Nauczyciel                          Piotr Wrona

Przedmiot                          Informatyka

Klasa                                     4

Uzupełnij:

 

 

Tydzień: III  02- 08.04.2020

 

Temat: Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji.

 

 

Niestety nie dotarły do mnie jeszcze informacje potwierdzające założenia  przez Was kont pocztowych. Gdyby były jakieś trudności obejrzyjcie koniecznie ten film https://www.youtube.com/watch?v=Q0V8DlEO4iQ, który krok po kroku pomaga w utworzeniu  własnego maila na portalu Gmail. Oczywiście w klasie czwartej należy poprosić o pomoc i opiekę rodziców, ponieważ w tym wieku jeszcze sami nie możecie decydować o zakładaniu oraz  korzystaniu z kont pocztowych !

Jeżeli się uda to proszę o przysłanie  do mnie wiadomości ze swoim imieniem , nazwiskiem
i numerem w dzienniku szkolnym na adres :   informatyka.spb@gmail.com

 

Mam nadzieje , ze się skomunikujemy przez Internet  🙂

 

Pozdrawiam

Piotr Wrona

 

———————————————————————————————————————————-

 

Nauczyciel                          Piotr Wrona

Przedmiot                          Informatyka

Klasa                                     5

 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania podlegające ocenie

(termin wykonania: 27.03.2020)

 

 1. Utwórz konto pocztowe (instrukcja na filmie).

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cVe0-0QUbjw

 1. Pamiętaj, aby zapisać sobie, najlepiej w zeszycie, dane do logowania: login i hasło, by nie okazało się, że za chwilę musisz tworzyć nowe konto, bo nie pamiętasz tych danych. Od tej pory będziesz korzystać z tego konta na informatyce, ale możesz wykorzystać je również do kontaktu z innymi uczniami czy nauczycielami.
 2. Napisz wiadomość do siebie (wpisz swój nowo utworzony adres) w celu sprawdzenia jak to działa i wyślij ją – wiadomość w niedługim czasie powinna pojawić się w twojej skrzynce odbiorczej.
 3. Wyślij wiadomość (e-mail) na mój adres: pivpav63@gmail.com
 4. W temacie wiadomości wpisz: imię, nazwisko, klasę.
 5. W treści napisz do mnie krótką wiadomość i podpisz ją imieniem oraz nazwiskiem.
 6. Pamiętaj o bezpieczeństwie w pracy z Internetem!!!

 

Pozdrawiam

Piotr Wrona

 

Tydzień: III  02- 08.04.2020

 

Temat: Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji.

 

Dziękuję tym wszystkim, którzy uporali się sami lub skorzystali z cennej pomocy swoich rodziców  i założyli swoje mailowe. Zdążyłem już odebrać od  większości z Was drodzy uczniowie potwierdzenie założenia konta pocztowego!

–Wszystkie tematy, jak dotąd zapisujemy obowiązkowo  w swoim zeszycie,  /po powrocie sprawdzę!!!/.

Należy przeczytać temat w swoim podręczniku , od str. 87 – 92 i koniecznie obejrzeć film o tworzeniu prezentacji.
https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM

 

Jeżeli nie macie na swoim komputerze programu MS Power Point, można skorzystać z darmowego OpenOffice. Nie powinno być z tym trudności ponieważ z prezentacjami dobrze radziliście sobie w pracowni komputerowej. Ciekawe prezentacje, które tym razem sami wymyślicie możecie zapisać na dysku przenośnym. Możecie też wykonać zrzut  ekranowy waszych prac /screen/ i wysłać na adres skrzynki mailowej  informatyka7_8@idsl.pl. Tym razem będą już oceny!

 

Pozdrawiam

 

Piotr Wrona

——————————————————————————————————————————–

Nauczyciel                          Piotr Wrona

Przedmiot                          informatyka

Klasa                                    7 A i 7B

 

Zadania z podręcznika do Edukacji dla bezpieczeństwa:

Temat: Tworzenie tabel i tabelek

Czy potrafisz samodzielnie wykonać w edytorze tekstu tabelę przedstawiającą na przykład plan lekcji? W dowolnym edytorze tekstu zbuduj tabelkę z własnym planem lekcji. Tabelka powinna być odpowiednio sformatowana.

https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-tabeli-do-tekstu-i-jej-formatowanie/D18k5AXUq

Tydzień:  26- 02.04.2020

Pozdrawiam i życzę powodzenia Piotr Wrona

 

Tydzień: III  02- 08.04.2020

 

Temat: Tworzenie tabel i tabelek cz.2

Większość z Was wykonała prawidłowo tabelkę w postaci swojego planu lekcji. Czekam na zaległe prace, które jeszcze do mnie nie dotarły. Ostateczny termin dostarczenia wykonanych prac na skrzynkę mailową upływa w dn. 02.04.2020 r.

Wykonaj tym razem w zeszycie- tabelkę złożoną z 4 kolumn i 6 wierszy. Wypełnij ją wg wzoru , tak aby w każdym wierszu było po 6 państw z danego kontynentu. Możesz nie będzie potrzeby korzystać z Internetu..? 🙂 Pola wypełnij dowolny kolorem. Zrzut ekranowy z zeszytu , czyli Prtsc /screen/wysyłamy pod wskazany na stronie szkolnej adres mailowy.

 

 

Pozdrawiam

Piotr Wrona

 

————————————————————————————————————————–

 

Nauczyciel                          Piotr Wrona

Przedmiot                          informatyka

Klasa                                    8A i 8B

Proszę zapoznać się z wprowadzeniem do arkusza.

 

Podstawowy zakres teoretyczny

 1. Excel umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel, w których można umieszczać dane i zlecać programowi wykonanie skomplikowanych i żmudnych obliczeń.
 2. Dane i wyniki można prezentować w postaci kolorowych wykresów.
 3. Dokumentem programu Excel jest Arkusz.
 4. Standardowo w dokumencie widoczne są  trzy arkusze, które składają się na tzw. skoroszyt (ale arkuszy w skoroszycie może być od 1 do 255).

Budowa arkusza kalkulacyjnego.

 1. Dokument tworzony za pomocą arkusza kalkulacyjnego ma postać  tabeli składającej się z opisanych literami kolumn i numerowanych wierszy.
 2. Miejsce przecięcia kolumny i wiersza (czyli pojedyncze pole tabeli) to komórka.
 3. Każda komórka ma jednoznacznie określony adres. Jest to nazwa kolumny i numer wiersza, np.: A7, C12, BG32, H137.
 4. Kilka komórek tworzy tzw. zakres. Adresy zakresów tworzy się oddzielając adresy skrajnych komórek znakiem „:”.
 5. Do komórki arkusza można wpisać: liczbę, datę, tekst (nawet wielozdaniowy), wzór w arkuszu nazywany formułą.
 6. Formuły buduje się stosując standardowe zasady tworzenia wyrażeń matematycznych. W formułach nie używa się liczb, tylko adresów komórek.
 7. Wpisywanie formuły do komórki należy poprzedzić znakiem”=”, np.: =A2+B2; =(D7+E7)/F7; =C5/D5*M5.
 8. Operatory: mnożenie – *
  dzielenie -/
  potęgowanie – ^
 9. Najważniejszą własnością arkusza kalkulacyjnego jest automatyczne przeliczanie formuł po każdorazowej zmianie danych w komórkach do których się odwołują.

 

 

Przykłady: /pozostałe do samodzielnego wykonania/

=5^1+6/2   to    8   ponieważ  5 do potęgi 1 to 5 + 6 podzielić na 2 to 3, czyli  5+3=8

=5*2+2*0-4^2  to ……………………

= 5/5*1^5 to ……………………………..

A teraz odwrotnie: /zamień na zapis w Excelu/

8:2-5 2+1 razy 4 =

= ……………………………………………………………

 

 

 

Tydzień: III  02- 08.04.2020

 

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do kalkulacji wydatków

Podr. str. 132

Wykonaj ćwiczenie 1 -Kalkulujemy wydatki str. 133

Gotowa tabelka powinna być wypełniona. Ostatni wiersz zacieniowany już wypełnij samodzielnie !
Nie używaj kalkulatora do obliczeń!

Pozdrawiam

Piotr Wrona

 

————————————————————————————————————————–

 

Nauczyciel                          Piotr Wrona

Przedmiot                          EdB

Klasa                       8 A i 8 B

 

Zadania z podręcznika do Edukacji dla bezpieczeństwa:

Temat: Złamania i zwichnięcia.

Tydzień:  26- 02.04.2020

https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl

Korzystając z podręcznika lub linku powyżej odpowiedz na pytania i zapisz je w zeszycie.

 1. Wymień i opisz rodzaje złamań, skręceń i zwichnięć.
 2. Opisz pierwszą pomoc w przypadku złamania kości ręki.
 3. Opisz czynności pierwszej pomocy w przypadku skręcenia stawu skokowego.
 4. Wymień sytuacje w których najczęściej dochodzi do urazów kończyn.

Pozdrawiam i życzę powodzenia Piotr Wrona