Nauczyciel: Jolanta Jurak
Przedmiot: historia
Klasa: 5C

Temat: Powtórzenie wiadomości–Polska pierwszych Piastów.

Przepisz pytania do zeszytu i odpowiedz pisemnie:
-W którym wieku Słowianie pojawili się na ziemiach polskich?
-Od którego roku datuje się panowanie Mieszka I ?
– Co oznacza pojęcie danina?
-Wyjaśnij pojęcie drużyna.
-Wymień plemiona polskie.
-W jakim grodzie Mieszko przyjął chrzest?
– W którym roku Mieszko ochrzcił się?
– Jak na imię miała żona Mieszka I i z jakiego kraju pochodziła?
– Czy Mieszko prowadził wojny, kiedy, z kim?
– Który kronikarz pisze o chrzcie Mieszka I ?
– Co oznacza pojęcie: gród i podgrodzie?
– Gdzie znajdują się drzwi gnieźnieńskie i co one przedstawiają?
– Kto w 1000 roku odwiedził Chrobrego i w jakim celu?
– Jakie były następstwa zjazdu gnieźnieńskiego?
– Jakie ziemie przyłączył Chrobry do Polski?
– W którym roku Chrobry się koronował?
– Kto panował po Chrobrym, kim on był?
– Wymień działania Kazimierz Odnowiciela i dlaczego miał przydomek Odnowiciel?
– W którym roku koronował się Bolesław Śmiały?
– Kto popierał Śmiałego a z kim miał spór i jak on się zakończył?
– W którym roku doszło do podziału Polski na dzielnice?
-Kto dokonał podziału i jak Polska została podzielona?
-Czy Krzywousty miał brata, jak układały im się stosunki?
– Jakie ziemie przyłączył Krzywousty do Polski?
– Z kim Krzywousty prowadził wojnę, gdzie odbyła się bitwa i w którym roku?
-Co oznacza pojęcie : państwo patrymonialne?

Nauczyciel: Jolanta Jurak
Klasa: 7a, 7b

Temat: Narodziny faszyzmu we Włoszech.

Przeczytaj temat( str.189-192).
Odpowiedz na pytania:
-Jak była sytuacja we Włoszech po zakończeniu I wojnie?
-Kim był Benito Mussolini?
-Jaką organizacje założył Mussolini?
-W którym roku przejmuje władzę?
-Wyjaśnij pojecie : marsz czarnych koszul.
-Na czym polegał proces faszyzacji Włoch?
-Wymień reformy Mussoliniego.
Wklej do zeszytu fotografie Mussoliniego.

Klasa: 8a

Temat: Narodziny opozycji politycznej.

Przeczytaj temat str. 181-184; w notatce uwzględnij następujące pojęcia: KOR, ROPCIO, Jacek Kuroń, KPN, Leszek Moczulski, Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Andrzej Gwiazda, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, represje polityczne, wybór Polaka na papieża, cenzura, drugi obieg, ruch wydawniczy.

Klasa: 8a ( WOS)
Temat: We wspólnej Europie.

Przeczytaj temat, str. 165-168

Przepisz tabelkę str.166
Przepisz -ZAPAMIĘTAJ, str.168
Wymień prawa obywateli UE(str.167-168)

———————————————————————————————————

Klasa: 4
Przedmiot: Historia

Temat: Insurekcja kościuszkowska.

Przeczytaj temat str.118- 121 i odpowiedz na pytanie numer 1, 2 str.121.
Zapisz do zeszytu–ZAPAMIĘTAJ, str.121.
Dla chętnych: wklej portret :Tadeusza Kościuszki i mapkę Polski i ziemie utracone  podczas I rozbioru, II rozbioru i III rozbioru ( mogą być trzy mapki).

Klasa:5C
Przedmiot: Historia

Temat: Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów (2 godziny).

Przeczytaj temat str.168-171.
Zapisz do zeszytu–ZAPAMIĘTAJ, str.171.
Wykonaj ćwiczenia numer 1, 2,3 str. 171.
Kto nie wykonał plakatu–Chrzest Polski, wykonuje i przesyła fotografię!!!!!!
Rysujecie w zeszycie –gród i podgrodzie str.168 z opisem.
Napisz  notatkę o kronikarzu– Gall Anonim.

Klasa: 7a 7b
Przedmiot: Historia

Temat: Niemcy pod władzą Hitlera.

Przeczytaj temat str.193–197.
Przepisz -ZAPAMIĘTAJ, str.197; Warto Wiedzieć, str.196.
Odpowiedz na pytanie numer 1, 3 str.197.
Wyjaśnij pojęcia: ustawy norymberskie, noc kryształowa,noc długich noży, państwo totalitarne, Mein Kampf.

Temat: Świat u progu wojny.

Przeczytaj temat, str.198-203.
Zapisz –ZAPAMIĘTAJ, str.203
Napisz notatkę o układzie w Locarno.
Napisz notatkę o Anschluss  Austrii.
Wklej do zeszytu fotkę: Adolf Hitler, Francisco Franco.

Klasa:8a
Przedmiot: Historia

Temat: Rewolucja Solidarności 1980-1981 ( 2 godziny).

Przeczytaj temat,str.185-188.
Zapisz do zeszytu-Zapamiętaj, str.188.
Wklej do zeszytu fotografię–Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz.
Wykonaj w zeszycie napis –Solidarność (str.187).
Napisz notatkę o Muzeum Solidarności–GDAŃSK, możesz wkleić fotografię.
Napisz notatkę o kryzysie gospodarczym, str.188 ( można wkleić fotografię kartek na mięso, fotografię kolejek przed sklepem, fotografię strajków).
Wyszukajcie informacji i napiszcie –o strajkach w Lublinie.

Klasa:8a
Przedmiot:WOS

Temat:Problemy współczesnego świata ( 2 godziny).

Przeczytaj temat, str.169-173.
Zapisz–Zapamiętaj, str.173.
Zapisz wykres: GLOBALIZACJA, str.169.
Napisz notatkę –terroryzm (informacje z internetu i podręcznika).
Napisz notatkę o braku wody na świecie i głodzie (informacje z internetu).
Wyszukaj informacji na temat Fundacji, które pomagają biednym krajom–na czym ta pomoc polega? (możesz wydrukować i wkleić).

———————————————————————————————-

 

Tydzień:  27 kwietnia 2020 r – 30 kwietnia 2020 r.

Klasa: 4
Przedmiot: Historia

Temat: W czasach skrzydlatych jeźdźców.

Przeczytaj temat str.108-113.
Przepisz do zeszytu–Zapamiętaj str.113.
Napisz:
Kim był i czym zasłynął w historii: Augustyn Kordecki, Stefan Czarnecki, Jan Kazimierz, Jan Sobieski.
Wykonaj ćwiczenie numer 1, 3,4 str.113.

Klasa: 5C
Przedmiot: Historia

Temat: Rozbicie dzielnicowe.

Przeczytaj temat, str.178- 181.
Przepisz do zeszytu–Zapamiętaj str.181
Wykonaj ćwiczenie numer 1,2,3 str.181.
Dla chętnych na ocenę: wklej portret Henryka Pobożnego, Konrada Mazowieckiego i zmak krzyżacki w Gniewie.

Klasa: 7a i 7b
Przedmiot: Historia

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne–powtórzenie wiadomości.

Przeczytaj wiadomości str.204–206.
Wykonaj notatkę.
Praca dla chętnych na ocenę: wklej do zeszytu : fotografie synagogi żydowskiej, godło III Rzeszy, portret przyjaciela Hitlera–Josepha Gebbelsa.

Klasa: 8a
Przedmiot: Historia

Temat: Stan wojenny w Polsce( lekcja pierwsza).

Przeczytaj temat, str.189-192.
Napisz zapamiętaj, str.192.
Napisz pojęcia –Słowniczek, str.190.
Wklej portret księdza Jerzego Popiełuszki i napisz o Nim notatkę.

 

Klasa:8a
Przedmiot: WOS

Temat: Podsumowanie działu–Świat, Europa.

Przeczytaj wiadomości str.175-176.
Wykonaj ćwiczenie numer 1, 2,3 str.176.