Nauczyciel: Jolanta Jurak

 

1 czerwca- 5 czerwca

Klasa 4
Temat: Żołnierze niezłomni.
Przeczytaj temat, str.158-163.
Przepisz -Zapamiętaj, str. 163.
Przepisz-Niezłomny, str.160.
Napisz notatkę o rotmistrzu Pileckim, str.161.
Napisz notatkę o Danucie Siedzikównej, str.162.
Dla chętnych–wklej portret: Pileckiego, Inki i Lalusia/Lalka (żołnierze niezłomni).

Klasa 5 C
Temat: Monarchia stanowa w Polsce.
Przeczytaj temat, str.205-209.
Zapisz do zeszytu–Zapamiętaj, str.209.
Zapisz pojęcia: monarchia stanowa, ziemia, elekcja, przywilej generalny, konstytucja (str.205-209).
Przepisz tabelkę-Przywileje szlacheckie w Polsce w XIV?XV wieku ( str.207)

Klasa 7a/7b
Temat: Polska polityka zagraniczna w latach 1918-1939.

Przeczytaj temat, str.242-246.
Zapisz -Zapamiętaj, str.246.
Napisz notatkę o pakcie Ribbentrop-Mołotow, str.246.
Zapisz -Warto wiedzieć, str.243.
Praca dla chętnych: portret-Mołotowa, Ribbentropa i mapa Polski po podziale – IV rozbiór.

Klasa 8 a
Temat: Polska w Nato i Unii Europejskiej.

Przeczytaj temat, str. 226-229.
Zapisz -Zapamętaj.
Napisz notatkę-Polska droga do Nato. Polska w Nato.
Napisz notatkę-Polska w UE.

Klasa 8a
WOS
Temat:Powtórzenie wiadomości z działu–Prawa człowieka, nieletni wobec prawa.

Odpowiedz na pytania:
Kim był Nelson Mandela?
Co to jest ludowa inicjatywa ustawodawcza?
Jaką funkcję i czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?
Co to jest pomoc humanitarna?
Co to jest Amnesty International?
Czym zajmuje się Caritas?
Co to jest cyberprzemoc?
Co oznacz pojęcie resocjalizacja?

 

8 czerwca- 10 czerwca

Klasa 4
Temat:Bohaterowie Solidarności.

Przeczytajcie temat, str.164-169.
Zapiszcie do zeszytu–Zapamiętaj, str. 169.
Zapiszcie do zeszytu–Wystąpienia przeciw władzy, str.165.
Napiszcie notatkę o księdzu Jerzym Popiełuszce, str.169.

Klasa 5 C
Temat: Powtórzenie wiadomości- Polska pierwszych Piastów.

Powtórzcie dział VI, podręcznik str.154-172.
Przeczytajcie–Zapamiętaj.
Utrwalcie pojęcia.

Klasa 7a / 7b
Temat: Powtórzenie wiadomości- Europa i świat po I wojnie światowej.

Powtórzcie wiadomości, dział IV.
Utrwalcie pojęcia.
Przeczytajcie –Zapamiętaj.

Klasa 8a, HISTORIA
Temat:Powtórzenie wiadomości–II wojna światowa.

Powtórzcie wiadomości , dział I
Utrwalcie pojęcia.
Przeczytajcie – Zapamiętaj.
Utrwalcie daty.

Klasa 8a, WOS
Temat:Powtórzenie wiadomości–Społeczność szkolna, lokalna i regionalna.

Powtórzcie wiadomości-dział II
Przeczytajcie -Zapamiętaj.
Utrwalcie pojęcia.

 

15 czerwca

Klasa 4

Temat: Papież Polak.

Przeczytaj temat,str.170-173.
Przepisz -Zapamiętaj, str.173
Dla chętnych – wklej portret papieża Jana Pawła II

 

 

22 czerwca

Klasa 4
Temat:To już znam, powtarzamy.

Przeczytaj wiadomości ze str.174
Wykonaj notatkę.

Klasa 5
Temat: Powtarzamy wiadomości z klasy 5.

Przeczytaj Zapamiętaj od str.13 do 209.
Ułóż pytania do sprawdzianu z całego roku szkolnego 2019/2020.

Klasa 7a/7b
Temat:Powtarzamy wiadomości z klasy 7.

Przeczytaj Zapamiętaj od str.9 do 246.
Ułóż pytania do sprawdzianu z całego roku szkolnego.

Klasa 8a
Temat: Powtarzamy wiadomości z klasy 8.

Przeczytaj wiadomości -ZAPAMIĘTAJ, od str.12 do str.229.
Ułóż pytania do sprawdzianu z całego roku szkolnego

Klasa 8a–WOS
Temat:Powtarzamy wiadomości z klasy 8.

Przeczytaj -Zapamiętaj od str.10 do str. 224.
Ułóż pytania do sprawdzianu.