienia. K. I. Gałczyński, ,,Straszna rozmowa Gżegżółki z duchem”.

Zadania dla ucznia:

 1. Wyjaśnij pojęcia: absurd, gag, patos, stereotyp, banał.
 1. Przeczytaj tekst ze str. 197 i obej5rzyj jego inscenizację https://www.youtube.com/watch?v=b9xUi1mRxuk
 2. Odpowiedz pisemnie na pytania:

– Jaka była twoja reakcja po zapoznaniu się z utworem? Co pomyślałeś?

– Co sugeruje rozbudowany tytuł utworu?

– Gdzie rozgrywa się akcja? Jakich wydarzeń spodziewamy się w takiej scenerii?

– Kto występuje w sztuce? Jakich wydarzeń spodziewamy się w związku z takimi postaciami? O czym mogłyby rozmawiać?

– Czy odbiorca otrzymuje to, czego się spodziewał?

– O czym rozmawiają Gżegżółka i duch? Czy rozmowa jest ciekawa?

– Czy odbiorca otrzymuje to, czego się spodziewał?

– Jaki efekt został osiągnięty dzięki zastosowaniu kontrastu pomiędzy oczekiwaniami odbiorców a treścią utworu?

 1. Określ prawdziwość poniższych stwierdzeń.

– W utworze została przedstawiona sytuacja realistyczna. P/F

– W utworze została przedstawiona sytuacja nierealistyczna, absurdalna. P/F

– Bohaterowie zachowują się stereotypowo (duch straszy, Gżegżółka się go boi). P/F

– W utworze występuje zderzenie patosu ( miejsce ważne historycznie) z banałem (rozmowa o niczym), co wywołuje efekt humorystyczny. P/F

– Efekt humorystyczny został osiągnięty  przez dziwne zachowanie bohaterów, połączenie banału z patosem oraz zderzenie oczekiwań odbiorców z absurdalną treścią sztuki. P/F

– W utworze dominuje komizm postaci. P/F

 1. Czym w teatrze zajmują się: reżyser, aktor, scenograf, scenarzysta, sufler, kostiumograf, charakteryzator, dźwiękowiec, oświetleniowiec, inspicjent?
 2. Od czego zależy sukces spektaklu? Odpowiedz zdaniem pojedynczym rozwiniętym.
 3. Wykonaj zadania ze s. 101 – 102 w ćwiczeniówce.

 

Temat: Dawno temu, gdy znaki ryto w kamieniu… Poznajemy historię książki.

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst ze s. 230- 232. Zapoznaj się z grafikami na s. 233 i 234 – 235. Przeczytaj wiadomości z ramek ,,Zapamiętaj” i ,,Czy wiesz, że…” (s.233).
 2. Na podstawie tekstu W. Kopalińskiego napisz 10 – zdaniową notatkę. Staraj się selekcjonować materiał i wybierać najważniejsze informacje.
 3. Wykonaj pisemnie zad. 2 (s. 232).
 4. Wyjaśnij znaczenie frazeologizmów: biały kruk, czytać od deski do deski, mól książkowy, benedyktyńska praca, na wołowej skórze by nie spisał.

 

Data: 22. 04. 2020 r.

Temat: Bibliofil w pizzerii.

Zadania dla ucznia:

 1. Wyjaśnij pojęcia: bibliofil, ekslibris, barbarzyństwo, barbarzyńca.
 2. Przeczytaj tekst ze s. 221 – 224.
 3. Dokończ zdania.

Józinek wybrał się wraz ze swoim dziadkiem do…

Niebywałą ekscytację starszego pana wywołały…

W pizzerii przebywały też inne osoby, które…

Dziadek Józka przywołał pewną datę. Był to rok…

Pewna książka wywołała w dziadku Józka wspomnienia związane z…

Oburzenie dziadka wywołał fakt, iż….

Właściciel pizzerii został wezwany, ponieważ …..

Właściciel pizzerii nie rozumiał powodu wezwania go do stolika, gdyż…

Starszy pan opuścił lokal z postanowieniem, że…

Dziadek Józinka był człowiekiem ……

Właściciel pizzerii był człowiekiem….

W opowiadaniu zastosowano narrację…

Tekst Małgorzaty Musierowicz zaliczymy do rodzaju literackiego, jakim jest…

Tytuł tekstu ,,Język Trolli” to nawiązanie do postawy …

 1. Co było barbarzyństwem w oczach dziadka? Czy podzielasz jego opinię? Uzasadnij swoje zdanie.
 2. Wskaż różnice w sposobie wypowiadania się dziadka i właściciela pizzerii. Uzasadnij swoje spostrzeżenia cytatami.

 

Data: 24. 04. 2020 r.

Temat: Sprawdzam swoją wiedzę.

Zadania dla ucznia:

 1. Rozwiąż  test przesłany przez nauczyciela (Zakres materiału to zagadnienia, które opracowałeś od 15 do 23 kwietnia. Zasady takie, jak poprzednim razem. Początek testu- godzina 10.00. Czas pracy – 1 godzina.)

 

 

JAKO NARZĘDZIE NASZEJ KOMUNIKACJI BARDZO DOBRZE SPRAWDZA SIĘ MESSENGER. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ I NIEJASNOŚCI PROSZĘ O KONTAKT.

                                                                                                                                        Dorota Bis

Materiały dla uczniów (język polski, 27- 30 kwietnia 2020r.)

 

KLASA VI B

 

Data: 27 kwietnia

Temat: Powtórzenie wiadomości z ortografii.

Zadania dla ucznia:

 1. Wykonaj ćwiczenie ortograficzne przesłane przez nauczyciela.
 2. Wyślij zadanie do sprawdzenia ( do 29 kwietnia).

 

 

Data: 28 kwietnia (2 godziny)

Temat: Zachęcajmy do czytania!

Zadania dla ucznia:

 1. Przedstaw argumenty zachęcająca do czytania książek, które znajdują się na plakacie (Facebook gminy Józefów nad Wisłą).
 2. Wykonaj pisemnie zad. 1 i 5 (podr. s. 238). Dokładne wskazówki wysłane przez Messenger.
 3. Dopisz tytuły książek i autorów do podanych kategorii (według własnego pomysłu).
 • na jej podstawie powstał film –
 • ulubiona książka z dzieciństwa-
 • polecana przez rodziców –
 • otrzymana w prezencie –
 • bardzo ciekawa –
 • bardzo nudna –
 • realistyczna –
 • zawierająca elementy fantastyczne –
 • zabawna –
 • czytana przez rodziców lub rodzeństwo –
 • historyczna –
 • romantyczna –

 

Data: 29 kwietnia

Temat: ,,Panie i panowie!  Kinematograf Lumière’a!”

Zadania dla ucznia:

 1. Przeczytaj tekst ze s. 239 – 241.
 2. Odpowiedz pisemnie na pytania:

– Kiedy miała miejsce pierwsza projekcja filmu braci Lumière?

– Ile kosztował bilet wstępu?

– Kto przybył na opisane wydarzenie?

– Kim z wykształcenia / zawodu był August Lumière?

– Z jakiego języka pochodzi nazwa kinematograf? Co ona oznacza?

– Jaka była reakcja widowni na sceny przedstawione na ekranie?

– Który fragment świadczy o tym, że film był czarno-biały?

 

 1. Obejrzyj fragment  filmu braci Lumière pt. ,,Wyjście robotników z fabryki”(1895)  https://www.youtube.com/watch?v=YXD56XL4R80

oraz fragment innego filmu zrealizowanego niedawno, np. ,,Hobbita”.

 1. Wskaż różnice między dziełem braci Lumière a kinem współczesnym.
 2. Uzupełnij tekst i wklej lub przepisz do zeszytu.

Mówiąc o początkach kina, mamy najczęściej na myśli rok ………….. Wówczas to dwaj bracia, ………………..…….. i ……….…………..…….Lumière, zaprezentowali nikomu dotąd nieznany aparat filmowy, zwany …………………………….. Pierwsza projekcja filmu pokazującego wyjście robotników z fabryki miała miejsce w paryskim Salonie Indyjskim Grand Caffé. Film trwał ………………………… i zapoczątkował  nową erę w europejskiej kulturze.

 

Data: 30 kwietnia

Temat: Z dołu, z góry, z daleka i z bliska. O pracy kamery na planie filmowym.

Zadania dla ucznia:

 1. Zapoznaj się z informacjami zw s. 242 i 243 (ramka).
 2. Zapisz 3 rady dla filmowca – amatora. Użyj czasowników w 2 osobie trybu rozkazującego.
 3. Sposób ustawienia kamery lub aparatu fotograficznego ma ogromny wpływ na sposób ukazywania obiektów. Jaki efekt osiągniemy, filmując obiekt z góry, z dołu i na wprost?
 4. Który plan filmowy najlepiej ukazuje emocje bohaterów?
 5. Wklej do zeszytu po 2 zdjęcia ukazujące plany filmowe: ogólny (panoramiczny), pełny, amerykański, półzbliżenie, zbliżenie, detal. Jeśli nie masz drukarki, wytnij fotografie z gazet. Podpisz zdjęcia informacjami ze s. 242.
 6. Oglądając filmy lub audycje telewizyjne, zwróć uwagą na sposób prowadzenia kamery i plany filmowe.
 7. * Zadanie dla chętnych: 4 s. 243.

 

 

Materiały dla uczniów (język polski, 27- 30 kwietnia 2020r.)

 

KLASA VII A

Data: 27 kwietnia

Temat: Powtórzenie wiadomości z ortografii.

Zadania dla ucznia:

 1. Wykonaj ćwiczenie ortograficzne przesłane przez nauczyciela.
 1. Wyślij zadanie do sprawdzenia ( do 29 kwietnia).

 

Data: 28 kwietnia

Temat: Samarytanie współczesności.

Zadania dla ucznia:

 1. Przypomnij sobie ,,Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”.
 2. Przepisz informacje z przesłanych screenów.
 3. Przeczytaj teksty ze s. 197-199 (podr.).
 4. Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2, 3, 4 (s. 199).
 5. Wyjaśnij pojęcia: wolontariat, altruizm.
 6. Do którego z mitycznych bohaterów nawiązuje ilustracja E. Lutczyna (s. 197)?

 

Data: 29 kwietnia (2 godziny)

Temat: Prometeusz antyczny. Prometeusz współczesny.

Zadania dla ucznia:

 1. Wykonaj ćwiczenia interaktywne ( do ćwiczenia 5.3).  Zwróć szczególną uwagę na sposób ukazania Prometeusza w malarstwie.

https://epodreczniki.pl/a/prometeusz—ludzki-bog/D9q1vPnPN

 

 1. Przeczytaj współczesne teksty o Prometeuszu (podr. s. 178 – 179) i zastanów się, w jaki sposób ukazany jest w nich Prometeusz. Jakie jego cechy są podkreślone i jaki efekt jest przez to osiągnięty?
 2. Przepisz notatkę przesłaną przez nauczyciela.

 

 

Data: 30 kwietnia (1 godz. + zaj. rozwijające kreatywność)

Temat: Redagujemy opis obrazu.

Zadania dla ucznia:

 

 1. Wybierz jeden z obrazów przedstawiających Prometeusza (np. z linku lub z podręcznika) i zredaguj jego opis. Pamiętaj o zasadach tworzenia tej formy wypowiedzi (wskazówki wysłane przez nauczyciela).

(zadanie do wysłania na ocenę do 5 maja).

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE (KLASA 5C, 6A, 6B, 5A, 7A)

 

Wykonaj zadania 1- 15 z poniższego linku. linku.  Dzięki temu poćwiczysz czytanie ze zrozumieniem.

 

http://www.cauchy.pl/test6/atesty/28/jasne_jak_slonce.pdf