Przypominamy, że w najbliższym tygodniu  wolne od zajęć lekcyjnych (poza ustawowymi: 1 i 3 maja) są 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych zostały ustalone we wrześniu 2018 r. w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.