Nauczyciel: Jolanta Jurak

Klasa 5c

1 czerwca
Temat: Co jest istotą miłości do drugiego człowieka?

Przeczytaj tekst, podręcznik str.211-212
Wyjaśnij pojęcia-Samarytanin, kapłan, lewita str.211
Wykonaj ćwiczenie numer 2, 3 str.212.
Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka-wychowawczyni.

2 czerwca
Temat: Wszyscy jesteśmy z jednej makówki.

Przeczytaj tekst, podręcznik str.213.
Zapisz do zeszytu–Kilka słów…..str.214.
Wykonaj ćwiczenie numer 2, 3 str.213.
Wykonaj ćwiczenie numer 7, 10 str.214

3 czerwca
Temat: Posumowanie rozdziału.

Wykonaj ćwiczenia -podręcznik, str. 215-216.

4 i 5 czerwca
Temat: Różne formy teatru.

Zapisz do zeszytu -9 wskazówek, podręcznik str.269.
Wykonaj ćwiczenie numer 1 str.268
Przepisz do zeszytu– Sprawozdanie z wycieczki do teatru( wzór), str.270-271.
Praca dla chętnych–ćwiczenie numer 6 str.271.

8 czerwca
Temat: Ćwiczenia ortograficzne–,,ó”, ,,u”.

Powtórz zasady pisowni.
Pracuj ze słownikiem ortograficznym, wypisz 20 dowolnych wyrazów z ,,ó” .
Ułóż zdania z następującymi wyrazami: klasówka, wiewiórka, góra, siódma, trójka, rodziców, chłód, źródło, zasuwa, róg, kłótnia, arbuz, kura, dziupla, rebus, racuch.

9 czerwca
Temat: Ćwiczenia ortograficzne–,,rz” , ,,ż”.

Powtórz zasady pisowni.
Ułóż zdania z następującymi wyrazami: papież, drzwi, chrzan, krzak, bukszpan, pszenica, harcerz, uderzyć, gżegżółka, wrzask, rzucać, drużyna, potężny, abażur, pożar, mosiężny, grządka, łyżka, żyto, koleżanka, przyroda, wstążka, śnieżyca.

10 czerwca
Temat:Ćwiczenia ortograficzne–,,h” , ,,ch”.

Powtórz zasady pisowni.
Ułóż zdania z następującymi wyrazami: mucha, pycha, brzuch, chmura, chaber, chrypka, strach, pycha, chustka, druh, błahy, hrabia, Hubert, hoduje, hotel, herb, huragan, hałas, bochenek, chemia, schab, groch, chleb, Helenka, Hrubieszów, hulajnoga, haft, hak, juhas, maluch.

15 czerwca
Temat:Spotkanie z poezją-analiza wiersza,,Do babci” i ,,Dziadek”.

Przeczytaj wiersze, podręcznik, str.328.
Odmień przez przypadki: BABCIA, DZIADEK
Dla chętnych, naucz się dowolnego wiersza na pamięć.

19 czerwca
Temat:Analiza pieśni pt.,, My, Pierwsza Brygada”.

Zapoznaj ie z tekstem, str.329.
Napisz notatkę o Józefie Piłsudskim.
Wyszukaj w internecie melodii Pieśni i naucz się się śpiewać.

22 czerwca
Temat:Analiza pieśni-,,Wyklęci Niezłomni”.

Zapoznaj się z tekstem, str.332.
Wyszukaj w internecie melodii pieśni i zaśpiewaj kilka razy.
Napisz notatkę o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych.

23-24-25 czerwca
Temat:Podsumowanie wiadomości z klasy 5.

Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące gramatyki, od str.58–powtórz gramatykę.
Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące ortografii, od str.46–powtórz ortografię.
Przeczytaj z książki wszystkie–Zapamiętaj od str.28.
Powtórz jak się pisze: list, kartkę pocztową, opis obrazu, opis postaci, opis krajobrazu, baśń, opowiadanie, pozdrowienia, życzenia, ogłoszenia,dialog.