Klasa:4

4-8 maja
Nauczyciel: Jolanta Jurak

Temat: Powstańcy styczniowi i podziemna państwo.

Przeczytaj temat str.126-129.
Napisz do zeszytu –Zapamiętaj, str.129.
Napisz pojęcia: wojna partyzancka i konspiracja ( str.127).
Napisz notatkę o bitwie pod Chruśliną (postanie styczniowe)–praca z internetem.
Dla chętnych: wklej do zeszytu–Cytadelę, portret Romualda Traugutta, pomnik który stoi na Złotej Górze w Chruślinie. Napisz notatkę o polskim hymnie narodowym i wklej portret Józefa Wybickiego.

11-15 maja

Temat: Józef Piłsudski i jego żołnierze.

Przeczytajcie temat, str.142-145.
Napiszcie notatkę biograficzną o Józefie Piłsudskim ( jeśli ktoś ma drukarkę proszę wydrukować portret Piłsudskiego).
Napisz do zeszytu -Zapamiętaj, str.145.
Napisz notatkę z punktu-Naczelnik państwa.

19-22 maja
Temat:Miasto z morza.

Przeczytaj temat, str.148-151.
Zapisz -Zapamiętaj.
Wykonaj ćwiczenie numer 2 str.151.
Wyjaśnij pojęcie: COP ( str.150).
Napisz notatkę o Eugeniusz Kwiatkowskim.
Dla chętnych: wklej portret E. Kwiatkowskiego i widok współczesnego miasta–GDYNIA.

25- 29 maja

Temat: Szare Szeregi.

Przeczytaj temat, str.152-155.
Zapisz –Zapamiętaj, str.155.
Zapisz-Warto wiedzieć, str.153.
Zapisz -Informacje umieszczone pod fotografią ( Znak Polski Walczącej…..str.154–podręcznik).
Narysuj w zeszycie znak Polski Walczącej(ściągawka, str.155)
Dla chętnych: wklej do zeszytu fotografie–Walcząca Polska, Powstanie warszawskie( minimum 4 fotografie).

 

Klasa: 5C

4-8 maja
Nauczyciel: Jolanta Jurak

Temat: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej.

Przeczytaj temat, str.182-185.
Napisz do zeszytu-Zapamiętaj, str.185.
Napisz notatkę o lokacji wsi i lokacji miasta–str.183-184.

Temat: Odbudowa Królestwa Polskiego( 2 lekcje).

Przeczytaj temat, str.186-189.
Przepisz do zeszytu- ZAPAMIĘTAJ, str,189.
Wklej do zeszytu portret Przemysła II, Władysława Łokietka.
Napisz notatkę o panowaniu Przemysła II-str.187 + wiadomości z internetu.

 

11-15 maja

Temat: Odbudowa Królestw Polskiego (lekcja druga).

Napisz notatkę z punktu Królestwo Władysława Łokietka( str.187-188) i notatkę z punktu
Konflikt z Krzyżakami ( str.189).
Praca dla chętnych: wklej portret Władysława Łokietka i portret kronikarza Jana Długosza.

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego ( lekcja pierwsza).

Praca dla chętnych: wklej mapkę: Polska czasów Kazimierza Wielkiego.
Napisz notatkę z punktu Odrodzone królestwo i Pokój z Czechami i Krzyżakami
( str. 190-191) oraz Zjazdy monarchów.(191).
Praca dla chętnych: Wklej wizerunek zamku-Wawel.

19-22 maja

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

Napisz notatkę z punktu: Dobry gospodarz, Budowniczy i prawodawca, Akademia Krakowska.
Wykonaj ćwiczenie numer 2 str.194.
Dla chętnych: Wklej widok Akademii Krakowskiej–budynki; wklej dwa zamki, które wybudował Kazimierz Wielki.

25- 29 maja

Temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą.

Przeczytaj temat, str.195-199.
Zapisz do zeszytu–Zapamiętaj , str.199.
Zapisz-unia personalna, str.195.
Zapisz–Warto wiedzieć, str.199.
Napisz notatkę o Wielkiej wojnie z Krzyżakami, str.198-199.
Praca dla chętnych: Obraz Jana Matejki,, Bitwa pod Grunwaldem”-wklej fotkę i fotografię twierdzy Krzyżaków–zamek w Malborku.

Temat: Jagiellonowie w Europie Środkowej.

Przeczytaj temat, str,200-204.
Zapisz do zeszytu–Zapamiętaj, str.204
Napisz notatkę –Ołtarz Wita Stwosza, str.204.
Praca dla chętnych: Wklej reprodukcję–Ołtarz Wita Stwosza, wklej fotkę Kościół Mariacki w Krakowie.

 

Klasa: 7a i 7b

4-8 maja
Nauczyciel: Jolanta Jurak

Temat: Walka o granice państwa polskiego ( 2 godz.).

Przeczytaj temat ,str.210-217.
Przepisz -ZAPAMIĘTAJ , str.217.
Wykonaj ćwiczenie numer 1 str.217.
Napisz notatkę o bitwie warszawskiej–str.211-213.
Praca dla chętnych: wyszukaj fotek–bitwa warszawska i wklej do zeszytu oraz portrety wodzów polskich ( str.213).
Napisz notatkę w formie tabelki o trzech powstaniach śląskich.
Wklej do zeszytu portret: Wojciecha Korfantego i Józefa Dowbora Muśnickiego.

11-15 maja

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej.

Przeczytajcie temat, str.218-221.
Napiszcie notatkę -Konstytucja marcowa (str.219) i wybór pierwszego prezydenta( str.220).
Praca dla chętnych -wklej portret pierwszego prezydenta–Gabriela Narutowicza i  portret Stanisława  Wojciechowskiego.

Temat:Rządy autorytarne w Polsce 1926-1939.

Przeczytaj temat str.222-225.
Napisz notatkę -Przewrót majowy( str.222-223).
Wyjaśnij pojęcie: rządy sanacji.
Dla chętnych: wklej portret Ignacego Mościckiego i fotografię –spotkanie na moście Poniatowskiego w Warszawie Piłsudskiego z Wojciechowskim.

9-22 maja

Temat: Społeczeństwo polskie w latach 1918-1939.( dwie godziny)

Przeczytaj temat str.226-230.
Wykonaj ćwiczenie numer 3 str.230.
Napisz pojęcie –antysemityzm.
Zapoznaj się z wiadomościami ze str.228
Napisz notatkę o dowolnej mniejszości narodowej + dla chętnych (ilustracje mniejszości narodowej).
Dla chętnych–wyszukaj informacji o mniejszości narodowej , która mieszkała w Józefowie nad Wisłą+ ilustracje, fotografie.

25- 29 maja

Historia
Temat:Przemiany gospodarcze w Polsce.

Przeczytaj temat, str.231-235.
Zapisz –Zapamiętaj, str.235.
Napisz notatkę o reformie Władysława Grabskiego.
Napisz notatkę o budowie portu w Gdyni.
Napisz notatkę o COP-e.
Dla chętnych: wklej mapę II RP z zaznaczonym okręgiem COP i fabrykami.

Temat:Dorobek kulturalny i naukowy polskiego dwudziestolecia.

Przeczytaj temat, str.236-241.
Zapisz –Zapamiętaj , str.2241.
Zapisz -Warto wiedzieć, str.238.
Zapisz-Warto wiedzieć, str.240.
Wykonaj notatkę w formie tabelki, nagłówki: NAUKA, TECHNIKA, LITERATURA i SZTUKA, KULTURA MASOWA, SPORT.
Dla chętnych: wklej 4 portery Polaków –Polacy II RP( ściągawka temat w podręczniku).

 

Klasa: 8 a

4-8 maja
Nauczyciel: Jolanta Jurak
Przedmiot: Historia

Temat:Stan wojenny w Polsce ( 2 godz.)

Napisz notatkę o KOR i ROPCiO (str. 181 + internet).
Dla chętnych: wklej portret Wojciecha Jaruzelskiego.
Napisz notatkę o Karolu Wojtyle( str.183) i wklej portret papieża.
Wykonaj plakat–farby-STAN WOJENNY( A-4–może być większy, zrób zdjęcie i wyślij do 8 maja, do godz.16). Po powrocie do szkoły zbiorę plakaty.

11-15 maja

Temat: Kryzys wewnętrzny ZSRS.

Przeczytaj temat, str.200-203.
Przepisz do zeszytu-Zapamiętaj, str.203.
Napisz notatkę o polityce Michaiła Gorbaczowa.
Praca dla chętnych: wklej portrety–Leonida Breżniewa, Michaiła Gorbaczowa i Ronalda Regana.
Napisz notatkę o katastrofie w Czarnobylu i dla chętnych–poszukaj i wklej fotografie zniszczonego reaktora elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Temat: Jesień narodów.

Przeczytaj temat, str.209-212.
Napisz notatkę o upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec.
Napisz notatkę o rewolucji aksamitnej w Czechosłowacji.
Wyjaśnij pojęcie–jesień narodów.

19-22 maja
Temat:Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławii.(2 godziny)

Przeczytaj temat str.213-217.
Zapisz zapamiętaj, str.217.
Wyjaśnij pojęcie: aksamitny rozwód.
Dla chętnych: fotografie, notatki ,wywiady, relacje–rozpad Jugosławii i wojna domowa w Jugosławii.
Praca dla wszystkich: Plakat–narodziny III RP.( wyślij do piątku do godz. 16).

25- 29 maja

Temat :III  Rzeczpospolita.

Przeczytaj temat, str.218-221.
Zapisz -Zapamiętaj, str.221.
Zapisz -Słowniczek i Warto wiedzieć, str.219.
Praca dla chętnych: Wklej portrety polityków, którzy sprawowali władzę w III RP( Tadeusz Mazowiecki, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Hanna Suchocka, Waldemar Pawlak, Jerzy Buzek.

Temat:Przemiany gospodarczo–społeczne w Polsce po 1989 roku.

Przeczytaj temat, str. 222-225
Zapisz –Zapamiętaj, str.225
Zapisz-Warto wiedzieć, str.224.
Napisz notatkę–Życie kulturalne i edukacja, str.225.

 

Klasa: 8a
Nauczyciel: Jolanta Jurak
Przedmiot : WOS

4-8 maja

Temat:Jak kształtowały się prawa człowieka.

Przeczytaj temat, str.178-181.
Zapisz do zeszytu-Zapamiętaj , str.181.
Wykonaj wykres, str.178.
Zapisz kalendarium praw człowieka, str.179.
Dla chętnych: napisz notatkę o Januszu Korczaku i wklej Jego portret.

Temat: Prawa człowieka zapisane w Konstytucji RP.

Przeczytaj temat, str.182-185.
Przepisz wykres, str.182.
Przepisz -Zapamiętaj, str.185.
Dla chętnych: wklej obraz Jana Matejki–Konstytucja Majowa.

11-15 maja

Temat:Ochrona praw człowieka (2 godziny).

Przeczytaj temat, str,186-191.
Przepisz wykres, str.186.
Napisz notatkę o Rzeczniku Praw Obywatelskich, dla chętnych wklej fotografię obecnego Rzecznika.
Napisz notatkę o Polski Czerwonym Krzyżu i Amnesty International.
Napisz notatkę o Caritasie i UNICEF-ie.
Praca dla chętnych–napisz notatkę o Rzeczniku Praw Dziecka i wklej jego fotografię.
Przepisz –Zapamiętaj, str.191.

19-22 maja

Temat: Uprawnienia policji i służb porządkowych. (2 godziny)

Przeczytaj temat, str.192-194.
Wymień zadania policji, str.192.
Wymień uprawnienia służb porządkowych, str.193.
Przepisz do zeszytu: Zapamiętaj.
Wykonaj ulotkę: Instytucja/Fundacja, która pomaga i zajmuje się: przemocą w rodzinie, rówieśniczą przemocą, dręczeniem, cyberprzemocą. Pracę wyślij w piątek do godz.16.

25- 29 maja

Temat: Młodzi w kontakcie z prawem (2 godziny).

Przeczytaj temat, str.196-199.
Zapisz–Zapamiętaj, str.199.
Zapisz pojęcia-Nieletni, Resocjalizacja, str.196=197.
Narysuj wykres, str.196(Przemoc rówieśnicza w polskim prawie).
Napisz notatkę –Nieletni w kontakcie z policją i służbami porządkowymi, str.198-199.