Nauczyciel: Ludmiła Makoviychuk

Przedmiot: język angielski

Klasa 1a, 1b sp

Data zajęć:  1b-25.03.2020, 1a- 26.03.2020

Temat: Wiosna/ Spring

Słownictwo:  an umbrella, a caterpillar,a snail, grass  (odsłuchać:  słownik internetowy DIKI.PL)

 odpowiadanie na pytanie What season is it? It’s spring

Lista nowych słów i zwrotów:

It’s spring. Jest wiosna. It’s rainy. Pada deszcz.

Umbrella- parasol

Caterpillar- gąsienica

snail- ślimak

Grass- trawa

Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją lub na które reagują: Point to… Wskaż… Co można zrobić w domu? Wybrać się na spacer i poszukać oznak wiosny. Porozmawiać o tym, jak zmienia się przyroda wiosną i co tym czasie robią zwierzęta. Po spacerze poprosić dziecko, aby narysowało wiosenny krajobraz i nazwało jak najwięcej rzeczy na swoim obrazku po angielsku.

Poprosić dziecko, aby wskazało palcem nazywane przez nas obiekty na obrazku (umbrella, caterpillar, snail, grass). Następnie poprosić dziecko, aby nazywało te same rzeczy, a my będziemy je pokazywać. W trakcie pokazywania udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebujemy pomocy. Wykorzystać wcześniej przygotowaną kartkę z kolorowego papieru z wyciętym kształtem dziurki od klucza. Przesuwać kartkę po obrazku i zachęcać dziecko, aby zgadywało, co widzi przez dziurkę od klucza. Wykonać z dzieckiem  wiosenną ozdobę – kwiat.

 

Spring Worksheet   zad. 1, 2  jako załącznik

 

 Data zajęć:  1 a,b -31.03.2020, 1b-1.04.2020,1a-2.04.2020

Temat: Zabawki/ Toys

https://www.youtube.com/watch?v=6Prj5sTNmWE

Słownictwo:  bike, a car, a skateboard, a guitar, a doll, a teddy bear

Materiały:  zeszyt ćwiczeń s. 37 oraz 81

Rozdział 5 Zabawki (Unit 5 Toys) W rozdziale piątym dzieci dowiadują się, jak Bud i Holly spędzają czas wiosna: grając w gry, bawiąc się na powietrzu lub w domu ulubionymi zabawkami. Przy okazji dzieci uczą się nazw zabawek i sprzętów sportowych, czasownika have got (mieć, posiadać) i powtarzają nazwy kolorów.

Lista nowych słów i zwrotów:

Bike- rower

Car- samochód

Skateboard- deskorolka

Guitar- gitara

Doll- lalka

Teddy bear- miś pluszowy

(Three) (red) (bikes). (Trzy) (czerwone) (rowery).

I’ve got a… Mam…

Let’s play. Pobawmy się

Dopasuj i powiedz na głos. Zeszyt cwiczen s. 37

  • Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 37. Przeanalizujcie wspólnie przykład, a następnie poproś uczniów, aby

połaczyli liniami postacie z ich zabawkami.

  • Podczas rysowania linii uczniowie podaja nazwy zabawek.

1 a,b -07.04.2020, 1b-08.04.2020,1a- 09.04.2020:

strona internetowa: https://m.youtube.com/watch?reload=9&v=aOqxk2hUEE0&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=wx3d8WvJ2xQ

Worksheet 1 cwiczenie 1, 2 jako załącznik

 

KLASA 5b,c

Data25.03.2020- 5b

           27.03.2020- 5c

Temat: People- zawody

Słownictwo: Podręcznik- ćwiczenie: 1,2,3,4  str. 89

Data30.03.2020- 5b,c

Temat: People- zawody

Rozumienie tekstu słuchanego /czytanego.

Podręcznik str. 90-91  cw. 1,2,3,4

Data31.03.2020- 5b,c

Temat: On the phone- Rozmowy telefoniczne – ćwiczenia w mówieniu, odgrywanie dialogów

Podrecznik str 93 cwiczenia 1,3

Data01.04.2020- 5b

           03.04.2020-5c

Temat: On the phone- Rozmowy telefoniczne – ćwiczenia w mówieniu, odgrywanie dialogów

Exam trainer:

Podrecznik str 93 cwiczenia 4, 5

https://learningapps.org/4661938

Data: 06.04.2020- 5b,c

https://learningapps.org/2330364

Data 07.04.2020- 5b,c

https://learningapps.org/1598476

Gra Millioner/Zawody  https://learningapps.org/2839968

Data 08.04.2020-5b

Data 10.04.2020-5c

Gra memory https://learningapps.org/4375569

 

KLASA 6a

Data:  25.03.2020

Temat: Zakupy – nazwy sklepów

Praca na lekcji SB: s.75 cwiczenie 1,2, 5 Opisywanie sklepów, w których można kupić potrzebne rzeczy

Dodatkowo

Wordlist: ss. 126-127

Data:  26.03.2020

„Zuzia and friends” – wyjście na zakupy

Praca na lekcji  SB: cwiczenie 1, 4 s. 76-77

Czasowniki związane z kupowaniem ( z historyjki wypisać do zeszytu czasowniki związane z kupowaniem)       + cw. 5 str. 77

Data:  31.03.2020

Praca w ćwiczen.  str. 32,33

Data:  01.04.2020

Opisywanie sytuacji podczas zakupów

„Zuzia and friends” str. 76-77 cwicz. 2,3

Data:  02.04.2020

W sklepie odzieżowym – zakupy ubrań

Praca na lekcji  SB: s. 79 cw. 1,2,3.

 

Data:  07.04.2020

Wyrazy wyłącznie w liczbie mnogiej

Cw. 6 str.79

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/clothes/clothes-1.htm

Data:  08.04.2020 i  09.04.2020

Rozumienie tekstów czytanych: str. 82 zad 1

Writing: Praca projektowa na temat ulubionego sklepu

Str.83 zad.4,5,6

 

Klasa 7a/b

 Data 25.03.2020

TEMAT Jak przetrwać w dżungli? – rozmowy w oparciu o rozwiązany kwiz.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z dżunglą i przetrwaniem, nazwy umiejętności
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE

SB: ss. 68-69, zad. 1-2

 

 

Data 26.03.2020

TEMAT Rozpoznawanie formy przeczytanego tekstu w kontekście reklamy programu telewizyjnego pt. „Stay alive”
SŁOWNICTWO Nazwy cech charakteru
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE

SB: s. 70, zad. 1-3

 

 

Data 30.03.2020

TEMAT Zastosowanie pierwszego trybu warunkowego w ćwiczeniach.
GRAMATYKA Pierwszy tryb warunkowy
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE

SB: s. 71, zad. 1-6

 

Gramatyka wyjaśniona TU   https://www.youtube.com/watch?v=7_zUli9hRQo

lub TU https://www.youtube.com/watch?v=Z8YXoEDIRuY

Data 01.04.2020

Online practice

https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditional/first-conditional-1

https://agendaweb.org/verbs/conditional-first-exercises.html

Data 02.04.2020

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/1cond1.htm

 

Data 06.04.2020

TEMAT Rozmowy na temat sprzętu niezbędnego do przeżycia w trudnych warunkach w oparciu o wysłuchane wypowiedzi.
SŁOWNICTWO Nazwy sprzętu turystycznego
GRAMATYKA Pierwszy tryb warunkowy
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE

SB: s. 72, zad. 1-4

 

 

 

Data 08.04.2020

TEMAT Tworzenie zasad i udzielanie rad z zastosowaniem czasowników should,/shouldn’t must i mustn’t.
SŁOWNICTWO Słownictwo związane z przetrwaniem w trudnych warunkach
GRAMATYKA Czasowniki modalne should,/shouldn’t must mustn’t
PRACA NA LEKCJI MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE

SB: s. 73, zad. 1-6, 8

 

 Tłumaczenie TU https://www.businessenglish.com/grammar/modals-must-have-to-should-should-have.html?lang=pol

 

Data 09.04.2020

Pracice Online

Zasady https://www.english-at-home.com/grammar-modals-obligation/

Must https://www.montsemorales.com/gramatica/ObligProhib.htm

Should http://www.focus.olsztyn.pl/en-english-exercises-should.html#.Xno2YepKjIU

 

 

Klasa 8a­,b

Pearson bank słownictwa – fiszki

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets?fbclid=IwAR3J71nOGjzslhx7tjKcaK7qm7UgTKhSad85OzD7G04nljSvBreGw-BTCb8

 

Data 27.03.2020

Temat: Nauka i technika

Słownictwo str. 76

Zadania 1,2,5 str.77

Data 30.03.2020 i 01.04.2020

Temat: Nauka i technika

Gramatyka: strona bierna

Tłumaczenie zasad:  czas Present simplehttps://www.youtube.com/watch?v=1drCpnJvrjE

czas Past Simple  https://www.youtube.com/watch?v=Hy52B_OOgvQ

 

Data 03.04.2020

Temat: Nauka i technika

Funkcje językowe: prośba, podziękowanie, oferta pomocy

Podręcznik str 81 zad. 2,3,4

Data 06.04.2020

Temat: Nauka i technika

 

Writing: prośba o pomoc

Podrecznik str. 82 zad. 1-3

Data 08.04.2020

Temat: Nauka i technika

Środki językowe

Podręcznik str. 83, zad. 1,2,4,5

 

Data 10.04.2020

Temat: Nauka i technika

Powtórzenie:

Str.83 zad 6-7

Str.76 słowotwórstwo (blok ostatni w słowniczku)