Nauczyciel: Elżbieta Kępowicz

Zdalne nauczanie – część 6

 

Prace proszę przesłać do 15 maja 2020 r.

 

Klasa VII

 

Temat: Parowanie i skraplanie.

 

 1. Wyjaśnij pojęcia:
 • parowanie;
 • skraplanie;
 • wrzenie
 1. Czym różni się parowanie od wrzenia dla ciała o budowie krystalicznej?
 2. Podaj sposoby zwiększenia szybkości parowania.
 3. Co nazywamy temperaturą wrzenia (skraplania)?
 4. Napisz trzy przykłady substancji i ich temperatury  wrzenia (nie dla wody). Tabelka na końcu książki lub z innych źródeł.

 

Temat: Cząsteczki i ciepło – powtórzenie wiadomości.

 

 1. Proszę rozwiązać zadania z załączonego testu. Można go znaleźć w zeszycie ćwiczeń strona 96.

Test (w PDF)

Nowy dział – Ciśnienie i siła wyporu

 

Temat: Wyznaczanie objętości  ciał stałych i cieczy.

 

 1. Jaka jest jednostka podstawowa objętości?
 2. Przeliczanie jednostek objętości.

Sześcian ma krawędź o długości 1m. Jaka jest jego objętość?

 

V= 1 m*1 m*1 m = 1 m3 = 10 dm*10 dm* 10 dm = 1000 dm3

 

1 m= 1000 dm3 = 1000 litrów

 

 1. Zamień:

a) 2 m3 = ………………….. dm3 = …………………………….. l;

b) 3,2 m3 = ………………….. dm3 = …………………………….. l;

c) 0,4 m3 = ………………….. dm3 = …………………………….. l;

 

1 litr = 1 dm3 = 1/1000 m3

 1. Zamień:

a) 400 dm3 = ……………………… l = ………………………………. m3;

b) 20 dm3 = ……………………… l = ………………………………. m3;

c) 8600 dm3 = ……………………… l = ………………………………. m

 1. Co nazywamy menzurką i do czego służy?
 2. Proszę wyszukać w internecie i obejrzeć doświadczenie wyznaczania objętości cieczy i ciała stałego z wykorzystaniem menzurki.

Zad.1.

W menzurce woda sięga do poziomu 60 cm3..   Do jakiej wysokości podniesie się poziom wody:

 1. a) po wrzuceniu do niego ciała o objętości 30 cm3;
 2. b) dolaniu soku o objętości 150 cm3?

 

Zad. 2.

Opisz w jaki sposób wyznaczysz objętość swojej książki do fizyki? Wykonaj to i zapisz obliczenia.

 

Zad. 3. Wyszukaj w domu trzy ciała i podaj ich objętości.

 

Temat: Wyznaczanie gęstości ciał stałych.

 

 1. Co nazywamy gęstością? Zapisz wzór i jednostkę.
 2. Napisz jak wyznaczysz gęstość materiału, z którego wykonane są klucze do mieszkania? Masz do dyspozycji wagę i cylinder miarowy czyli menzurkę.

Napisz kolejność wykonywania działań.

 

Klasa VIII

Temat: Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą – część pierwsza.

 

 1. Promienie użyteczne do konstruowania obrazów:
 2. a) Pierwszy promień – biegnie równolegle do osi optycznej, załamuje się w soczewce
  i przechodzi przez ognisko po jej drugiej stronie.
 3. b) Drugi promień – przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.
 4. c) Trzeci promień – przechodzi przez ognisko, dobiega do soczewki, złamuje się w niej i po przejściu przez nią, biegnie równolegle do osi optycznej.
 5. Do konstrukcji obrazu wystarczą dwa promienie.

 

 1. Jak konstruujemy obraz w soczewce skupiającej?
 2. a) Rysujemy soczewkę skupiająca – można schematycznie jako pionową kreskę zakończoną na górze, i na dole strzałkami.
 3. b) Rysujemy główną oś optyczną – pozioma kreska, przechodząca przez środek soczewki.
 4. c) W równych odległościach po obu stronach soczewki zaznaczamy ognisko – punkt F.
 5. d) W odległości podanej w poleceniu rysujemy przedmiot – najczęściej jest to strzałka ustawiona pionowo, grotem do góry, która zaczyna się na osi optycznej.
 6. e) Rysujemy dwa z trzech podanych promieni – wszystkie na początku przechodzą przez koniec przedmiotu.
 7. f) W miejscu, gdzie przetną się promienie po przejściu przez soczewkę powstanie obraz.

Podręcznik str. 182.

 

 1. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 3 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
 2. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 4 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
 3. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 5 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).

Podaj cechy obrazu- wielkość w porównaniu do przedmiotu, czy jest odwrócony, czy nie.

 

Uwaga. Przesyłacie tylko konstrukcje. Każda na oddzielnym rysunku. Proszę używać przyrządów do rysunków.

 

8*. Zadanie dla chętnych. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej
o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 1,5 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).

 

Temat: Konstrukcja obrazów w soczewce skupiającej – część druga.

 

Zad. 1.

Narysuj konstrukcję obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej 3 cm. Przedmiot ma wysokość

2 cm i jest oddalony od soczewki  o 5 cm. Podaj cechy obrazu.

 

Zad. 2.

Narysuj konstrukcję obrazu powstającego w soczewce skupiającej o ogniskowej 40 mm, dla szpilki, która znajduje się w odległości 8 cm od środka soczewki. Wysokość szpilki 2 cm. Jaka jest wysokość obrazu szpilki?

 

Temat: Konstrukcja obrazu w soczewce rozpraszającej.

 

 1. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w soczewce rozpraszającej:

– równoległy do osi optycznej, który po przejściu przez soczewkę, tak się załamuje, że jego przedłużenie (linia przerywana) przechodzi przez ognisko;

– drugi, który przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.

Zad.

Skonstruuj obraz kredki o wysokości 4 cm, znajdującej się w odległości 7 cm od soczewki o ogniskowej – 5 cm (soczewka rozpraszająca).

Kolejność wykonania:

 • rysujemy soczewkę rozpraszającą;
 • zaznaczamy po obu stronach, w jednakowej odległości ogniska pozorne (5 cm od soczewki);
 • rysujemy kredkę w odległości 7 cm od środka soczewki;
 • rysujemy kolejno podane wyżej promienie przechodzące przez koniec kredki;

Uwaga obraz powstanie po tej samej stronie co przedmiot w wyniku przecięcia przedłużenia promienia „1” i promienia „2”.

Podaj cechy obrazu.

 

Temat: Wady wzroku i ich korekta.

 

 1. Wyjaśnij pojęcia:

– akomodacja;

– źrenica;

– zdolność dobrego widzenia.

 

 1. Jakich okularów używa dalekowidz, a jakich krótkowidz w celu korygowania wady wzroku? Dlaczego?