Nauczyciel: Ludmiła Makoviychuk

Przedmiot: język angielski

Klasa 1a, 1b sp

Data zajęć:  1a, 1b-05.05.2020

UWAGA: Podręcznik ( jako załącznik 1)

Temat: FOOD Jedzenie

Słownictwo:

Czynne: I like – Lubię(crisps). I don’t like – Nie lubię (orange juice).

Posłuchaj I powtórz:

https://www.youtube.com/watch?v=qkb1Eb-CUlM

Posłuchaj i  naucz sie piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=oEHiJsHFzLI

Data zajęć:  1 b -06.05.2020, 1a-07.05.2020

Temat: FOOD Jedzenie

Cele lekcji

Zrozumienie opowiadania wg obrazków

Odegranie historyjki

Rozpoznawanie i nazywanie produktów żywnościowych.

Słownictwo

Czynne: I like (crisps). I don’t like (orange juice).

Stosowane przez nauczyciela: Let’s have a picnic. I’m hungry. Let’s have lunch.

Let’s have a picnic- Zróbmy sobie piknik!

I’m hungry- Jestem głodny/a

Let’s have lunch.-Zjedzmy drugie śniadanie.

Materiały

Obejrzeć ilustracje w podręczniku na stronie 51 do historyjki The picnic i poprosić dziecko, aby nam opowiedziało, co się wydarzyło.

podręcznik s. 51;

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń s. 50;

DODATKOWO:

https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/level1/stories/tfz_level1_story08?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

 

Data zajęć:  1a, 1b-12.05.2020

Temat: FOOD Jedzenie

Cele lekcji

Rozpoznawanie nazw produktów spożywczych

Uzupełnianie zdań, opisujących upodobania kulinarne

Zapisywanie zdań o upodobaniach kulinarnych

Słownictwo

Czynne: I like (cakes). I don’t like (grapes).

Materiały

Podręcznik s. 52, cw.2; zeszyt ćwiczeń s. 51;

Posłuchaj piosenki:

https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/level1/songs/songs_unit7/tfz_level1_singalong23?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

Data zajęć:  1 b -13.05.2020, 1a-14.05.2020

Temat: FOOD Jedzenie

Cele: Utrwalenie konstrukcji I like…/I don’t like…

Zeszyt ćwiczeń s. 52

Popatrz na obrazki i zakreśl odpowiedni wyraz.

Potem napisz o sobie: I like lub I don’t like.

 Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 52. Poproś uczniów o przyjrzenie się zadaniu 1 i zastanowienie się, czy lubią przedstawione na obrazkach produkty. Uczniowie zakreślają nazwę produktu, widoczną na końcu zdania, i stosownie do upodobań – wpisują na początku zdań I like bądź I don’t like.

Praca domowa:

Na papierowym talerzu narysować uśmiechniętą buzię i swoje ulubione jedzenie. Opisać, co się tam znajduje, mówiąc: I like… Na drugim talerzyku ze smutną buzią narysować rzeczy, których nie lubimy jeść. Opisać, co się tam znajduje, mówiąc: I don’t like…

 

Data zajęć:  1a, 1b-19.05.2020

Temat: FOOD Jedzenie

Cele lekcji

Współpraca w trakcie gry

Opisywanie upodobań kulinarnych

Słownictwo

Czynne: I’ve got (sandwiches). Mam (kanapkę).  Roll the dice. Rzuć kostką.  Number (three).

My turn / Your turn. Moja / Twoja kolej.

Do you like …? Czy lubisz…?

Materiały

Podręcznik s. 54 cw.1 ;

Praca domowa:  zeszyt ćwiczeń s. 53;

 

Data zajęć:  1 b -20.05.2020, 1a-21.05.2020

Temat: FOOD Jedzenie

Cele: Utrwalenie poznanego słownictwa i struktur leksykalnych.

Praca w zeszycie ćwiczeń:  Round up activities

Str. 54 cw. 1,2 str. 55 cw.1,2

 

Data zajęć:  1a, 1b-26.05.2020

Temat: FOOD.

Literacy- Umiejętność czytania i pisania. Podsumowanie wiedzy i umiejętności.

Praca na ocenę:  Ćwiczeniówka str. 56 ćw. 1,2

Plus Page str. 57, cw.1,2

 

Data zajęć:  1 b -27.05.2020, 1a-28.05.2020

Temat: FOOD  TEST

Test –załącznik 1 (termin- 30.05.2020)

nagranie do testu :

 

KLASA 5b,c

Data04.05.2020- 5b,c

UNIT8.

Tematyka: Around the Word-  Podróżowanie i turystyka

Nazywanie państw i narodowości

Obejrzyj nagranie, zwróć uwagę na nazwy państw  i narodowości.

https://www.youtube.com/watch?v=IIwMBU-1cLw

Podręcznik str.101 cw.1-3

Praca domowa: Extra steps w podręczniku str 101

Zeszyt ćwiczeń, str 43 cw.1-4

  Data:  05.05.2020- 5b,c

Tematyka: Around the Word-  Podróżowanie i turystyka

Nazywanie państw i narodowości w kontekście przeczytanej historyjki obrazkowej

Praca na lekcji: Podręcznik str. 102-103 cw.1-4

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str.44 cw.1 ,2

 

Data06.05.2020- 5b,  08.05.2020-5c

Tematyka: Around the Word Podróżowanie i turystyka

Zastosowanie czasu past simple do opisywania zdarzeń z przeszłości.     

Praca na lekcji: s. 104 cw. 1,2,3

Czas past simple: przeczenia

Obejrzyj film, zapoznaj sie jak tworzymy czas Past Simple w przeczeniach:

https://www.youtube.com/watch?v=B-Wezk_7jPo

Praca domowa: Workbook str. 45 cw.1,2

 

Data11.05.2020-5b,c

Tematyka: Around the Word Podróżowanie i turystyka

Rozmawianie o wakacjach – ćwiczenia w mówieniu.         

Praca na lekcji: SB: s. 105 cw. 1,2

Praca domowa: SB str. 105 cw. 6,7

 

Data12.05.2020-5b,c

Tematyka: Around the Word Podróżowanie i turystyka

KARTKÓWKA ( czas Past Simple –negative)

 

Zastosowanie czasu past simple w oparciu o historyjkę obrazkową „The Superfriends”.

Czas Przeszły Past Simple- pytania

https://www.youtube.com/watch?v=NV7iYc96xlw

Praca na lekcji: SB: s. 106-107  cw. 1,2,3

Praca domowa: WB str. 45 cw. 3,4 (5 dla chętnych)

 

Data13.05.2020-5b, 15.05.2020-5c

Tematyka: Around the Word Podróżowanie i turystyka

Ciekawe miejsca pomniki przyrody, ciekawe podróże na podstawie przeczytanych/wysłuchanych tekstów

Praca na lekcji: SB: s. 108 cw. 1,2

Praca domowa: WB str. 46 cw. 1,2

 

Data18.05.2020-5b,c

Tematyka: Around the Word Podróżowanie i turystyka

List e-mail opisujący ekscytujące wydarzenie– ćwiczenia w pisaniu.       

Praca na lekcji :SB: s. 109 cw. 5-8

Praca domowa: Pisanie listu e-mail str. 109 cw.9,10!!!

 

Data19.05.2020-5b,c

Tematyka: Around the Word Podróżowanie i turystyka

KARTKOWKA ( czas Past Simple –questions/pytania)

Praca projektowa – ciekawy kraj anglojęzyczny. 

Praca na lekcji:   SB: s. 110

Praca domowa: Opisywanie kraju anglojęzycznego/ Projekt: przygotuj prezentacje nt. kraju anglojęzycznego, wykorzystaj zdjęcia do swojego opisu.

 

Data20.05.2020-5b, 22.05.2020-5c

Tematyka: Around the Word Podróżowanie i turystyka

Revision 8 – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 8.

Praca na lekcji: SB: s. 111

Praca domowa: WB str.48 cw. 1-5

 

POWTÓRZENIE SŁOWNICTWA I GRAMATYKI.   

 

 Data25.05.2020- 5b,c

Temat: Powtórzenie. Czasownik to be present /to be past

https://agendaweb.org/verbs-exercises.html

Ćwiczymy 1, 2 zadania.

 

Data26.05.2020- 5b,c

Temat: czasownik to have

https://agendaweb.org/verbs/to-have-exercises.html

Ćwiczymy 8  zadań.

 

Data27.04.2020- 5b

          29.05.2020- 5c

Temat: Present Simple

https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html

Ćwiczymy 8-10  zadań.

 

KLASA 6a

Data:  05.05.2020

Temat: Health. Zdarzenia i doświadczenia z przeszłości. Czas Present Perfect- teraźniejszy dokonany.

Obejrzyj film- zasady tworzenia i stosowania czasu Present Perfect: patrz od min. 1:17 do 15:51

https://www.youtube.com/watch?v=gbojGfWfsrw

Praca na lekcji: SB: s. 92 cw. 1,2,3

Praca domowa: WB str.40 cw. 1-3

Ćwiczymy czas Present Perfect https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

Data:  07.05.2020

Temat: Health- Zdrowie. Wizyta u lekarza

Praca na lekcji SB: s. 93 cw. 1,2  Czas past simple: ago

Praca domowa: Opisywanie dolegliwości podczas wizyty u lekarza SB: s. 93 cw. 3-6

 

Data:  12.05.2020

Temat: Health- Zdrowie. Doświadczenia przeszłe niedokończone „The red book” – Sophie i Ben uciekają z wyspy

KARTKÓWKA Present Perfect: zdania twierdzące

Praca na lekcji SB: s. 95 cw. 6-9

Praca domowa: WB: str. 41 cw. 1,2

 

Data:  13.05.2020

Temat: Health- Zdrowie. Czas present perfect: przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi; ever, never

been i gone

https://www.youtube.com/watch?v=Od9Nbk-Rg7E

Praca na lekcji SB: s. 94 cw. 1,2,3

Praca domowa: WB:str.40 cw. 4,5

Ćwiczymy czas Present Perfect https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

 

Data:  14.05.2020

Temat: Health- Zdrowie. Młodzi ludzie muszą więcej spać – ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego

Praca na lekcji SB: str. 96 cw. 1,2,3

Ćwiczymy czas Present Perfect https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

Praca domowa SB: str. 42 cw.1

 

Data:  19.05.2020

Temat: Health- Zdrowie. Pisanie maila o pobycie w szpitalu.

 

KARTKÓWKA: Czas Present Perfect: Przeczenia i pytania

Praca na lekcji SB: str. 97 cw. 5-7

Praca domowa SB: Napisz mail na podstawie cw.8,9 str.97

 

Data:  20.05.2020

Temat: Health- Zdrowie. Praca projektowa – służby ratunkowe

Praca na lekcji: SB: s. 98 Project.

 

Data:  21.05.2020

Temat: Health- Zdrowie. Revision 7 – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 7.

Praca na lekcji i domowa :  SB: s. 99 cw. 1-5

 

Data:  26.05.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Praca z podręcznikiem: Notatka w zeszycie- str. 101 cw.1, 2,4,5 i Extra Steps.

 

Data:  27.05.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego

Podrecznik str.102 cw –przeczytaj i przetłumacz tekst.

Cwiczenia 2-5 str.103

Praca domowa: Ćwiczeniówka: str. 43 cw.1,2,4

 

Data:  28.05.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Talking about likes and dislikes.

Podrecznik Str 105 cw. 1 ,5

Ćwiczeniówka: str. 43 cw.5,6

 

 

Klasa 7a/b

 Data 04.05. 2020

 

TEMAT Interpretowanie tekstu piosenek – ćwiczenia umiejętności czytania ze zrozumieniem.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z muzyką
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 82, zad. 1,3,4

 

 

Data 06.05. 2020

TEMAT Zastosowanie konstrukcji be going towill do mówienia o swoich planach i przewidywaniach dotyczących przyszłości.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z muzyką
GRAMATYKA Will, be going to 
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 83, zad. 1-3

 

Gramatyka jest tłumaczona na : https://www.youtube.com/watch?v=nG1s9FPcl2g

Ćwiczymy will, going to na: https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html

Data 07.05.2020

TEMAT Zastosowanie konstrukcji be going towill do mówienia o swoich planach i przewidywaniach dotyczących przyszłości.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z muzyką
GRAMATYKA Will, be going to 
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 83, zad. 4-7

 

Gramatyka jest tłumaczona na : https://www.youtube.com/watch?v=nG1s9FPcl2g

Ćwiczymy will, going to na: https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html

PRACA DOMOWA Napisanie planów na najbliższy weekend 15 zdań

 

Data 11.05.2020

TEMAT Cechy potrzebne do wykonywania zawodu muzyka – ćwiczenia rozumienia ze słuchu.
SŁOWNICTWO Nazwy cech charakteru, słownictwo związane z muzyką, nazwy zawodów
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 84, zad. 1-3( można nie odsłuchiwać tych ćwiczeń),6

 

 

 

Data 13.05. 2020test

TEMAT Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany na przyszłość z zastosowaniem konstrukcji be going to oraz czasu present continuous.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z muzyką
GRAMATYKA Czas present continuous, be going to: pytania
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 85, zad. 1-5

 

PRACA DOMOWA Online Practice https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html

 

Data 14.05. 2020

TEMAT Oferowanie pomocy i proszenie o pomoc – ćwiczenia w mówieniu.
SŁOWNICTWO Wyrażenia służące proszeniu o pomoc i oferowaniu pomocy
GRAMATYKA Czas present continuous, be going to
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 86, zad. 1,2,4,5

 

 

Data 18.05. 2020

TEMAT Pisanie recenzji piosenek.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z muzyką
GRAMATYKA Czas future simple: will, zaimki
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 87, zad. 1-4

 

PRACA DOMOWA SB: s. 87, zad. 5

Czas Future Simple tłumaczony tu: https://www.youtube.com/watch?v=tmyHx6XrBGk

Data 20.05. 2020

TEMAT Review Unit 7 – podsumowanie wiadomości z rozdziału siódmego w ćwiczeniach utrwalających.
SŁOWNICTWO Nazwy instrumentów muzycznych, nazwy cech charakteru
GRAMATYKA Will, be going to, czas present continuous
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 88, zad. 1-7- Do zaliczenia na ocenę!!!

 

 

Data 21.05. 2020

Sprawdzian wiadomości Unit 7

TEMAT SKILLS TRAINER 7 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 7.
SŁOWNICTWO Nazwy zawodów, słownictwo związane z muzyką
GRAMATYKA Will, be going to, czas present continuous
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: ss. 90-91, zad. 1-9

 

 

 Data 25.05.2020

UNIT 8

VOCABULARY

TEMAT Rozmowy na temat lęków, emocji i uczuć wywoływanych różnymi czynnikami.
SŁOWNICTWO Nazwy uczuć i emocji
GRAMATYKA Czas przeszły, konstrukcja przymiotnik+przyimek
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: ss. 92-93, zad. 1-6

 

 

Data 27.05.2020

UNIT 8

READING

TEMAT Określanie głównej myśli tekstu lub jego fragmentu w kontekście jazdy kolejką górską.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z emocjami i lękiem, słownictwo związane z wypadkami i udzielaniem pierwszej pomocy
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 94, zad. 1-4

 

 

Data 28.05.2020

UNIT 8

LANGUAGE FOCUS

TEMAT Opisywanie swoich doświadczeń z zastosowaniem czasu present perfect.
SŁOWNICTWO Nazwy emocji i uczuć związanych z lękiem
GRAMATYKA Czas present perfect, czasowniki regularne i nieregularne
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 95, zad. 1-7

 

Czas Present Perfect tłumaczony tu: https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k

Zrób notatkę.

 

 

Zajęcia indywidualne A.Ł.

Data 04.05.2020         2godz.

TEMAT Zastosowanie konstrukcji be going towill do mówienia o swoich planach i przewidywaniach dotyczących przyszłości.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z muzyką
GRAMATYKA Will, be going to 
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 83, zad. 1-3

 

Gramatyka jest tłumaczona na : https://www.youtube.com/watch?v=nG1s9FPcl2g

Ćwiczymy will, going to na: https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html

 

Data 11.05.2020         2godz.

TEMAT Zastosowanie konstrukcji be going towill do mówienia o swoich planach i przewidywaniach dotyczących przyszłości.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z muzyką
GRAMATYKA Will, be going to 
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 83, zad. 4-7

 

Gramatyka jest tłumaczona na : https://www.youtube.com/watch?v=nG1s9FPcl2g

Ćwiczymy will, going to na: https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html

PRACA DOMOWA Napisanie planów na najbliższy weekend 15 zdań

 

Data 18.05.2020         2 godz.

TEMAT Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany na przyszłość z zastosowaniem konstrukcji be going to oraz czasu present continuous.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z muzyką
GRAMATYKA Czas present continuous, be going to: pytania
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 85, zad. 1-5

 

PRACA DOMOWA Online Practice https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html

 

Sprawdzian wiadomości Unit 7

 

Data 25.05.2020 (2 godz.)

UNIT 8

VOCABULARY

TEMAT Rozmowy na temat lęków, emocji i uczuć wywoływanych różnymi czynnikami.
SŁOWNICTWO Nazwy uczuć i emocji
GRAMATYKA Czas przeszły, konstrukcja przymiotnik+przyimek
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: ss. 92-93, zad. 1-6

 

 

UNIT 8

READING

TEMAT Określanie głównej myśli tekstu lub jego fragmentu w kontekście jazdy kolejką górską.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z emocjami i lękiem, słownictwo związane z wypadkami i udzielaniem pierwszej pomocy
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 94, zad. 1-4

 

 

 

 Klasa 8a­,b

Pearson bank słownictwa – fiszki

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 

Data 04.05.2020

Rozdział 11

Temat: Praca-Job

Jobs and work places – vocabulary practice. Zawody i miejsca pracy – ćwiczenia leksykalne.         Praca – zawody, miejsca pracy, ludzie w pracy, zarobki, czynności związane z wykonywaniem zawodu.

Praca na lekcji: SB: str. 94- słownictwo,  str. 95 cw.1-3

Praca domowa: SB str. 95 ćw. 6,7

 

Data 06.05.2020

Temat: Praca-Job

Indirect questions and reported speech. Pytania pośrednie tłumaczone tu:

https://www.youtube.com/watch?v=QVTc7B9doFo

 i mowa zależna tłumaczona tu: https://www.youtube.com/watch?v=BwIBAM_onEk  .

Praca na lekcji: SB: str. 96 ćw. 9,10

Praca domowa: SB str.96 cw. 11,12

Mowa zależna: ćwiczymy tu: https://agendaweb.org/verbs/reported_speech-exercises.html

 

Data 08.05.2020

Temat: Praca-Job

Praca i ludzie. Ćwiczenia doskonalące czytanie.

Praca na lekcji: SB: str. 97 ćw. 1,2,4

Praca domowa: SB str.98 cw. 1,2,7,8

 

Data 11.05.2020

Temat: Praca-Job. Pytanie o plany i marzenia.

Dream jobs – speaking and writing practice. Wymarzony zawód – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Praca na lekcji: SB: str. 99 ćw. 1, str.100 ćw. 1,2,3

Praca domowa: SB str.100 ćw. 4-obowiązkowe

 

Data 13.05.2020

Temat: Praca-Job. Środki językowe.

Praca na lekcji: SB: str. 101 ćw. 1,2

Praca domowa: SB str.101 ćw. 3,4,5

 

Data 15.05.2020

Temat: Praca-Job.Revision.

Utrwalenie poznanego słownictwa oraz struktur leksykalno-gramatycznych.

Praca na lekcji: SB: str. 94

Praca domowa: powtórzenie przed sprawdzianem. (pytania pośrednie, mowa zależna)

 

Data 18.05.2020

Temat: Praca-Job. Sprawdzian wiadomości z Unit 11. Link będzie podany na Messenger.

 

Data 20.05.2020

Temat: Shopping. Zakupy i usługi.

Shopping – vocabulary practice/Zakupy – ćwiczenia leksykalne

Praca na lekcji: SB: str. 102

Praca domowa: SB str.103 ćw. 1,2,3,6,7

 

Data 22.05.2020

Temat: Shopping. Zakupy i usługi.

Pronouns – one/ones, other, another. Zaimki one/ones, other, another.

Praca na lekcji: SB: str. 104 ćw. 8-10

Praca domowa: SB str. 104 ćw. 11,12

 

Pearson bank słownictwa – fiszki

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 

Data:25.05.2020

Temat: Shopping/zakupy i usługi

Zakupy – rodzaje sklepów, w sklepie, kupowanie ubrań, składanie reklamacji, usługi. Słownictwo do tematu.

Podręcznik str.102-103

Zadania 1,2,3,7

 

Data 27.05.2020

Temat: Shopping/zakupy i usługi

Zaimki: one, ones, other, another

Podręcznik str.104 cw. 8-10

 

Data 29.05.2020

Temat: Shopping/zakupy i usługi

Buying and selling. Speaking and writing practice.

Kupowanie i sprzedawanie. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.   Zakupy – rodzaje sklepów, w sklepie, kupowanie, sprzedawanie, składanie reklamacji, zwrot towarów, usługi, reklama. Prośba o przysługę – przydatne zwroty.         Czasowniki modalne (wyrażanie prośby).

Podrecznik str.108 cw. 1-3