Nauczyciel: Ludmiła Makoviychuk

Przedmiot: język angielski

Klasa 1a, 1b sp

Data zajęć:  1b-15.04.2020, 1a- 16.04.2020

Temat: Powtórzenie TOYS/ZABAWKI

Obejrzyj nagranie z You Tube

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=aOqxk2hUEE0&t=2s&app=desktop

 

Data zajęć:  1 a,b -21.04.2020, 1b-22.04.2020, 1a-23.04.2020

Temat: Zabawki/ Toys  Struktura: I have got…/Ja mam…

Notatka do zeszytu.

Have got- mieć, posiadać

I have got a doll- Mam lalkę

I have got a bike- Mam rower

Praca z podręcznikiem (jako załącznik)

Str. 44 Ćwiczenie 2

Str.45 Ćwiczenie 2 ( narysuj ulubioną zabawkę w zeszycie i napisz I have got a… )

Worksheet 2 cwiczenie 1, 2 (załącznik)

 

Otworzyć słowniczek obrazkowy (Picture Dictionary) na stronie internetowej www.oup.com/elt/youngtreetops i posłuchać wszystkich słów z rozdziału 5. Następnie zagrać w gry utrwalające słownictwo z piątego rozdziału.

Data zajęć:  1a, 1b-28.04.2020

Temat: TOYS/ZABAWKI. Podsumowanie wiedzy i umiejętności.

Praca na ocenę: Test Załacznik 1Plik MP3  Termin: do 30.04.2020

 

Data zajęć:  1 b -29.04.2020, 1a-30.04.2020

Temat: FOOD Jedzenie

Rozpoznawanie i nazywanie produktów żywnościowych. Zapisywanie nazw produktów

Notatka do zeszytu:

Water- woda,

Cheese-ser,

Sandwiches- kanapki,

Cakes- ciastka,

Carrots- marchewki,

Grapes- winogrona,

orange juice- sok pomarańczowy,

Crisps- chipsy

Otworzyć słowniczek obrazkowy (Picture Dictionary) na stronie internetowej www.oup.com/elt/youngtreetops i posłuchać wszystkich słów z rozdziału 6.

Napisz po śladzie i dopasuj. Zeszyt ćwiczeń s. 49 • Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 49. Poproś uczniów o napisanie po śladzie nazw produktów. Połączcie wyrazy z odpowiednimi obrazkami. • Sprawdźcie wspólnie odpowiedzi. Pytaj: What’s number (1)? Dzieci odpowiadają: (Water).

Dodatkowo: posłuchaj i powtórz

https://www.youtube.com/watch?v=Wp7NiLEZ7Rs

Dla chętnych:

https://www.youtube.com/watch?v=qh-H7c1VSgw

 

 

KLASA 5b,c

 

Data15.04.2020- 5b

           17.04.2020- 5c

Temat: Past Simple- czasowniki regularne. Zasada tworzenia: obejrzyj filmik  3 min.

https://www.youtube.com/watch?v=neZNY9yL8Ag

Opracować regułę Ćwiczenie 1,3 str 92 podręcznik

Praca domowa: Ćwiczenie 2 str 92

 

Słownictwo: Podręcznik- ćwiczenie: 1,2,3,4  str. 89

Data20.04.2020- 5b,c

Temat: People- zawody

Rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik str. 92   cw. 4,5

Data21.04.2020- 5b,c

Ćwiczymy czasowniki regularne w Past Simple

https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html

Zakładki 1-5, 11,13

Data22.04.2020- 5b

           24.04.2020-5c

Temat: Past Simple- Czasowniki nieregularne

https://www.youtube.com/watch?v=HwEzLgq2AvM

Podrecznik str 94-95 cwiczenia 1,2,4

 

Data27.04.2020- 5b

           27.04.2020- 5c

Temat: Past Simple- czasowniki regularne i nieregularne (10 czasowników z podręcznika cw. 1 str.94).

Powtórzenie przed sprawdzianem.

Podręcznik- Revision str.99

 

Data28.04.2020- 5b,c

Temat: People- zawody

SPRAWDZIAN wiadomości- link podany o godz.10.00

Data29.04.2020- 5b

Steps to Success

Podręcznik str.100 Repetytorium.

 

 

KLASA 6a

Data:  15.04.2020

Temat: Zakupy – nazwy sklepów

Struktura: GOING TO (zamierzać) – twierdzenia i przeczenia

Praca na lekcji SB: s.78 ćwiczenie 1- notatka w zeszycie, ćwiczenie 2-4 str. 78

Data:  16.04.2020

GOING TO (zamierzać)- pytania i krótkie odpowiedzi

Praca na lekcji  SB: cwiczenie 5, 7 s. 78

Data:  21.04.2020

Temat: Czasownik will.

Notatka w zeszycie cwiczenie 1, str.80

Praca w zeszycie cw. 2-4 str.80

Data:  22.04.2020

Grammar in Context

The RedBook str. 81  cwicz. 7-10

Data:  23.04.2020

Exam Trainer.

Rozumienie tekstów czytanych

Str.82 cw.1 + Extra Steps.

 

Data:  28.04.2020

Temat: Zakupy . Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

Struktura: GOING TO (zamierzać) – twierdzenia i przeczenia, Czasownik will.

Data:  29.04.2020

Temat: Health- Zdrowie.

Praca z podręcznikiem: Notatka w zeszycie- str. 89 cw.1, 3 i Extra Steps.

Ćwiczeniówka: str. 38 cw.1,2

Data:  30.04.2020

Temat: Health- Zdrowie.Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego

Str 90 cw. 1

Str 91 cw 2-5

Ćwiczeniówka: str. 38 cw.4,5

 

 

Klasa 7a/b

 Data 15.04.2020

TEMAT Udzielanie instrukcji i proszenie o radę w kontekście uprawiania sportu – ćwiczenia w mówieniu.
SŁOWNICTWO Nazwy dyscyplin sportowych, nazwy sprzętu sportowego
GRAMATYKA Czasowniki modalne should,/shouldn’t must mustn’t
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 74, zad. 1-5

 

PRACA DOMOWA Napisanie instrukcji dla wybranej gry sportowej
MATERIAŁY DODATKOWE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI MATERIAŁY DLA UCZNIÓW CHĘTNYCH
CULTURE 6 Famous explorers, SB: s. 121

 

Data 16.04.2020

TEMAT Pisanie bloga z zastosowaniem trybu rozkazującego.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane ze szkołą
GRAMATYKA Tryb rozkazujący, czasowniki modalne should,/shouldn’t must mustn’t, pierwszy tryb warunkowy
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 75, zad. 1-5

 

 

Data 20.04.2020

TEMAT Review Unit 6 – podsumowanie wiadomości z rozdziału szóstego w ćwiczeniach utrwalających.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z podróżowaniem i przetrwaniem w trudnych warunkach
GRAMATYKA Tryb rozkazujący, czasowniki modalne should,/shouldn’t must mustn’t, pierwszy tryb warunkowy
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 76, zad. 1-7

 

 

 

Data 22.04.2020

TEMAT Utrwalenie materiału z rozdziału 6 . Przygotowanie do sprawdzianu
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z podróżowaniem i przetrwaniem w trudnych warunkach
GRAMATYKA Tryb rozkazujący, czasowniki modalne should,/shouldn’t must mustn’t, pierwszy tryb warunkowy
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 77, zad. 1-5

 

 

Data 23.04.2020

TEMAT SKILLS TRAINER 6 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 6.
SŁOWNICTWO Wyrażenia określające relacje międzyludzkie, nazwy klęsk żywiołowych, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką, nazwy sprzętu turystycznego
GRAMATYKA Tryb rozkazujący, czasowniki modalne should,/shouldn’t must mustn’t, pierwszy tryb warunkowy, czasy przeszłe
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: ss. 78-79, zad. 1-9

 

 

 Data 27.04.2020

Temat: POWTÓRZENIE przed sprawdzianem.

Zagadnienie: Tryb rozkazujący, czasowniki modalne should,/shouldn’t must i mustn’t, pierwszy tryb warunkowy.

 

 

Data 29.04.2020

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 6.

Link do sprawdzianu będzie podany 29.04  o godz.11

 

 

Data 30.04.2020

UNIT 7

VOCABULARY

TEMAT Wyrażanie preferencji i upodobań związanych z muzyką z wykorzystaniem poznanego słownictwa.
SŁOWNICTWO Nazwy gatunków muzyki, nazwy instrumentów muzycznych
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: ss. 80-81, zad. 1-5

 

PRACA DOMOWA Opisanie swoich upodobań muzycznych w formie krótkiego tekstu

 

 

Zajęcia indywidualne A.Ł.

Data 20.04.2020         2godz.

TEMAT Udzielanie instrukcji i proszenie o radę w kontekście uprawiania sportu – ćwiczenia w mówieniu.
SŁOWNICTWO Nazwy dyscyplin sportowych, nazwy sprzętu sportowego
GRAMATYKA Czasowniki modalne should,/shouldn’t must mustn’t
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 74, zad. 1-5

 

PRACA DOMOWA Napisanie instrukcji dla wybranej gry sportowej
MATERIAŁY DODATKOWE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI MATERIAŁY DLA UCZNIÓW CHETNYCH
CULTURE 6 Famous explorers, SB: s. 121

 

Data 27.04.2020         2godz.

Temat: POWTÓRZENIE przed sprawdzianem.

Zagadnienie: Tryb rozkazujący, czasowniki modalne should,/shouldn’t must i mustn’t, pierwszy tryb warunkowy.

Link do sprawdzianu będzie podany 28.04  o godz.10

 

 

Klasa 8a­,b

Pearson bank słownictwa – fiszki

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 

Data 15.04.2020

Temat: SPORT

Słownictwo str. 84

Zadania 1,2,3,4 str.85

Data 17.04.2020

Temat: SPORT.

Gramatyka: CZAS PAST PERFECT

Tłumaczenie czasu na        https://www.youtube.com/watch?v=eQ3Y7E2nKmI

Cwiczenie 8, 9 str.86

 

Data 20.04.2020

Temat: SPORT

Vocabulary & Grammar

Ćwiczenia 10-11 str. 86

Data 22.04.2020

Temat: SPORT

Funkcje językowe: propozycje

Str. 89 Cwiczenia 1-5

Data 24.04.2020

Temat: SPORT

Writing- opis wydarzenia w mailu.

Ćwiczenia 1-4, str.90

Środki językowe

Podręcznik str. 91, zad. 3,4

———————————————

Pearson bank słownictwa – fiszki

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 

Data 27.04.2020

Temat: SPORT

Rozumienie tekstu czytanego

Podręcznik str.92-93

Zadania 1,2,3,4

Data 29.04.2020

Temat: Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 10.

Link do sprawdzianu będzie podany 29.04  o godz.11