Nauczyciel: Jakub Basiakowski

Przedmiot: język angielski

Zajęcia zdalne 15.04.2020 – 17.04.2020

 

15.04.2020

 

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Play time – zabawa na świeżym powietrzu.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 48

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 47

 

6-latki grupa „b”

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Jeżeli ktoś nie ma dostępu do nagrań do podręcznika to można je pobrać w pliku rar do wypakowania pod tym linkiem: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/pl/promotional/treetops_starter_class_audiocd2.zip

Temat zajęć: Round Up – podsumowanie wiadomości z rozdziału3.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik) – s.32-33

 • Podręcznik strona 32 zad. 1 Posłuchaj i pokoloruj. Należy wysłuchać nagrania i pokolorować każdy przedmiot zgodnie z opisem (CD2 ścieżka 19) np. It’s a red book. – To jest czerwona książka, itd. Nagranie należy zatrzymywać po każdym opisie, żeby uczeń mógł odnaleźć przedmiot i go pokolorować.
 • Podręcznik strona 32 zad. 2 Posłuchaj i weź w kółko właściwy rysunek. Uczeń powinien policzyć przedmioty w każdej grupie, np. Three crayons (Trzy kredki), itd. Należy odtworzyć nagranie (CD2 ścieżka 20), można je zatrzymywać po każdym opisie, aby uczeń mógł odnaleźć, policzyć oraz otoczyć odpowiednią grupę przedmiotów przy każdym z trzech plecaków.
 • Podręcznik strona 33 zad. 3 Policz, połącz i powiedz na głos liczbę. Uczeń liczy każdy z przedmiotów na drzewie i łączy z odpowiednią cyfrą, np. One bag (jeden plecak), itd.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-easy/
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-beginners/

3-latki

4-latki

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

 

Temat zajęć: My blog: My favourite food – tworzenie wpisu na blogu.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 50

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 41

 

 

16.04.2020

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: My blog: My favourite food – tworzenie wpisu na blogu.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 50

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 41

 

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

 

Temat zajęć: The pizza song – piosenka.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 51

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 42

 

 

6-latki grupa „a”

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Jeżeli ktoś nie ma dostępu do nagrań do podręcznika to można je pobrać w pliku rar do wypakowania pod tym linkiem: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/pl/promotional/treetops_starter_class_audiocd2.zip

Temat zajęć: Round Up – podsumowanie wiadomości z rozdziału 3.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik) – s.32-33

 • Podręcznik strona 32 zad. 1 Posłuchaj i pokoloruj. Należy wysłuchać nagrania i pokolorować każdy przedmiot zgodnie z opisem (CD2 ścieżka 19) np. It’s a red book. – To jest czerwona książka, itd. Nagranie należy zatrzymywać po każdym opisie, żeby uczeń mógł odnaleźć przedmiot i go pokolorować.
 • Podręcznik strona 32 zad. 2 Posłuchaj i weź w kółko właściwy rysunek. Uczeń powinien policzyć przedmioty w każdej grupie, np. Three crayons (Trzy kredki), itd. Należy odtworzyć nagranie (CD2 ścieżka 20), można je zatrzymywać po każdym opisie, aby uczeń mógł odnaleźć, policzyć oraz otoczyć odpowiednią grupę przedmiotów przy każdym z trzech plecaków.
 • Podręcznik strona 33 zad. 3 Policz, połącz i powiedz na głos liczbę. Uczeń liczy każdy z przedmiotów na drzewie i łączy z odpowiednią cyfrą, np. One bag (jeden plecak), itd.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-easy/
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-beginners/

3-latki

4-latki

 

 

17.04.2020

 

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: The skateboard song – piosenka.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 49

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 48

 • W zeszycie pod tematem należy zapisać zwrot: I’ve got /wymowa: ajw got/– Ja mam. oraz zdanie:

I’ve got a Frisbee, a kite and a skateboard. – Ja mam talerz, latawiec I deskorolkę.

 

6-latki grupa „a”

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round Up – podsumowanie wiadomości z rozdziału 3.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik) – s.52-53

3-latki

 

4-latki

 

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: The pizza song – piosenka.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 51

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 42

 

 

Zajęcia zdalne 21.04.2020 – 24.04.2020

 

21.04.2020

 

3-latki

 

4-latki

 

6-latki grupa „b”

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round Up – podsumowanie wiadomości z rozdziału 3.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik) – s.52-53

 

 

22.04.2020

 

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Gus and Archie: Do not disturb – ćwiczenia w słuchaniu i rozumowaniu opowiadania.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 50-51

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 49

 

6-latki grupa „b”

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: What’s in your bag? – Co jest w twoim plecaku?

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik) – s.58

 

3-latki

 

 

4-latki

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 4.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 52

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 43

 

 

 

23.04.2020

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 4.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 52

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 43

 

6-latki grupa „a”

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: What’s in your bag? – Co jest w twoim plecaku?

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik) – s.58

 

3-latki

 

4-latki

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 4.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 53

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 44

 

24.04.2020

 

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: He’s got/She’s got … – opisywanie stanu posiadania.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 52

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 50

 

 

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: What’s in your bag? – Co jest w twoim plecaku?

Praca na lekcji:

 

3-latki

 

4-latki

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 4.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 53

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 44

————————————————————-

Zajęcia zdalne 28.04.2020 – 30.04.2020

 

 28.04.2020

 3-latki

  

4-latki

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: What’s in your bag? – Co jest w twoim plecaku?

Praca na lekcji:

 

29.04.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – kontrola postępów w nauce słownictwa z rozdz. 6.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 53

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 51-52

 

3-latki

 

4-latki

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: What’s in your bag? – Co jest w twoim plecaku?

Praca na lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Harry’s project: My typical day – słownictwo związane z codziennymi czynnościami.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 58

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 46-47

 

 

30.04.2020

 Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Harry’s project: My typical day – słownictwo związane z codziennymi czynnościami.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 58

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 46-47

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Daily routine – codzienne obowiązki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 59

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 48

 • W zeszycie należy wypisać w słupku nowe słownictwo wraz z tłumaczeniem:
 • Have a shower – brać prysznic
 • Do homework – odrabiać pracę domową
 • Have lunch – jeść lancz
 • Go to bed – iść spać
 • Watch TV – oglądać telewizję
 • Go to school – iść do szkoły
 • Get up – wstawać (rano)
 • Go home – iść do domu
 • Podręcznik strona 59 zad. 1 Posłuchaj i wskaż. Powtórz. Należy włączyć nagranie (CD3 ścieżka 2) uczeń słucha zwrotów w języku angielskim i wskazuje odpowiednie obrazki na stronie 59. Następnie należy włączyć kolejne nagranie (CD3 ścieżka 3), uczeń słucha zwrotów i je powtarza.
 • Podręcznik strona 59 zad. 3 Posłuchaj i powtórz. Należy włączyć nagranie (CD3 ścieżka 4) uczeń słucha i powtarza zwroty. Po wysłuchaniu nagrania uczeń układa własne pytania z nowo poznanymi wyrażeniami i udziela odpowiedzi (ustnie) tak jak w przykładzie w zadaniu 3 What time do you go to school? – O której godzinie idziesz do szkoły?
 • Zeszyt ćwiczeń strona 48.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Słowniczek obrazkowy z wymową: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_05-3?cc=pl&selLanguage=pl
 • Słowniczek obrazkowy z wymową 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_05-4?cc=pl&selLanguage=pl

 

3-latki

 

4-latki

Gra online: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: What’s in your bag? – Co jest w twoim plecaku?

Praca na lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo