Nauczyciel: Jakub Basiakowski

 

Zajęcia zdalne 05.05.2020 – 06.05.2020

 

05.05.2020

3-latki

 

4-latki

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Summer and animals – wprowadzenie słownictwa, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 34

 • Podręcznik strona 34 ilustracja. Należy zwrócić uwagę na tytuł rozdziału „Summer” /same:/ – lato. Uczeń patrzy na ilustrację i mówi jakie zwierzęta kojarzone z latem widzi (pszczoły, motyle oraz żabę). Kolejno nazywamy zwierzęta w języku angielskim pszczoły – bees /bi:z/, motyle – butterflies /bate:flajz/, żaba – frog.
 • Podręcznik strona 34 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Należy odtworzyć nagranie (CD2 ścieżka 21) uczeń słucha nagrania i wskazuje na ilustracji poszczególne zwierzęta, np. Point to the bees. – Wskaż pszczoły, itd. Ćwiczenie powinno się powtórzyć.
 • Podręcznik strona 34 zadanie 2 Zaśpiewaj piosenkę o lecie. Należy odtworzyć nagranie (CD2 ścieżka22). Uczeń słucha piosenki. Nagranie powinno się włączać ponownie, uczeń może próbować śpiewać wraz z nagraniem.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

 

 

06.05.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – kontrola postępów w nauce słownictwa z rozdz. 6.

Praca na lekcji:

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 53-54

 

3-latki

 

4-latki

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Summer and animals – wprowadzenie słownictwa, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: A great knight – historyjka obrazkowa.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 60

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 49

 • W zeszycie należy wypisać następujące zwroty:
 • He/She gets up. – On/Ona wstaje.
 • He/She has breakfast/a shower. – On/Ona je śniadanie/bierze prysznic.
 • He/She goes to school. – On/Ona idzie do szkoły.
 • He/She does his/her homework. – On/Ona odrabia swoją pracę domową.
 • Podręcznik strona 60 zadanie 1 Posłuchaj i przeczytaj historyjkę „A great knight” (Wielki rycerz). Należy odtworzyć nagranie (CD3 ścieżka 5). Uczeń słucha nagrania i śledzi tekst historyjki podążając za obrazkami. Następnie nagranie należy włączyć ponownie, zatrzymując po każdej kwestii, aby uczeń mógł powtórzyć. Kolejna czynność polega na odczytaniu kwestii z nagrania samodzielnie, na głos bez nagrania.
 • Zeszyt ćwiczeń strona 49.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

 

Zajęcia zdalne 07.05.2020 – 08.05.2020

 

07.05.2020

 Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Daily routine – codzienne obowiązki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 59

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 48

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Summer and animals – wprowadzenie słownictwa, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 34

 • Podręcznik strona 34 ilustracja. Należy zwrócić uwagę na tytuł rozdziału „Summer” /same:/ – lato. Uczeń patrzy na ilustrację i mówi jakie zwierzęta kojarzone z latem widzi (pszczoły, motyle oraz żabę). Kolejno nazywamy zwierzęta w języku angielskim pszczoły – bees /bi:z/, motyle – butterflies /bate:flajz/, żaba – frog.
 • Podręcznik strona 34 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Należy odtworzyć nagranie (CD2 ścieżka 21) uczeń słucha nagrania i wskazuje na ilustracji poszczególne zwierzęta, np. Point to the bees. – Wskaż pszczoły, itd. Ćwiczenie powinno się powtórzyć.
 • Podręcznik strona 34 zadanie 2 Zaśpiewaj piosenkę o lecie. Należy odtworzyć nagranie (CD2 ścieżka22). Uczeń słucha piosenki. Nagranie powinno się włączać ponownie, uczeń może próbować śpiewać wraz z nagraniem.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Her daily routine/His daily routine – opisywanie czyjegoś rozkładu dnia.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 61

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 50

 • Podręcznik strona 61 zadanie 1 Posłuchaj i umieść żetony na właściwych ilustracjach. Powtórz. Najpierw trzeba przygotować siedem żetonów, mogą to być wycięte i ponumerowane od 1-7 fragmenty kartki. Następnie należy popatrzeć na obrazki przedstawiające czynności wykonywane przez Rachel w różnych porach dnia. Teraz należy włączyć nagranie (CD3 ścieżka 6) uczeń słucha i umieszcza żetony na obrazkach w takiej kolejności w jakiej pojawiają się w nagraniu. Potem odtwarzamy nagranie ponownie, zatrzymując po każdej wypowiedzi, aby uczeń mógł na głos powtórzyć zdania, sprawdzając równocześnie czy ponumerowane żetony są umieszczone na obrazkach w odpowiedniej kolejności (od 1 do 7).
 • Podręcznik strona 61 zadanie 2 Popatrz na obrazki. Wybierz i napisz w zeszycie. Ponumerowane żetony trzeba pozostawić na obrazkach w zadaniu pierwszym. Teraz należy zapisać w zeszycie wyrazy z ramki, których brakuje w zdaniach, w tej samej kolejności co w nagraniu (czyli w kolejności zgodnej z numeracją na żetonach).
 • Zeszyt ćwiczeń strona 50.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

3-latki

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-memory-game-for-beginners/

 

 

08.05.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Summer in Teetops Town – wprowadzenie słownictwa związanego z latem.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik)  – s. 65-57

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 56

 • Podręcznik strona 56 zadanie 1 Jaką mamy dziś pogodę? Spójrz, wybierz i powiedz na głos. Należy przyjrzeć się ilustracji i wybrać pasujący opis pogody (It’s sunny /yc sani/ – Jest słonecznie).
 • Podręcznik strona 56 zadanie 2 Przeczytaj, odszukaj i nazwij. Następnie zapisz i zilustruj słowa w zeszycie. Trzeba odszukać obiekty na ilustracji, wskazać je i nazwać na głos: a bee /e bi:/, a boat /e bout/, a frog, a ball. Potem, uczeń wykonuje ilustracje w zeszycie i je podpisuje.
 • Podręcznik strona 57 zadanie 3 Posłuchaj wskaż i powtórz. W ramce znajdują się następujące wyrazy: a whistle – gwizdek, a pitch – boisko, googles – gogle, a pool – basen, a towel – ręcznik, a coach – trener. Odtwarzamy nagranie (CD3 ścieżka 1) unczeń słucha, powtarza i wskazuje na ilustracji obrazki odpowiadające wyrazom związanym ze sportami.
 • Podręcznik strona 57 zadanie 4 Zaśpiewaj piosenkę Summer (CD3 ścieżka 2.
 • Zeszyt ćwiczeń strona 56.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 3:

Clothes Vocabulary ESL Memory Game

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Summer and animals – wprowadzenie słownictwa, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

 

3-latki

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-memory-game-for-beginners/

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: A great knight – historyjka obrazkowa.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 60

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 49

 • W zeszycie należy wypisać następujące zwroty:
 • He/She gets up. – On/Ona wstaje.
 • He/She has breakfast/a shower. – On/Ona je śniadanie/bierze prysznic.
 • He/She goes to school. – On/Ona idzie do szkoły.
 • He/She does his/her homework. – On/Ona odrabia swoją pracę domową.
 • Podręcznik strona 60 zadanie 1 Posłuchaj i przeczytaj historyjkę „A great knight” (Wielki rycerz). Należy odtworzyć nagranie (CD3 ścieżka 5). Uczeń słucha nagrania i śledzi tekst historyjki podążając za obrazkami. Następnie nagranie należy włączyć ponownie, zatrzymując po każdej kwestii, aby uczeń mógł powtórzyć. Kolejna czynność polega na odczytaniu kwestii z nagrania samodzielnie, na głos bez nagrania.
 • Zeszyt ćwiczeń strona 49.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

 

 

12.05.2020

3-latki

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-memory-game-for-beginners/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Summer and animals – wprowadzenie słownictwa, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 35

 • Podręcznik strona 35 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Na początku należy przyjrzeć się zwierzętom na ilustracji. Następnie włączamy nagranie (CD 2 ścieżka 24) zadaniem ucznia jest słuchać nazw i odgłosów zwierząt i wskazywać zwierzę na ilustracji ilekroć usłyszy jego nazwę.
 • Podręcznik strona 35 zadanie 1 Powtórz. Uczeń usłyszy wszystkie słowa jeszcze raz, ale tym razem jego zadaniem jest powtarzać na głos nazwy zwierząt równocześnie wskazując je na ilustracji (CD 2 ścieżka 25).
 • Podręcznik strona 35 zadanie 1 Powiedz wyliczankę. Tym razem uczeń usłyszy jak inne dzieci wymawiają nazwy zwierząt, a jego zadaniem będzie słuchanie wyliczanki i powtarzanie wyrazów razem z dziećmi z nagrania (CD 2 ścieżka 26). Wyliczankę można włączyć ponownie, aby uczeń mógł ją dobrze opanować.
 • Podręcznik strona 35 zadanie 2 Zaśpiewaj piosenkę o zwierzętach. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 27) uczeń słucha piosenki. Po wysłuchaniu włączamy piosenkę po raz kolejny, uczeń słucha i naśladuje gestami zwierzęta pojawiające się w piosence (np. naśladuje lecącą pszczołę, macha ramionami jak lecący ptak, itd.). Piosenkę można odtwarzać kilka razy, aby uczeń mógł opanować słowa.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/
 • Gra online 2: https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/

 

 

13.05.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: My clothes – rozpoznawanie i zapisywanie nazw ubrań.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik)  – s. 58

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 57

 • Pod tematem zapisujemy nowe słownictwo wraz z tłumaczeniem:
 • a T-shirt – koszulka
 • a tracksuit – dres
 • a skirt – spódnica
 • trousers – spodnie
 • shorts – krótkie spodnie
 • a dress – sukienka
 • trainers – obuwie sportowe
 • sandals – sandały
 • Podręcznik strona 58 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Powtórz. Odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 4) uczniowie słuchają nazw ubrań i wskazują je na ilustracji. Każda nazwa pojawi się trzykrotnie, najpierw w kolejności zgodnej z numeracją, następnie w dowolnej. Następnie uczeń będzie słuchał nazw ubrań i powtarzał słowa (CD 3 ścieżka 5).
 • Podręcznik strona 58 zadanie 2 Wyrecytuj. Włączamy nagranie (CD 3 ścieżka 6) uczeń słucha i stara się powtarzać. Nagranie odtwarzamy ponownie, aby uczeń mógł opanować słowa wyliczanki.
 • Zeszyt ćwiczeń strona 57.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 3:

Clothes Vocabulary ESL Memory Game

 

3-latki

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-memory-game-for-beginners/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Summer and animals – wprowadzenie słownictwa, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: What’s the time? – podawanie godziny.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 62

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 51

 • W zeszycie pod tematem należy zapisać zwroty:
 • What’s the time? – Która jest godzina?
 • It’s quarter to seven (6:45). – Jest za kwadrans siódma.
 • It’s quarter past seven (7:15). – Jest kwadrans po siódmej.
 • Podręcznik strona 62 zadanie 1 Posłuchaj i przeczytaj. Powtórz. Odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 8) uczeń słucha nagranie śledząc i czytając tekst. Teraz odtwarzamy kolejne nagranie (CD 3 ścieżka 9) zadaniem ucznia jest słuchanie i powtarzanie zdań śledząc tekst.
 • Podręcznik strona 62 zadanie 2 Posłuchaj i wskaż odpowiednie obrazki. Odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 10) zadaniem ucznia jest wskazywanie odpowiedniego obrazka z godziną zgodnie z tekstem, który usłyszy w nagraniu.
 • Podręcznik strona 62 zadanie 3 Narysuj w zeszycie pięć zegarów. Posłuchaj i narysuj godzinę. W zeszycie należy narysować pięć tarcz zegarów i ponumerować je od 1 do 5. Następnie włączamy nagranie (CD 3 ścieżka 11) zadaniem ucznia jest dorysować wskazówki na tarczach zgodnie z usłyszanymi godzinami w nagraniu (odpowiedzi: 1 half past seven/7:30, 2 quarter to ten/9:45, 3 quarter past two/2:15, 4 eleven o’clock/11:00, 5 quarter to one/12:45).
 • Zeszyt ćwiczeń strona 51.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

 

14.05.2020

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Her daily routine/His daily routine – opisywanie czyjegoś rozkładu dnia.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 61

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 50

 • Podręcznik strona 61 zadanie 1 Posłuchaj i umieść żetony na właściwych ilustracjach. Powtórz. Najpierw trzeba przygotować siedem żetonów, mogą to być wycięte i ponumerowane od 1-7 fragmenty kartki. Następnie należy popatrzeć na obrazki przedstawiające czynności wykonywane przez Rachel w różnych porach dnia. Teraz należy włączyć nagranie (CD3 ścieżka 6) uczeń słucha i umieszcza żetony na obrazkach w takiej kolejności w jakiej pojawiają się w nagraniu. Potem odtwarzamy nagranie ponownie, zatrzymując po każdej wypowiedzi, aby uczeń mógł na głos powtórzyć zdania, sprawdzając równocześnie czy ponumerowane żetony są umieszczone na obrazkach w odpowiedniej kolejności (od 1 do 7).
 • Podręcznik strona 61 zadanie 2 Popatrz na obrazki. Wybierz i napisz w zeszycie. Ponumerowane żetony trzeba pozostawić na obrazkach w zadaniu pierwszym. Teraz należy zapisać w zeszycie wyrazy z ramki, których brakuje w zdaniach, w tej samej kolejności co w nagraniu (czyli w kolejności zgodnej z numeracją na żetonach).
 • Zeszyt ćwiczeń strona 50.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: What time do you get up? – wypowiadanie się na temat rutynowych czynności, podawanie czasu.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 63

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 52

 • Podręcznik strona 63 zadanie 1 Posłuchaj i powtórz. Posłuchaj i napisz w zeszycie. Włączamy nagranie z pięcioma krótkimi rozmowami (CD 3 ścieżka 12) zadaniem ucznia jest powtarzanie pytań i odpowiedzi. Ponownie odtwarzamy nagranie, uczeń zapisuje w zeszycie godziny pojawiające się w rozmowach nawiązujących do zdjęć 2-5. Po wysłuchaniu poszczególnej rozmowy uczeń zapisuje w zeszycie godziny liczbami (np. 7:00, itd.), ale nie rysuje zegara.
 • Podręcznik strona 63 zadanie 2 Przerysuj tabelę to zeszytu i uzupełnij rubrykę „Me”. Uczeń przerysowuje tabelę do zeszytu bez rubryk Friend 1 i Friend 2. Następnie zadaje na głos pytanie tak jak we wzorze: What time do you (get up)? I udziela odpowiedzi: I get up at (seven o’clock). Następnie w rubryce Me wpisuje godziny wykonywania poszczególnych aktywności zgodnie z własnymi odpowiedziami.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Summer and animals – wprowadzenie słownictwa, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 35

 • Podręcznik strona 35 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Na początku należy przyjrzeć się zwierzętom na ilustracji. Następnie włączamy nagranie (CD 2 ścieżka 24) zadaniem ucznia jest słuchać nazw i odgłosów zwierząt i wskazywać zwierzę na ilustracji ilekroć usłyszy jego nazwę.
 • Podręcznik strona 35 zadanie 1 Powtórz. Uczeń usłyszy wszystkie słowa jeszcze raz, ale tym razem jego zadaniem jest powtarzać na głos nazwy zwierząt równocześnie wskazując je na ilustracji (CD 2 ścieżka 25).
 • Podręcznik strona 35 zadanie 1 Powiedz wyliczankę. Tym razem uczeń usłyszy jak inne dzieci wymawiają nazwy zwierząt, a jego zadaniem będzie słuchanie wyliczanki i powtarzanie wyrazów razem z dziećmi z nagrania (CD 2 ścieżka 26). Wyliczankę można włączyć ponownie, aby uczeń mógł ją dobrze opanować.
 • Podręcznik strona 35 zadanie 2 Zaśpiewaj piosenkę o zwierzętach. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 27) uczeń słucha piosenki. Po wysłuchaniu włączamy piosenkę po raz kolejny, uczeń słucha i naśladuje gestami zwierzęta pojawiające się w piosence (np. naśladuje lecącą pszczołę, macha ramionami jak lecący ptak, itd.). Piosenkę można odtwarzać kilka razy, aby uczeń mógł opanować słowa.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/
 • Gra online 2: https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/

 

3-latki

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-memory-game-for-beginners/

 

 

 

15.05.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Party clothes – opisywanie noszonych ubrań.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik)  – s. 59

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 58

Clothes Vocabulary ESL Memory Game

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: What’s the time? – podawanie godziny.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 62

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 51

 • W zeszycie pod tematem należy zapisać zwroty:
 • What’s the time? – Która jest godzina?
 • It’s quarter to seven (6:45). – Jest za kwadrans siódma.
 • It’s quarter past seven (7:15). – Jest kwadrans po siódmej.
 • Podręcznik strona 62 zadanie 1 Posłuchaj i przeczytaj. Powtórz. Odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 8) uczeń słucha nagranie śledząc i czytając tekst. Teraz odtwarzamy kolejne nagranie (CD 3 ścieżka 9) zadaniem ucznia jest słuchanie i powtarzanie zdań śledząc tekst.
 • Podręcznik strona 62 zadanie 2 Posłuchaj i wskaż odpowiednie obrazki. Odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 10) zadaniem ucznia jest wskazywanie odpowiedniego obrazka z godziną zgodnie z tekstem, który usłyszy w nagraniu.
 • Podręcznik strona 62 zadanie 3 Narysuj w zeszycie pięć zegarów. Posłuchaj i narysuj godzinę. W zeszycie należy narysować pięć tarcz zegarów i ponumerować je od 1 do 5. Następnie włączamy nagranie (CD 3 ścieżka 11) zadaniem ucznia jest dorysować wskazówki na tarczach zgodnie z usłyszanymi godzinami w nagraniu (odpowiedzi: 1 half past seven/7:30, 2 quarter to ten/9:45, 3 quarter past two/2:15, 4 eleven o’clock/11:00, 5 quarter to one/12:45).
 • Zeszyt ćwiczeń strona 51.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Summer and animals – wprowadzenie słownictwa, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

 

3-latki

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-memory-game-for-beginners/

 

 

19.05.2020

3-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Historyjka Honey bees – słuchanie i odgrywanie historyjki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 36

 • Podręcznik strona 36 zadanie 1 Posłuchaj. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 29) uczeń słucha historyjki i patrzy na obrazki w podręczniku.
 • Następnie odtwarzamy historyjkę ponownie, zadaniem ucznia jest słuchać i wskazywać palcem właściwe obrazki w trakcie słuchania.
 • Odwarzamy historyjkę jeszcze raz. Tym razem zatrzymujemy nagranie po każdej wypowiedzi, a uczeń powtarza.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/
 • Gra online 2: https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/

 

 

20.05.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: A new dress – ćwiczenia w słuchaniu i rozumowaniu opowiadania.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik)  – s. 60-61

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 59

Clothes Vocabulary ESL Memory Game

 

3-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Historyjka Honey bees – słuchanie i odgrywanie historyjki.

Praca na lekcji:

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: My blog: My daily routine – tworzenie wpisu na blogu: mój typowy dzień.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 64

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 52

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

 

21.05.2020

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: What time do you get up? – wypowiadanie się na temat rutynowych czynności, podawanie czasu.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 63

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 52

 • Podręcznik strona 63 zadanie 1 Posłuchaj i powtórz. Posłuchaj i napisz w zeszycie. Włączamy nagranie z pięcioma krótkimi rozmowami (CD 3 ścieżka 12) zadaniem ucznia jest powtarzanie pytań i odpowiedzi. Ponownie odtwarzamy nagranie, uczeń zapisuje w zeszycie godziny pojawiające się w rozmowach nawiązujących do zdjęć 2-5. Po wysłuchaniu poszczególnej rozmowy uczeń zapisuje w zeszycie godziny liczbami (np. 7:00, itd.), ale nie rysuje zegara.
 • Podręcznik strona 63 zadanie 2 Przerysuj tabelę to zeszytu i uzupełnij rubrykę „Me”. Uczeń przerysowuje tabelę do zeszytu bez rubryk Friend 1 i Friend 2. Następnie zadaje na głos pytanie tak jak we wzorze: What time do you (get up)? I udziela odpowiedzi: I get up at (seven o’clock). Następnie w rubryce Me wpisuje godziny wykonywania poszczególnych aktywności zgodnie z własnymi odpowiedziami.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: We’re having a party – piosenka.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 65

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 53

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Historyjka Honey bees – słuchanie i odgrywanie historyjki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 36

 • Podręcznik strona 36 zadanie 1 Posłuchaj. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 29) uczeń słucha historyjki i patrzy na obrazki w podręczniku.
 • Następnie odtwarzamy historyjkę ponownie, zadaniem ucznia jest słuchać i wskazywać palcem właściwe obrazki w trakcie słuchania.
 • Odwarzamy historyjkę jeszcze raz. Tym razem zatrzymujemy nagranie po każdej wypowiedzi, a uczeń powtarza.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/
 • Gra online 2: https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/

 

3-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

 

22.05.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: I’m wearing a pink dress – opisywanie w co jest się ubranym.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik)  – s. 61

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 60

 • W zeszycie pod tematem należy zapisać zwrot: I’m wearing a (pink dress) and (brown sandals). – Mam na sobie/noszę (różową sukienkę) i (brązowe sandały).

Należy zwrócić uwagę na zwrot: I’m wearing, co oznacza Mam na sobie/Noszę/Jestem ubrany/ubrana w…

Clothes Vocabulary ESL Memory Game

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: My blog: My daily routine – tworzenie wpisu na blogu: mój typowy dzień.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 64

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 52

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Historyjka Honey bees – słuchanie i odgrywanie historyjki.

Praca na lekcji:

 

3-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 


26.05.2020

 

3-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Animals – nazywanie zwierząt.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 37

 • Podręcznik strona 37 zadanie 1 Narysuj po śladzie i pokoloruj. Posłuchaj, wskaż i powiedz, co to jest. Najpierw uczeń rysuje po wykropkowanych miejscach, następnie koloruje obrazki zwierząt. Włączamy nagranie (CD 2 ścieżka 30), zatrzymujemy nagranie po każdym odgłosie, aby uczeń mógł wskazać odpowiedni obrazek i nazwać zwierzę (a dog – pies, a cat – kot, a bird – ptak, a bee – pszczoła, a frog – żaba).
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/
 • Gra online 2: https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/

 

 

27.05.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Me and my clothes – opisywanie ubrań.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik)  – s. 62

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 61

 • Podręcznik strona 62 zadanie 1 Posłuchaj i umieść żetony na właściwych polach w tabeli. Potem narysuj Vladę i Katie w zeszycie. Za żetony mogą posłużyć wycięte fragmenty kartki papieru. Włączamy nagranie (CD 3 ścieżka 12) uczeń słucha nagranie, w którym dzieci opowiadają w co są ubrane (najpierw Vlada, a następnie Katie) i zaznacza żetonami właściwe pola. Nagranie można powtarzać i zatrzymywać po każdej wypowiedzi, aby uczeń miał czas na zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. Po zaznaczeniu należy w zeszycie pod tematem narysować dwójkę dzieci w odpowiednich ubraniach i kolorach zgodnie z zaznaczonymi polami w tabeli.
 • Podręcznik strona 62 zadanie 2 Przeczytaj opis, a następnie narysuj i opisz siebie w zeszycie. Najpierw należy odczytać tekst w dymku, w którym Mark opisał w co jest ubrany. Następnie uczeń wykonuje rysunek siebie w zeszycie i w dymku pisze w co jest ubrany. Za wzór może posłużyć opis w zadaniu.
 • Zeszyt ćwiczeń strona 61.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 3:

Clothes Vocabulary ESL Memory Game

 

3-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Animals – nazywanie zwierząt.

Praca na lekcji:

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 5.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 66-67

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 54-55

 • Podręcznik strona 66 zadanie 1 Popatrz na zegary i zapisz w zeszycie godziny.
 • Podręcznik strona 66 zadanie 2 Zapisz w zeszycie. Należy uzupełnić zdania brakującymi wyrazami, np. She goes to school at 8:00, itd.
 • Podręcznik strona 66 zadanie 3 Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Uczeń czyta pytania i zapisuje w zeszycie odpowiedzi dotyczące jego samego, np. What time do you get up? (O której godzinie wstajesz?) – I get up at (7:00).
 • Podręcznik strona 67 zadanie 4 Posłuchaj i wskaż odpowiednie obrazki. Odpowiedz. Uczeń czyta pytania, następnie odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 16) uczeń słucha nagrania i wskazuje odpowiednią odpowiedź a,b lub c.
 • Zeszyt ćwiczeń strony 54-55
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

 

28.05.2020

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: We’re having a party – piosenka.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 65

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 53

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Layla’s Project: Wild animals – słownictwo dotyczące dzikich zwierząt.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 70

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 57

 • W zeszycie pod tematem należy wypisać nowe słownictwo związane z dzikimi zwierzętami:
 • a lion – lew
 • a tiger – tygrys
 • a monkey – małpa
 • a parrot – papuga
 • a fox – lis
 • an elephant – słoń
 • a snake – wąż
 • a bear – niedźwiedź
 • a swan – łabędź
 • Podręcznik strona 70 zadanie 1 Posłuchaj i przeczytaj. Odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 19) uczeń słucha i wskazuje odpowiednie obrazki. Następnie odtwarzamy nagranie ponownie, zadaniem ucznia jest słuchać i śledzić tekst w książce. Potem uczeń powinien odczytać tekst samodzielnie na głos.
 • Podręcznik strona 70 zadanie 2 Odpowiedz wykorzystując informacje z projektu z zadania 1-go. W zeszycie należy napisać same odpowiedzi.
 1. Is the zebra from Africa? (Czy zebra jest z Afryki?)
 2. Has the tiger got stripes? (Czy tygrys ma paski?)
 3. Can the blue tang swim? (Czy Pokolec Królewski potrafi pływać?)
 4. Where is the giant panda from? (Skąd jest Panda Wielka?)
 5. What is your favourite wild animal? (Jakie jest twoje ulubione dzikie zwierzę?)

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Animals – nazywanie zwierząt.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 37

 • Podręcznik strona 37 zadanie 1 Narysuj po śladzie i pokoloruj. Posłuchaj, wskaż i powiedz, co to jest. Najpierw uczeń rysuje po wykropkowanych miejscach, następnie koloruje obrazki zwierząt. Włączamy nagranie (CD 2 ścieżka 30), zatrzymujemy nagranie po każdym odgłosie, aby uczeń mógł wskazać odpowiedni obrazek i nazwać zwierzę (a dog – pies, a cat – kot, a bird – ptak, a bee – pszczoła, a frog – żaba).
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/
 • Gra online 2: https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/

 

3-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

 

 

29.05.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – kontrola postępów w nauce słownictwa z rozdziału 7.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik)  – s. 63

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 62

 • Podręcznik strona 63 zadanie 2 Posłuchaj nagrania i umieść żetony na właściwych obrazkach. Następnie zapisz wyrazy w zeszycie. Należy przygotować 6 ponumerowanych, wyciętych fragmentów z kartki papieru. Włączamy nagranie (CD 3 ścieżka 13) uczeń słucha nagrania i umieszcza żetony w odpowiedniej kolejności na ilustracjach. Nagranie należy powtórzyć, aby uczeń upewnił się czy umieścił żetony prawidłowo. Jeżeli jest potrzeba, nagranie można zatrzymywać po każdym fragmencie.
 • Podręcznik strona 63 zadanie 3 Spójrz na obrazek i napisz w zeszycie. Uczeń patrzy na ubranie Petal i w zeszycie dokańcza wypowiedź dziewczynki, w którym opisuje w co jest ubrana (tak jak w opisie Marka w zadaniu 2 na stronie 62).
 • Zeszyt ćwiczeń strona 62.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 3:

Clothes Vocabulary ESL Memory Game

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 5.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 66-67

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 54-55

 • Podręcznik strona 66 zadanie 1 Popatrz na zegary i zapisz w zeszycie godziny.
 • Podręcznik strona 66 zadanie 2 Zapisz w zeszycie. Należy uzupełnić zdania brakującymi wyrazami, np. She goes to school at 8:00, itd.
 • Podręcznik strona 66 zadanie 3 Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Uczeń czyta pytania i zapisuje w zeszycie odpowiedzi dotyczące jego samego, np. What time do you get up? (O której godzinie wstajesz?) – I get up at (7:00).
 • Podręcznik strona 67 zadanie 4 Posłuchaj i wskaż odpowiednie obrazki. Odpowiedz. Uczeń czyta pytania, następnie odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 16) uczeń słucha nagrania i wskazuje odpowiednią odpowiedź a,b lub c.
 • Zeszyt ćwiczeń strony 54-55
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online z zegarem:

Telling Time, Daily Routines ESL Interactive Vocabulary Board Game

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Animals – nazywanie zwierząt.

Praca na lekcji:

 

3-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

 

4-latki

 • Słuchanie i śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/