Nauczyciel:JOLANTA JURAK

Przedmiot: WOS

Klasa: 8 A

 

Praca z Internetem:

 1. Odszukaj stronę Zdalne Lekcje (WOS, szkoła podstawowa), znajdź tematy: Prawa człowieka, Grupa i jej przywódca, wykonaj na podstawie tam umieszczonych informacji notatki do zeszytu, zrób testy i ucz się z fiszek.

 

Praca z podręcznikiem:

 1. Przeczytaj temat Władza sądownicza ( str. 142-145), zapisz w zeszycie ZAPAMIĘTAJ, str. 145, zapisz w zeszycie pojęcia: kasacja, apelacja, immunitet, instancja.
 2. Przeczytaj temat Organizacje międzynarodowe( str.150-155), zapisz do zeszytu Zapametaj ,str. 155, zrób notatkę z punktu–Polska w ONZ i NATO.
 3. Przeczytaj temat Cele i zasady działania Unii Europejskiej ( str. 157-163) i zapisz do zeszytu : zapamiętaj str. 163, opisz INSTYTUCJE UE, wklej do zeszytu portrety Ojców UE ( str.158).

 

Nauczyciel: JOLANTA JURAK

Przedmiot; HISTORIA

Klasa: 8 a

 

Praca z Internetem:

 1. Odszukaj stronę Zdalne Lekcje( Historia, szkoła podstawowa) ,znajdź tematy: Świat w XXI wieku, W II Rzeczypospolitej, Rewolucje Solidarnoci, Polska Ludowa, Podzielony Świat– na podstawie zawartych tam informacji wykonaj notatki do zeszytu, zrób testy i ucz się z fiszek.

Praca z podręcznikiem:

 1. Przeczytaj temat Postalinowska odwilż i mała stabilizacja( 162-166) i zapisz do zeszytu ZAPAMIĘTAJ str.166.

2 Przeczytaj temat Konflikt państw z Kościołem ( str.167-170) i wykonaj ćw. 1, 2 str170.

 1. Przeczytaj temat Bunty społeczne w latach 1968-1970 ( str.171-174) i wykonaj ćw. 1,2 str.174. Wklej do zeszytu fotografię Adama Michnika, Edwarda Gierka, Zbyszka Godlewskiego.
 2. Przeczytaj temat PRL pod rządami Edwarda Gierka i zapisz w punktach reformy Gierka( str.175-180), zapisz do zeszytu ZAPAMIĘTAJ str. 180, wklej do zeszytu fotografię Fiata 126p , Syrenki i Warszawy.

 

 

Nauczyciel: JOLANTA JURAK

Przedmiot: HISTORIA

Klasa: 7 a, b

Praca z Internetem:

 1. Odszukaj stronę Zdalne Lekcje ( Historia, szkoła podstawowa) , i odszukaj temat: Gospodarka II RP, przeczytaj temat, wykonaj notatkę na podstawie tam zawartych informacji, zrób test i ucz się z fiszek.
 2. Na stronie Zdalne Lekcje, odszukaj temat Rządy autorytarne, zrób notatkę na podstawie tam zawartych informacji , wykonaj test i ucz się z fiszek.
 3. Na stronie Zdalne Lekcje , odszukaj tematu Przewrót majowy, wykonaj notatkę , zrób test i ucz się z fiszek.
 4. Na stronie Zdalne Lekcje , odszukaj tematy: Granica południowa, Granica, zachodnia, Walki o granicę wszodnią, przeczytaj tematy, zrób notatki, wykonaj testy i ucz się z fiszek. WKLEJ do zeszyty mapę POLSKA 1919-1939( granice ukształtowane).
 5. Na stronie Zdalne lekcje , odszukaj tematu Tworzenie się niepodległego państwa polskiego, wykonaj notatke, zrób test i ucz się z fiszek.

 

Praca z podręcznikiem:

 1. Przeczytaj temat: Konferencja pokojowa w Paryżu( str.172-176), zapisz do zeszytu ZAPAMIĘTAJ str.176.
 2. Przeczytaj temat Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny( str.177-182) i zapisz do zeszytu ZAPAMIĘTAJ str.182.
 3. Przeczytaj temat Związek Sowiecki pod władzą Stalina i odpowiedz na pytania: Co to jest kolektywizacja? Co to jest industrializacja? Co się kryje pod pojęciem kult jednostki?Co oznacza pojęcie wielki głód na Ukrainie?Co to jest socrealizm?dpowiedz

Nauczyciel: JOLANTA JURAK

Przedmiot: HISTORIA

Klasa: 5 C

 

Praca z Internetem:

 1. Wejdź na stronę Zdalne Lekcje( Historia w szkole podstawowej), odszukaj temat Słowianie i zrób notatkę do zeszytu z zawartych tam informacji, wykonaj test i ucz sie z fiszek.
 2. Wejdż na stronę Zdalne lekcje ( Historia, szkoła podstawowa), odszukaj temat Państwo Kazimierz Wielkiego, zrób notatkę do zesztu z podanych tam informacji i wykonaj test oraz ucz się z fiszek.
 3. Wejdź na stronę Zdalne lekcje ( Historia, szkoła podstawowa), odszukaj temat Powstanie państwa polskiego i zrób notatkę do zeszytu i wykonaj test oraz ucz się z fiszek.

 

Praca z podręcznikiem:

 1. Przeczytaj temat Panowanie Bolesław Chrobrego ( str.157-161) i wykonaj ćwiczenie nr 1,2 str. 161 oraz zapisz do zeszytu: ZAPAMĘTAJ i wklej portret Bolesława Chrobrego i mapkę przedstawiającą ziemie Chrobrego(Polska za czasów Chrobrego).
 2. Przeczytaj temat Upadek i odbudowa państwa pierwszych Piastów ( str.162-164) i wykonaj ćw. 1,2 str.164.
 3. Przeczytaj temat Panowanie Bolesława Krzywoustego ( str.165-167) i zapisz do zeszytu: ZAPAMIĘTAJ (str.167), wykonaj ćw.1,2 str.167 oraz wklej do zeszytu mapkę Podział Polski za czasów Krzywoustego.
 4. Przeczytaj temat Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów ( str.168-171) i zapisz do zeszytu: ZAPAMIĘTAJ (str.171).
 5. Przeczytaj temat Polska Pierwszych Piastów (str.172-174) i wykonaj test do zeszytu str. 176.

 

Nauczyciel: JOLANTA JURAK

Przedmiot: HISTORIA

Klasa: 4

 

Praca z podręcznikiem:

 1. Przeczytaj temat Wielka wojna z Krzyżakami( str.86-91) i zapisz do zeszytu: ZAPAMIĘTAJ (str.91) , wykonaj ćwiczenie nr 1,3 str.91.
 2. Przeczytaj temat Astronom, który poruszył Ziemię (str.96-99) i zapisz do zeszytu: ZAPAMIĘTAJ (str.99) i wykonaj ćwiczenie 1, 2,4 str.99 oraz wklej do zeszytu portret Mikołaj Kopernika.
 3. Przeczytaj temat W czasach skrzydlatych jeźdźców( str.108-113) i zapisz do zeszytu: ZAPAMIĘTAJ(str. 113), wykonaj ćwiczenie nr 1,2,3 str.113 oraz wklej do zeszytu portret Stefana Czarnieckiego i portret króla Jana IIISobieskiego.
 4. Wejdż na stronę w Internecie Zdalne Lekcje ( lekcje historii w szkole podstawowej), temat Państwo Kazimierza Wielkiego i zrób notatkę na podstawie tam umieszczonych informacji oraz wykonaj test i  ucz się z fiszek.
 5. Wejdź na strone w Internecie Zdalne lekcje ( lekcje historii w szkole podstawowej) , temat Powstanie państwa polskiego i zrób notatkę na podstawie tam zawartych informacji, wykonaj test i ucz się z fiszek.