Nauczyciel: Jolanta Jurak
Przedmiot: j.polski
Klasa: 5C

Środa (15 kwietnia):
Temat: Analiza wiersza Joanny Kulmowej ,,Nie wyrastaj z marzenia”.

Przeczytaj wiersz(podręcznik-str.292) i odpowiedz na pytania numer 1, 3 str.292.
Przepisz do zeszytu Bank Słówek (str.292).
Napisz opowiadanie o swoim spełnionym marzeniu (na ocenę).

Czwartek (16 kwietnia)
Temat:Pisownia:-em, en, om, on,ą i ę.

Przeczytaj : Malarz szalony (podręcznik str.321).
Napisz do zeszytu : Zapamiętaj(str.321).
Wykonaj ćwiczenia numer 2, 3, 5 str.322.

Piątek (17 kwietnia)
Temat:Piszę pozdrowienia.

Przepisz do zeszytu: Czy wiesz,że…(str.320).
Wykonaj ćwiczenia numer 1, 4,5, 7 str.319-320.
Zadanie numer 4–na ocenę.

Poniedziałek (20 kwietnia)

Temat: Jak powstawał świat według mitu chińskiego ,,P’an-ku-twórca kosmosu”.

Przeczytaj mit, str.134-135.
Napisz w zeszycie jakie znasz zwyczaje z jajkiem i symboliki jajka.
Wyjaśnij znaczenie słowa–p’an-ku.
Napisz pojęcie -mit,str.136.
Przepisz do zeszytu–Czy wiesz,że…(str.136)
Wykonaj ćwiczenie numer 2, 3, 5 str.135.

Wtorek (21 kwietnia)
Temat:   Jakie środki poetyckie zastosował autor w wierszu  ,,Aby nas nie obudzić” ?

Przeczytaj wiersz ,str.137.
Wykonaj ćwiczenie numer 2, 3, 4 str.137.
W zeszycie narysuj ilustrację do wybranego fragmentu wiersza.
Czym jest uosobienie? (zapisz).

Środa, czwartek ( 22 kwietnia i 23 kwietnia)
Temat: Opowiadamy o powstaniu świata na podstawie poznanego fragmentu mitologii.

Przeczytaj tekst, str.138-140.
Napisz notatkę–biografię o Janie Parandowskim.
Zapisz w zeszycie pojęcie -mitologia, str.141.
Zapisz do zeszytu następujących bogów( na każdej stronie występują–pisane małą czcionką, pod tekstem) : Reja, Dzeus, Hades, Posejdon, Hera, Demeter, Hestia i pojęcia: Olimp, ambrozja, nektar.
Wykonaj ćwiczenie 1 str.141.
Wykonaj –PISEMNIE–ćwiczenie numer 2 str.141.
Jeśli masz drukarkę wydrukuj posągi bogów( trzy dowolne).
Narysuj w zeszycie Świątynie Ateny-na ateńskim Akropolu(ściągawka podręcznik z historii i kserówki z zeszytu do historii).

Piątek (24 kwietnia)
Temat: Jakie uczucia wyraża wiersz Leopolda Staffa ,,Niebo w nocy”?

Przeczytaj wiersz ,str.147.
Wykonaj ćwiczenie numer1 str.147.
Wykonaj ćwiczenie numer 3 str.147.
Napisz notatkę  o autorze wiersza.
Co to jest epitet? (zapisz)

27 i 28 kwietnia
Temat: Przygotowujemy klasową inscenizację na podstawie poznanej miniatury teatralnej–,,Demeter i Kora”.

Przeczytaj ,, Demeter i Kora” , str.148–151
Wyjaśnij pojęcia: miniatura teatralna, Kora, Helios, Tanatos, Cerber, Charon (podręcznik str.148).
Przepisz do zeszytu –Zapamiętaj ( str.152).
Przydziel role aktorom( zaproponuj role naszym koleżankom i kolegom z klasy).
Wyznacz reżysera klasowego.
Zaproponuj scenografa.
Zaproponuj kostiumologa.
W zeszycie przygotuj ZAPROSZENIE na przedstawienie klasowe.
W zeszycie narysuj plakat reklamujący nasze klasowe przedstawienie.
Przygotuj krótką notatkę na stronę internetową naszej szkoły o naszym klasowym przedstawieniu.

29 i 30 kwietnia
Temat: Opisujemy Prometeusza –mitologicznego dobroczyńcę ludzkości.

Przeczytaj tekst: Nasz przyjaciel Prometeusz , str.153–156.
Odpowiedz na pytane numer 1, 3, 6 str. 156–157.
Zapisz do zeszytu –BANK szlachetnych słówek, str. 157.
Zapisz do zeszytu –CZY wiesz, że…., str.157.
Na podstawie tekstu napisz jakie cechy i umiejętności posiada bohater.
Zadanie dla chętnych–ćwiczenie 5 str.157.