Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia 

 

W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt na Messengerze lub na e-maila.

Pozdrawiam!

 

Klasa: 8a

 • 26.03.2020 r.

(temat  na ten tydzień był podany już wcześniej, kto go nie przeczytał i nie napisał odpowiedzi, to ma szansę teraz… ;))

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie odpowiedzcie pisemnie.

Temat: W Amazonii.

1). Cechy środowiska Amazonii.

2). Przykłady fauny i flory Amazonii.

3). Gospodarcza eksploatacja Amazonii i jej skutki.

Do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/brazylia—eksploatacja-lasow-amazonii-wielkie-miasta/D1ATUkOoE

https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG

 

 • 31.03.2020 r.

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie odpowiedzcie wg wskazówek)

Temat: Ludność Ameryki.

Zapisać zagadnienia w zeszycie (dla utrwalenia napisać  krótko odpowiedzi do punktów w zeszytach):

 1. Odmiany mieszane.

– (opisać 3 odmiany mieszane)

 1. Fale migracji w Ameryce.

– (napisać 3 etapy migracji do Ameryki)

 1. Sytuacja rdzennej ludności.

– (kilka zdań o życiu współczesnych Indian)

 1. Przyczyny zanikania pierwotnych kultur.

– (wypisać  3 przyczyny str. 125)

Fragmenty do przeczytania ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

Do zrobienia ćw. 3, 9 i 10 z linku powyżej (wykonać na stronie). Reszta dla chętnych.

 

 • 7.04.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek)

 

Temat: Urbanizacja w Ameryce.

 1. Rozmieszczenie ludności.

– (wypisać czynniki wpływające na nierównomierne rozmieszczeni ludności oraz gdzie są największe skupiska ludności),

 1. Rozwój miast. Megalopolis.

-( cechy megalopolis, gdzie leżą największe megalopolis),

 1. Slamsy.

– (co to jest , przyczyny ich powstawania).

Fragmenty do przeczytania ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

Do zrobienia ćw.4 z linku powyżej.

Dodatkowo:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DdifsCgpe

Uwaga: Zrób zdjęcie stron w zeszycie:  z odpowiedzią na punkt 2. oraz  (o ile masz taką możliwość) przepisz prawidłową odpowiedź z ćw. 4  (z linku powyżej)  dopisując do miast: kraj, kontynent (zdjęcie strony również prześlij). Masz tydzień. Powodzenia w nauce!

 

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia  

Klasa: 8b

 • 27.03.2020 r.

(temat  na ten tydzień był podany już wcześniej, kto go nie przeczytał i nie napisał odpowiedzi, to ma szansę teraz… ;))

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie odpowiedzcie pisemnie.

Temat: W Amazonii.

1). Cechy środowiska Amazonii.

2). Przykłady fauny i flory Amazonii.

3). Gospodarcza eksploatacja Amazonii i jej skutki.

Do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/brazylia—eksploatacja-lasow-amazonii-wielkie-miasta/D1ATUkOoE

https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG

 

 • 3.04.2020 r.

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie odpowiedzcie wg wskazówek)

Temat: Ludność Ameryki.

Zapisać zagadnienia w zeszycie (dla utrwalenia napisać  krótko odpowiedzi do punktów w zeszytach):

 1. Odmiany mieszane.

– (opisać 3 odmiany mieszane)

 1. Fale migracji w Ameryce.

– (napisać 3 etapy migracji do Ameryki)

 1. Sytuacja rdzennej ludności.

– (kilka zdań o życiu współczesnych Indian)

 1. Przyczyny zanikania pierwotnych kultur.

– (wypisać  3 przyczyny str. 125)

Fragmenty do przeczytania ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

Do zrobienia ćw. 3, 9 i 10 z linku powyżej (wykonać na stronie). Reszta dla chętnych.

 

 • 10.04.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek)

Temat: Urbanizacja w Ameryce.

 1. Rozmieszczenie ludności.

– (wypisać czynniki wpływające na nierównomierne rozmieszczeni ludności oraz gdzie są największe skupiska ludności),

 1. Rozwój miast. Megalopolis.

-( cechy megalopolis, gdzie leżą największe megalopolis),

 1. Slamsy.

– (co to jest i przyczyny ich powstawania).

Fragmenty do przeczytania ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

Do zrobienia ćw.4 z linku powyżej.

Dodatkowo:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DdifsCgpe

 Uwaga: Zrób zdjęcie stron w zeszycie:  z odpowiedzią na punkt 2. oraz  (o ile masz taką możliwość) przepisz prawidłową odpowiedź z ćw. 4  (z linku powyżej)  dopisując do miast: kraj, kontynent (zdjęcie strony również prześlij). Masz tydzień. Powodzenia w nauce!

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia 

Klasa: 7a

 • 27.03.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

 1. Pojęcie przemysłu.

– (definicja przemysłu, str. 134, wypisać sekcje przemysłu)

 1. Zmiany w strukturze przemysłu.

-( wyjaśnić jaki przemysł dominował po wojnie i na czym polegała restrukturyzacja: str. 135)

 1. Zmiany w strukturze produkcji.

– (wypisać  z produkcji  jakich wyrobów słynie Polska obecnie, str. 136-137).

Zachęcam także do przeczytania i zrobienia:

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DKjGKWrpH

Wykonaj  zadania  1-3.

 

 • 1.04.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Energetyka.

 1. Podział źródeł energii.

– (przepisać podział na odnawialne i nie odnawialne z przykładami, str. 138),

 1. Struktura produkcji energii w Polsce na tle innych krajów Europy.

– (na podstawie wykresu str. 138 odczytać procentowy udział różnych rodzajów elektrowni w produkcji energii w: Polsce, Norwegii, Francji – np. Polska: cieplne- ok. 86%, itd.)

 1. Odnawialne źródła energii (OZE).

– (opisać po jednym zdaniu elektrownie należące do OZE – co wykorzystująco produkcji energii).

Dodatkowo do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0

Uwaga: Zrób zdjęcie strony z zeszytu z odpowiedzią na punkt 1. (tylko pierwszy punkt) i wyślij na e-mail lub (…jeśli nie masz innej możliwości) na Messengera. W e-mailu podajemy klasę oraz imię i nazwisko :). Masz na to tydzień.  

 

 • 3.04.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Gospodarka morska.

 1. Polskie porty morskie.

– (wypisać największe porty morskie, str. 142 i w przeładunku jakich towarów się specjalizują, str. 143: odczytać z wykresu lub z tekstu),

 1. Przemysł stoczniowy.

– (wypisać czym obecnie zajmują się polskie stocznie, str. 143).

Dodatkowo dla chętnych do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/najlepiej-rozwijajace-sie-galezie-przemyslu-w-polsce/DYtqoHcH5

 

 • 8.04.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o rolnictwie i przemyśle w Polsce.

-(przeczytać podsumowanie wiadomości str. 145.)

– (wykonać w zeszycie ćw. 1, 2, 3 str. 146, (można i ćw. 4.))

 Uwaga: Zrób zdjęcie stron z zeszytu z odpowiedziami i prześlij. Przypominam o podaniu imienia, nazwiska i klasy.

 

 • 10.04.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność.

 1. Usługi i ich rodzaje.

– (napisać co to są usługi i podać  przykłady, co do nich zaliczamy (wykres), str.148)

 1. Komunikacja i jej podział.

– (str. 148,)

 1. Rodzaje transportu.

– (wypisać rodzaje, opisać znaczenie wybranego)

4.Znaczenie łączności.

(krótko napisać  jakie ma znaczenie

 1. Znaczenie komunikacji.

– (podać po jednym przykładzie wpływu na życie i gospodarkę dwóch wybranych transportów)

Do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia

Klasa: 7b

 • 26.03.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

 1. Pojęcie przemysłu.

– (definicja przemysłu, str. 134, wypisać sekcje przemysłu)

 1. Zmiany w strukturze przemysłu.

-( wyjaśnić jaki przemysł dominował po wojnie i na czym polegała restrukturyzacja: str. 135)

 1. Zmiany w strukturze produkcji.

– (wypisać  z produkcji  jakich wyrobów słynie Polska obecnie, str. 136-137).

Zachęcam także do przeczytania i zrobienia:

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DKjGKWrpH

Wykonaj  zadania  1-3.

 

 • 30.03.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Energetyka.

 1. Podział źródeł energii.

– (przepisać podział na odnawialne i nie odnawialne z przykładami, str. 138),

 1. Struktura produkcji energii w Polsce na tle innych krajów Europy.

– (na podstawie wykresu str. 138 odczytać procentowy udział różnych rodzajów elektrowni w produkcji energii w: Polsce, Norwegii, Francji – np. Polska: cieplne- ok. 86%, itd.)

 1. Odnawialne źródła energii (OZE).

– (opisać po jednym zdaniu elektrownie należące do OZE – co wykorzystująco produkcji energii).

Dodatkowo do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0

 

 • 1.04.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Gospodarka morska.

 1. Polskie porty morskie.

– (wypisać największe porty morskie, str. 142 i w przeładunku jakich towarów się specjalizują, str. 143: odczytać z wykresu lub z tekstu),

 1. Przemysł stoczniowy.

– (wypisać czym obecnie zajmują się polskie stocznie, str. 143).

Dodatkowo dla chętnych do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/najlepiej-rozwijajace-sie-galezie-przemyslu-w-polsce/DYtqoHcH5

Uwaga: Zrób zdjęcie strony z zeszytu z odpowiedzią na punkt 1. (tylko pierwszy punkt) i wyślij na e-mail lub (…jeśli nie masz innej możliwości) na Messengera. W e-mailu podajemy klasę oraz imię i nazwisko :). Masz na to tydzień. 

 

 • 6.04.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o rolnictwie i przemyśle w Polsce.

-(przeczytać podsumowanie wiadomości str. 145.)

– (wykonać w zeszycie ćw. 1, 2, 3 str. 146, (można i ćw. 4.))

 Uwaga: Zrób zdjęcie stron z zeszytu z odpowiedziami i prześlij. Przypominam o podaniu imienia, nazwiska i klasy.

 

 • 8.04.2020 r.

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność.

 1. Usługi i ich rodzaje.

– (napisać co to są usługi i podać  przykłady, co do nich zaliczamy (wykres), str.148)

 1. Komunikacja i jej podział.

– (str. 148,)

 1. Rodzaje transportu.

– (wypisać rodzaje, opisać znaczenie wybranego)

4.Znaczenie łączności.

(krótko napisać  jakie ma znaczenie

 1. Znaczenie komunikacji.

– (podać po jednym przykładzie wpływu na życie i gospodarkę dwóch wybranych transportów.

Do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia

Klasa: 6 a

 • 26.03.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym i ludności Europy.

-(przeczytać podsumowanie wiadomości str. 91 – 92.)

– (wykonać w zeszycie ćw. 1, 2, 4 str. 93 -94, reszta ćwiczeń dla chętnych)

Do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-typow-klimatu-w-europie/DfGdUWZVM

https://epodreczniki.pl/a/procesy-urbanizacji-w-europie-zachodniej-paryz—swiatowa-metropolia/D2zeIJiXa

https://epodreczniki.pl/a/polozenie-europy-charakterystyczne-cechy-rzezby-powierzchni/D1DLg5Gzk

 • 30.03.2020 r.

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

 1. Warunki położenia Danii i Węgier.

– (wypisać powierzchnię, ludność i stolicę Danii i Węgier oraz jedno zdanie dotyczące położenia danego kraju, wybrać które…)

 1. Czym jest rolnictwo?

– (napisać czym zajmuje się rolnictwo, str. 98)

 1. Porównanie rolnictwa Danii i Węgier.

– (wypisać cechy rolnictwa obu państw na podstawie tekstu i podsumowania, str. 103.

Uwaga: Zrobić zdjęcie strony z zeszytu, gdzie jest odpowiedź na punkt 3. i przesłać mi na e-mail (ostatecznie na Messengera). W e-mailu podajemy klasę oraz imię i nazwisko :). Tydzień czasu na zrobienie tej pracy. Innych stron już nie przysyłacie!  

 

 • 6.04.2020 r.

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

 1. Położenie i warunki naturalne Francji.

– (str. 106, przepisać powierzchnię, ludność i stolicę kraju oraz dwa punkty opisujące położenie i ukształtowanie powierzchni),

 1. Czym jest przemysł?

– (na podstawie tekstu, str. 107, napisz czym  zajmuje się przemysł)

 1. Nowoczesny przemysł Francji.

– (na podstawie tekstu i podsumowania („To najważniejsze”) napisz jaki przemysł jest nazywany nowoczesnym i jakie są jego gałęzie),

 1. Znaczenie usług na przykładzie Francji.

– (na podstawie tekstu i podsumowania napisz co to są usługi  i jakie mają znaczenie).

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia  

Klasa: 6 b

 • 26.03.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym i ludności Europy.

-(przeczytać podsumowanie wiadomości str. 91 – 92.)

– (wykonać w zeszycie ćw. 1, 2, 4 str. 93 -94, reszta ćwiczeń dla chętnych)

Do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-typow-klimatu-w-europie/DfGdUWZVM

https://epodreczniki.pl/a/procesy-urbanizacji-w-europie-zachodniej-paryz—swiatowa-metropolia/D2zeIJiXa

https://epodreczniki.pl/a/polozenie-europy-charakterystyczne-cechy-rzezby-powierzchni/D1DLg5Gzk

 • 2.04.2020 r.

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

 1. Warunki położenia Danii i Węgier.

– (wypisać powierzchnię, ludność i stolicę Danii i Węgier oraz jedno zdanie dotyczące położenia danego kraju, wybrać które…)

 1. Czym jest rolnictwo?

– (napisać czym zajmuje się rolnictwo, str. 98)

 1. Porównanie rolnictwa Danii i Węgier.

– (wypisać cechy rolnictwa obu państw na podstawie tekstu i podsumowania, str. 103.

Uwaga: Zrobić zdjęcie strony z zeszytu, gdzie jest odpowiedź na punkt 3. i przesłać mi na e-mail (ostatecznie na Messengera). W e-mailu podajemy klasę oraz imię i nazwisko :). Tydzień czasu na zrobienie tej pracy. Innych stron już nie przysyłacie!  

 • 9.04.2020 r.

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

 1. Położenie i warunki naturalne Francji.

– (str. 106, przepisać powierzchnię, ludność i stolicę kraju oraz dwa punkty opisujące położenie i ukształtowanie powierzchni),

 1. Czym jest przemysł?

– (na podstawie tekstu, str. 107, napisz czym  zajmuje się przemysł)

 1. Nowoczesny przemysł Francji.

– (na podstawie tekstu i podsumowania („To najważniejsze”) napisz jaki przemysł jest nazywany nowoczesnym i jakie są jego gałęzie),

 1. Znaczenie usług na przykładzie Francji.

– (na podstawie tekstu i podsumowania napisz co to są usługi  i jakie mają znaczenie).

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia

Klasa: 5a

 • 27.03.2020 r.

Temat: Pierwsze podróże geograficzne.

1). Wielkie odkrycia geograficzne.

– (opisać przynajmniej o dwóch podróżnikach i czego dokonali, co odkryli, str. 91-92)

2). Podróż dookoła świata.

– (kto ją pierwszy odbył, w jakich latach)

3). Poznawanie świata: XVII – XIX wiek.

– (napisać, gdzie podróżowali: J. Cook, D. Livingstone, H. Stanley)

4). Podróże i odkrycia geograficzne w XX wieku.

– (napisać  z tabeli str. 97 o dwóch wybranych podróżnikach)

Dodatkowo do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-i-ich-bohaterowie/D11DbiaLz

 • 2.04.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o lądach i oceanach na Ziemi.

-(przeczytać podsumowanie wiadomości str. 98.)

– (wykonać w zeszycie ćw. 1, 2,3, 4 str. 99 -100, reszta ćwiczeń dla chętnych)

Dodatkowo do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/DOZFBY8WH

Uwaga: Zrobić zdjęcie strony (stron) z zeszytu, gdzie są odpowiedzi na punkty 1, 2, 3. i przesłać mi na e-mail (ostatecznie na Messengera). W e-mailu podajemy klasę oraz imię i nazwisko :). Tydzień czasu na zrobienie tej pracy. Innych stron już nie przysyłacie!  

 • 9.04.2020 r.

Temat: Pogoda a klimat.

 1. Od obserwacji pogody do określenia klimatu.

– ( napisać co to jest pogoda, jej składniki i klimat, str. 102-103)

 1. Jak czytać klimatogram?

– (napisać co nazywamy klimatogramem i dokładnie przeczytać opis na str. 104 i 105 (w ramkach)!)

 1. Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów.

– (napisać gdzie są najwyższe i najniższe temperatury i opady na Ziemi, str. 106, znaleźć te miejsca na mapach- pokazać).

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia 

Klasa: 5b

 • 27.03.2020 r.

Temat: Pierwsze podróże geograficzne.

1). Wielkie odkrycia geograficzne.

– (opisać przynajmniej o dwóch podróżnikach i czego dokonali, co odkryli, str. 91-92)

2). Podróż dookoła świata.

– (kto ją pierwszy odbył, w jakich latach)

3). Poznawanie świata: XVII – XIX wiek.

– (napisać, gdzie podróżowali: J. Cook, D. Livingstone, H. Stanley)

4). Podróże i odkrycia geograficzne w XX wieku.

– (napisać  z tabeli str. 97 o dwóch wybranych podróżnikach)

Dodatkowo do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/D15hl2bO3

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-i-ich-bohaterowie/D11DbiaLz

 • 31.03.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o lądach i oceanach na Ziemi.

-(przeczytać podsumowanie wiadomości str. 98.)

– (wykonać w zeszycie ćw. 1, 2,3, 4 str. 99 -100, reszta ćwiczeń dla chętnych)

Dodatkowo do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/DOZFBY8WH

Uwaga: Zrobić zdjęcie strony (stron) z zeszytu, gdzie są odpowiedzi na punkty 1, 2, 3. i przesłać mi na e-mail (ostatecznie na Messengera). W e-mailu podajemy klasę oraz imię i nazwisko :). Tydzień czasu na zrobienie tej pracy. Innych stron już nie przysyłacie! 

 • 7.04.2020 r.

Temat: Pogoda a klimat.

 1. Od obserwacji pogody do określenia klimatu.

– ( napisać co to jest pogoda, jej składniki i klimat, str. 102-103)

 1. Jak czytać klimatogram?

– (napisać co nazywamy klimatogramem i dokładnie przeczytać opis na str. 104 i 105 (w ramkach)!)

 1. Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów.

– (napisać gdzie są najwyższe i najniższe temperatury i opady na Ziemi, str. 106, znaleźć te miejsca na mapach- pokazać)

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: geografia 

Klasa: 5c

 • 26.03.2020 r.

Temat: Pierwsze podróże geograficzne.

1). Wielkie odkrycia geograficzne.

– (opisać przynajmniej o dwóch podróżnikach i czego dokonali, co odkryli, str. 91-92)

2). Podróż dookoła świata.

– (kto ją pierwszy odbył, w jakich latach)

3). Poznawanie świata: XVII – XIX wiek.

– (napisać, gdzie podróżowali: J. Cook, D. Livingstone, H. Stanley)

4). Podróże i odkrycia geograficzne w XX wieku.

– (napisać  z tabeli str. 97 o dwóch wybranych podróżnikach)

Dodatkowo do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/D15hl2bO3

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-i-ich-bohaterowie/D11DbiaLz

 • 31.03.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o lądach i oceanach na Ziemi.

-(przeczytać podsumowanie wiadomości str. 98.)

– (wykonać w zeszycie ćw. 1, 2,3, 4 str. 99 -100, reszta ćwiczeń dla chętnych)

Dodatkowo do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/DOZFBY8WH

Uwaga: Zrobić zdjęcie strony (stron) z zeszytu, gdzie są odpowiedzi na punkty 1, 2, 3. i przesłać mi na e-mail (ostatecznie na Messengera). W e-mailu podajemy klasę oraz imię i nazwisko :). Tydzień czasu na zrobienie tej pracy. Innych stron już nie przysyłacie! 

 • 7.04.2020 r.

Temat: Pogoda a klimat.

 1. Od obserwacji pogody do określenia klimatu.

– ( napisać co to jest pogoda, jej składniki i klimat, str. 102-103)

 1. Jak czytać klimatogram?

– (napisać co nazywamy klimatogramem i dokładnie przeczytać opis na str. 104 i 105 (w ramkach)!)

 1. Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów.

– (napisać gdzie są najwyższe i najniższe temperatury i opady na Ziemi, str. 106, znaleźć te miejsca na mapach- pokazać).

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

 

 

 • Informatyka

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: informatyka 

Klasa: 6a

 

 • 27.03.2020 r.

c.d. Temat: Trafiony, zatopiony. Jak wyszukać podany element w zbiorze?

– zapisać temat w zeszycie (kto nie ma zapisane);

-przeczytać temat, str. 80 – 86;

– jeśli masz możliwość (dostęp do Internetu, komputer) ściągnij i zainstaluj sobie program Scratch  i spróbuj wykonać zadanie opisane w tym temacie; kto zrobił zadanie w szkole też próbuje, o ile ma możliwości sprzętowe.

 • 3.03.2020 r.
 • 10.03.2020 r.

Temat: Razem możemy więcej. O społeczności użytkowników Scratcha.

– zapisać temat w zeszycie;

-przeczytać temat, str. 87 – 92, zapoznać się jak można założyć konto online na stronie Scratcha;

– jeśli masz możliwość (komputer, internet) załóż konto na stronie Scratcha, zachowując bezpieczeństwo (czytaj: strona 87-88) i na swoim koncie wykonaj dowolne zadanie, z tych które robiłeś(aś) w klasie (z tego działu).

(temat na 2 tygodnie).

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: informatyka  

Klasa: 6b

 

 • 26.03.2020 r.
 • 31.03.2020 r.

Temat: Razem możemy więcej. O społeczności użytkowników Scratcha.

– zapisać temat w zeszycie;

-przeczytać temat, str. 87 – 92, zapoznać się jak można założyć konto online na stronie Scratcha;

– jeśli masz możliwość (komputer, internet) załóż konto na stronie Scratcha, zachowując bezpieczeństwo (czytaj: strona 87-88) i na swoim koncie wykonaj dowolne zadanie, z tych które robiłeś(aś) w klasie (z tego działu).

(temat na 2 tygodnie).

 • 6.04.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości.

– (wykonaj w Scratchu jedno z zadań: 1, 2 lub 5, str. 94 w podręczniku, o ile masz takie możliwości: komputer, internet itp.; jeśli nie spróbuj na kartce rozpisać rozwiązanie, wykorzystując opisy bloczków np.: „Kiedy -chorągiewka” -„usuń Wszystko z Listy” itd. )

 

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: informatyka  

Klasa: 5c

 

 • 26.03.2020 r.

Temat: Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji.

– zapisać temat w zeszycie;

-przeczytać temat, od str. 87 – 92;

– do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM

– jeśli masz możliwość (komputer, internet) a nie masz komercyjnego (płatnego) programu MS PowerPoint nie przejmuj się! Możesz ściągnąć i zainstalować sobie darmowy pakiet OpenOffice. Oczywiście wcześniej spytaj rodziców czy możesz to zrobić! Wtedy możesz w domu wykonać podobną prezentacje jak robiłeś(aś) w szkole, stosując to co dziś poznałeś(aś).

– jeśli nie masz możliwości cierpliwie czekasz na powrót do szkoły… J

 

 • 2.04.2020 r.
 • 9.04.2020 r.

Temat: Krótka historia. Sterowanie animacją.

– zapisać temat w zeszycie;

-przeczytać temat, od str. 87 – 92;

– jeśli masz możliwość (komputer, internet) a nie masz komercyjnego (płatnego) programu MS PowerPoint nie przejmuj się! Możesz ściągnąć i zainstalować sobie darmowy pakiet OpenOffice. Oczywiście wcześniej spytaj rodziców czy możesz to zrobić! Wtedy możesz w domu wykonać podobną prezentacje jak robiłeś(aś) w szkole, stosując to co dziś poznałeś(aś).

– jeśli nie masz możliwości cierpliwie czekasz na powrót do szkoły… J

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: zajęcia komputerowe  

Klasa: 3b

 

 • 26.03.2020 r.

Ćwiczenia z płytą (w miarę możliwości, czyli jeśli posiadasz laptop, komputer, jeśli nie: nadrobisz to szybko po powrocie do szkoły!):

Temat nr 26.

 

 • 1.04.2020 r.

Ćwiczenia z płytą (w miarę możliwości):

Temat nr 27.

 • 8.04.2020 r.

Ćwiczenia z płytą (w miarę możliwości):

Temat nr 28.

 

Nauczyciel: Sławomir Majcher przedmiot: zajęcia komputerowe  

Klasa: 1b

 

 • 27.03.2020 r.

Ćwiczenia z płytą (w miarę możliwości, czyli jeśli posiadasz laptop, komputer, jeśli nie: nadrobisz to szybko po powrocie do szkoły!):

Temat nr 26.

 • 3.04.2020 r.

Ćwiczenia z płytą (w miarę możliwości):

Temat nr 27.

 • 10.04.2020 r.

Ćwiczenia z płytą (w miarę możliwości):

Temat nr 28.