Nauczyciel: Sławomir Majcher

przedmiot: geografia

 

Klasa: 8 a

 • 5.05.2020 r.(wtorek)

Temat: Podsumowanie wiadomości o Ameryce.

– przeczytaj podsumowanie – str. 148,

-wykonaj w zeszycie ćw.: 1, 2, 3, 11.

Uwaga: Zrób zdjęcie stron w zeszycie  z odpowiedziami  i prześlij.

Za tydzień będzie test z Ameryk. W tym dniu umieszczę link do strony z testem mniej więcej o 14.00, tak jak jest lekcja w planie! Jeśli termin nie pasuje, lub chcecie o wcześniejszej godzinie proszę o informację.

 

 • 12.05.2020 r.(wtorek)

Temat: Test o Ameryce.

Uwaga: Tego dnia od godz. 14.00 będzie aktywny przez godzinę test wiadomości o Ameryce Północnej i Południowej. Link do testu będzie umieszczony w tym miejscu po godz. 12, ale aktywny i tak od 14.00. W razie pytań proszę o kontakt.

 

 • 19.05.2020 r.(wtorek)

Przeczytać temat i odpowiedzieć na punkty wg wskazówek:

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

 1. Cechy środowiska przyrodniczego Australii dotyczące: położenia, fauny i flory, ukształtowania powierzchni.

– (podać wielkość, liczbę ludności, określić położenie na półkulach – str. 152-153; wyjaśnić co to są endemity, podać przykłady, określić cechy ukształtowania, główne krainy geograficzne – str. 154- 155 i mapa- str.152)

 1. Strefowość klimatyczno – roślinna Australii.

– (wypisać typy klimatów kontynentu w powiązaniu z charakterystyczną roślinnością str. 155 -157);

 1. Zasoby wodne kontynentu.

– (podać cechy hydrograficzne Australii, podać nazwy największej rzeki i jeziora – str. 158, zobaczyć na mapie);

 1. Oceania – położenie i charakterystyka.

– (opisać położenie, podział i pochodzenie wysp – str. 159-160)

-( wypisać 10 archipelagów Oceanii z mapki – str. 160-161)

Dodatkowo:

https://epodreczniki.pl/a/australia—srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy

Nic nie trzeba z tego tematu przesyłać.

 

 • 26.05.2020 r.(wtorek)

Przeczytać temat i odpowiedzieć na punkty wg wskazówek:

Temat: Ludność i gospodarka  Australii.

 1. Rozmieszczenie ludności Australii i przyczyny takiego rozmieszczenia.

– (porównaj zaludnienie Australii z innymi kontynentami, opisz zróżnicowanie rozmieszczenia ludności i co na to wpłynęło).

 1. Mieszkańcy kontynentu.

– (napisz skąd pochodzi ludność, jak się nazywają pierwotni mieszkańcy kontynentu).

 1. Cechy rolnictwa.

– (napisz co stanowi podstawę rolnictwa, co się hoduje i uprawia, co temu sprzyja).

 1. Rozwój przemysłu i usług w Australii.

– (napisz jaki przemysł się rozwinął i dlaczego i jakie jest znaczenie usług).

Uwaga: Prześlij zdjęcie notatki z punktu 1 oraz archipelagi wysp z poprzedniej lekcji.


 • 28.05.2020 r.(czwartek)

Uwaga: W czwartek od godz. 12.00 będzie aktywny ponownie przez godzinę test wiadomości o Ameryce Północnej i Południowej dla uczniów klasy 8a i 8b, którzy nie pisali we właściwym terminie. Nieprzystąpienie do testu bez usprawiedliwienia to ocena niedostateczna! W razie pytań proszę o kontakt.

Link do testu: https://www.testportal.pl/test.html?t=wn8LdkNbx5EE


 

Klasa: 8 b

 • 8.05.2020 r.(piątek)

Temat: Stany Zjednoczone  – potęga gospodarcza świata.

 1. Położenie, ludność i powierzchnia Stanów Zjednoczonych.

– (napisz, gdzie leżą Stany Zjednoczone, jaka jest powierzchnia, ludność, stolica, które ma miejsce pod względem  powierzchni i liczby ludności na świecie – str. 140)

 1. Rola Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej.

– (napisz  3-4 cechy decydujące o tym, że USA są największą gospodarką na świecie – str. 141)

 1. Przyczyny rozwoju technopolii na przykładzie Doliny Krzemowej.

– (napisz czynniki decydujące o rozwoju Doliny Krzemowej – str. 142)

 1. Przyczyny marnowania się ogromnych ilości pożywienia na przykładzie Stanów Zjednoczonych.

– (napisz jakie są przyczyny tego zjawiska i czy występuje tylko w Stanach Zjednoczonych).

Dodatkowo do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa—swiatowa-potega-gospodarcza/DnH3TmLon

Z tego tematu nic nie musicie przesyłać.

 

 • 15.05.2020 r.(piątek)

Temat: Podsumowanie wiadomości o Ameryce.

– przeczytaj podsumowanie – str. 148,

-wykonaj w zeszycie ćw.: 1, 2, 3, 11.

Uwaga: Zrób zdjęcie stron w zeszycie  z odpowiedziami  i prześlij.

Za tydzień będzie test z Ameryk. W tym dniu umieszczę link do strony z testem mniej więcej o 13.00, tak jak jest lekcja w planie! Jeśli termin nie pasuje, lub chcecie o wcześniejszej godzinie proszę o informację.

 

 • 22.05.2020 r.(piątek)

Temat: Test o Ameryce.

Uwaga: Tego dnia od godz. 13.00 będzie aktywny przez godzinę test wiadomości o Ameryce Północnej i Południowej. Link do testu będzie umieszczony w tym miejscu po godz. 12, ale aktywny i tak od 13.00. W razie pytań proszę o kontakt.


 • 28.05.2020 r.(czwartek),
 • 29.05.20220 r.(piątek)

Uwaga: W czwartek od godz. 12.00 będzie aktywny ponownie przez godzinę test wiadomości o Ameryce Północnej i Południowej dla uczniów klasy 8a i 8b, którzy nie pisali we właściwym terminie. Dla klasy 8b będzie jeszcze możliwość pisania w piątek o godz. 12.00 (gdyż niektórzy uczniowie w czwartek mają konsultacje w szkole). Nieprzystąpienie do testu bez usprawiedliwienia to ocena niedostateczna! W razie pytań proszę o kontakt.

Link do testu: https://www.testportal.pl/test.html?t=wn8LdkNbx5EE


 

 • 29.05.2020 r.(piątek)

Przeczytać temat i odpowiedzieć na punkty wg wskazówek:

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

 1. Cechy środowiska przyrodniczego Australii dotyczące: położenia, fauny i flory, ukształtowania powierzchni.

– (podać wielkość, liczbę ludności, określić położenie na półkulach – str. 152-153; wyjaśnić co to są endemity, podać przykłady, określić cechy ukształtowania, główne krainy geograficzne – str. 154- 155 i mapa- str.152)

 1. Strefowość klimatyczno – roślinna Australii.

– (wypisać typy klimatów kontynentu w powiązaniu z charakterystyczną roślinnością str. 155 -157);

 1. Zasoby wodne kontynentu.

– (podać cechy hydrograficzne Australii, podać nazwy największej rzeki i jeziora – str. 158, zobaczyć na mapie);

 1. Oceania – położenie i charakterystyka.

– (opisać położenie, podział i pochodzenie wysp – str. 159-160)

-( wypisać 10 archipelagów Oceanii z mapki – str. 160-161)

Dodatkowo:

https://epodreczniki.pl/a/australia—srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy

Nic nie trzeba z tego tematu przesyłać.

 

Klasa: 7 a

 • 6.05.2020 r.(środa)

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek.

 1. Zanieczyszczenia przemysłowe.

– (wypisać główne zanieczyszczenia wytwarzane przez przemysł – str.164),

 1. Inne zanieczyszczenia środowiska.

– wypisać zanieczyszczenia komunalne, pochodzenia rolniczego i wytwarzane przez środki transportu.

– przeczytać także podsumowanie ze strony 168; ćwiczenia 1,2,3, dla chętnych.

 Z tego tematu nic nie wysyłać.

 

 • 8.05.2020 r.(piątek)

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

 1. Przyczyny powodzi w Polsce.

– (napisz co to jest powódź i jakie są jej przyczyny – str. 170).

 1. Obszary zagrożone powodzią i skutki powodzi.

– (napisz, które obszary Polski są najbardziej narażone na występowanie powodzi i  opisz jej skutki – str. 170-171);

– (napisz, kiedy były duże powodzie w Polsce  – str. 172).

 1. Jak przeciwdziałać powodziom?

– (napisz odpowiedź na podstawie teksu str. 172-173).

-(przeczytaj o problemie zabudowy na terenach zalewowych -str. 174!)

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 13.05.2020 r.(środa)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i uzupełnij tabelę wg wskazówek.

Temat: Warunki produkcji  energii z  różnych źródeł.

 1. Warunki sprzyjające lub ograniczające produkcję energii z różnych źródeł na przykładzie województw: łódzkiego i pomorskiego:

– energia z węgla,

– energia z gazu ziemnego i ropy naftowej,

– energia z wiatru,

– energia słoneczna,

– energia geotermalna.

– (uzupełnij na podst. podręcznika str. 175 -177, czy w wymienionych województwach są warunki do rozwoju danej formy energetyki).

Rodzaj energii woj. łódzkie woj. pomorskie
energia z węgla np.:  duże znaczenie ma węgiel brunatny, gdyż jest tu wydobywany i spalany w elektrowni Bełchatów np.: nie ma złóż węgla, więc wykorzystywany jest tylko węgiel kamienny przywożony z innych części Polski
     
     
     
     

 

Uwaga: Zrób zdjęcie stron w zeszycie  z tabelą i prześlij w ciągu  tygodnia.

 

 • 15.05.2020 r.(piątek)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek.

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

 1. Przyczyny migracji do stref podmiejskich.

– (napisz 3 przyczyny migracji na obrzeża miast – str. 178).

 1. Zmiany w zaludnieniu i strukturze demograficznej.

– (napisz jak zmienia się zaludnienie w strefach podmiejskich: wzrasta czy maleje; jaka zmienia się tam udział ludności w różnych przedziałach wiekowych – str. 179).

 1. Zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

– (napisz jak zmienia się krajobraz, zabudowa w strefach podmiejskich – str. 180).

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 20.05.2020 r.(środa)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

 1. Wpływ migracji na zaludnienie.

– (opisać zróżnicowanie salda migracji na terenach wiejskich: leżących blisko miast oraz leżących daleko od miast- str. 181-182).

 1. Wpływ migracji na strukturę wieku.

– (opisać jak zmienia się struktura wieku na tych terenach – str. 182)

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 22.05.2020 r.(piątek)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 na strukturę zatrudnienia.

 1. Od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej.

– (przepisz z tabeli cechy obu gospodarek- str. 184).

 1. Zmiany gospodarki w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej.

– (napisz jak zmienił się przemysł i usługi w obu tych miejscach: co było wcześniej a co jest obecnie str. 185).

 1. Zmiany struktury zatrudnienia.

– (na podstawie tekstu i wykresu opisz zmiany struktury zatrudnienia w tych dwóch regionach – str. 186).

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 27.05.2020 r.(środa)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.

 1. Związki między przebiegiem   autostrad   i   dróg   ekspresowych a lokalizacją      przedsiębiorstw      przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych  w  obszarze  metropolitalnym  Wrocławia.

– (napisz co to są centra logistyczne oraz odpowiedz na czym polega ten związek – str. 187-188).

 1. Związki między transportem morskim a lokalizacją  inwestycji  przemysłowych  i  usługowych  na przykładzie Trójmiasta.

– (odpowiedz na ten pkt. na podstawie tekstu – str. 189).

Nic nie trzeba przesyłać z tego tematu.

 

 • 29.05.2020 r.(piątek)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

 1. Wpływ walorów przyrodniczych  Pobrzeża  Bałtyku na rozwój turystyki na tym obszarze.

– (napisz jakie atrakcje przyrodnicze tego regionu wpływają na przyjazdy turystów – str. 190-191).

 1. Wpływ walorów dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tym obszarze.

-(napisz jakie atrakcje kulturowe tego regionu wpływają na ruch turystyczny tego regionu – str.192-193).

 1. Ruch turystyczny w Polsce.

– (z mapki str. 193 wypisz po 3 województwa o największej i najmniejszej liczbie nocujących turystów).

Nic nie trzeba przesyłać z tego tematu.

 

 

Klasa: 7 b

 • 4.05.2020 r.(poniedziałek)

Temat: Podsumowanie wiadomości o zanieczyszczeniu środowiska.

– krótkie podsumowanie- przeczytać ze strony 168 i wykonać w zeszycie zadania: 1, 2, 3.

Nic nie trzeba przesyłać. Testu też z tego nie będzie.

 

 • 6.05.2020 r.(środa)

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

 1. Przyczyny powodzi w Polsce.

– (napisz co to jest powódź i jakie są jej przyczyny – str. 170).

 1. Obszary zagrożone powodzią i skutki powodzi.

– (napisz, które obszary Polski są najbardziej narażone na występowanie powodzi i  opisz jej skutki – str. 170-171);

– (napisz, kiedy były duże powodzie w Polsce  – str. 172).

 1. Jak przeciwdziałać powodziom?

– (napisz odpowiedź na podstawie teksu str. 172-173).

-(przeczytaj o problemie zabudowy na terenach zalewowych -str. 174!)

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 11.05.2020 r.(poniedziałek)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i uzupełnij tabelę wg wskazówek.

Temat: Warunki produkcji  energii z  różnych źródeł.

 1. Warunki sprzyjające lub ograniczające produkcję energii z różnych źródeł na przykładzie województw: łódzkiego i pomorskiego:

– energia z węgla,

– energia z gazu ziemnego i ropy naftowej,

– energia z wiatru,

– energia słoneczna,

– energia geotermalna.

– (uzupełnij na podst. podręcznika str. 175 -177, czy w wymienionych województwach są warunki do rozwoju danej formy energetyki).

Rodzaj energii woj. łódzkie woj. pomorskie
energia z węgla np.:  duże znaczenie ma węgiel brunatny, gdyż jest tu wydobywany i spalany w elektrowni Bełchatów np.: nie ma złóż węgla, więc wykorzystywany jest tylko węgiel kamienny  przywożony z innych części Polski
     
     
     
     

 

Uwaga: Zrób zdjęcie strony w zeszycie  z tabelą i prześlij w ciągu  tygodnia.

 

 • 13.05.2020 r.(środa)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek.

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

 1. Przyczyny migracji do stref podmiejskich.

– (napisz 3 przyczyny migracji na obrzeża miast – str. 178).

 1. Zmiany w zaludnieniu i strukturze demograficznej.

– (napisz jak zmienia się zaludnienie w strefach podmiejskich: wzrasta czy maleje; jaka zmienia się tam udział ludności w różnych przedziałach wiekowych – str. 179).

 1. Zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

– (napisz jak zmienia się krajobraz, zabudowa w strefach podmiejskich – str. 180).

 

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 18.05.2020 r.(poniedziałek)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

 1. Wpływ migracji na zaludnienie.

– (opisać zróżnicowanie salda migracji na terenach wiejskich: leżących blisko miast oraz leżących daleko od miast- str. 181-182).

 1. Wpływ migracji na strukturę wieku.

– (opisać jak zmienia się struktura wieku na tych terenach – str. 182)

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 20.05.2020 r.(środa)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 na strukturę zatrudnienia.

 1. Od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej.

– (przepisz z tabeli cechy obu gospodarek- str. 184).

 1. Zmiany gospodarki w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej.

– (napisz jak zmienił się przemysł i usługi w obu tych miejscach: co było wcześniej a co jest obecnie str. 185).

 1. Zmiany struktury zatrudnienia.

– (na podstawie tekstu i wykresu opisz zmiany struktury zatrudnienia w tych dwóch regionach – str. 186).

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 25.05.2020 r.(poniedziałek)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.

 1. Związki między przebiegiem   autostrad   i   dróg   ekspresowych a lokalizacją      przedsiębiorstw      przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych  w  obszarze  metropolitalnym  Wrocławia.

– (napisz co to są centra logistyczne oraz odpowiedz na czym polega ten związek – str. 187-188).

 1. Związki między transportem morskim a lokalizacją  inwestycji  przemysłowych  i  usługowych  na przykładzie Trójmiasta.

– (odpowiedz na ten pkt. na podstawie tekstu – str. 189).

Nic nie trzeba przesyłać z tego tematu.

 

 • 27.05.2020 r.(środa)

Przeczytaj temat, zapisz temat i punkty w zeszycie i odpowiedz na pytania wg wskazówek.

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

 1. Wpływ walorów przyrodniczych  Pobrzeża  Bałtyku na rozwój turystyki na tym obszarze.

– (napisz jakie atrakcje przyrodnicze tego regionu wpływają na przyjazdy turystów – str. 190-191).

 1. Wpływ walorów dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tym obszarze.

– (napisz jakie atrakcje kulturowe tego regionu wpływają na ruch turystyczny tego regionu – str.192-193).

 1. Ruch turystyczny w Polsce.

– (z mapki str. 193 wypisz po 3 województwa o największej i najmniejszej liczbie nocujących turystów).

Nic nie trzeba przesyłać z tego tematu.

 

Klasa: 6 a,  klasa: 6 b

 • 4.05.2020 r.(poniedziałek)-6a
 • 7.05.2020 r.(czwartek)-6b

Temat: Podsumowanie wiadomości o gospodarce Europy.

– przeczytaj podsumowanie na stronach 125 – 126,

– odpowiedz w zeszycie na zadania (korzystając z podręcznika) : 1, 2, 3 (zwróć uwagę, że w zad. 2 trzeba przepisać całe zdania).

Uwaga: Za tydzień będzie test z działu: „Gospodarka Europy”. Na stronie będzie podany link do testu, który trzeba będzie rozwiązać w określonym czasie. Szczegóły za tydzień.

 

 • 11.05.2020 r.(poniedziałek)-6a

Uwaga: Tego dnia od godz. 10.00 będzie aktywny przez godzinę test wiadomości o „Gospodarce Europy (ale test trwa 20 min.). Link do testu będzie umieszczony w tym miejscu wcześniej, ale aktywny i tak od 10.00. W razie pytań i problemów proszę o kontakt.

 

 

 • 14.05.2020 r.(czwartek)-6b

Uwaga: Tego dnia od godz. 12.00 będzie aktywny przez godzinę test wiadomości o „Gospodarce Europy (ale test trwa 20 min.).Link do testu będzie umieszczony w tym miejscu wcześniej, ale aktywny i tak od 12.00. W razie pytań i problemów proszę o kontakt.

 

 • 18.05.2020 r.(poniedziałek)-6a
 • 21.05.2020 r.(czwartek)-6b

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

 1. Cechy położenia Niemiec.

– (napisać o położeniu , ukształtowaniu powierzchni i podziale, liczbie ludności Niemiec – str. 130).

 1. Przemysł dawniej i dziś w Niemczech.

– (napisać jak zmienił się przemysł w Niemczech – str. 131-132).

 1. Przemiany w przemyśle na przykładzie Nadrenii – Północnej Westfalii.

– (opisać jakie to były przemiany – str. 132 – 134 i „To najważniejsze”).

Dodatkowo:

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-niemiec/DFdSsfbAK

Z tego tematu nic nie przesyłamy.

 

 • 25.05.2020 r.(poniedziałek)-6a
 • 28.05.2020 r.(czwartek)-6b

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

 1. Ogólna charakterystyka Czech i Słowacji.

– (uzupełnić tabelę – str. 138-139)

  Czechy Słowacja
Powierzchnia    
Ludność    

Stolica – (nad jaką rzeką leży)

 

   

Krainy geograficzne (co najmniej po 3):

 

   
Czy mają dostęp do morza?    

 

 1. Walory przyrodnicze Słowacji.

– (napisz, co przyciąga turystów do tego kraju – str. 140 -141).

 1. Walory kulturowe Czech.

– (napisz, jakie obiekty są atrakcją tego kraju – str. 141 do 144).

Dodatkowo do przeczytania i obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-republiki-czeskiej/D1EwvkP6R

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-slowacji/D11GMFOsy

 

 

Klasa: 5 a, klasa: 5 b, klasa: 5 c

 • 5.05.2020 r.(wtorek)-5b
 • 5.05.2020 r.(wtorek)-5c
 • 7.05.2020 r.(czwartek)-5a

Temat: Krajobraz sawanny i stepu.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i krótko na nie odpowiedz.

 1. Sawanna- klimat i obszary występowania.

– (napisz nazwy obszarów, gdzie występują sawanny i jakie są cechy klimatu – str. 120).

 1. Świat roślin i zwierząt sawanny.

– (napisz przykłady roślin i zwierząt tam występujących – str. 121-122).

 1. Życie mieszkańców sawanny.

– (napisz jaka ludność żyje na sawannie – str. 121-122).

 1. Stepy – klimat i obszary występowania.

– (napisz nazwy obszarów, gdzie występują stepy, jakie mają inne nazwy: preria, pampa  i jakie są cechy klimatu stepów – str. 123).

 1. Życie na stepach.

– (podaj przykłady zwierząt tam żyjących i nazwy ludności – str. 124);

-(przeczytaj porównanie stepu i sawanny – str. 126!)

Z tego tematu nic nie musisz przysyłasz.

Uwaga: Za tydzień będzie test z tematów: 2, 3, 4 (str. 108-126). Na stronie będzie podany link do testu, który trzeba będzie rozwiązać w określonym czasie. Szczegóły za tydzień.

Zachęcam do poszerzenia wiedzy!

https://epodreczniki.pl/a/sawanny/DWzw5UGoo

https://epodreczniki.pl/a/stepy/D196W05me

 

 • 12.05.2020 r.(wtorek)-5b
 • 12.05.2020 r.(wtorek)-5c
 • 14.05.2020 r.(czwartek)-5a

Uwaga: Dla klas 5b i 5c we wtorek od godz. 9.30 będzie aktywny link do testu (kartkówki) z 3 tematów. Należy kliknąć i wejść na stronę z testem, podać imię i nazwisko. Czas na rozwiązanie to 14 min.

Dla klasy 5a będzie test aktywny w czwartek od godz. 12.00! Jest tylko jedno podejście! Należy kliknąć i wejść na stronę z testem, podać imię i nazwisko. Czas na rozwiązanie to 14 min.

 

Ponieważ to kartkówka, więc także jest temat:

Temat: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i odpowiedz na punkt 1 i uzupełnij tabelę.

 1. Co nazywamy pustynią?

– (napisz definicję pustyni – str. 127)

 1. Pustynia gorąca i pustynia lodowa – porównanie:

– położenia,

– klimatu,

– roślin i zwierząt,

– życia mieszkańców.

  Pustynie gorące Pustynie lodowe
Położenie ( jakiej strefie klimatycznej leżą): Strefa klimatów zwrotnikowych  

Cechy klimatu:

 

   
Rodzaje pustyń i formy krajobrazu:   Dominują obszary pokryte lodem (m.in. lądolody)
Charakterystyczne rośliny i zwierzęta:    

Życie mieszkańców:

 

   

 

Dodatkowo do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/pustynie/D1BSAZPPH

https://epodreczniki.pl/a/pustynia-lodowa/D1DTBgJNL

 

Nie trzeba nic do mnie wysyłać z tego tematu!

 

 

 • 19.05.2020 r.(wtorek)-5b
 • 19.05.2020 r.(wtorek)-5c
 • 21.05.2020 r.(czwartek)-5a

 

Temat: Krajobraz śródziemnomorski.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i krótko na nie odpowiedz.

 1. Klimat strefy śródziemnomorskiej.

– (napisz cechy klimatu śródziemnomorskiego i gdzie on występuje  – str. 136).

 1. Świat roślin i zwierząt.

– (napisz, co to jest makia i przykłady zwierząt żyjących w tej strefie – str. 137-138).

 1. Życie mieszkańców strefy śródziemnomorskiej.

– (napisz czym się zajmują ludzie w tym regionie – str. 138-139 oraz wypisz ciekawe miejsca do zobaczenia – str. 140-141).

Dodatkowo do obejrzenia i przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/DQuu4jdTN

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-w-klimacie-srodziemnomorskim/D12uqawW1

https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa—kultura-srodziemnomorska-turystyka/D12jFf1ja

Nie trzeba nic do mnie wysyłać z tego tematu!

 

 

 • 26.05.2020 r.(wtorek)-5b
 • 26.05.2020 r.(wtorek)-5c
 • 28.05.2020 r.(czwartek)-5a

Zapisać temat w zeszycie:

Temat: Test z wybranych krajobrazów świata.

Test będzie z tematów:

– Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej

–  Krajobraz śródziemnomorski

 

Dla klasy 5a będzie test aktywny przez godzinę w czwartek od godz. 12.00. Kto z klas: 5b i 5c nie pisał to ma drugą szansę napisać! Inaczej jest ocena niedostateczna! 

Link do testu: https://www.testportal.pl/test.html?t=yMdr3zEQfi6A