4-8 maja
Przedmiot: Język polski
Klasa: 5 C
Nauczyciel: Jolanta Jurak

Temat: Za pół godziny zjem ćwierć kilo jabłek–pisownia liczebników ułamkowych.

Zapisz do zeszytu-Zapamiętaj, str.158.
Zapisz do zeszytu-Zapamiętaj, str.159.
Z wiersza ,,Żarłok” wypisz liczebniki (str.158).
Wykonaj ćwiczenia 2,3,4 str.159.

Temat: Dlaczego Wielki Duch postanowił stworzyć człowieka? (2 godziny).

Przeczytaj tekst, str.160-164.
Wykonaj ćwiczenie numer 2 str.164.
Wykonaj ćwiczenia numer 3, 5, 8,9 str.165

Temat: Dlaczego bogowie ukarali Syzyfa? ( 2 godziny).

Przeczytaj tekst, str.171-173.
Zapisz do zeszytu-Zapamiętaj,str.173.
Wykonaj ćwiczenia numer 1, 3(pierwszą część), 4str.173.
Przepisz do zeszytu CZY wiesz, że…,str.174.
Wykonaj ćwiczenie numer 5, 6,7 str.174.

 

11-15 maja

Temat: Młodzi archeolodzy, na start!( 2 godziny).

Przeczytaj tekst–Skarb Troi , str.175-176.
Zapisz do zeszytu -Czy wiesz,że…–str,178.
Wykonaj ćwiczenia 1, 3, 6 str.177.
Zadanie na ocenę–7 str.177 ( należy je wysłać do czwartku , do godz.16).

Temat;Podsumowanie rozdziału; Pradawne mity.( 2 godziny)

Wykonaj test , str.179-180.
Zadnie numer 10–-na ocenę–należy wysłać w piątek do godz.15.

Temat: Biblia, czyli historia najbardziej znanej księgi.

Przeczytaj tekst–Co to jest Pismo Święte? (str.184-185).
Wykonaj ćwiczenie numer 1, 4 str.185.
Zapisz do zeszytu–Czy wiesz,że…–str.183.

 

18-22 maj

Temat: Pismo Święte.

Przeczytaj informacje ze str. 186-187;
Wyjaśnij pojęcia: tora, kamienne tablice, Palestyna, Mojżesz.
Przerysuj do zeszytu oś czasu i zaznacz i opisz daty: 2850 p.n.e., XIII wiek p.n.e. , X wiek p.n.e. , 538 p.n.e., 70p.n.e., śmierć na krzyżu, 135 n.e.

Temat: Stworzenie świata–księga, która mówi o początkach.

Przeczytaj tekst, str.190-193.
Zapisz : Zapamiętaj, str.193.
Wykonaj ćwiczenie numer 1 str. 193.
Wykonaj ćwiczenie numer 8 str.193.
Praca dla chętnych: napisz notatkę o dziele Michała Anioł–Freski w Kaplicy Sykstyńskiej i wklej freski –Stworzenie Adama i Świata.

Temat:Opowieść o raju, czyli historia Boga, jabłka, węża i człowieka.

Przeczytaj tekst–Adam i Ewa, str.194-195.
Zapisz do zeszytu–Bank dobrych i złych słówek, str.196.
Wykonaj ćwiczenie numer 1, 2, 3 str. 196.
Wykonaj ilustrację w zeszycie pt ,, Raj”.

Temat: Radość ze świata, który nas otacza–,, Pieśń poranna” Franciszka Karpińskiego.

Napisz notatkę biograficzną o Franciszku Karpińskim.
Napisz pojęcie hymn( zeszyt klasa 4 lub inne źródła).
Wykonaj ćwiczenie numer 2 , 3 str.197.
Narysuj w zeszycie ,,mini” obraz pt,, PORANEK”.

Temat:Wyrażenie przyimkowe.

Zapisz do zeszytu–Zapamiętaj, str.198 ,199 i 200.
Wykonaj ćwiczenie numer 1, 2, 4 , 5 str.198-199.

 

25 maja
Temat:Wyrażenie przyimkowe.

Zapisz do zeszytu wiadomości (podręcznik)—Zapamiętaj, str.198, 199,200.
Wykonaj ćwiczenie numer 1,2 str.198 (podręcznik).
Wykonaj ćwiczenie numer 5 str.199 (podręcznik).

26 maja
Temat: ,, Kto ma uszy , niechaj słucha…”- Przypowieść o siewcy.

Przeczytaj tekst, str.204-205.
Zapisz do zeszytu–Zapamiętaj, str.205.
Wykonaj ćwiczenie numer 4 i 5 str.205.
Wykonaj ćwiczenie numer 8 str.206 (prześlij do czwartku, do godz.15).

27 maja
Temat: Znaczenie świata w przypowieściach–Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych i Przypowieść o lampie.

Przeczytaj tekst, str.207 i 208
Wykonaj ćwiczenie numer 2 str.208.
Wykonaj ćwiczenie numer 3 str.208.

28 maja
Temat:Kim jest dobry pasterz z ewangelicznej przypowieści?

Przeczytaj tekst ,, Dobry Pasterz”, podręcznik str.209-210.
Wykonaj ćwiczenie numer 1 str.210.
Wykonaj ćwiczenie numer 5 str.210.

29 maja
Temat:Pisownia wyrażeń przyimkowych oraz przyimków złożonych.

Przeczytaj tekst, str.201 (podręcznik).
Zapisz do zeszytu–Zapamiętaj, str.202.
Wykonaj ćwiczenia numer 2 str. 202; ćwiczenie numer 3 i 5 str.203.