Nauczyciel: Ludmiła Makoviychuk

Przedmiot: język angielski

KLASA 1a,b

Data zajęć:  1a, 1b02.06.2020

Podręcznik można pobrać tu: załącznik 2

Zeszyt ćwiczeń tu: załącznik 3

Temat: ANIMALS- zwierzęta.

Cele: Rozpoznawanie wybranych zwierząt

Nazywanie zwierząt

Zagranie w The animal sounds

Zapisywanie nazw zwierząt

Słuchanie i śpiewanie piosenki There’s a bee

Lista nowych słów i zwrotów: posłuchać wymowę można na www. diki.pl.  Zapisz w zeszycie:

frog żaba

dog pies

bird ptak

bee pszczoła

cat kot

fish ryba

There’s a (bee). Tu jest (pszczoła). Podręcznik str.60 cw. 1,2,3- odsłuchaj i powtórz.

Explore Treetops CD 3.04.mp3

Explore Treetops CD 3.05.mp3

Explore Treetops CD 3.07.mp3

Narysuj zwierzęta i napisz po śladzie

wyrazy. Zeszyt ćwiczeń s. 58

  • Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 58. Przyjrzyjcie się ćwiczeniu. Uczniowie po śladzie rysują zwierzęta i podpisują ilustracje.

 

Data zajęć:  1 b 03.06.2020, 1a-04.06.2020

Temat: ANIMALS- zwierzęta.

Cele:  Zagranie w The animal sounds –zwierzęta i ich odgłosy.

 Obejrzyj filmik-powtórz

https://www.youtube.com/watch?v=9DudksqYoWw

 

Data zajęć:  1a, 1b-09.06.2020

Temat: ANIMALS- zwierzęta.

Cele: Zrozumienie wyrażenia There’s a…

Zastosowanie wyrażenia There’s a + nazwa zwierzęcia

Zapisywanie nazw zwierząt

Dopasowywanie zwierząt do ich legowisk

Zapisz w zeszycie: Konstrukcja: There is a bee-  Tu jest pszczoła.

Podręcznik str.62 cw.1,2 Explore Treetops CD 3.11.mp3

Zeszyt ćwiczeń str 60.

 

Data zajęć:  1 b 10.06.2020, 1a-11.06.2020

Temat: ANIMALS- zwierzęta.

Cele:Słuchanie i rozpoznawanie nazw zwierząt

Zapisywanie zwrotu There’s … (+ nazwa zwierzęcia)

Zastosowanie wyrażenia There’s a + nazwa koloru

+ nazwa zwierzęcia

Słownictwo

Czynne: There’s a (dog). There’s a (black) (cat).

Materiały

Podręcznik s. 63; zeszyt ćwiczeń s. 61,  62. CD3 ścieżka 12;Explore Treetops CD 3.12.mp3

 

Data zajęć:  1a, 1b-16.06.2020

Temat: ANIMALS- zwierzęta.

Cele lekcji

Kontrola postępów w nauce słownictwa z rozdziału 7

Wykonanie obrazka z legowiskami zwierząt

Udział w Treetops Nature Club

Słownictwo

Utrwalenie znajomości słownictwa i struktur, wprowadzonych w rozdziale 7

Materiały

Podręcznik s. 65; zeszyt ćwiczeń s. 63; CD3 ścieżki 7, 13;

Explore Treetops CD 3.07.mp3

Explore Treetops CD 3.13.mp3

Wykonaj obrazek z legowiskami

zwierząt.

  • Spójrzcie na zadanie 3 ze strony 65. Powiedz uczniom, że wykonają rysunek z legowiskami zwierząt podobny do tego z obrazka.

 

Literacy- Umiejętność czytania i pisania. Podsumowanie wiedzy i umiejętności.

Zeszyt ćwiczeń str. 64-65 na ocenę

 

Data zajęć:  1 b 17.06.2020, 1a-18.06.2020

Temat: Body and Face –Ciało I twarz

https://www.youtube.com/watch?v=oDPNihCdSkU

Cele lekcji

Rozpoznawanie części ciała

Nazywanie części ciała

Zapisywanie nazw części ciała

Lista nowych słów i zwrotów: Zapisz wyrazy do zeszytu i naucz się ich.

Słuchamy wymowę: Explore Treetops CD 3.18.mp3

hands ręce

arms ramiona

heads głowa

body ciało

legs nogi

feet stopy

My leg. Moja noga.

Your hand. Twoja ręka.

Pull! Ciągnij!

Come back! Wracaj!

ears uszy

eyes oczy

nose nos

mouth usta

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń s. 67;

 

Data zajęć:  1a, 1b-23.06.2020

Temat: Body and Face –Ciało I twarz

Cele lekcji

Rozpoznawanie części twarzy

Nazywanie części twarzy

Słuchanie i śpiewanie piosenki My funny face

Zapisywanie nazw części twarzy

Słownictwo

Czynne: ears, eyes, a nose, a mouth

Podręcznik s. 70;Explore Treetops CD 3.25.mp3 Piosenka:  Explore Treetops CD 3.27.mp3

 zeszyt ćwiczeń s. 69

 

Data zajęć:  1 b 24.06.2020, 1a-25.06.2020

Temat: Body and Face –Ciało I twarz

Literacy: Umiejętność czytania i pisania. Podsumowanie wiedzy i umiejętności.

zeszyt ćwiczeń s. 74-75

 

KLASA 5b,c

POWTÓRZENIE SŁOWNICTWA I GRAMATYKI.   

Data01.06.2020- 5b,c

Temat: Present Continuous.

https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html

Ćwiczymy 1-3, 9-11  zadania.

 

Data02.06.2020- 5b,c

Temat: Past Simple- czasowniki regularne.

https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html

Ćwiczymy 1-3, 14

 

Data03.06.2020- 5b

05.06.2020- 5c

Temat: Past Simple- czasowniki nieregularne.

https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.html

Ćwiczymy 1-5

 

Data08.06.2020- 5b,c

Temat: Słownictwo- Countries & nationalities.

https://agendaweb.org/vocabulary/countries_nationalities-exercises.html

Zadania 1, 7-10

 

Data09.06.2020- 5b,c

Temat: Słownictwo- daily routines.

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

Zadania 1-5

 

Data10.06.2020- 5b

12.06.2020- 5c

Temat: Słownictwo- days of the Week

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

Zadania 1-7

 

Data15.06.2020- 5b,c

Temat: Słownictwo-Family members

https://agendaweb.org/vocabulary/family-exercises.html

Zadania 8-15

 

Data:  16.06.2020- 5b,c

Temat: Słownictwo-Food

https://agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html

Zadania  10-16

 

Data17.06.2020- 5b

19.06.2020- 5c

Temat: Słownictwo- Hobbies & free time activities

https://agendaweb.org/vocabulary/hobbies-sports-exercises.html

Zadania 7-16

 

Data22.06.2020- 5b,c

Temat: Słownictwo-Time

https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

zadania 11-15

 

Data23.06.2020- 5b,c

Temat: Słownictwo- Weather

https://agendaweb.org/vocabulary/weather-exercises.html

Zadania 4-8, 13

 

Data24.06.2020- 5b

Temat: Słownictwo-Travelling

https://agendaweb.org/vocabulary/travelling-tourism-exercises.html

zadania 5-6, hotels 1-5

 

KLASA 6a

Data:  02.06.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Powtórzenie. Czas Present Simple & Present Continuous

Podręcznik str.104 cw. 1-3

Praca domowa: Workbook str.45 cw. 1,2

 

Data:  03.06.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Functional language- funkcje językowe.

Workbook str.44 cw.1,2

Str.48 cw. 5

 

Data:  04.06.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Powtórzenie. Czas Past Simple & Past Continuous

Podręcznik str.104 cw. 5,6

Praca domowa: Workbook str.45 cw. 3,4

 

Data:  09.06.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Rozumienie tekstu czytanego.

Workbook str. 46 cw. 1,2

 

Data:  10.06.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Powtórzenie.Str. going to and will

Podręcznik str.106 cw. 1-4

 

Data:  16.06.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Grammar in Context.

Podręcznik str.107 cw. 8-10

 

Temat: Mystery-Tajemnica

Rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik str.108 cw. 1-3

Praca domowa: Workbook str. 47 cw. 1

 

Data:  17.06.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Culture Steps. Sherlock Holmes.Rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik str.110 cw. 1-3

 

Data:  18.05.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

PROJECT: str.110

 

Data:  23.06.2020

Temat: Mystery-Tajemnica

Revision-powtórzenie.

Podręcznik str.111 cw. 1-6

Data:  24.06.2020

Self-evaluation.

Workbook str. 48 cw.1-4

 

Data:  25.06.2020

https://agendaweb.org/vocabulary/hobbies-sports-exercises.html

Przećwicz 10 zadań.

 

Klasa 7a/b

Data 01.06.2020

UNIT 8

VOCABULARY AND LISTENING

TEMAT Rozmowy o przebytych urazach w oparciu o wysłuchane teksty.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z wypadkami i urazami, nazwy dyscyplin sportowych
GRAMATYKA Czas present perfect
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 96, zad. 1-5

 

 

Data 03.06.2020

UNIT 8

LANGUAGE FOCUS

TEMAT Pytanie i odpowiadanie na pytania o doświadczenia z zastosowaniem czasu present perfect.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów
GRAMATYKA Czas present perfect: pytania i krótkie odpowiedzi, never, ever
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 97, zad. 1-6

 

 

Data 04.06.2020

UNIT 8

SPEAKING

TEMAT Udzielanie pomocy – ćwiczenia w mówieniu.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów
GRAMATYKA Czas present perfect, czas past simple, czas past continuous
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 98, zad. 1-5

 

 

Data 08.06.2020

UNIT 8

WRITING

TEMAT Pisanie listu e-mail na temat wypadku z zastosowaniem sobecause.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów i słownictwo związane z wypadkami, sobecause
GRAMATYKA Czas past simple, czas past continuous, czas present perfect
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 99, zad. 1-5

 

 

Data 10.06.2020

UNIT 8

REVIEW

TEMAT Review Unit 8 – podsumowanie wiadomości z rozdziału ósmego w ćwiczeniach utrwalających.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów i słownictwo związane z wypadkami, spójniki sobecause
GRAMATYKA Konstrukcja przymiotnik+przyimek, czas present perfect
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 100, zad. 1-7

 

 

Data 15.06.2020

PUZZLES AND GAMES

Unit 8

TEMAT Utrwalenie materiału z rozdziału 8 w formie gier i zabaw.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z urazami i wypadkami
GRAMATYKA Czas present perfect, konstrukcja przymiotnik+przyimek,
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 101, zad. 1-5

 

https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

Ćwiczymy 5 zadań (1-5)

 

Data 17.06.2020

UNIT 8

SKILLS TRAINER

TEMAT SKILLS TRAINER 8 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 8.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów i słownictwo związane z urazami i wypadkami, nazwy zawodów, słownictwo związane z wydarzeniami kulturalnymi
GRAMATYKA Czas present perfect,
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: ss. 102-103, zad. 1-8

 

 

Data 18.06.2020

LEKCJA 92
TEST Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 8.

 

Data 22.06.2020

https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

Data 24.06.2020

https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

Ćwiczymy 5 zadań (6-10)

 

Data 25.06.2020

https://agendaweb.org/vocabulary/hobbies-sports-exercises.html

Przećwicz 10 zadań.

 

Zajęcia indywidualne A.Ł. 

Data 01.06.2020 

UNIT 8

LANGUAGE FOCUS

TEMAT Opisywanie swoich doświadczeń z zastosowaniem czasu present perfect.
SŁOWNICTWO Nazwy emocji i uczuć związanych z lękiem
GRAMATYKA Czas present perfect, czasowniki regularne i nieregularne
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 95, zad. 1-7

 

Czas Present Perfect tłumaczony tu: https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k

Zrób notatkę.

UNIT 8

VOCABULARY AND LISTENING

TEMAT Rozmowy o przebytych urazach w oparciu o wysłuchane teksty.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z wypadkami i urazami, nazwy dyscyplin sportowych
GRAMATYKA Czas present perfect
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 96, zad. 1-5

 

 

Data 08.06.2020

UNIT 8

LANGUAGE FOCUS

TEMAT Pytanie i odpowiadanie na pytania o doświadczenia z zastosowaniem czasu present perfect.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów
GRAMATYKA Czas present perfect: pytania i krótkie odpowiedzi, never, ever
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 97, zad. 1-6

 

NIT 8

SPEAKING

TEMAT Udzielanie pomocy – ćwiczenia w mówieniu.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów
GRAMATYKA Czas present perfect, czas past simple, czas past continuous
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 98, zad. 1-5

 

 

Data 15.06.2020

LEKCJA 88

UNIT 8

WRITING

TEMAT Pisanie listu e-mail na temat wypadku z zastosowaniem sobecause.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów i słownictwo związane z wypadkami, sobecause
GRAMATYKA Czas past simple, czas past continuous, czas present perfect
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 99, zad. 1-5

 

LEKCJA 89

UNIT 8

REVIEW

TEMAT Review Unit 8 – podsumowanie wiadomości z rozdziału ósmego w ćwiczeniach utrwalających.
SŁOWNICTWO Nazwy urazów i słownictwo związane z wypadkami, spójniki sobecause
GRAMATYKA Konstrukcja przymiotnik+przyimek, czas present perfect
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
SB: s. 100, zad. 1-7

 

 

Data 22.06.2020

https://agendaweb.org/vocabulary/hobbies-sports-exercises.html

Przećwicz 10 zadań.

 

Klasa 8a­,b

Pearson bank słownictwa – fiszki

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 

Data 01.06.2020

Temat: Shopping/zakupy i usługi

Revision 12. Powtórzenie materiału z rozdziału 12.

Zakupy – rodzaje sklepów, w sklepie, kupowanie, sprzedawanie, składanie reklamacji, zwrot towarów, usługi, reklama.

Czasowniki modalne (wyrażanie prośby). Zaimki one/ones, other, another. Czasy teraźniejsze i przeszłe do opisu doświadczeń życiowych.

Podręcznik str.109 cw. 1-5

Kartkówka.

 

Data 03.06.2020

Temat: Culture

Culture – vocabulary exercises. Kultura – ćwiczenia leksykalne.

Kultura – pojęcia ogólne, muzyka, literatura, sztuki plastyczne, teatr, film, środki masowego przekazu.

Czasy teraźniejsze i przeszłe do opisu doświadczeń życiowych i upodobań.

Podręcznik str.112-113 cw. 1,5-8.

 

Data 05.06.2020

Temat: Culture.

Relative clauses and infinitive clauses of purpose. Zdania przydawkowe i zdania okolicznikowe celu.

Kultura – pojęcia ogólne, muzyka, literatura, sztuki plastyczne, teatr, film, środki masowego przekazu, ludzie kultury.            Zdania przydawkowe i zdania okolicznikowe celu.

Podręcznik str.114 cw.9-10

 

Data 08.06.2020

Temat:

Asking about opinions, agreeing, disagreeing. Pytanie o opinię, zgadzanie i niezgadzanie się.

Kultura – pojęcia ogólne, muzyka, literatura, sztuki plastyczne, teatr, film, środki masowego przekazu, ludzie kultury. Wyrażanie opinii – przydatne zwroty.

Czasy teraźniejsze i przeszłe do opisu doświadczeń życiowych i upodobań. Zdania przydawkowe i zdania okolicznikowe cel.

Podręcznik str.117 cw.1,2

Str.118 ćw. 1-4

 

Data 10.06.2020

Temat: Życie społeczne   Social life – vocabulary practice.

Życie społeczne – ćwiczenia leksykalne.

Życie społeczne –problemy społeczne, przestępcy i przestępstwa, prawo i ściganie przestępstw, ustrój polityczny.

Czasy teraźniejsze i przeszłe (opis doświadczeń życiowych i zwyczajów).

Podręcznik str.120-121 cw.1,4-7

 

Data 12.06.2020

Temat: Time clauses. Zdania czasowe.

Życie społeczne – problemy społeczne, przestępcy i przestępstwa, prawo i ściganie przestępstw, cywilizacja.

Zdania czasowe.

Podręcznik str.122  cw.9-11

 

Data 05.06.2020

Temat: Życie społeczne.            Formal invitation – writing practice. Zaproszenie formalne – ćwiczenia w pisaniu.

Życie społeczne – problemy społeczne, przestępcy i przestępstwa, prawo i ściganie przestępstw, wolontariat, dobroczynność. Rady i zaproszenie formalne – przydatne wyrażenia.         Czasowniki modalne (wyrażanie prośby o radę, udzielanie rad).

Podręcznik str.125  cw.1-3

Str.126 ćw. 1-4

 

Data 19.06.2020

Temat: End-of-year lesson. Future plans.

Podręcznik str.130  cw.1,3-5

 

Data 22.06.2020

Temat: : End-of-year lesson. Greetings from Poland

Podręcznik str.133  cw.1,4-5

 

Data 24.06.2020

Temat: End-of-year lesson. Work & Travel.

Podręcznik str.134  cw.1,3-5