Nauczyciel: Maria Jagodzińska

Przedmiot: język angielski

 

5- latki (przedszkole)

5-latki (PDF)-do pobrania

Data zajęć: 27.04.20

THE LION IN THE JUNGLE

 

Colour the according to numbers (pokoloruj obrazek zgodnie z numerami):

 

 1. green
 2. orange
 3. brown
 4. yellow
 5. blue
 6. pink
 7. black
 8. purple

 

Listen to the song about the lion in the jungle (posłuchaj piosenki o lwie w dżungli):

https://www.youtube.com/watch?v=2O0k7e5ApFU

Listen to “Hakuna Matata” song (posłuchaj piosenki “Hakuna Matata”)

https://www.youtube.com/watch?v=2O0k7e5ApFU

 

Data zajęć: 29.04.20

Watch and sing the songs (Obejrzyj i zaśpiewaj piosenki):

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

 

 

Play Pizza Party game with your parents (zagraj z rodzocami w grę Pizza Party) J

https://www.girlsgogames.com/game/pizza-party

 

 

Klasa II b

Data zajęć: 20.04.20

Tematyka – My clothes – utrwalenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać swoje ubrania i opowiedzieć o nich w języku angielskim.

 1. Przypominamy słówka z poprzedniej lekcji .
 2. Wpisujemy notatkę do zeszytu:

 

I’m wearing …. – Jestem ubrany w ….

He’s wearing …. – On jest ubrany w ….

She’s wearing …. – Ona jest ubrana w ….

 

 1. Rozwiązujemy zadania w zeszycie ćwiczeń:

ćw. 1, str. 51 oraz ćw. 1, str. 52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zajęć: 21.04.20

Tematyka – I’ve got a pink skirt – Opisywanie ubrań.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać swoje ubrania i opowiedzieć o nich w języku angielskim.

 

 1. Przypominamy słówka z poprzedniej lekcji oraz nazwy kolorów.
 2. Drukujemy poniższy obrazek, kolorujemy według podanego opisu i wklejamy do zeszytu. Można też obrazek przerysować i pokolorować, a opis przepisać.

 

Hi. My name’s Annie.

I’m wearing a red dress, yellow socks and brown sandals.

This is my brother Peter.

He’s wearing a green t-shirt, blue shorts, orange socks and black trainers.

 

Data zajęć: 27.04.20

Tematyka – Vocabulary exercises– utrwalenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać swoje ubrania i opowiedzieć o nich w języku angielskim.

Zadania online:

 

Data zajęć: 28.04.20

Tematyka – Listening exercises– utrwalenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać swoje ubrania i opowiedzieć o nich w języku angielskim.

Zadania online:

Posłuchaj i zaśpiewaj J

 

Klasa IV                                      

Data zajęć: 15.04.20

Tematyka – My day – wprowadzenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazywa czynności wykonywane w ciągu typowego dnia, zna nazwy czynności codziennych.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

 • słownictwo z ćw. 1. str. 89 – przepisać do zeszytu, przetłumaczyć na język polski
 • ćwiczenia 4 str.89 – pisemnie w zeszycie

Zadania online

Dla chętnych:

 • filmik „My Day”

https://www.youtube.com/watch?v=nX1w9-wPvDk

 

Data zajęć: 17.04.20

Tematyka – Tomek and friends – słuchanie i czytanie czytanie ze zrozumieniem.

Cele nauczania: uczeń umie opisywać swój dzień, rozumie tekst pisany na dany temat, tu: na temat typowego dnia.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

 • czytanka str.90 (nagranie Steps Plus Klasa 4 CD 3.3)
 • zadanie 4 str.91 (pisemnie w zeszycie)
 • powtórzyć słówka z kategorii pory roku i miesiące, przedmioty szkolne, dom i pomieszczenia, zapisać podane słówka w odpowiednich miejscach w tabelce:
PORY ROKU I MIESIĄCE PRZEDMIOTY SZKOLNE DOM I POMIESZCZENIA

bedroom, April, summer, bathroom, hall, October, English, History, December, garage, basement, PE, Maths, attic, winter, spring, ICT, Science

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-3, str. 38

 

Data zajęć: 21.04.20

Tematyka – Czas teraźniejszy Present Simple – budowa i zastosowanie.

Cele nauczania: uczeń umie nazywa czynności wykonywane w ciągu typowego dnia, zna nazwy czynności codziennych.

NOTATAKA DO ZESZYTU:

Czas Present Simple jest najczęściej używanym czasem teraźniejszym w języku angielskim. Stosujemy go w bardzo wielu sytuacjach:

 1. Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się.

get up at six o’clock. – Wstaję o godzinie szóstej.

 1. Opisujemy cechy i stany ludzi i przedmiotów.

live in Józefów. – Mieszkam w Józefowie.

 1. Opisujemy rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska.

Earth goes around the Sun. – Ziemia krąży wokół Słońca.

Present Simple jest bardzo prosty w tworzeniu. Potrzeba tylko czasownika w podstawowej formie i osoby wykonującej czynność:

I go to the cinema once a week. – Chodzę do kina raz w tygodniu.

We watch TV in the evenings. – Oglądamy telewizję wieczorami.

 

Ex. 1.

Obejrzyj film:

 • filmik „My Day”

https://www.youtube.com/watch?v=nX1w9-wPvDk

Odpowiedz na pytania  (w zeszycie, może być jednym/kilkoma słowami):

 • What time does the boy get up?
 • What does he have for breakfast?
 • What time does he come back from school?
 • What are the boy’s hobbies?
 • What time does he have a shover?

 

Data zajęć: 22.04.20

Tematyka – Czas teraźniejszy Present Simple w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Cele nauczania: uczeń umie nazywa czynności wykonywane w ciągu typowego dnia, zna nazwy czynności codziennych.

 1. Powtarzamy wiadomości z poprzedniej lekcji.
 2. NOTATKA DO ZESZYTU:

Present Simple jest bardzo prosty w tworzeniu. Żeby jednak nie było tak łatwo, jest jedna mała rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać :

 

w tym czasie W TRZECIEJ OSOBIE LICZBY POJEDYNCZEJ do czasownika musimy dodać KOŃCÓWKĘ –S:

He writes.                                         On pisze.

She plays.                                          Ona gra                .

It reads.                                             Ono czyta.

 

Jeżeli czasownik jest zakończony na :  -s, -ch, -sh, -x lub -o dodajemy do niego KOŃCÓWKĘ –ES:

He washes his car.                          On myje swój samochód.

She goes to school.                        Ona chodzi do szkoły.

It watches  TV.                                 Ono ogląda telewizję.

 

I na koniec bardzo ważny wyjątek:

I have a nose.                                   He/She/ It has a nose.

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-3, str. 40.

Zadania online:

 

Data zajęć: 24.04.20

Tematyka – Czas teraźniejszy Present Simple – przysłówki częstotliwości.

NOTATKA DO ZESZYTU:

W Present Simple bardzo często używamy słówek określających częstotliwość wykonywania czynności:.

always                  zawsze                  +++++

usually                 zwykle ++++

often                    często   +++

sometimes         czasami  ++

rarely                    rzadko  +

never                   nigdy

 

Przykłady:

He drinks milk twice a day.                                        On pije mleko dwa razy dziennie.

I never help my mum.                                                Nigdy nie pomagam mamie.

Alice sometimes play computer games.                              Alicja czasami gra w gry komputerowe.

 

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 5-6, str. 40.

Zadania online:

https://learningapps.org/198436

https://elt.oup.com/student/englishfile/beginner/a_grammar/file04/grammar04_01a?cc=us&selLanguage=en

 

Powtórzcie słówka z unitu 6 i 7.

Uzupełnijcie braki.

Data zajęć: 28.04.20

Tematyka – Vocabulary Games – utrwalenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazywa czynności wykonywane w ciągu typowego dnia, zna nazwy czynności codziennych.

Obejrzyj film:

 • filmik „My Day”

https://www.youtube.com/watch?v=nX1w9-wPvDk

Zadania online

 

Data zajęć: 29.04.20

Tematyka – Language Games – utrwalenie gramatyki.

Cele nauczania: uczeń umie nazywa czynności wykonywane w ciągu typowego dnia, zna nazwy czynności codziennych.

! Pamiętajcie,

że do 3 osoby liczby pojedynczej HE/SHE/IT

do czasownika dopisujemy  końcówkę –S lub –ES !

Zadania online

 

Dokument do pobrania proszę wydrukować i uzupełnić/kto nie ma drukarki przepisać wyrażenia, przetłumaczyć na język polski.

Proszę odesłać karty pracy – będą sprawdzane na oceny.

 

 

Klasa V 

Data zajęć: 16.04.20

Tematyka – Revision – powtórzenie i utrwalenie.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy IV)

pisemnie w zeszycie:

 • ćw. 2 i 4, str. 85

Zadania online:

 

Data zajęć: 16.04.20

Tematyka – People: wprowadzenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować miejsca najbardziej popularne zawody.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy V)

 • słownictwo ze str.89 oraz inne; m.in. poznane na wcześniejszych etapach nauczania – wpisać do zeszytu i przetłumaczyć na język polski

NOTATKA DO ZESZYTU

Jobs and occupations:

builder, chef, computer programmer, doctor, firefighter, journalist, mechanic, nurse, office worker, police officer, scientist, shop assistant, soldier, teacher, football player, driver, vet, clerk, hairdresser, farmer, actor, model, photographer, singer, cleaner, cook, postman, baker, butcher, waiter,

 • ćwiczenia 2 str.75 (pisemnie w zeszycie)

Zadania online

Ćwiczenia utrwalające słownictwo:

 • filmiki: słówka+definicje (dla chętnych)

https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY

https://www.youtube.com/watch?v=BfegL6UbX-0

 

KAHOOT – KARTKÓWKA ZE SŁÓWEK Z UNITU 6 ŚRODA 22.04.2020 r.

Data zajęć: 20.04.20

Tematyka – Agata and friends – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować miejsca najbardziej popularne zawody; rozumie tekst pisany na dany temat.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy V)

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-5, str. 38

Zadania online (dla chętnych):

 • https://www.learningchocolate.com/content/jobs-0

 

Data zajęć: 23.04.20

Tematyka – Czas Past Simple – czasowniki regularne.

Cele nauczania: uczeń umie nazywa czynności wykonywane w ciągu typowego dnia, zna nazwy czynności codziennych, potrafi ich użyć do opisu przeszłości, np. minionego tygodnia.

NOTATKA DO ZESZYTU

W języku angielskim rozróżniamy 2 rodzaje czasowników: regularne i nieregularne.

Czasowniki regularne to te, które w czasie przeszłym (Past Simple) otrzymują końcówkę ’-ed’ lub ’-d’.

 1. Jeśli czasownik regularny kończy się na samogłoskę, dodawana jest końcówka ’-d’:

love – loved

like – liked

live – lived

 1. Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę, dodawana jest końcówka ’-ed’:

wash – washed

watch – watched

walk – walked

 1. Czasowniki zakończone na ’-y’ przed którym stoi samogłoska -> dodajemy ’-ed’

enjoy – enjoyed

play – played

stay – stayed

 1. Czasowniki zakończone na ’-y’ przed którym stoi spółgłoska -> znika ’-y’, a w jego miejscu pojawia się ’-ied’

study – studied

tidy – tidied

copy – copied

 1. Krótkie czasowniki regularne zakończone na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską otrzymują podwojoną spółgłoskę:

stop – stopped

chat – chatted

hop – hopped

Zadania online:

 

Data zajęć: 24.04.20

Tematyka – Czas Past Simple – czasowniki nieregularne.

Cele nauczania: uczeń umie nazywa czynności wykonywane w ciągu typowego dnia, zna nazwy czynności codziennych, potrafi ich użyć do opisu przeszłości, np. minionego tygodnia.

NOTATKA DO ZESZYTU

Czasowniki nieregularne to takie czasowniki, które całkowicie zmieniają swoją formę w czasie przeszłym. Niestety, trzeba je po prostu zapamiętać.

Przykłady:

Present Simple                                                Past Simple

(cz. teraźniejszy)                             (cz. przeszły)

 

buy                                                       bought

eat                                                        ate

have                                                     had

ride                                                       rode

write                                                    wrote

 

Czasowników nieregularnych jest dużo. Lista tych, które obowiązują Was w klasie V znajduje się w podręczniku na stronie 128.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy V)

 • ćw. 1, str.94

Zadania online TYM RAZEM OBOWIĄZKOWE:

 

 

Powtórzcie słówka z unitu 6 i 7.

Uzupełnijcie braki – opis miasta, Kahoot.

Osoby, które nie rozwiązały Kahoota, proszę o kontakt na priv.

Data zajęć: 27.04.20

Tematyka – Vocabulary games – utrwalenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować miejsca najbardziej popularne zawody.

Zadania online:

 

Data zajęć: 30.04.20

Tematyka – Language Games – utrwalenie gramatyki.

Cele nauczania: uczeń zna i rozróżnia czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple.

Zadania online:

 

 

Klasa VI

Data zajęć: 17.04.20

Tematyka – Health: wprowadzenie słownictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy VI)

 • słownictwo ze str.89 oraz inne; m.in. poznane na wcześniejszych etapach nauczania – wpisać do zeszytu i przetłumaczyć na język polski

NOTATKA DO ZESZYTU

ILNESS AND INJURY:

a black eye, a broken leg, a cold, a cough, a cut, earache, a headache, stomach ache, a sore throat, a sprained ankle, a temperature/fever, toothache, flu, a runny nose, dizzy, heart attack, sick, ill, surgery, accident, doctor’s office, make an appointment

 • ćwiczenia 3str.89 (pisemnie w zeszycie)
 • powtórzyć części ciała

Zadania online (dla chętnych):

ćwiczenia utrwalające słownictwo

 

KARTKÓWKA ZE SŁÓWEK Z UNITU 6 ŚRODA 22.04.2020 r.

Data zajęć: 20.04.20

Tematyka – Zuzia and friends – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy, rozumie tekst pisany na dany temat.

Podręcznik (Steps Plus dla klasy VI)

Nagranie z płyty

 • czytanka str.90-91
 • zadanie 4 str.91 (pisemnie w zeszycie)
 • słówka z poprzedniej lekcji (powtórzyć)
 • nowe słownictwo (do zeszytu)

 

angry – zdenerwowany

happy – szczęśliwy, wesoły

sad – smutny

scared – przestraszony

surprised – zaskoczony, zdziwiony

tired – zmęczony

relaxed – rozluźniony

bored – znudzony

 

 • ćw.5, str.91

Zeszyt ćwiczeń

 • ćwiczenia 1-2 i 4-5, str. 38

 

Data zajęć: 21.04.20

Tematyka – At the doctor’s – dialog u lekarza.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy oraz poinformować inną osobę o swoich dolegliwościach, .

 

NOTATKA DO ZESZYTU:

U lekarza – przydatne zwroty

Please, take a seat. – Proszę usiąść.

The waiting room is on your right. – Poczekalnia jest na prawo.

The doctor will see you now. – Lekarz Pana/Panią przyjmie teraz.

What seems to be the matter? / What’s the problem?– Co Panu/Pani dolega?

How can I help you today? – W czym mogę dzisiaj pomóc?

What brings you in today? – Co Pana/Panią dzisiaj do mnie sprowadza?

What hurts? – Co boli?

Can you describe your symptoms? – Może Pan/i opisać objawy?

Here’s your prescription. – Oto Pana/Pani recepta.

 

Podręcznik (Steps Plus dla klasy VI)

 • przeczytaj i przetłumacz dialog z ćw. 1, str. 93
 • ćw. 6, str. 93 – ułóż zdania z rozsypani wyrazowej

Zadania online:

 • At the doctor’s – wszystkie informacje zebrine w jednym filmie

https://www.youtube.com/watch?v=synNmT2uAEE

 

Data zajęć: 23.04.20

Tematyka – Udzielanie rad – should/shouldn’t.

Cele nauczania: uczeń umie udzielać rad w prostych życiowych sytuacjach.

 

Obejrzyj film z komentarzem gramatycznym oraz filmy z przykładami zastosowania:

https://www.youtube.com/watch?v=VEJPH6bC_Fg

https://www.youtube.com/watch?v=Hn_fIrM9JYk

https://www.youtube.com/watch?v=OxO7YB-lNS0

 

NOTATKA DO ZESZYTU:

Czasownik modalny „should” znaczy „powinno się”. Jego odmiana jest bardzo prosta.

Zdanie twierdzące

W zdaniach twierdzących stosujemy schemat: podmiot + should + czasownik w pierwszej formie. W każdej osobie mamy taki sam schemat.

I should know. –               Ja powinienem wiedzieć.

He should know. –          On powinien wiedzieć.

They should know. –      Oni powinni wiedzieć.

 

Przeczenie

Przeczenia tworzy się za pomocą shouldn’t (= should not).

She shouldn’t go. –         Ona nie powinna iść.

It shouldn’t go. –              Ono nie powinno iść.

We shouldn’t go. –          My nie powinniśmy/powinnyśmy iść.

 

Pytania

Zmieniamy kolejność podmiotu z „should” (czyli najpierw „should”, potem podmiot) i już mamy pytanie.

Should I study?-              Czy ja powinienem/powinnam się uczyć?

Should you study? –       Czy ty powinienieś/powinnaś się uczyć?

Should we study? –        Czy my powinniśmy/ powinnyśmy się uczyć?

 

Zastosowanie

 Udzielanie rad

„Should” służy do udzielania rad, mówienia co ktoś powinien lub czego nie powinien zrobić.

You look tired, you should go on holiday. –         Wyglądasz na zmęczonego, powinieneś pojechać na wakacje.

You shouldn’t eat so much sweets. –                     Nie powinieneś jeść tyle słodyczy.

Should I go there? –                                                      Czy powinienem tam iść?

 

Ćwiczenia online:

http://www.focus.olsztyn.pl/angielski-should-shouldnt-cwiczenia.html

 

Uzupełnijcie braki.

Powtórzcie słówka.

Klasa VI

Data zajęć: 27.04.20

Tematyka – Vocabulary games – utrwalenie słównictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy.

Zadania online:

 

Klasa VI

Data zajęć: 28.04.20

Tematyka – Language games – utrwalenie gramatyki.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy oraz udzielić rad w prostych, życiowych sytuacjach.

Zadania online:

Klasa VI

Data zajęć: 30.04.20

Tematyka – Listening and reading exercises – ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy.

Zadania online:

Wysłuchaj opowieści o Florence Nightingale – pierwszej pielęgniarce w Europie.

 

 1. Ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności:

 

___ At night, Florence talked to the injured soldiers and helped the men to write letters.

___ In the Crimean War, there were no nurses in the army hospitals and many men died.

__ Florence Nightingale lived in the 19th century.

___ She wanted to be a nurse and help people.

___ She continued to work hard in Britain to improve hospitals and she was given a medal. ___ When Florence returned to England, people called her a heroine.

___ In 1851, Florence went to Germany and learned about nursing.

___ She carried a lamp and the soldiers called her ‘The lady with the lamp’.

___ Florence made the army hospital a cleaner and safer place, so fewer men died.

 

 1. Przeczytaj opowieść. Odpowiedz na pytania:

 

Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy, where her parents went after they got married in 1818. Her family was rich and they had two homes in Britain as well as servants.

Florence was an unusual young woman for her time because she didn’t want to go to parties and get married. She wanted to be a nurse and help people. Her family didn’t want her to become a nurse because hospitals back then were dirty, horrible places. They were worried about her.

In 1851, Florence went to Germany and learned all about nursing. It was hard work, but she loved it. In 1854, lots of British soldiers went to fight in the Crimean War. Army hospitals were filled with injured men, but there were no nurses and many men died. Florence and a team of nurses went to help.

Florence worked 20 hours a day to make the army hospital a cleaner and safer place. She brought the men fresh food, she cleaned the hospital beds and she used clean bandages on the wounded soldiers. Soon, fewer men were dying.

At night, Florence walked around the hospital. She talked to the injured soldiers and helped the men to write letters to their families. She carried a lamp and the soldiers called her ‘The lady with the lamp’.

When Florence returned to England, people called her a heroine because of her amazing work in the Crimean War. Queen Victoria wrote her a letter to say thank you. She continued to work hard in Britain to improve hospitals and she was given a medal called the Order of Merit. She was the first woman to receive this honour.

 

 1. What did Florence want to be? a nurse
 2. Why didn’t her parents want her to be a nurse? __________
 3. Why did she go to Germany? __________
 4. Why did lots of men die in the army hospitals? __________
 5. How did she improve the hospital? __________
 6. How did she help the soldiers? __________
 7. Why was she called 'The lady with the lamp’? __________
 8. What did she get from Queen Victoria? __________
 9. What did she do when she returned to Britain? __________
 10. Why was it special for her to get the Order of Merit medal? __________

 

 

Klasa VII (grupa II)

Data zajęć: 15.04.20

Tematyka – Scary: słownictwo i czytanie.

Podręcznik (English Plus Options dla klasy VII)

 • ćw. 2 – przeczytaj tekst i w zeszycie uzupełnij wyrażenia str.93, następnie przetłumacz te wyrażenia na język polski
 • dodatkowo proszę dopisać w zeszycie poniższe wyrażenia i przetłumaczyć je na język polski:

afraid of

cant’t stand

don’t mind

fed up with

married to

it’s nice/kind of you

 

Data zajęć: 15.04.20

Tematyka – Udzielanie rad – should/shouldn’t.

Cele nauczania: uczeń umie udzielać rad w prostych życiowych sytuacjach.

 

Obejrzyj film z komentarzem gramatycznym oraz filmy z przykładami zastosowania:

https://www.youtube.com/watch?v=VEJPH6bC_Fg

https://www.youtube.com/watch?v=Hn_fIrM9JYk

https://www.youtube.com/watch?v=OxO7YB-lNS0

 

NOTATKA DO ZESZYTU:

Czasownik modalny „should” znaczy „powinno się”. Jego odmiana jest bardzo prosta.

Zdanie twierdzące

W zdaniach twierdzących stosujemy schemat: podmiot + should + czasownik w pierwszej formie. W każdej osobie mamy taki sam schemat.

I should know. –               Ja powinienem wiedzieć.

You should know. –        Ty powinieneś wiedzieć.

He should know. –          On powinien wiedzieć.

They should know. –      Oni powinni wiedzieć.

 

Przeczenie

Przeczenia tworzy się za pomocą shouldn’t (= should not).

She shouldn’t go. –         Ona nie powinna iść.

It shouldn’t go. –              Ono nie powinno iść.

We shouldn’t go. –          My nie powinniśmy/powinnyśmy iść.

 

Pytania

Zmieniamy kolejność podmiotu z „should” (czyli najpierw „should”, potem podmiot) i już mamy pytanie.

Should I study?-              Czy ja powinienem/powinnam się uczyć?

Should you study? –       Czy ty powinienieś/powinnaś się uczyć?

Should we study? –        Czy my powinniśmy/ powinnyśmy się uczyć?

 

Zastosowanie

 Udzielanie rad

„Should” służy do udzielania rad, mówienia co ktoś powinien lub czego nie powinien zrobić.

You look tired, you should go on holiday. –         Wyglądasz na zmęczonego, powinieneś pojechać na wakacje.

You shouldn’t eat so much sweets. –                     Nie powinieneś jeść tyle słodyczy.

Should I go there? –                                                      Czy powinienem tam iść?

 

Ćwiczenia online:

http://www.focus.olsztyn.pl/angielski-should-shouldnt-cwiczenia.html

 

KARTKÓWKA ZE SŁÓWEK I WYRAŻEŃ  – TRAVELLING + MUSIC –  ŚRODA 22.04.2020 r.

Data zajęć: 20.04.20

Tematyka – Illness and injury expressions – choroby i urazy.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy oraz poinformować inną osobę o swoich dolegliwościach.

NOTATKA DO ZESZYTU – przetłumaczyć wyrażenia

feel ill, sick

have a temperature

have a pain in your back/chest/arm/shoulder

have a headache

feel weak

feel dizzy

suffer from stomach cramps

have a black eye

have a swollen foot

have a lump/bruise

have a broken leg

burn/cut a finger

sprain an ankle

be allergic to antibiotics

produce an allergic reaction

come down with a cold

be injured

go to/see a doctor

prescribe medicine

take someone to hospital

have a blood test

 

Zadania online:

ćwiczenia utrwalające słownictwo

 

Data zajęć: 21.04.20

Tematyka – At the doctor’s – dialog u lekarza.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy oraz poinformować inną osobę o swoich dolegliwościach, .

 

NOTATKA DO ZESZYTU:

U lekarza – przydatne zwroty

Please, take a seat. – Proszę usiąść.

The waiting room is on your right. – Poczekalnia jest na prawo.

The doctor will see you now. – Lekarz Pana/Panią przyjmie teraz.

What seems to be the matter? / What’s the problem?– Co Panu/Pani dolega?

How can I help you today? – W czym mogę dzisiaj pomóc?

What brings you in today? – Co Pana/Panią dzisiaj do mnie sprowadza?

What hurts? – Co boli?

Can you describe your symptoms? – Może Pan/i opisać objawy?

Here’s your prescription. – Oto Pana/Pani recepta.

 

 • przeczytaj i przetłumacz dialogi (tłumaczenia odsyłamy na ocenę, proszę je wykonać pliku tekstowym WORD lub OPEN OFFICE)

dialog 1

A – Hi doctor.

B – Hi Nancy. What’s the matter?

A  – I have a sore throat and a bad cough.

B  – Hmmm. You should drink lots of tea and take cough medicine.

A  – I have to go to work tomorrow.

B  – You shouldn’t go to work. You should rest.

A  – I have a big project to finish at work.

B  – You should rest and you shouldn’t talk too much.

A  – Ok.

dialog 2

A — Good morning. Please have a seat here. What´s the problem?

B—    I have a terrible stomachache.

A—  Do you have diarrhoea?

B—  Yes, I do.

A—  Do you have any other symptoms?

B—  Yes, I feel sick and I feel dizzy.

A—  When did the symptoms start?

B— This morning. Yesterday evening I ate something raw.

A—   Okay. We have to run a blood test and we´ll also need a urine sample.

B—   Can you give me something for it?

A—  Yes, I´ll give you a prescription for indigestion tablets.

 

Zadania online:

 • At the doctor’s – wszystkie informacje zebrine w jednym filmie

https://www.youtube.com/watch?v=synNmT2uAEE

 

Data zajęć: 23.04.20

Tematyka – Responding to a problem – ćwiczenia w mówieniu.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy oraz poinformować inną osobę o swoich dolegliwościach.

Podręcznik (English Plus Options dla klasy VII)

 • ćw. 1, str.98 – uzupełnij dialog słowami podanymi poniżej:

broken                bruise                  couldn’t              doesn’t                down                    let’s

 • przetłumacz dialog (tłumaczenia odsyłamy na ocenę, proszę je wykonać pliku tekstowym WORD lub OPEN OFFICE)
 • KEY PHRASES – przepisać do zeszytu

Uzupełnijcie braki.

Powtórzcie słówka.

 

Data zajęć: 27.04.20

Tematyka – Vocabulary games – utrwalenie słównictwa.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy.

Zadania online:

 

Data zajęć: 28.04.20

Tematyka – Language games – utrwalenie gramatyki.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy oraz udzielić rad w prostych, życiowych sytuacjach.

Zadania online:

 

Data zajęć: 30.04.20

Tematyka – Listening and reading exercises – ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania.

Cele nauczania: uczeń umie nazwać i krótko zdefiniować pospolite choroby i urazy.

Zadania online:

Wysłuchaj opowieści o Florence Nightingale – pierwszej pielęgniarce w Europie.

 

 1. Ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności:

 

___ At night, Florence talked to the injured soldiers and helped the men to write letters.

___ In the Crimean War, there were no nurses in the army hospitals and many men died.

_1_ Florence Nightingale lived in the 19th century.

___ She wanted to be a nurse and help people.

___ She continued to work hard in Britain to improve hospitals and she was given a medal. ___ When Florence returned to England, people called her a heroine.

___ In 1851, Florence went to Germany and learned about nursing.

___ She carried a lamp and the soldiers called her ‘The lady with the lamp’.

___ Florence made the army hospital a cleaner and safer place, so fewer men died.

 

 1. Przeczytaj opowieść. Odpowiedz na pytania:

 

Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy, where her parents went after they got married in 1818. Her family was rich and they had two homes in Britain as well as servants.

Florence was an unusual young woman for her time because she didn’t want to go to parties and get married. She wanted to be a nurse and help people. Her family didn’t want her to become a nurse because hospitals back then were dirty, horrible places. They were worried about her.

In 1851, Florence went to Germany and learned all about nursing. It was hard work, but she loved it. In 1854, lots of British soldiers went to fight in the Crimean War. Army hospitals were filled with injured men, but there were no nurses and many men died. Florence and a team of nurses went to help.

Florence worked 20 hours a day to make the army hospital a cleaner and safer place. She brought the men fresh food, she cleaned the hospital beds and she used clean bandages on the wounded soldiers. Soon, fewer men were dying.

At night, Florence walked around the hospital. She talked to the injured soldiers and helped the men to write letters to their families. She carried a lamp and the soldiers called her ‘The lady with the lamp’.

When Florence returned to England, people called her a heroine because of her amazing work in the Crimean War. Queen Victoria wrote her a letter to say thank you. She continued to work hard in Britain to improve hospitals and she was given a medal called the Order of Merit. She was the first woman to receive this honour.

 

 1. What did Florence want to be? a nurse
 2. Why didn’t her parents want her to be a nurse? __________
 3. Why did she go to Germany? __________
 4. Why did lots of men die in the army hospitals? __________
 5. How did she improve the hospital? __________
 6. How did she help the soldiers? __________
 7. Why was she called 'The lady with the lamp’? __________
 8. What did she get from Queen Victoria? __________
 9. What did she do when she returned to Britain? __________
 10. Why was it special for her to get the Order of Merit medal? __________

 

 

Klasa VIII (grupa I)

PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TESTU Z POPRZEDNIEGO ROZDZIAŁU – ZDROWIE – 23.04.2020 !!!

Data zajęć: 15.04.20

Tematyka – Nauka i technika: słownictwo

 • technika, komputery, dziedziny nauki i naukowcy, nauki ścisłe i przyrodnicze, praca naukowca, nowoczesne technologie

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • słownictwo str.76
 • ćwiczenia 5 i 6 str.77, 2 str. 80 (pisemnie w zeszycie)

Zadania online

 • Pearson bank słownictwa – fiszki z tematu nauka i technika

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 • Sprzęty w domu oraz słownictwo związane z technologią

https://moroccoenglish.com/vocabulary-related-science-technology-glossary-exercises/

 

Zagadnienia do listu (czas na opracowanie i przesłanie w formie pisemnej do 26.04.2020)

 • Kolega, który u Ciebie mieszka, napisał ci sms, że nie może uruchomić drukarki. Napisz mu jak to zrobić.
 • Zepsułeś nowy telefon komórkowy. Opisz okoliczności tego wydarzenia.
 • Napisz jaki nowoczesny sprzęt jest dla Ciebie najważniejszy w życiu i dlaczego.
 • Popsuł Ci się rower. Poproś kolegę o pomoc.
 • Pewna strona internetowa organizuje konkurs na projekt nietypowego środka transportu. Zachęć kolegę do wspólnego udziału w konkursie.
 • Napisz, jaki masz pomysł na ww. środek transportu.
 • Znalazłeś w Internecie ofertę letniego kursu komputerowego. Napisz, dlaczego jesteś zainteresowany kursem.
 • Poproś organizatorów o dodatkowe informacje dla uczestników (pamiętaj, że tym razem NIE JEST TO LIST DO KOLEGI).
 • Wraz z kolegami z klasy organizujesz szkolny festiwal nauki. Zaproś kolegę/koleżankę z innej szkoły.
 • Opisz dwie planowane atrakcje festiwalu.

Data zajęć: 17.04.20

Tematyka – Nauka i technika: słuchanie i czytanie

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • ćwiczenia 2-4 str.79.

Zadania online

 • doświadczenie w kosmosie – film z ćwiczeniami – proszę napisać na Mesengerze, jakie doświadczenie przeprowadził astronauta

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/science-experiment-space

 • mycie zębów to wyzwanie J

https://www.youtube.com/watch?v=3bCoGC532p8&feature=emb_rel_end

 

 

TEST – 23.04.2020

 

Data zajęć: 20.04.20

Tematyka – Nauka i technika: FUNKCJE JĘZYKOWE

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • bank wyrażeń strona 81 – przeczytać, nauczyć się zwrotów.
 • ćwiczenia 1-4 str.81 –

ćw.  2 i 3 pisemnie w zeszycie – przepisać i przetłumaczyć

 

Data zajęć: 22.04.20

Tematyka – Nauka i technika: revision, powtórzenie.

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • proszę zrobić wszystkie ćwiczenia ze strony 83:

ćw. 1, 4 i 5 – odsyłacie na ocenę do końca tygodnia (proszę o wersje komputerowe, najlepiej jako mail  bez załączników na angielski8a@idsl.pl)

 

Data zajęć: 24.04.20

Tematyka – Nauka i technika: słownictwo

 • dyscypliny sportowe, sport ekstremalne, sprzęt sportowy, ludzie w sporcie, współzawodnictwo

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • słownictwo str.84
 • ćwiczenia 4 i 6 str.85, 2 str. 94 (pisemnie w zeszycie)

Zadania online

 1. Pearson bank słownictwa – fiszki z tematu sport

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 1. Zadania utrwalające słownictwo:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/vocabulary7/sports1.htm

https://www.learningchocolate.com/content/sports-gear

https://www.learningchocolate.com/content/sport-actions

https://www.learningchocolate.com/content/sports-venues

 

Data zajęć: 27.04.20

Tematyka – Sport: słuchanie i czytanie.

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • ćwiczenia 2-4 str.87.

Zadania online

 • obejrzyj filmik, zwróć uwagę, jak rozwijać swoje wypowiedzi:

https://www.youtube.com/watch?v=AGkbqEGIwpc

Odpowiedzi proszę przesłać na Messengera.

Co znaczą poniższe słowa/wyrażenia)

sporty –

fanatic –

athletic –

I find –

team sport –

individual sport –

Z jakimi sportami używa się czasownika:

go –

play –

do –

 

Data zajęć: 29.04.20

Tematyka – Sport: funkcje językowe.

Podręcznik (Repetytorium ósmoklasisty)

 • bank wyrażeń strona 89 – przeczytać, nauczyć się zwrotów.
 • ćwiczenia 1, 2, 5 88  –

ćw.  2 pisemnie w zeszycie – przepisać i przetłumaczyć