Nauczyciel Maria Jagodzińska

przedmiot język angielski

 

PRZEDSZKOLE – PIĘCIOLATKI

Piosenki do samodzielnego słuchania:

 1. Walking in the jungle

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4  

 1. Are you hungry?

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0   

 1. Open shut them

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=open+shut+them+song  

 1. One little finger

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ  

 1. Five little monkeys

https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw   

 1. If you’re happy

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw      

 1. Baby shark dance

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w   

 1. Head, shoulders, knees and toes

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY  

 

Klasa II b

Data zajęć: 27.03.20

Tematyka – I’ve got a bike: Moje skarby.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać swoje rzeczy i opowiedzieć o nich w języku angielskim.

NOTATKA DO ZESZYTU

I’ve got a…. . – Mam…. .

He’s got a…  . – On ma…. .

She’s got a… .  – Ona ma…. .

e.g.                I’ve got a skateboard. – Mam deskorolkę.

He’s got a helmet. – On ma kask.

She’s got a bracelet. – Ona ma bransoletkę.

 

Podręcznik (Explore Treetops dla klasy II)

Zeszyt ćwiczeń

 • ćw. 1 i 2 str.45   

 

NOWE TREŚCI Data zajęć: 31.03.20

Tematyka – I haven’t got a kite: Moje skarby, cz II.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać swoje rzeczy i opowiedzieć o nich w języku angielskim.

NOTATKA DO ZESZYTU

I haven’t got a ….. . – Nie mam …. .

He hasn’t got a…  . – On nie ma…. .

She hasn’t got a… .  – Ona nie ma…. .

e.g.                I haven’t got a plane. – Nie mam samolotu.

He hasn’t got a boat. – On nie ma łódki.

She hasn’t got a Frisbee. – Ona nie ma Frisbee.

 

Podręcznik (Explore Treetops dla klasy II)

 • przypominamy słówka ze strony 48 oraz słówka z zeszytu.
 • oglądamy filmik

https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

 • śpiewamy piosenkę

https://www.youtube.com/watch?v=Bun4j3V-ZBc

 • przypominamy słówka z poprzedniego rozdziału: on – na, in – w, under – pod (filmik)

https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U

Zeszyt ćwiczeń

 • ćw.1, str.43   

 

Data zajęć: 02.04.20

Tematyka – Round up: Powtórzenie i utrwalenie.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać swoje rzeczy i opowiedzieć o nich w języku angielskim.

Zeszyt ćwiczeń:

 • ćw. 1, str. 46
 • ćw. 1, str. 47

 

 • przypominamy słówka ze strony 48 oraz słówka z zeszytu.

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_06_2?cc=pl&selLanguage=pl

 • oglądamy filmik (ten sam, co poprzednio)

https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

 • śpiewamy piosenkę (tę samą, co poprzednio)

https://www.youtube.com/watch?v=Bun4j3V-ZBc

 

 

Data zajęć: 07.04.20

Tematyka – My clothes: Moje ubrania.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać swoje ubrania i opowiedzieć o nich w języku angielskim.

NOTATKA DO ZESZYTU (proszę wykonać ilustrację do każdego słówka)

a T-shirt – koszulka z krótkim rękawem

a tracksuit – dresy

a skit – spódnica

trousers – spodnie

shorts – krótkie spodenki

a dress – sukienka

trainers – trampki

sandals – sandały

 

 

Podręcznik (Explore Treetops dla klasy II)

 • słówka ze strony 58
 • oglądamy filmik

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

 

 

 

Klasa IV

Nauczyciel Maria Jagodzińska

Data zajęć: 27.03.20

Tematyka – Tomek and friends – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.

Cele nauczania: uczeń umie opisywać osoby, rozumie tekst pisany na dany temat, tu: na temat rodziny i przyjęcia urodzinowego.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

 • czytanka str.76 (nagranie Steps Plus Klasa 4 CD 2.41)
 • zadanie 4 str.77 (pisemnie w zeszycie)
 • przymiotniki z poprzedniej lekcji (powtórzyć)

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-4, str. 32

Zadania online (dla chętnych)

 • filmiki ze słówkami do utrwalenia i ćwiczenia wymowy

https://www.youtube.com/watch?v=qRKrtiFhD5c

https://www.youtube.com/watch?v=4gobjCDvbB4

 

 

NOWE TREŚCI: Data zajęć: 30.03.20

Tematyka – Pytania z czasownikiem ‘have got’ – ćwiczenia gramatyczne.

Cele nauczania: uczeń umie opisywać osoby

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

Zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem ‘have got’ już znacie. Dziś przyszła pora na pytania. Zanim jednak zaczniecie rozwiązywać zadania obejrzyjcie film, w którym Sylwia tłumaczy i przypomina jak używać czasownika ‘have got’ – mieć:

Jak  ułożyć pytanie z czasownikiem ‘have got’? Trzeba przestawić czasownik HAVE lub HAS na początek zdania:

 

 

 

Wtedy otrzymamy:

 

 

 

NOTATKA DO ZESZYTU (proszę przerysować tabelkę)

Do opisu osób, oprócz przymiotników, które już znacie przydadzą się jeszcze inne zwroty, takie jak włosy, kolor oczu, itd.

NOTATKA DO ZESZYTU:

short hair – krótkie włosy

long hair – długie włosy

blond hair – blond włosy

dark hair – ciemne włosy

red hair – rude włosy

straight hair – proste włosy

curly hair – kręcone włosy

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-2, str. 34

Zadania online (dla chętnych)

 

Data zajęć: 01.04.20

Tematyka – Asking about family – pytania o rodzinę, ćwiczenia w mówieniu.

Cele nauczania: uczeń umie opisywać osoby, pyta i odpowiada na pytania o swoją rodzinę.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

 • dialog ćw.1, str.79 (proszę przetłumaczyć dialog do zeszytu)

1 – Really?

2 – What about you?

3 – That’s nice.

4 – I’m not sure.

 

 • zadanie 4 str.77 (pisemnie w zeszycie)
 • przymiotniki z poprzedniej lekcji (powtórzyć)

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1, str. 33

Zadania online (dla chętnych)

 

Data zajęć: 03.04.20

Tematyka – Clanker the robot – historyjka obrazkowa.

Cele nauczania: uczeń umie opisywać osoby, pyta i odpowiada na pytania o swoją rodzinę, rozumie proste dialogi.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

 

 • ćw. 8, str. 52 – przeczytaj historyjkę. Jak wygląda pan Brown? Zrób ilustrację w zeszycie.
 • ćw. 9 i 10, str. 52 (ustnie)

Zadania online (dla chętnych)

http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/description/index.html

 

Data zajęć: 06.04.20

Tematyka – My Little sister – opis osoby, ćwiczenia w pisaniu.

Cele nauczania: uczeń umie opisywać osoby ze swojego otoczenia.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

 • przymiotniki z poprzednich lekcji (powtórzyć)
 • ćw. 6, str.83:

Przepisz do zeszytu nagłówki, a następnie dopasuj do nich informacje z tekstu o Beth.

Name – Imię: ……………………………………………………………

Height – Wzrost: ……………………………………………………………

Hair – Włosy ……………………………………………………………

Eyes – Oczy ……………………………………………………………

Personality – Osobowość ……………………………………………………………

 

 • wykonaj podobne zadanie ze strony EnglishExercises.org

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6424

 

Real name – prawdziwe imię

Nickname – pseudonim

Birthday – urodziny

Age – wiek

Country – kraj

Sisters/brothers – bracia/siostry

Job – zawód

Hair – włosy

Eyes – oczy

Favourite colour – ulubiony kolor

Favourite food – ulubione jedzenie

Favourite singer – ulubiony pisenkarz

 

 

 • wykonaj podobne notatki o wybranej przez siebie osobie z twojej rodziny (ćw. 8, str.83)

Praca pisemna

 • przeczytaj jeszcze raz opisy osób z poprzednich ćwiczeń. Wykorzystaj swoje notatki i opisz wybraną osobę (40-50 słów). Praca powinna być wykonana w formacie DOKUMENT WORD lub OPEN OFFICE i przesłana na adres angielski8a@idsl.pl. Proszę nie przesyłać zdjęć tych prac z zeszytu – nie mam wtedy jak ich sprawdzić i poprawić. W przypadku problemów proszę o kontakt indywidualny.

Data zajęć: 08.04.20

Tematyka – Revision – powtórzenie i utrwalenie.

Cele nauczania: uczeń umie opisywać osoby, pyta i odpowiada na pytania o swoją rodzinę, rozumie proste dialogi, opisuje osoby ze swojego otoczenia.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

pisemnie w zeszycie:

 • ćw. 2, str. 85
 • ćw. 2, str.87
 • ćw. 7, str.88

 

Zadania online

 • Kahoot Challenge – gra podsumowująca wiadomości z rozdziału.

 

Zadania online (dla chętnych)

 

 

 

Klasa V

Nauczyciel Maria Jagodzińska

 

Data zajęć: 27.03.20

Tematyka – My town: wprowadzenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować miejsca użyteczności publicznej w mieście.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy V)

 • słownictwo ze str.75 oraz inne; m.in. poznane na wcześniejszych etapach nauczania – wpisać do zeszytu i przetłumaczyć na język polski, (nowe słownictwo)

NOTATKA DO ZESZYTU

Places in town:

bank, church, cinema, museum, library, police station, supermarket, theatre, train/railway station, hospital, post office, bus stop, town hall, department store, underground, city centre, health centre, bus station, fire station, petrol/gas station, park, school, main square, market, football stadium, ice rink, swimming pool, restaurant, café, airport, zoo, castle,  funfair

 • ćwiczenia 2 str.75 (pisemnie w zeszycie)

Zadania online

https://www.youtube.com/watch?v=c7JXvwmHUhY

https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go

 

Ćwiczenia utrwalające słownictwo:

 

Data zajęć: 30.03.20

Tematyka – Agata and friends – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować miejsca użyteczności publicznej w mieście; rozumie tekst pisany na dany temat, tu: tekst na temat miasta.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy V)

 • czytanka str.76-77 (nagranie Steps Plus Klasa 5 CD 2.41)
 • zadanie 4 str.77 (pisemnie w zeszycie)
 • przyimki miejsca: next to, opposite, between (powtórzyć, wpisać do zeszytu)

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-3, str. 32

Zadania online (dla chętnych)

 • tekst z testem wielokrotnego wyboru

https://www.esl-lounge.com/student/reading/1r12-the-town-of-clarkson-multiple-choice.php

Data zajęć: 01.04.20

Tematyka – Czas przeszły czasownika ‘to be’, twierdzenia – ćwiczenia gramatyczne.

Cele nauczania: uczeń umie opisać za pomocą zdań twierdzących gdzie był on i jego najbliższe otoczenie w nieodległej przeszłości, np. wczoraj, w zeszłym tygodniu.

Jak po angielsku powiedzieć „Byłem w domu.” lub zapytać „Gdzie byłeś wczoraj?” – to bardzo proste. Należy użyć formy czasu przeszłego Past Simple czasownika to be – „być”. W ten sposób otrzymamy:

I was at home.

Where were you yesterday?

 

Przejdźmy więc do rzeczy. Z pewnością pamiętacie odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym.

Ściągawka dla zapominalskich (ODMIANA + FORMY SKRÓCONE):

 

I am – I’m

You are – You’re

He is – He’s

She is – She’s

It is – It’s

We are – We’re

You are – You’re

They are – They’re

Jestem.

Jesteś.

On jest.

Ona jest.

Ono jest.

My jesteśmy.

Wy jesteście.

Oni/One są.

 

NOTATKA DO ZESZYTU

W czasie teraźniejszym wyróżniamy 3 formy czasownika być: AM – IS – ARE

Jeżeli chodzi o czas przeszły reguła wygląda następująco:

I, he, she, it – was

You, we, they – were

Mianowicie z pierwszą i trzecią osobą liczby pojedynczej używamy czasownika WAS, a we wszystkich pozostałych przypadkach WERE.

Na przykład:

She was a student. – Ona była uczennicą.

They were doctors. – Oni byli lekarzami.

 

Zapamiętanie tej reguły ułatwi Wam piosenka:

A teraz wykonajcie ćwiczenia dotyczące tej odmiany:

Podręcznik (Steps Plus dla klasy V)

 • zadanie 2 str.78 (pisemnie w zeszycie)

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1 str. 34

Zadania online

(Po wypełnieniu arkusza wciśnijcie  

 

a potem, 

wtedy test będzie sprawdzony.)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/Was_or_were$_yr18112if

 

Dla chętnych:

 

Data zajęć: 03.04.20

Tematyka – Giving directions – wskazywanie drogi.

Cele nauczania: uczeń umie zapytać i udzielić odpowiedzi na pytanie ‘Where’s….?’ („Gdzie jest…?”).

NOTATKA DO ZESZYTU

Przydatne zwroty:

Excuse me. – Przepraszam.

Where’s…., please? – Gdzie jest …….?

It’s in ….Street. – Jest na ulicy …… .

How do I get to …..? – Jak dojść/dostać się do ……?

Go straight on. – Idź prosto.

Turn left/right. – Skręć w lewo/prawo.

Take the first left. – Skręć w pierwszą (ulicę) po lewej stronie.

Take the second right. – Skręć w drugą (ulicę) po prawej stronie.

Go past the park.- Przejdź obok parku.

 

Zapamiętanie tych zwrotów ułatwią Wam filmiki:

 

Podręcznik (Steps Plus dla klasy V)

 • dialog z ćw. 1 79 (przetłumaczyć do zeszytu)
 • zadania 3 i 4 str.79 (pisemnie w zeszycie)
 • przyimki miejsca: next to, opposite, between (powtórzyć)

 

Data zajęć: 06.04.20

Tematyka – Czas przeszły czasownika ‘to be’, przeczenia i pytania – ćwiczenia gramatyczne.

Cele nauczania: uczeń umie opisać za pomocą zdań twierdzących i przeczących gdzie był on i jego najbliższe otoczenie w nieodległej przeszłości, np. wczoraj, w zeszłym tygodniu, umie zapytać innych o jego miejsce pobytu.

 

Pamiętamy, że Jeżeli chodzi o czas przeszły czasownika ‘to be’ – być wygląda następująco:

I, he, she, it – was

You, we, they – were

 

NOTATKA DO ZESZYTU

Pytania ogólne tworzymy przez PRZESTAWIENIE wyrazów

 1. Was I? – Czy ja byłem?

Were you –  Czy ty byłeś?

 

W zadaniach przeczących do czasownika was lub were dodajemy słówko “not”

 1. I was not – Ja nie byłem.

You were not – Ty nie byłeś.

 

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

 

Zapamiętanie tej reguły ułatwi Wam notatka:

 • proszę przerysować do zeszytu tabelkę, która znajduje się na górze strony, przeczytać całą notatkę i przykłady oraz wykonać ćwiczenie na dole strony

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/czasy-angielskie/past-simple-czasownik-byc-was-were/

 

Zadania online:

 

Zadania dla chętnych:

 

 

Data zajęć: 08.04.20

Tematyka – My town – opis miasta, nauka pisania.

Cele nauczania: uczeń umie opisać wybraną miejscowość.

Dziś nauczycie się jak opisać wybraną miejscowość. Zanim zaczniecie, proszę przeczytajcie tekst:

Podręcznik (Steps Plus dla klasy V)

 • tekst z ćw.5 str.83

Czy zauważyliście charakterystyczny układ tego tekstu? Tak. To akapity, a każdemu z nich można przyporządkować inny tytuł, bo w każdym akapicie opisane jest coś innego. Jakie tytuły można nadać tym akapitom?

 • (ćw.6 str.83)
 1. size and location – rozmiar i położenie
 2. entertainment – rozrywka
 3. transport
 4. sport

Te akapity nie muszą być takie same w każdym opisie, bo przecież każde miasto/miejscowość też się od siebie różnią; np. Kraków to bardzo stare, królewskie miasto znane ze swojej historii i przepięknych zabytków, natomiast Łódź to miasto przemysłowe wybudowane w XIX wieku.

Inne tytuły akapitów: parki, hotele, zakupy, jedzenie, okolica (countryside).

NOTATKA DO ZESZYTU

Pamiętajmy, że do opisu miejsc używamy wyrażeń:

There is/There are – jeśli coś w danym miejscu się znajduje;

There isn’t/There aren’t – jeśli czegoś nie ma;

There was/There were – jeśli coś w danym miejscu się kiedyś znajdowało;

There wasn’t/ There weren’t – jeśli czegoś nie było.

 

Spróbujmy teraz opisać Józefów nad Wisłą – oczywiście z podziałem na akapity. Wybierzcie prawidłową opcję i zapiszcie opis w zeszycie.

NOTATKA DO ZESZYTU

Józefów nad Wisłą is a small town/a big city/a tiny village in the eastern part of Poland, on the bank of the Vistula river. About a hundred/a thousand/ a million people live here.

Józefów is an old/ a young town. It is more than three hundred/ five hundred years old. There was/ There were a windmill, and a wooden town hall/ church in the main square. There was a theatre/ a cinema, but there wasn’t a cinema/ a theatre.

In Józefów there’s/ there are a town hall and a hotel, too. There’s/ There isn’t a school and a library. There aren’t/ There are many shops but there isn’t a department store/ a restaurant. There’s a bank and a post office but there isn’t a bus stop/ a train station.

Józefów is most famous for its orchards and apples. Every year in spring/autumn there is an orchards festival. You can taste local food, like apple pie/shepherds pie and buy some souvenirs there. There are concerts and competitions, and a mobile funfair/ zoo, too.

The town is a good place to visit in winter and summer, too. In winter you can go ice skating on the ice rink/ swimming pool and in summer you can go kayaking on the Vistula river or play football in the stadium/ park.

 

Zadania online

 • Kahoot Challenge – gra podsumowująca wiadomości z rozdziału.

(dla chętnych)

 • opis miasta – tekst z ćwiczeniami

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/my-town

 • film instruktażowy, jak dobrze opisywać miasta/miejscowości

https://www.youtube.com/watch?v=qb-m3tEW_as

 

 

 

Klasa VI

Nauczyciel Maria Jagodzińska

Data zajęć: 27.03.2020

Tematyka – Shopping: wprowadzenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować sklepy i miejsca użyteczności publicznej w mieście.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy VI)

 • słownictwo ze str.75 oraz inne; m.in. poznane na wcześniejszych etapach nauczania – wpisać do zeszytu i przetłumaczyć na język polski, (nowe słownictwo)

NOTATKA DO ZESZYTU

Shops and places in town:

store=shop

baker’s, bank, bookshop, butcher’s, chemist’s, drugstore/pharmacy, clothes shop, electrical store, toy shop, florist’s, greengrocer’s, grocery, hairdresser’s, newsagent’s, post office, sports shop, shoe shop, supermarket, travel agent’s , city centre, candy store, cake shop, market, pet shop,  petrol/gas station, hardware store/DIY shop, convenience store, department store, shopping centre, furniture store, stationery, fishmonger’s

 • ćwiczenia 2 str.75 (pisemnie w zeszycie)

Zadania online

 • filmik ze słówkami do ćwiczenia wymowy (pierwsza część, ok. 2 minuty)

https://www.youtube.com/watch?v=cZIloQlFC3c

 • filmiki: słówka+definicje

https://www.youtube.com/watch?v=c7JXvwmHUhY

https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go

 

Ćwiczenia utrwalające słownictwo:

 

Data zajęć: 30.03.20

Tematyka – Zuzia and friends – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować sklepy i miejsca użyteczności publicznej w mieście, rozumie tekst pisany na dany temat, tu: na temat miejscowości.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

 • czytanka str.76-77
 • zadanie 4 str.77 (pisemnie w zeszycie)
 • słówka z poprzedniej lekcji (powtórzyć)
 • nowe słownictwo (do zeszytu)

 

borrow – pożyczyć coś od kogoś

lend – pożyczyć coś komuś

save – oszczędzać

buy – kupować

cost – kosztować

afford – stać mnie na coś, pozwolić sobie, np. I can afford a new car.

 

 • ćw.5, str.77

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-2 i 5, str. 32

Zadania online (dla chętnych)

 • filmik ze słówkami do ćwiczenia wymowy (pierwsza część, ok. 2 minuty) – ten sam, co poprzednio

https://www.youtube.com/watch?v=cZIloQlFC3c

 • filmiki: słówka+definicje – ten sam, co poprzednio

https://www.youtube.com/watch?v=c7JXvwmHUhY

https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go

 

Data zajęć: 30.03.20

Tematyka – I’m going to study English– plany i zamiary, ćwiczenia gramatyczne.

Cele nauczania: uczeń umie opisać swoje plany na przyszłość.

Obejrzyj film z komentarzem gramatycznym:

https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8

NOTATKA DO ZESZYTU:

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś zrobimy i jest to już przemyślana decyzja, to użyjemy wyrażenia ’to be going to’. To wyrażenie pozwala przekazać informację o naszych planach na przyszłość.

Pamiętamy również, że czasownik ‘to be’ występujący w tym wyrażeniu odmienia się przez osoby i w czasie teraźniejszym posiada trzy formy AM (‘M) – IS (‘S) – ARE (‘RE), których używamy w  zależności od osoby,

 1. I’m going to buy a new tablet. – Zamierzam kupić nowy tablet.

He’s going to watch a DVD. – On zamierza obejrzeć film.

They’re going to play basketball. – Oni zamierzają grać w koszykówkę.

W przeczeniach używamy ‘M NOT – ISN’T – AREN’T,

 1. I’m not going to buy a new tablet.

He isn’t going to watch a DVD.

They aren’t going to play basketball.

W pytaniach zamieniamy miejscami AM – IS – ARE z podmiotem.

 1. Are you going to buy a new tablet?

Is he going to watch a DVD?

Are they going to play basketball?

 

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-3, str. 34

 

Data zajęć: 01.04.20

Tematyka – In a clothes shop – w sklepie odzieżowym , ćwiczenia w mówieniu.

Cele nauczania: uczeń umie zachować się w sklepie, tu: w sklepie odzieżowym.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy VI)

 • dialog ćw.1, str.79 (proszę przetłumaczyć dialog do zeszytu)
 • zadanie 4 str.77 (pisemnie w zeszycie)

UWAGA !

Excuse me. – Przepraszam. Używamy, gdy chcemy, żeby ktoś zwrócił na nas uwagę.

 1. Excuse me, where’s the ciemna?

I’m sorry. – Przepraszam. Używamy w sytuacji, gdy zrobiliśmy coś złego i jest nam przykro.

 1. I’m sorry I’m late.

Pardon. – Przepraszam. Używamy, gdy nie dosłyszeliśmy i chcemy, by ktoś powtórzył.

 1. – My name’s Jack.

– Pardon?

– My name’s Jack.

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1, str. 33

 

Data zajęć: 03.04.20

Tematyka – Will/won’t– opinie, przewidywania i obietnice, ćwiczenia gramatyczne.

Cele nauczania: uczeń umie wyrazić swoje opinie, snuć przewidywania na temat przyszłości i składać obietnice.

Obejrzyj film z komentarzem gramatycznym:

https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco

NOTATKA DO ZESZYTU

Future Simple to czas przyszły prosty, który stosujemy w następujących sytuacjach:

 • w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś;
 • przyszłe zdarzenie, o którym mowa, jest uważane za pewne;
 • chcemy wyrazić opinię na temat przyszłych wydarzeń;
 • oferując pomoc, prosząc o pomoc.

Zarówno „will”, jak i „won’t” może być użyte do każdej osoby – nie trzeba nic dodawać ani zmieniać.

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + will + orzeczenie + reszta zdania

I + will + come + to you tomorrow.

Budowa zdania przeczącego

will + not= won’t

Podmiot + won’t + orzeczenie + reszta zdania

I + won’t + come + to you tomorrow.

 

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 4-6, str. 34

Data zajęć: 06.04.20

Tematyka – Reading – ćwiczenia w czytaniu.

Cele nauczania: uczeń rozumie tekst pisany, tu: różnorodne teksty związane z zakupami.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy VI)

 • ćw.1, str.72

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-2, str. 35

Zadania online

http://www2.arnes.si/~oskksavokl2/shop1.htm

dla chętnych, polecam jednak obejrzenie tych dwóch filmów, nawet bez wykonywania ćwiczeń:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/shopping-great-part-1

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/shopping-great-part-2

 

Data zajęć: 08.04.20

Tematyka – Revision – powtórzenie i utrwalenie.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować sklepy i miejsca użyteczności publicznej w mieście, uczeń umie wyrazić swoje opinie, snuć przewidywania na temat przyszłości i składać obietnice, uczeń umie opisać swoje plany na przyszłość.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

pisemnie w zeszycie:

 • ćw. 2, str. 85
 • ćw. 2, str.87
 • ćw. 6, str.87

Zadania online:

 • Kahoot Challenge – gra podsumowująca wiadomości z rozdziału.

 

 

 

Klasa VII (grupa II)

Data zajęć: 27.03.20

Tematyka – Travelling: słownictwo i czytanie.

Podręcznik (English Plus Optionss dla klasy VII)

 • słownictwo ze str.72
 • słownictwo związane z podróżą poznane na wcześniejszych etapach nauczania
 • ćw. 3 (przeczytaj tekst) i 4 (odpowiedz na pytania do tekstu), str.72

NOTATKA DO ZESZYTU

(proszę przepisać i przetłumaczyć)

Going places:

suitcase, compass, passport, first-aid, first-aid kit, knife, lighter, map, mirror, rope, sleeping bag, tent, torch, shelter, water bottle, buy tickets, get train schedule, make phone call, check my luggage, eat something, wait for the train, buy a newspaper, catch a train, catch the plane, sunscreen, sunglasses, sun cream, hat, umbrella, raincoat

Zadania online

 • wyrażenia związane z podróżowaniem – karta pracy do druku (proszę wkleić do zeszytu, jeśli nie posiadacie drukarki, proszę przepisać to zadanie)

http://www.esltower.com/VOCABSHEETS/travel/Going%20Places.pdf

 • krzyżówka online (across – poziomo, down – pionowo) wyrażenia dwuczłonowe proszę wpisywać bez spacji

https://crosswordlabs.com/view/travelling-248

jeśli rozwiniecie menu możecie wydrukować tę krzyżówkę klikając na symbol drukarki 

 • filmik – przypominamy nazwy państw na świecie

https://www.youtube.com/watch?v=z2PSfYAcSIM

 

Data zajęć: 30.03.20

Tematyka – Music: słownictwo i czytanie.

Cele nauczania: uczeń zna słownictwo związane z muzyką.

Obejrzyj filmik, wynotuj do zeszytu gatunki muzyki, które się tam pojawiły:

A te filmiki już tylko do oglądania, również rodzaje muzyki J

Podręcznik (English Plus Optionss dla klasy VII)

 • przeczytaj tekst str. 80-81.

Zadania online:

 

Data zajęć: 01.03.20

Tematyka – I’m going to study English– plany i zamiary, ćwiczenia gramatyczne.

Cele nauczania: uczeń umie opisać swoje plany na przyszłość.

Obejrzyj film z komentarzem gramatycznym:

https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8

NOTATKA DO ZESZYTU:

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś zrobimy i jest to już przemyślana decyzja, to użyjemy wyrażenia ’to be going to’. To wyrażenie pozwala przekazać informację o naszych planach na przyszłość.

Pamiętamy również, że czasownik ‘to be’ występujący w tym wyrażeniu odmienia się przez osoby i w czasie teraźniejszym posiada trzy formy AM (‘M) – IS (‘S) – ARE (‘RE), których używamy w  zależności od osoby,

 1. I’m going to buy a new tablet. – Zamierzam kupić nowy tablet.

He’s going to watch a DVD. – On zamierza obejrzeć film.

They’re going to play basketball. – Oni zamierzają grać w koszykówkę.

W przeczeniach używamy ‘M NOT – ISN’T – AREN’T,

 1. I’m not going to buy a new tablet.

He isn’t going to watch a DVD.

They aren’t going to play basketball.

W pytaniach zamieniamy miejscami AM – IS – ARE z podmiotem.

 1. Are you going to buy a new tablet?

Is he going to watch a DVD?

Are they going to play basketball?

 

Podręcznik (English Plus Optionss dla klasy VII)

 • ćwiczenia 3, str. 83: Napisz o planach twoich i twoich przyjaciół. Użyj wyrażenia ‘to be going to’ w formie twierdzącej lub przeczącej. Wykorzystaj pomysły z ramki.

 

Data zajęć: 03.04.20

Tematyka – Will/won’t– opinie, przewidywania i obietnice, ćwiczenia gramatyczne.

Cele nauczania: uczeń umie wyrazić swoje opinie, snuć przewidywania na temat przyszłości i składać obietnice.

Obejrzyj film z komentarzem gramatycznym:

https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco

NOTATKA DO ZESZYTU

Future Simple to czas przyszły prosty, który stosujemy w następujących sytuacjach:

 • w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś;
 • przyszłe zdarzenie, o którym mowa, jest uważane za pewne;
 • chcemy wyrazić opinię na temat przyszłych wydarzeń;
 • oferując pomoc, prosząc o pomoc.

Zarówno „will”, jak i „won’t” może być użyte do każdej osoby – nie trzeba nic dodawać ani zmieniać.

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + will + orzeczenie + reszta zdania

I + will + come + to you tomorrow.

Budowa zdania przeczącego

will + not= won’t

Podmiot + won’t + orzeczenie + reszta zdania

I + won’t + come + to you tomorrow.

 

Zadanie (wpisać do zeszytu): Z poniższych wyrazów proszę ułożyć zdania z czasownikiem will/won’t według wzoru podanego wyżej.

Harry / cause / trouble

Positive: ………………………………………………………

Negative: ………………………………………………………

you / copy / the homework

Positive: ………………………………………………………

Negative: ………………………………………………………

the clouds / disappear

Positive: ………………………………………………………

Negative: ………………………………………………………

he / marry / his girlfriend

Positive: ………………………………………………………

Negative: ………………………………………………………

the people / panic

Positive: ………………………………………………………

Negative: ………………………………………………………

she / teach / in London

Positive: ………………………………………………………

Negative: ………………………………………………………

 

Data zajęć: 06.04.20

Tematyka – Star qualities – charakterystyka gwiazdy, opisywanie ludzi.

Cele nauczania: uczeń umie opisać wskazaną osobę.

Podręcznik (English Plus Optionss dla klasy VII)

 • ćw. 3, str.84: przerysuj tabelę do zeszytu. Do każdego rzeczownika dopasuj przymiotnik z ćw.1 (słowa wydrukowane na niebiesko). Przetłumacz słówka na język polski.

Zadania online

https://www.passporttoenglish.com/Intermediate-English/Lesson3/Vocabulary.html

Przerysuj tabelę do zeszytu, przetłumacz na język polski słowa, których nie rozumiesz:

to be to have
Age Body Personality Hair Face
He (She) is . . . He (She) is . . . He (She) is . . . He (She) has . . . He (She) has . . .
a baby  tall intelligent
(smart)
black hair a beard
a toddler  medium-height dumb  brown hair a mustache
a child  short funny red hair dimples
young  fat
(heavy)
serious blonde hair freckles
a teenager 
13-19 years old
overweight nice gray hair *He wears glasses.
middle-aged medium-build lazy long hair
old  thin hard-working shoulder-length hair
elderly 
very old
slender talkative medium-length hair
a senior citizen strong outgoing
(extroverted)
short hair
20 years old  weak shy straight hair
in his thirties
30-39 years old
talented wavy hair
in his early thirties 
30-33 years old
friendly curly hair
in his late thirties
37-39 years old
introverted *He is bald.
in his mid thirties
34-36 years old

 

Data zajęć: 08.04.20

Tematyka – Revision – powtórzenie i utrwalenie.

Podręcznik (English Plus Optionss dla klasy VII)

 • ćw. 1-3, str.88

 

 

 

Klasa VIII (grupa I)

Data zajęć: 27.03.20

Tematyka – Zdrowie: słownictwo

 • części ciała, kontuzje, choroby i objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie zdrowy tryb życia, uzależnienia

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • słownictwo str.66
 • ćwiczenia 3 i 6 str.67, 2 str. 70 (pisemnie w zeszycie)

Zadania online

 1. Pearson bank słownictwa – fiszki z tematu zdrowie

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 • Health problems and treatments worksheet online

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2640

 • At the clinic

https://www.learningchocolate.com/content/clinic

 • Parts of the body

https://www.learningchocolate.com/content/parts-body-0

Zagadnienia do listu (czas na opracowanie i przesłanie w formie pisemnej do 03.04.2020)

 • Twój kolega spędza za dużo czasu przed komputerem. Wyraź zaniepokojenie tym faktem i przedstaw ewentualne skutki.
 • Opisz jak na co dzień dbasz o kondycję fizyczną.
 • Podczas wyjścia z kolegami/koleżankami do lasu doznałeś/doznałaś kontuzji. Napisz, co Ci się stało i kto Ci pomógł.
 • Miałeś wypadek rowerowy. Opisz okoliczności i napisz, jak się teraz czujesz.
 • Twój kolega chciałby zacząć dbać o swoje zdrowie. Podaj przykłady, jak powinien się odżywiać.
 • Napisz co jeszcze może zrobić ww. kolega, by prowadzić zdrowy tryb życia.
 • Organizujecie w szkole spotkanie dla młodzieży na temat nałogów i ich skutków. Napisz, jaki jest cel spotkania i zaproś na nie rówieśników.
 • Chcesz zadbać o swoją kondycję. Napisz koledze/koleżance, co zamierzasz robić i zaproponuj przyłączenie się do Ciebie.

Data zajęć: 30.03.20

Tematyka – Zdrowie: słuchanie i czytanie

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • ćwiczenia 3-5 str.69.

Zadania online

 • ‘Not feeling well’ – dialog dwójki przyjaciół z ćwiczeniami online

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/beginner-a1-speaking/not-feeling-well

 • film o zdrowiu z pytaniami w trackcie

https://www.youtube.com/watch?v=Aqw_v7RxCLM

 • coronvirus – do poczytania i posłuchania

https://www.englishclub.com/vocabulary/coronavirus-covid19.php?sb

 

Data zajęć: 01.04.20

Tematyka – Zdrowie: funkcje językowe

 • umawianie się na wizytę, rozmowa u lekarza/dentysty, kupowanie leków, zgłaszanie wypadków, pytanie o samopoczucie

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • wyrażenia, str.71

Zadania online

 • The doctor’s Office – dialog

https://www.youtube.com/watch?v=DdzlLuPYzxc

 • Talking about your health – dialog

https://www.youtube.com/watch?v=wejReeZLJc4

Dialogi do przeczytania, nagrania i wysłania (czas do 08.04.2020):

 • ZGŁASZANIE WYPADKU

Operator: Emergency. Which service do you require?
Dorota: Hello? There was an accident… I don’t know what to do.
Operator: Please calm down. I’ll try to help you. Do you know where you are?
Dorota: I’m not sure. I’m a stranger here.
Operator: Can you see any landmarks?
Dorota: There is an old mill close to the park.
Operator: OK, I know where you are. What happened?
Dorota: A car hit a cyclist at the crossroads.
Operator: How many people are hurt?
Dorota: The cyclist is sitting on the pavement. I guess he’s bleeding. The driver is still in the car. That woman is pregnant and she is holding her stomach! I don’t know what to do.
Operator: OK, stay on the line. Please give me your name and phone number.
Dorota: I’m Dorota Kowal. My phone number is 672901434.
Operator: Thank you. An ambulance is on its way.

 

 • U DENTYSTY

Dentist: Sit down, please. What seems to be the problem?
Patient: I have a toothache.
Dentist: Which tooth is it? Which side of the mouth is the pain at?
Patient: It’s here at the back.
Dentist: When did the pain begin?
Patient: Two days ago.
Dentist: Does anything make the pain worse?
Patient: Yes, eating or drinking something cold or hot.
Dentist: Did you take any painkillers to relieve this pain?
Patient: Only some aspirin.
Dentist: Open your mouth wide, please. Does it hurt here?
Patient: Ouch, it really does.
Dentist: When did you last visit a dentist?
Patient: I think it was two years ago.
Dentist: What was it for?
Patient: A check-up.
Dentist: Did you receive any dental treatment then?
Patient: I had fillings replaced.
Dentist: Now, about your oral hygiene. How often do you brush your teeth?
Patient: Only in the morning, I am afraid.
Dentist: For how long?
Patient: About half a minute.
Dentist: Do your gums bleed when you brush your teeth?
Patient: No, no blood.
Dentist: Do you floss?
Patient: No, never.
Dentist: Do you eat a lot of sweets?
Patient: Yes, I’ve got quite a sweet tooth, I must admit.
Dentist: Do you have a problem visiting the dentist?
Patient: Frankly speaking, yes. It is the drill that I hate and that characteristic smell.
Dentist: Would you like me to give you an anaesthetic?
Patient: Yes, please. I wouldn’t let the dentist do anything without one.
Doctor: Relax, it won’t hurt.

 

 • W REJESTRACJI; ZAPISYWANIE SIĘ NA WIZYTĘ

Receptionist: Medical clinic. How can I help you?
You: Hello, I would like to make an appointment with Dr. Cavill.
Receptionist: OK, what is your name and chart number?
You: My name’s Amy Lane and if I remember the numer is 4596.
Receptionist: Yes, I have it. When would you like to visit Dr. Cavill?
You: Can I visit him this Friday?
Receptionist: Let me see. There is a slot at two p.m. Does it suit you?
You: Not really, I’m at work until 5 p.m. How about tomorrow in the afternoon?
Receptionist: Yes, he’s a bit busy but would you like to come at 6 p.m.?
You: That’s perfect for me!
Receptionist: Great! Can you give me your phone number and tell me why you want to see the doctor?
You: It’s 517905923 and I want to have a regular check-up.
Reception: Thanks, so see you tomorrow at 6.pm, right? Please bring your insurance card with you. Goodbye.
You: Thank you very much. Bye!

 

Data zajęć: 03.04.20

Tematyka – Zdrowie: środki językowe, cz.1

 • udzielanie rad

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • udzielanie rad na problemy przedstawione w karcie pracy (karta będzie czytelniejsza, gdy prześlę ją bezpośrednio do uczniów) w formie pisemnej.

Zadania online

 • Gramatyka: udzielanie rad (To film po angielsku, ale z polskim komentarzem pod spodem.)

https://www.gettinenglish.com/giving-advice-udzielanie-rad-po-angielsku/

 • i jeszcze jeden film (NA SAMYM DOLE STRONY)

http://advantage.edu.pl/lekcje/polite-english/lesson-2-polite-english

 • should/shouldn’t

https://www.montsemorales.com/gramatica/ShouldSpt2-7.htm

 • should/shouldn’t, would/wouldn’t

http://www.learnenglish-online.com/grammar/modals/tests/modaladvice.html

 

Data zajęć: 06.04.20

Tematyka – Zdrowie: środki  językowe, cz.2

 • zdania warunkowe

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • ćwiczenia 9-10, str.68

Zadania online

 • zdania warunkowe 0 typu,

film

https://www.youtube.com/watch?v=-VWn8Afr4iA

oraz ćwiczenie

https://www.perfect-english-grammar.com/zero-conditional-exercise-1.html

 • zdania warunkowe I typu,

film

https://www.youtube.com/watch?v=9ifCM8kJFKI

oraz ćwiczenie

https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html

 • zdania warunkowe II typu (polski tryb przypuszczający),

film

https://www.youtube.com/watch?v=ry3xEVEiF-0

oraz ćwiczenie

https://www.perfect-english-grammar.com/second-conditional-exercise-1.html

 • zdania warunkowe wszystkich typów, polski komentarz (nie czytamy o zdaniach III typu)

https://www.gettinenglish.com/conditionals-okresy-warunkowe/

 

Data zajęć: 08.04.20

Tematyka – Zdrowie: podsumowanie i utrwalenie.

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • ćwiczenia ze strony 73

Zadania online

 • Kahoot Challenge – gra podsumowująca wiadomości z rozdziału.