Tematy do zdalnego nauczania – 4.05.2020 r.- 22.05.2020 r.

Nauczyciel -Agnieszka Iracka

Przedmioty- historia i wiedza o społeczeństwie

 

5.05.2020 r.

Klasa 6 B

Temat 32. Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej (s. 191)

 

Klasa 8 B

Temat 32. Kryzys wewnętrzny ZSRS (s. 200)

 

Klasa 6 A

Temat 32. Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej (s. 191)

 

Klasa 8 B wos

Temat 36 .Jak korzystać ze środków masowego przekazu

 

Klasa 5 B

Temat 32. Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej (s. 182)

 

 

6.05.2020 r.

Klasa 5 B

Temat 33. Odbudowa Królestwa Polskiego (s. 186)

 

Klasa 5A

Temat 32. Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej (s. 182)

 

 

7.05.2020 r.

Klasa 8 B

Temat 33. Upadek PRL i narodziny III RP (s. 204)

 

Klasa 5 A

Temat 33. Odbudowa Królestwa Polskiego (s. 186)

 

Klasa 6 A

Temat Lekcja powtórzeniowa (s. 197)

 

Klasa 6 B

Temat Lekcja powtórzeniowa (s. 197)

 

Klasa 8 B wos

Temat 36. Jak korzystać ze środków masowego przekazu – lekcja 2

 

 

12.05.2020 r.

Klasa 6 B

Temat Sprawdź się!

 

Klasa 8 b

Temat 34. Jesień Narodów (s. 209)

 

Klasa 6 a

Temat Sprawdź się!

 

Klasa 8 B wos

Temat 37. Informacja  i przekaz na wagę złota

 

Klasa 5 B

Temat 34. Polska Kazimierza Wielkiego (s. 190)

 

 

13.05.2020 r.

Klasa 5 B

Temat 35. Polska w unii z Węgrami i Litwą (s. 195)

 

Klasa 5 A

Temat 34. Polska Kazimierza Wielkiego (s. 190)

 

 

14.05. 2020 r.

Klasa 8 B

Temat 35. Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławii (s. 213)

 

Klasa 5 A

Temat 35. Polska w unii z Węgrami i Litwą (s. 195)

 

Klasa 6 A

Temat 33. Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie (s. 204)

 

Klasa 6 B

Temat 33. Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie (s. 204)

 

Klasa 8 B wos

Temat  37. Informacja  i przekaz na wagę złota – lekcja 2

 

 

19.05.2020 r.

Klasa 6 B

Temat 34. Napoleon a sprawa niepodległości Polski (s. 210)

 

Klasa 8 B

Temat 36. III Rzeczpospolita (s. 218)

Klasa 6 A

Temat 34. Napoleon a sprawa niepodległości Polski (s. 210)

 

Klasa 8 B wos

Temat 38. Cyberprzestrzeń – korzyści i zagrożenia

 

Klasa 5 B

Temat 36. Jagiellonowie w Europie Środkowej (s. 200)

 

20.05.2020 r.

Klasa 5 B

Temat 37. Monarchia stanowa w Polsce (s. 205)

 

Klasa 5 A

Temat 36. Jagiellonowie w Europie Środkowej (s. 200)

 

 

21.05.2020 r.

Klasa 8 B

Temat 37. Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce po 1989 r. (s. 222)

 

Klasa 5 A

Temat 37. Monarchia stanowa w Polsce (s. 205)

 

Klasa 6 A

Temat 35. Upadek Napoleona (s. 215)

 

Klasa 6 B

Temat 35. Upadek Napoleona (s. 215)

 

Klasa 8 B wos

Temat 38. Cyberprzestrzeń – korzyści i zagrożenia- lekcja 2

 

26.05.2020 r.

Klasa 6 B

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

Klasa 8 B

Temat 34: Polska w NATO.

 

Klasa 6 A

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

Klasa 8 B wos

Temat: Uczymy się czytać! – rzecz o gazetach.

 

Klasa 5 B

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

 

27.05.2020 r.

Klasa 5 B

Temat: Sprawdź się!

 

Klasa 5A

Temat: Wyprawy krzyżowe.

 

 

28.05.2020 r.

Klasa 8 B

Temat 34: Polska w Unii Europejskiej.

 

Klasa 5 A

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

Klasa 6 A

Temat: Sprawdź się!

 

Klasa 6 B

Temat: Sprawdź się!

 

Klasa 8 B wos

Temat:Uczymy się czytać! – rzecz o gazetach- lekcja 2.