Nauczyciel: Jolanta Matyka

Język niemiecki

 

Klasa 7a, 7b 

Witajcie, kochani. Ostatni miesiąc naszych spotkań zdalnych. Zapraszam też na konsultacje do szkoły.

 

Proszę o wysyłanie maili bez zdjęć na skrzynkę podaną na stronie szkoły niemiecki7_8@idsl.pl , natomiast zdjęcia lepiej na Messengera.

 

Stunde 23 (Coronaviruszeit)

Dienstag, den 2. Juni 2020

Thema: Deutschlands größte Städte.

 

Obejrzyjcie prezentacje 10 miast w Niemczech. Wpiszcie je w zeszycie, podając na podstawie tekstów pod zdjęciami liczbę mieszkańców i zabytki, jakieś ciekawostki.

https://www.dw.com/de/top-ten-deutschlands-gr%C3%B6%C3%9Fte-st%C3%A4dte/g-52352707?fbclid=IwAR1HfuuSHp0-FVp_akuYz9sq9wrQyOmTNgDqhzP1hcoiMjEo3iWnu2xJfyc

 

 

Stunde 24 (Coronaviruszeit)

Donnerstag, den 4. Juni 2020

Thema: Das möchte ich sehen. To chciałabym zobaczyć.

 

Wybierz jedno z miast w Niemczech. Poszukaj o nim informacji w Internecie i przygotuj notatkę w zeszycie (na 2 strony na zaliczenie) lub plakat (format A4 na ocenę). Praca ma zawierać zdjęcia lub lepiej szkice, rysunki zabytków, słówka po niemiecku, nazwy zabytków, jakaś informacje po polsku o danym mieście, liczbę mieszkańców  (10 elementów)

 

Stunde 25 (Coronaviruszeit)

Dienstag, den 9. Juni 2020

Thema: Deutsche Bundesländer. Niemieckie kraje związkowe.

 

Poszukaj w Internecie mapki Niemiec z podziałem na landy (odpowiednik naszych województw). Jeśli możesz wklei do zeszytu. Jeśli nie – wypisz nazwy landów wraz z ich stolicami. Zaznacz największy i najmniejszy land.

 

 

Klasa 8a, 8b

Witajcie, kochani.  Ostatni miesiąc naszej nauki. Zapraszam też na konsultacje w szkole.

 

Proszę o wysyłanie maili bez zdjęć na skrzynkę podaną na stronie szkoły niemiecki7_8@idsl.pl , natomiast zdjęcia lepiej na Messengera.

 

Stunde 23 (Coronaviruszeit)

Dienstag, den 2. Juni 2020

Thema: Odmiana rzeczowników przez przypadki.

 

Korzystając z tabeli odmiany z lekcji 21.05 proszę odmienić według poniższego przykładu przez przypadki: der Arzt – lekarz, die Katze – kot, das Pferd – koń, die Eltern – rodzice.

 

Beispiel: (przykład)    Nom. (mianownik) der Sohn – syn

Gen. (dopełniacz) des Sohnes – syna

Dat. (celownik) dem Sohn – synowi

Akk. (biernik) den Sohn – syna

 

Uzupełnić zadania:

dem Hund – r. męski, Dativ (celow. komu?) – psu

des Bruders – ……………………………………………………….

den Kuli – …………………………………………………………….

den Kindern – ………………………………………………………

die Schwester – …………………………………………………….

der Schwester – …………………………………………………….

dem Kind – ……………………………………………………………

das Pferd – …………………………………………………………….

dem Pferd – …………………………………………………………..

den Arzt – ……………………………………………………………..

des Tischlers – ……………………………………………………….

der Krankenschwester – …………………………………………

dem Onkel – ………………………………………………………….

tatę – …………………………..

wujkowi – …………………..

mamę – ………………………

brata – ………………………..

bratu – ……………………….

siostry – …………………….

siostrze – ……………………..

nauczycielkę – ……………..

nauczycielowi – ……………

nauczyciela – ……………….

……………………………………

lekarz – ……………………….

lekarza – ………………………

pielęgniarce – ………………

 

 

 

Stunde 24 (Coronaviruszeit)

Donnerstag, den 4. Juni 2020

Thema: Was tut dir weh? Co cię boli?

 

Są dwa sposoby mówienia, że coś nas boli:

 

Ich habe Kopfschmerzen. lub Mein Kopf tut mir weh.

Dosłownie można to przetłumaczyć: „Ja mam ból głowy” lub „Moja głowa sprawia mi ból.”

Pierwszy sposób stosujemy w języku potocznym, drugi w bardziej formalnych sytuacjach.

Jeśli boli nas coś, co występuje w liczbie mnogiej zamiast „tut” stosujemy „tun”, np.
Die Ohren tun mir weh. Bolą mnie uszy.

 

Wpisz powyższe przykładowe zdania do zeszytu a następnie wybierz 10 części ciała i napisz dwoma sposobami, że cię bolą. Rysunki mile widziane.

 

 

 

Stunde 25 (Coronaviruszeit)

Dienstag, den 9. Juni 2020

Thema: Beim Arzt. U lekarza.

 

Obejrzyjcie filmiki.

https://www.youtube.com/watch?v=myW13vOV1z0

https://www.youtube.com/watch?v=ny8YBBu3AGw

Wypiszcie słownictwo, szczególnie różne objawy chorobowe i przetłumaczcie je.