Nauczyciel: Elżbieta Kępowicz

Przedmiot: fizyka

Proszę przesłać do 24 kwietnia 2020 roku

 

Klasa VII

 1. Wyjaśnij na czym polega przewodnictwo cieplne.
 2. Podaj trzy przykłady przewodnictwa cieplnego?
 3. Od czego zależy szybkość przepływu ciepła dla ciał stykających się?
 4. Podaj po pięć przykładów izolatorów i przewodników cieplnych.
 5. Mamy dwie łyżki – drewnianą i metalową w tej temperaturze 50 0C – dotykamy je dłonią, która z nich wydaje się być cieplejsza? Wyjaśnij dlaczego?
 6. Podaj i opisz dwa inne sposoby przekazywania ciepła. Podaj po jednym przykładzie na każdy z nich.
 7. Przypomnij w jaki sposób możemy zmienić energię wewnętrzną ciała oraz napisz, obok podanych niżej przykładów na skutek czego ona się zmieniła. Jeśli nastąpiło to wskutek przekazania ciepła – podaj, jaki był sposób jego przekazania.
 8. a) Słońce ogrzewa dach domu.
 9. b) Magda ogrzewa sobie dłonie, trzymając w nich kubek gorącej herbaty.
 10. c) Opony samochodu ogrzewają się, trąc o ziemię.
 11. d) Powietrze w górnej części kuchni ogrzewa się od gorącego piekarnika.
 12. e) Janusz wierci otwory w ścianie domu.

 

Klasa VIII

 1. Co nazywamy soczewką i jakie są ich rodzaje?
 2. Podaj pięć przykładów zastosowania soczewek.
 3. Wyjaśnij pojęcia:

– ognisko soczewki;

– ogniskowa;

– zdolność skupiająca soczewki, łącznie z wzorem.

 1. Narysuj bieg promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą.
 2. Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 20 cm.
 3. Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej -25 cm. Jaką soczewkę oznacza ujemna ogniskowa (ujemna zdolność skupiająca soczewki)?

 

Powodzenia! 

—————————————————————————–

 

27 – 30 kwietnia 2020 r.

Proszę przesłać do 30  kwietnia 2020 roku

 

Klasa VII

1.Wyjaśnij pojęcia:

a) ciało bezpostaciowe;

b) kryształ;

c) temperatura topnienia;

d) temperatura krzepnięcia.

2. Napisz po trzy przykłady kryształów, ciał bezpostaciowych, temperatur topnienia i krzepnięcia.

 

Klasa VIII

Rozwiąż zadania:

 1. Oblicz zdolności skupiające dla soczewek o ogniskowych: 10 cm, 8 cm, (-5) cm.
 2. Wykonaj rysunki dla soczewek o ogniskowych: 3 cm i (-1,5) cm.
 3. Oblicz ogniskową soczewki o podanej zdolności skupiającej. Określ, czy jest to soczewka skupiająca, czy rozpraszająca.

Powodzenia!