Zdalne nauczanie – część 2

Prace proszę przesłać do 2 kwietnia 2020 r. do godziny 16.00

Klasa VII

 1. Energia wewnętrzna ciała i sposoby jej zmiany.
 2. a) Co nazywamy energią wewnętrzną ciała i od czego ona zależy?
 3. b) W jaki sposób możemy zmienić energię wewnętrzną ciał?
 4. c) Podaj trzy przykłady zmiany energii wewnętrznej ciała.
 5. Przypomnij skale temperatur.
 6. Podane temperatury wyraź w stopniach Celsjusza
 7. a) 0 K;
 8. b) 100 K;
 9. c) 300 K
 10. d) 5000 K.
 11. Podane temperatury podaj w kelwinach.
 12. a) – 5 0C;
 13. b) 0 0C;
 14. c) 20 0C;
 15. d) 6000 0

POWODZENIA

 

Klasa VIII

 1. Załamanie światła. Prawo załamania światła.
 2. a) W jakich sytuacjach światło ulega załamaniu.
 3. b) Narysuj jak załamuje się światło podczas przejścia z powietrza do szkła.
 4. c) Narysuj jak załamuje się światło podczas przejścia z wody do powietrza.

W każdym rysunku zaznacz kierunek biegu promienia świetlnego, kąt padania i kąt załamania oraz porównaj te kąty. Proszę starannie wykonywać rysunki z użyciem POWODZENIA

 

Zdalne nauczanie – część 3

Te zadania proszę przekazać do 9 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00

Klasa VII

 1. Ciepło właściwe substancji – wzór, jednostka.
 2. a) O czym informuje nas ciepło właściwe substancji?
 3. b) Napisz pięć przykładów substancji i ich ciepła właściwe – tablica na końcu książki.
 4. W celu ogrzania 1 kg wody o 1 0C należy dostarczyć 4200 J energii w postaci ciepła. Ile energii należy dostarczyć aby tę ilość wody ogrzać o 8 0C?
 5. Ciepło właściwe lodu wynosi 2100 J/kg* 0C, oblicz ile energii należy dostarczyć by ogrzać kostkę  lodu o masie 20 dag  od -5  0C do 0  0C?
 6. Zaproponuj doświadczenie, w którym można wyznaczyć ciepło właściwe wody korzystając z czajnika o znanej mocy. Zadanie dla chętnych.

 

Klasa VIII

 1. Czym jest pryzmat?
 2. a) Co dzieje się ze światłem z lasera po przejściu przez pryzmat?
 3. b) Co dzieje się ze światłem białym po przejściu przez pryzmat?
 4. Narysuj rozszczepienie światła białego po przejściu przez pryzmat.
 5. Podaj trzy przykłady z życia codziennego, w którym obserwujemy zjawisko załamania światła.
 6. e) Zadanie 1. str. 177
 7. f) zadanie 6. str.177 Zadanie dla chętnych