Nauczyciel: Sławomir Majcher

przedmiot: geografia

 

Klasa: 8 a

 • 2.06.2020 r.(wtorek)

Przeczytaj temat z podręcznika, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz.

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.

 1. Położenie Arktyki i jej środowisko przyrodnicze.

– (napisz gdzie leży Arktyka, co wchodzi w jej skład oraz podaj cechy klimatu i  krajobrazu – str. 170, 172 -173).

 1. Położenie Antarktyki i jej środowisko przyrodnicze.

– (napisz gdzie leży Antarktyka, co wchodzi w jej skład oraz podaj cechy klimatu i krajobrazu- str. 171, 174-175).

 1. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.

– (opisz jakie zmiany w środowisku występują na tych obszarach – str. 176-177)

Nic nie trzeba przesyłać z tego tematu.

Dodatkowo do obejrzenia i poczytania:

https://epodreczniki.pl/b/srodowisko-geograficzne-obszarow-okolobiegunowych-ziemi/P18h9gUUs

https://epodreczniki.pl/a/arktyka-i-antarktyka—srodowisko-przyrodnicze-obszarow-podbiegunowych/DNVKXvRHa

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5

 

 • 9.06.2020 r.(wtorek)

Przeczytaj temat z podręcznika, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz.

Temat: Prace badawcze w Arktyce i i Antarktyce.

 1. Badania obszarów okołobiegunowych.

– (napisz, jakie są cele (zakresy) badań tych obszarów  – str. 180).

 1. Polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych.

– (napisz, którzy polscy badacze i podróżnicy mają zasługi w odkrywaniu tych rejonów świata -str. 181).

 1. Życie w polarnej stacji badawczej.

– (poczytaj o tym: str. 182 – 183)

Dodatkowo do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-i-ich-bohaterowie/D11DbiaLz

 

 • 23.06.2020 r.(wtorek)

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Jeśli masz jeszcze podręcznik przeczytaj podsumowanie ze str. 185.

Sprawdź swoją wiedzę:

https://quizizz.com/join?gc=8219581

 

Życzę spokojnych i zdrowych wakacji oraz spełnienia planów związanych z wyborem szkoły średniej! 🙂 

S. M.

 

Klasa: 8 b

 • 5.06.2020 r.(piątek)

Przeczytać temat i odpowiedzieć na punkty wg wskazówek:

Temat: Ludność i gospodarka  Australii.

 1. Rozmieszczenie ludności Australii i przyczyny takiego rozmieszczenia.

– (porównaj zaludnienie Australii z innymi kontynentami, opisz zróżnicowanie rozmieszczenia ludności i co na to wpłynęło).

 1. Mieszkańcy kontynentu.

– (napisz skąd pochodzi ludność, jak się nazywają pierwotni mieszkańcy kontynentu).

 1. Cechy rolnictwa.

– (napisz co stanowi podstawę rolnictwa, co się hoduje i uprawia, co temu sprzyja).

 1. Rozwój przemysłu i usług w Australii.

– (napisz jaki przemysł się rozwinął i dlaczego i jakie jest znaczenie usług).

Uwaga: Prześlij zdjęcie notatki z punktu 1 oraz archipelagi wysp z poprzedniej lekcji.

 • 19.06.2020 r.(piątek)

Przeczytaj tematy z podręcznika, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz.

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki. Prace badawcze.

 1. Położenie Arktyki i jej środowisko przyrodnicze.

– (napisz gdzie leży Arktyka, co wchodzi w jej skład oraz podaj cechy klimatu i  krajobrazu – str. 170, 172 -173).

 1. Położenie Antarktyki i jej środowisko przyrodnicze.

– (napisz gdzie leży Antarktyka, co wchodzi w jej skład oraz podaj cechy klimatu i krajobrazu- str. 171, 174-175).

 1. Badania obszarów okołobiegunowych.

– (napisz, jakie są cele (zakresy) badań tych obszarów  – str. 180).

 1. Polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych.

– (napisz, którzy polscy badacze i podróżnicy mają zasługi w odkrywaniu tych rejonów świata -str. 181).

Dodatkowo do obejrzenia i poczytania:

https://epodreczniki.pl/b/srodowisko-geograficzne-obszarow-okolobiegunowych-ziemi/P18h9gUUs

https://epodreczniki.pl/a/arktyka-i-antarktyka—srodowisko-przyrodnicze-obszarow-podbiegunowych/DNVKXvRHa

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-i-ich-bohaterowie/D11DbiaLz

 

Życzę spokojnych i zdrowych wakacji oraz spełnienia planów związanych z wyborem szkoły średniej! 🙂

  S. M.

Klasa: 7 a

 • 3.06.2020 r.(środa)

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 7.

– (przeczytaj podsumowanie ze strony 194);

Wykonaj w zeszycie zadania: 1, 3, 6 i 8. Pozostałe dla chętnych.

Uwaga: Prześlij zdjęcie stron z zadaniami w ciągu tygodnia. 

 

 • 5.06.2020 r.(piątek)

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam.

 1. Czym jest region?

– ( napisz co to jest region – str. 198)

 1. Lubelszczyzna – mój region.

– (na podstawie map – str. 198, oraz wiadomości z internetu  określ położenie Lubelszczyzny – jaki to region historyczny, województwo(a), jakie są jej granice).

 1. Źródła informacji o regionie.

(przeczytaj, nie musisz opisywać, skąd czerpiemy informacje o regionie).

Nic z tego tematu nie wysyłasz.

 

 • 10.06.2020 r.(środa)

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam (lekcja 2).

 1. Osiągnięcia Polaków pochodzących z regionu, w którym mieszka uczeń, w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

– ( ze str. 201 przepisz notatkę o jednym z wybranych wybitnych Polaków oraz spróbuj znaleźć informacje o wybitnym Polaku z Lubelszczyzny – krótko opisz jego dokonania).

 1. Mój region – jego walory przyrodnicze i kulturowe.

– (na podstawie informacji  ze stron 102 -105 wyszukaj i zbierz informacje  przydatne do zaprojektowania wycieczki po Lubelszczyźnie – zapisz je w zeszycie).

Nic nie przysyłasz – informacje, które znalazłeś przydadzą się w przyszłym roku szkolnym.

 

 • 19.06.2020 r.(piątek)
 • 24.06.2020 r.(środa)

Przeczytaj temat z podręcznika, zapisz punkty w zeszycie.

Temat: Moja mała ojczyzna (2 lekcje).

 1. Pojęcie „małej ojczyzny”.

– (ze str. 206 co określamy tym terminem).

 1. Źródła informacji o małej ojczyźnie.

– (przepisz 5 źródeł informacji o małej ojczyźnie ze str. 207).

 1. Charakterystyka małej ojczyzny – gmina Józefów n. Wisłą.

– (w formie notatki w zeszycie, plakatu lub prezentacji multimedialnej przedstaw położenie, historię, atrakcyjność naszej gminy – wykorzystaj różne źródła informacji; zachowaj wykonaną pracę, będzie oceniona we wrześniu – wskazówki na str. 208-209).

 1. Działania służące zachowaniu walorów środowiska  geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz poprawie warunków życia lokalnej społeczności.

– (zaproponuj działania, które Twoim zdaniem spowodują zachowanie elementów wymienionych w punkcie).

 

Klasa: 7 b

 • 1.06.2020 r.(poniedziałek)

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 7.

– (przeczytaj podsumowanie ze strony 194);

Wykonaj w zeszycie zadania: 1, 3, 6 i 8. Pozostałe dla chętnych.

Uwaga: Prześlij zdjęcie stron z zadaniami w ciągu tygodnia. 

 

 • 3.06.2020 r.(środa)

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam.

 1. Czym jest region?

– ( napisz co to jest region – str. 198)

 1. Lubelszczyzna – mój region.

– (na podstawie map – str. 198, oraz wiadomości z internetu  określ położenie Lubelszczyzny – jaki to region historyczny, województwo(a), jakie są jej granice).

 1. Źródła informacji o regionie.

(przeczytaj, nie musisz opisywać, skąd czerpiemy informacje o regionie).

Nic z tego tematu nie wysyłasz.

 

 • 8.06.2020 r.(poniedziałek)

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam (lekcja 2).

 1. Osiągnięcia Polaków pochodzących z regionu, w którym mieszka uczeń, w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

– ( ze str. 201 przepisz notatkę o jednym z wybranych wybitnych Polaków oraz spróbuj znaleźć informacje o wybitnym Polaku z Lubelszczyzny – krótko opisz jego dokonania).

 1. Mój region – jego walory przyrodnicze i kulturowe.

– (na podstawie informacji  ze stron 102 -105 wyszukaj i zbierz informacje  przydatne do zaprojektowania wycieczki po Lubelszczyźnie – zapisz je w zeszycie).

Nic nie przysyłasz – informacje, które znalazłeś przydadzą się w przyszłym roku szkolnym.

 

 • 10.06.2020 r.(środa)
 • 15.06.2020 r.(poniedziałek)
 • 22.06.2020 r.(poniedziałek)

Przeczytaj temat z podręcznika, zapisz punkty w zeszycie.

Temat: Moja mała ojczyzna (3 lekcje).

 1. Pojęcie „małej ojczyzny”.

– (ze str. 206 co określamy tym terminem).

 1. Źródła informacji o małej ojczyźnie.

– (przepisz 6 źródeł informacji o małej ojczyźnie ze str. 207).

 1. Charakterystyka małej ojczyzny – gmina Józefów n. Wisłą.

– (w formie notatki w zeszycie, plakatu lub prezentacji multimedialnej przedstaw położenie, historię, atrakcyjność naszej gminy – wykorzystaj różne źródła informacji; zachowaj wykonaną pracę, będzie oceniona we wrześniu – wskazówki na str. 208-209).

 1. Działania służące zachowaniu walorów środowiska  geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz poprawie warunków życia lokalnej społeczności.

– (zaproponuj działania, które Twoim zdaniem spowodują zachowanie elementów wymienionych w punkcie – zapisz je w zeszycie).

Klasa: 6 a, klasa: 6 b

 • 1.06.2020 r.(poniedziałek)-6a
 • 4.06.2020 r.(czwartek)-6b

Przeczytaj temat i odpowiedz na punkty wg wskazówek:

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

 1. Położenie, ludność, powierzchnia i stolica Litwy i Białorusi .

– (ze stron 145-146 wypisz dane  dotyczące obu krajów).

 1. Cechy środowiska przyrodniczego obu państw.

– (podaj cechy ukształtowania powierzchni i krajobrazu obu państw – str. 147-148).

 1. Dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi.

-(przepisz 2 ostatnie punkty z „To najważniejsze” – str. 151.

Wykonaj w zeszycie zad. 1. str. 151.

 Uwaga: Opis wycieczki nie może być dłuższy niż jedna strona, przydatna będzie mapa ze strony 149, a także mapy ze stron: 145-46.  Prześlij do mnie zdjęcie strony w ciągu tygodnia.

Dodatkowo do obejrzenia (przeczytania):

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-litwy/DZkzLw2jD

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-bialorusi/Dfgdi5JRQ

 

 • 8.06.2020 r.(poniedziałek)-6a
 • 25.06.2020 r.(czwartek)-6b

Przeczytaj temat, zapisz punkty i krótko na nie odpowiedz w zeszycie.

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

 1. Położenie, krainy geograficzne, liczba ludności, powierzchnia i stolica Ukrainy .

– (ze strony 152 wypisz odpowiednie dane  dotyczące Ukrainy ).

 1. Czynniki wpływające na rozwój gospodarki Ukrainy.

– (wypisz co wpływa na rozwój:  1) rolnictwa, 2) turystyki i 3) przemysłu).

 1. Konflikty na Ukrainie i ich skutki.

– (opisz jakie dwa konflikty wojenne wystąpiły na Ukrainie w ostatnich latach i jakie to spowodowało skutki – str. 154-156 i „To najważniejsze”).

 1. Problemy ludności na Ukrainie.

– (przerysuj do zeszytu schemat ze str. 157)

Dodatkowo:

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-ukrainy/DwjEFkDVS

Przypominam o przesłaniu opisu wycieczki z poprzedniej lekcji – kto nie przesłał!

 

 • 15.06.2020 r.(poniedziałek)-6a

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

 1. Położenie Rosji – największego kraju świata.

– (napisz gdzie leży oraz powierzchnię, ludność i stolicę – str. 160)

 1. Ukształtowanie powierzchni i klimat Rosji.

– (napisz  jakie są cechy ukształtowania (co dominuje), wypisz główne krainy geograficzne, typy klimatów i roślinności występujących w Rosji – str.161-162).

 1. Gospodarka Rosji.

– (krótko opisz, dzięki czemu się rozwinął przemysł, gdzie występuje; oraz o roli rolnictwa i usług w Rosji – str. 162-164).

Dodatkowo do obejrzenia i poczytania:

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-federacji-rosyjskiej/D13bOfdoA

 

 • 22.06.2020 r.(poniedziałek)-6a

Temat: Relacje Polski z sąsiadami.

 1. Charakterystyka relacji Polski z sąsiadami.

– (napisz po jednym przykładzie relacji z każdym naszym sąsiadem – str. 168 -170)

 1. Współpraca w ramach euroregionów.

– (napisz co to są euroregiony, podaj przykład euroregionu bliskiego nam i wymień państwa leżące w nim).

 1. Współpraca Polski z sąsiadami w ramach międzynarodowych organizacji.

– (napisz nazwy tych organizacji).

Jeśli nie masz podręcznika skorzystaj ze skanów poniżej.

 

Klasa: 5 a,  klasa: 5 b, klasa: 5 c

 • 2.06.2020 r.(wtorek)-5b
 • 2.06.2020 r.(wtorek)-5c
 • 4.06.2020 r.(czwartek)-5a

Temat: Krajobrazy tajgi i tundry.

 1. Porównanie obszarów tajgi i tundry.

– (uzupełnij tabelę)

Tabela do uzupełnienia:

Tajga Tundra
Występowanie: Północne części Ameryki Północnej, Europy i Azji
Strefa klimatyczna:  

 

Cechy klimatu:

 

Roślinność ( z przykładami): porosty i rośliny karłowate np.:

 

Charakterystyczne zwierzęta:
Mieszkańcy (nazwa i czym się zajmują):

 

 

 1. Co to jest wieloletnia zmarzlina?

– (wyjaśnij to pojęcie – str. 142)

Uwaga: Prześlij zdjęcie tabeli w ciągu tygodnia.

Dodatkowo do przeczytania i obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/tajga/D14zumSd0

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tajgi/DAfBTG8Hf

https://epodreczniki.pl/a/tundra/D6h7Ld8uc

 

 • 9.06.2020 r.(wtorek)-5b
 • 9.06.2020 r.(wtorek)-5c
 • 25.06.2020 r.(czwartek)-5a

 Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.

 1. Cechy klimatu gór i rzeźba.

– (na podst. podręcznika, str. 149 podaj cechy klimatu górskiego oraz napisz jakie są cechy rzeźby – str. 150).

 1. Świat roślin i zwierząt Himalajów – piętra roślinności.

– (wypisz piętra roślinności, zaczynając od najniższych i dopisz jakie tam występują zwierzęta – str. 152 – 153).

 1. Życie mieszkańców Himalajów.

– (napisz kto mieszka w Himalajach i czym się zajmują – str. 151

Do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=yHUuMp0bFuk

 

23.06.2020 r.(wtorek)-5b

23.06.2020 r.(wtorek)-5c

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Przepisz temat do zeszytu, przeczytaj podsumowanie z załączonych skanów z podręcznika (jeśli nie masz już podręcznika) i wykonaj w zeszycie zad. 2, 3, 5. Reszta dla chętnych.

Jeśli chcesz sprawdź się! 😉

https://quizizz.com/join?gc=1784105


 

Życzę spokojnych i zdrowych wakacji wszystkim uczniom!  🙂

S. Majcher