Nauczyciel: Sławomir Majcher

przedmiot: geografia

Klasa: 8 a

 • 21.04.2020 r.(wtorek)

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

 1. Cechy położenia.

– (napisz, gdzie leży Kanada, jak jest powierzchnia, ludność, stolica, które ma miejsce pod względem  powierzchni i liczby ludności na świecie – str. 132)

 1. Czynniki wpływające na klimat Kanady.

– (napisz w jakich strefach klimatycznych leży Kanada, jakie czynniki wpływają na klimat tego kraju – str. 133-134)

 1. Wpływ czynników geograficznych na przebieg północnej granicy lasów i upraw w Kanadzie.

– (napisz, jak zmienia się granica występowania lasów i upraw w różnych częściach Kanady – str. 136-137).

Dodatkowo dla chętnych do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/tundra/D6h7Ld8uc

Uwaga: Zrób zdjęcie stron w zeszycie  z odpowiedzią na punkt 3. i prześlij.

 • 28.04.2020 r.(wtorek)

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek

Temat: Stany Zjednoczone  – potęga gospodarcza świata.

 1. Położenie, ludność i powierzchnia Stanów Zjednoczonych.

– (napisz, gdzie leżą Stany Zjednoczone, jaka jest powierzchnia, ludność, stolica, które ma miejsce pod względem  powierzchni i liczby ludności na świecie – str. 140)

 1. Rola Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej.

– (napisz  3-4 cechy decydujące o tym, że USA są największą gospodarką na świecie – str. 141)

 1. Przyczyny rozwoju technopolii na przykładzie Doliny Krzemowej.

– (napisz czynniki decydujące o rozwoju Doliny Krzemowej – str. 142)

 1. Przyczyny marnowania się ogromnych ilości pożywienia na przykładzie Stanów Zjednoczonych.

– (napisz jakie są przyczyny tego zjawiska i czy występuje tylko w Stanach Zjednoczonych – str. 145).

Dodatkowo do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa—swiatowa-potega-gospodarcza/DnH3TmLon

Z tego tematu nic nie musicie przesyłać.

 

Klasa: 8 b

 • 17.04.2020 r.(piątek)

Uwaga: Temat był zadany na 10.04.2020 r. (piątek), ale ponieważ było to już dzień ferii świątecznych, to został przeniesiony – kto go opracował, to już nie robi… 😉

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Urbanizacja w Ameryce.

 1. Rozmieszczenie ludności.

– (wypisać czynniki wpływające na nierównomierne rozmieszczeni ludności oraz gdzie są największe skupiska ludności),

 1. Rozwój miast. Megalopolis.

-( cechy megalopolis, gdzie leżą największe megalopolis),

 1. Slamsy.

– (co to jest i przyczyny ich powstawania).

Fragmenty do przeczytania ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

Do zrobienia ćw.4 z linku powyżej.

Dodatkowo:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DdifsCgpe

Uwaga: Zrób zdjęcie stron w zeszycie:  z odpowiedzią na punkt 2. oraz  (o ile masz taką możliwość) przepisz prawidłową odpowiedź z ćw. 4  (z linku powyżej)  dopisując do miast: kraj, kontynent (zdjęcie strony również prześlij).

 • 24.04.2020 r.(piątek)

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek.

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

 1. Cechy położenia.

– (napisz, gdzie leży Kanada, jak jest powierzchnia, ludność, stolica, które ma miejsce pod względem  powierzchni i liczby ludności na świecie – str. 132),

 1. Czynniki wpływające na klimat Kanady.

– (napisz w jakich strefach klimatycznych leży Kanada, jakie czynniki wpływają na klimat tego kraju – str. 133-134),

 1. Wpływ czynników geograficznych na przebieg północnej granicy lasów i upraw w Kanadzie.

– (napisz, jak zmienia się granica występowania lasów i upraw w różnych częściach Kanady – str. 136-137).

Dodatkowo dla chętnych do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/tundra/D6h7Ld8uc

Uwaga: Zrób zdjęcie stron w zeszycie  z odpowiedzią na punkt 3. i prześlij.

 

Klasa: 7 a

 • 15.04.2020 r.

Uwaga: Temat był zadany na 10.04.2020 r. (piątek), ale ponieważ było to już dzień ferii świątecznych, to został przeniesiony na dzisiaj – kto go opracował, to już odpoczywa… 😉

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek.

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność.

 1. Usługi i ich rodzaje.

– (napisać co to są usługi i podać  przykłady, co do nich zaliczamy (wykres), str.148)

 1. Komunikacja i jej podział.

– (str. 148,)

 1. Rodzaje transportu.

– (wypisać rodzaje, opisać znaczenie wybranego),

4.Znaczenie łączności.

(krótko napisać  jakie ma znaczenie),

 1. Znaczenie komunikacji.

– (podać po jednym przykładzie wpływu na życie i gospodarkę dwóch wybranych transportów).

Do obejrzenia:

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No

 • 17.04.2020 r.

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek.

Temat: Turystyka

 1. Turystyka i jej rodzaje.

– (napisać co nazywamy turystyką i jakie są jej rodzaje – str. 153),

 1. Walory turystyczne Polski.

– (wypisać dwa rodzaje walorów (przyrodnicze, kulturowe) z przykładami  str. 154),

 1. Obiekty wpisane na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO”.

– (wypisać osiem polskich obiektów wpisanych na tę listę, zobaczyć na mapie, gdzie leżą).

Uwaga: Proszę o przesłanie zdjęcia strony z odpowiedzią na pkt. 3 (tylko to).

 • 22.04.2020 r.(środa)

Temat: Handel

 1. Handel zagraniczny.

– (wyjaśnić pojęcia: handel zagraniczny, import, eksport, bilans handlu zagranicznego – str. 158),

 1. Z kim i czym handlujemy?

– (wypisać po dwa państwa, z których najwięcej importujemy (kupujemy) i do których najwięcej eksportujemy (sprzedajemy)  str. 159 wykresy),

-(wypisać  3 towary importowane i  3 towary eksportowane przez Polskę  str. 159 – tekst).

Z tego tematu nie trzeba nic do mnie przesyłać.

Uwaga: za tydzień, czyli 29 kwietnia (środa) spróbujemy zrobić test online z 2 działów (4 i 5) ok. godz. 13.50, tak jak mamy w planie szkolnym, jak się uda… 😉

 • 24.04.2020 r.(piątek)

Temat: Podsumowanie wiadomości o usługach w Polsce.

– przeczytać podsumowanie  – str. 161,

– wykonać w zeszycie ćwiczenia: 1, 2, 3 – str.162 i przesłać zdjęcie strony do mnie.

Pozostałe  ćwiczenia do zrobienia dla chętnych.

Uwaga: 29 kwietnia (środa) spróbujemy zrobić test online z 2 działów (4 i 5) ok. godz. 13.50, tak jak mamy w planie szkolnym, jak się uda… 😉

 • 29.04.2020 r.(środa)

Temat: Test o rolnictwie, przemyśle i gospodarce.

–  będzie tu umieszczony (od ok. godz. 12.00)  link do strony (testportal.pl) gdzie, po wpisaniu imienia i nazwiska odpowiesz na pytania (test wyboru) czas: 20 minut; oczywiście pracujemy uczciwie sami… wtedy dostaniesz uczciwą ocenę…

Uwaga: Test będzie dostępny w Waszej klasie wcześniej niż pisałem , bo od godz. 13.00 – wtedy można zacząć rozwiązywać – nie później niż do 13.35! Jeśli termin nie pasuje proszę o info! 

https://www.testportal.pl/test.html?t=ZkKPrmTKTtga

W razie problemów proszę o kontakt.

 

Klasa: 7 b

 • 15.04.2020 r.

Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek.

Temat: Turystyka

 1. Turystyka i jej rodzaje.

– (napisać co nazywamy turystyką i jakie są jej rodzaje – str. 153),

 1. Walory turystyczne Polski.

– (wypisać dwa rodzaje walorów (przyrodnicze, kulturowe) z przykładami  str. 154),

 1. Obiekty wpisane na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO”.

– (wypisać osiem polskich obiektów wpisanych na tę listę, zobaczyć na mapie, gdzie leżą).

 • 20.04.2020 r.(poniedziałek)

Temat: Handel

 1. Handel zagraniczny.

– (wyjaśnić pojęcia: handel zagraniczny, import, eksport, bilans handlu zagranicznego – str. 158),

 1. Z kim i czym handlujemy?

– (wypisać po dwa państwa, z których najwięcej importujemy (kupujemy) i do których najwięcej eksportujemy (sprzedajemy) – str. 159 wykresy),

– (wypisać  3 towary importowane i  3 towary eksportowane przez Polskę  str. 159 – tekst).

Uwaga: Proszę o przesłanie zdjęcia strony z odpowiedzią na pkt. 2 (tylko to). 

 • 22.04.2020 r.(środa)

Temat: Podsumowanie wiadomości o usługach w Polsce.

– przeczytać podsumowanie  – str. 161,

– wykonać w zeszycie ćwiczenia: 1, 2, 3 – str.162 i przesłać zdjęcie strony do mnie.

Pozostałe  ćwiczenia do zrobienia dla chętnych.

Uwaga: za tydzień, czyli 29 kwietnia (środa) spróbujemy zrobić test online z 2 działów (4 i 5) ok. godz. 13.00, tak jak mamy w planie szkolnym, jak się uda… 😉

 • 27.04.2020 r.

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek.

 1. Zanieczyszczenia przemysłowe.

– (wypisać główne zanieczyszczenia wytwarzane przez przemysł – str.164),

 1. Inne zanieczyszczenia środowiska.

– wypisać zanieczyszczenia komunalne, pochodzenia rolniczego i wytwarzane przez środki transportu.

Z tego tematu nic nie wysyłać.

Uwaga: 29 kwietnia (środa) spróbujemy zrobić test online z 2 działów (4 i 5) ok. godz. 13.00, tak jak mamy w planie szkolnym, jak się uda… 😉 Umieszczę link pod którym będzie test.

 • 29.04.2020 r.(środa)

Temat: Test o rolnictwie, przemyśle i gospodarce.

–  będzie tu umieszczony (od ok. godz. 12.00)  link do strony (testportal.pl) gdzie, po wpisaniu imienia i nazwiska odpowiesz na pytania (test wyboru) czas: 20 minut; Oczywiście pracujemy uczciwie sami… wtedy dostaniesz uczciwą ocenę…

Uwaga: Test można rozwiązywać od godz. 13.00 – wcześniej będzie niedostępny – nie później niż do 13.35! 

https://www.testportal.pl/test.html?t=ZkKPrmTKTtga

W razie problemów proszę o kontakt.

 

Klasa: 6 a

 • 20.04.2020 r. (poniedziałek)

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek, czytając oczywiście wcześniej temat z podręcznika.

Temat: Energetyka w Europie.

 1. Rodzaje źródeł energii.

-( wypisz podział ze strony 115);

 1. Wykorzystanie źródeł energii a środowisko geograficzne.

– (na podst. tekstu, str. 116-117, napisz jakie warunki środowiska wykorzystują różne rodzaje elektrowni np.: elektrownie wodne – buduje się w górach, gdzie rzeki mają duży spadek);

 1. Dlaczego wykorzystanie źródeł energii elektrycznej w Europie się zmienia?

– (na podstawie wykresu, str. 119. i podsumowania napisz jak się to zmienia, jakie źródła energii wykorzystywano wcześniej, a jakie obecnie).

Uwaga: Proszę o przesłanie zdjęcia strony z odpowiedzią na pkt. 3 (tylko to).

 • 27.04.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

 1. Dlaczego Europa Południowa jest atrakcyjna dla turystów?

– (na podst. tekstu, str. 120 -121, wypisz te czynniki)

 1. Czym jest infrastruktura turystyczna?

– (opisać krótko)

 1. Rola turystyki w gospodarce kraju.

– (z wykresu str. 124. wypisać państwa najchętniej odwiedzane przez turystów, zaznaczyć te leżące w Europie Południowej – podkreślić).

Nie trzeba przesyłać notatki z tej lekcji.

 

Klasa: 6 b

 • 16.04.2020 r.

Uwaga: Temat był zadany na 9.04.2020 r. (czwartek), ale ponieważ było to już dzień ferii świątecznych, to został przeniesiony na dzisiaj – kto go opracował, to już nie robi… 😉

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

 1. Położenie i warunki naturalne Francji.

– (str. 106, przepisać powierzchnię, ludność i stolicę kraju oraz dwa punkty opisujące położenie i ukształtowanie powierzchni),

 1. Czym jest przemysł?

– (na podstawie tekstu, str. 107, napisz czym  zajmuje się przemysł)

 1. Nowoczesny przemysł Francji.

– (na podstawie tekstu i podsumowania („To najważniejsze”) napisz jaki przemysł jest nazywany nowoczesnym i jakie są jego gałęzie),

 1. Znaczenie usług na przykładzie Francji.

– (na podstawie tekstu i podsumowania napisz co to są usługi  i jakie mają znaczenie).

 • 23.04.2020 r.

Temat: Energetyka w Europie.

 1. Rodzaje źródeł energii.

-( wypisz podział ze strony 115);

 1. Wykorzystanie źródeł energii a środowisko geograficzne.

– (na podst. tekstu, str. 116-117, napisz jakie warunki środowiska wykorzystują różne rodzaje elektrowni np.: elektrownie wodne – buduje się w górach, gdzie rzeki mają duży spadek);

 1. Dlaczego wykorzystanie źródeł energii elektrycznej w Europie się zmienia?

– (na podstawie wykresu, str. 119. i podsumowania napisz jak się to zmienia, jakie źródła energii wykorzystywano wcześniej, a jakie obecnie).

Uwaga: Proszę o przesłanie zdjęcia strony z odpowiedzią na pkt. 3 (tylko to). 

 • 30.04.2020 r. (czwartek)

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek

 1. Dlaczego Europa Południowa jest atrakcyjna dla turystów?

– (na podst. tekstu, str. 120 -121, wypisz te czynniki)

 1. Czym jest infrastruktura turystyczna?

– (opisać krótko)

 1. Rola turystyki w gospodarce kraju.

– (z wykresu str. 124. wypisać państwa najchętniej odwiedzane przez turystów, zaznaczyć te leżące w Europie Południowej – podkreślić).

Nie trzeba przesyłać notatki z tej lekcji.

 

Klasa: 5 a

 • 16.04.2020 r.

Uwaga: Temat był zadany na 9.04.2020 r. (czwartek), ale ponieważ było to już dzień ferii świątecznych, to został przeniesiony na dzisiaj – kto go opracował, to już nie robi… 😉

(Przeczytajcie temat, zapiszcie punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedzcie wg wskazówek).

Temat: Pogoda a klimat.

 1. Od obserwacji pogody do określenia klimatu.

– ( napisać co to jest pogoda, jej składniki i klimat, str. 102-103)

 1. Jak czytać klimatogram?

– (napisać co nazywamy klimatogramem i dokładnie przeczytać opis na str. 104 i 105 (w ramkach)!)

 1. Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów.

– (napisać gdzie są najwyższe i najniższe temperatury i opady na Ziemi, str. 106, znaleźć te miejsca na mapach- pokazać).

Dodatkowo zachęcam do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

 • 23.04.2020 r.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek.

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

 1. Strefy klimatyczne.

– (napisz co nazywamy strefami klimatycznymi (str. 108 lub ze strony 112) i z mapki wypisz 5 stref klimatycznych – str. 108- mapka),

 1. Zróżnicowanie klimatu w obrębie stref klimatycznych.

– (przepisz: „W obrębie jednej strefy klimatycznej wyróżniamy różne typy klimatu np. klimat górski, klimat morski, klimat kontynentalny.”),

– (napisz  czym się charakteryzują: klimat morski, klimat kontynentalny – str. 109).

 1. Strefy krajobrazowe.

– (przepisz ostatni punkt z „To najważniejsze” -str. 112, a ze strony 111 przepisz nazwy stref roślinnych np. „pustynie lodowe”.

W razie pytań, pytaj na Messengerze lub na e-mail. Powodzenia!

Uwaga: Prześlij do mnie odpowiedź tylko na punkt 3 – zdjęcie strony z zeszytu.

 • 30.04.2020 r.

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i krótko na nie odpowiedz.

 1. Wilgotne lasy równikowe – klimat i obszary występowania.

– (napisz nazwy obszarów, gdzie występują wilgotne lasy równikowe i jakie są cechy klimatu – str. 113)

 1. Świat roślin i zwierząt lasów równikowych.

– (napisz przykłady roślin i zwierząt tam występujących – str. 114-115)

 1. Mieszkańcy lasów równikowych.

– (napisz jaka ludność żyje w lasach równikowych – str. 116)

 1. Lasy liściaste i mieszane – klimat i obszary występowania.

– (napisz nazwy obszarów, gdzie występują lasy liściaste i mieszane  i jakie są cechy klimatu tych obszarów – str. 116 i 117)

Z tego tematu nic nie przesyłasz.

Dla chętnych coś więcej do obejrzenia i przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DQJ6ZDCy9

https://epodreczniki.pl/a/rosliny-i-zwierzeta-lasow-rownikowych/DCB8qK7Yo

https://epodreczniki.pl/a/lasy-lisciaste/DWqOXBVPS

 

Klasa: 5 b

 • 21.04.2020 r.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek.

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

 1. Strefy klimatyczne.

– (napisz co nazywamy strefami klimatycznymi (str. 108 lub ze strony 112) i z mapki wypisz 5 stref klimatycznych – str. 108- mapka),

 1. Zróżnicowanie klimatu w obrębie stref klimatycznych.

– (przepisz: „W obrębie jednej strefy klimatycznej wyróżniamy różne typy klimatu np. klimat górski, klimat morski, klimat kontynentalny.”),

– (napisz  czym się charakteryzują: klimat morski, klimat kontynentalny – str. 109).

 1. Strefy krajobrazowe.

– (przepisz ostatni punkt z „To najważniejsze” -str. 112, a ze strony 111 przepisz nazwy stref roślinnych np. „pustynie lodowe”).

W razie pytań, pytaj na Messengerze lub na e-mail. Powodzenia!

Uwaga: Prześlij do mnie odpowiedź tylko na punkt 3 – zdjęcie strony z zeszytu.

 • 28.04.2020 r.

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i krótko na nie odpowiedz.

 1. Wilgotne lasy równikowe – klimat i obszary występowania.

– (napisz nazwy obszarów, gdzie występują wilgotne lasy równikowe i jakie są cechy klimatu – str. 113)

 1. Świat roślin i zwierząt lasów równikowych.

– (napisz przykłady roślin i zwierząt tam występujących – str. 114-115)

 1. Mieszkańcy lasów równikowych.

– (napisz jaka ludność żyje w lasach równikowych – str. 116)

 1. Lasy liściaste i mieszane – klimat i obszary występowania.

– (napisz nazwy obszarów, gdzie występują lasy liściaste i mieszane  i jakie są cechy klimatu tych obszarów – str. 116 i 117)

Z tego tematu nic nie przesyłasz.

Dla chętnych coś więcej do obejrzenia i przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DQJ6ZDCy9

https://epodreczniki.pl/a/rosliny-i-zwierzeta-lasow-rownikowych/DCB8qK7Yo

https://epodreczniki.pl/a/lasy-lisciaste/DWqOXBVPS

 

Klasa: 5 c

 • 21.04.2020 r.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i na nie krótko odpowiedz wg wskazówek.

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

 1. Strefy klimatyczne.

– (napisz co nazywamy strefami klimatycznymi (str. 108 lub ze strony 112) i z mapki wypisz 5 stref klimatycznych – str. 108- mapka),

 1. Zróżnicowanie klimatu w obrębie stref klimatycznych.

– (przepisz: „W obrębie jednej strefy klimatycznej wyróżniamy różne typy klimatu np. klimat górski, klimat morski, klimat kontynentalny.”),

– (napisz  czym się charakteryzują: klimat morski, klimat kontynentalny – str. 109).

 1. Strefy krajobrazowe.

– (przepisz ostatni punkt z „To najważniejsze” -str. 112, a ze strony 111 przepisz nazwy stref roślinnych np. „pustynie lodowe”).

W razie pytań, pytaj na Messengerze lub na e-mail . Powodzenia!

Uwaga: Prześlij do mnie odpowiedź tylko na punkt 3 – zdjęcie strony z zeszytu.

 • 28.04.2020 r.

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i krótko na nie odpowiedz.

 1. Wilgotne lasy równikowe – klimat i obszary występowania.

– (napisz nazwy obszarów, gdzie występują wilgotne lasy równikowe i jakie są cechy klimatu – str. 113)

 1. Świat roślin i zwierząt lasów równikowych.

– (napisz przykłady roślin i zwierząt tam występujących – str. 114-115)

 1. Mieszkańcy lasów równikowych.

– (napisz jaka ludność żyje w lasach równikowych – str. 116)

 1. Lasy liściaste i mieszane – klimat i obszary występowania.

– (napisz nazwy obszarów, gdzie występują lasy liściaste i mieszane  i jakie są cechy klimatu tych obszarów – str. 116 i 117)

Z tego tematu nic nie przesyłasz.

Dla chętnych coś więcej do obejrzenia i przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DQJ6ZDCy9

https://epodreczniki.pl/a/rosliny-i-zwierzeta-lasow-rownikowych/DCB8qK7Yo

https://epodreczniki.pl/a/lasy-lisciaste/DWqOXBVPS