Nauczyciel: Elżbieta Kępowicz

Prace proszę przesłać do 14 czerwca  2020 r.

 

Klasa VII

Temat: Wyznaczanie objętości i gęstości – rozwiązywanie zadań.

 

Proszę rozwiązać zadania: zad.4 str.199, zad. 2 i 3 str.202, zad. 1 i 2 str.106.

 

Potrzebne dane na gęstość substancji pobierz z tabeli na końcu książki.

Pamiętaj, że:

1 l= 1 dm3=1000 cm3

                1 kg = 1000 g

1 cm3 = 10 mm*10 mm*10 mm = 1000 mm3

1 m3 = 100 cm*100 cm*100 cm = 1 000 000 cm3

 

1 cm3 = 1/1000000 m3

                1 mm3 = 1/1000 cm3

 

Temat: Ciśnienie – wzór, jednostka, sens fizyczny.

 

 1. Napisz wzór na ciśnienie i podaj jego jednostkę podstawową.
 2. Kiedy wartość ciśnienia jest równą 1 Pa?
 3. Rozwiąż zad. 1 i 2 str. 209.

 

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne.

 

 1. Co nazywamy ciśnieniem hydrostatycznym?
 2. Jak działa wieża ciśnień – narysuj schematyczny rysunek – podręcznik str. 211.
 3. Napisz wzór końcowy na ciśnienie
 4. Rozwiąż zad. 3 str. 214.

 

Zadania dla chętnych: zad. 6 str. 214 i zad.6 str. 199.

 

Klasa VIII

Temat: Zwierciadła kuliste.

 

 1. Co dzieje się z wiązką promieni, które biegną równolegle do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła wklęsłego, a co po odbiciu od zwierciadła wypukłego?
 2. Narysuj schematycznie zwierciadło wklęsłe  ( fragment okręgu)   i zaznacz na rysunku: oś optyczną, środek sfery (środek okręgu), ognisko zwierciadła –

rys. str. 205.

 

Temat: Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym.

 

 1. Promienie użyteczne w konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym:
 2. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu od zwierciadła przechodzi przez ognisko.
 3. Przechodzi przez ognisko i po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rys. w podręczniku str. 208 (na dole).

 

 1. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm w zwierciadle wklęsłym o promieniu krzywizny 6 cm i ogniskowej równej połowie promienia czyli 3 cm. Przedmiot znajduje się o odległości:

a) 5 cm od środka krzywizny zwierciadła;

b) 6 cm od środka krzywizny zwierciadła;

c) 8 cm od środka krzywizny zwierciadła;

Podaj cechy obrazu.

d*) 2 cm od środka krzywizny zwierciadła (zad. dla chętnych).

Podaj cechy obrazu.

 

Temat: Zwierciadła wypukłe. Konstrukcja obrazu.

 

 1. Jakie są cechy obrazu powstającego w zwierciadle wypukłym, niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła? Jakie są jego zastosowania?
 2. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w zwierciadle wypukłym:
  • I. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu jego przedłużenie przechodzi przez ognisko.
  • II. Biegnie tak, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko, a po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rysunek na str. 213.
 3. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm, znajdującego się w dowolnej      odległości od zwierciadła wypukłego o promieniu krzywizny 6 cm. Ognisko jest w        odległości  3 cm od środka zwierciadła.

 

Prace proszę przesłać do 24 czerwca  2020 r.

 

Klasa VII

 

Temat: Prawo Pascala i jego zastosowanie.

 

 1. Napisz i zapamiętaj treść prawa Pascala.
 2. Napisz trzy przykłady wykorzystania w życiu codziennym prawa Pascala.
 3. 3/217 – zastosuj wzór na ciśnienie hydrostatyczne.

 

Temat: Prawo Archimedesa dla cieczy i gazów.

 

 1. Napisz i zapamiętaj treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów.
 2. Dlaczego ciała pływają?
 3. Kiedy ciała toną?
 4. Od czego zależy siła wyporu?
 5. 3/222.

 

Temat: Ciśnienie i siła wyporu – powtórzenie.

 

 1. Jaka jest wartość ciśnienia atmosferycznego (normalna)?
 2. 1/ 229.
 3. Test 1/232
 4. Dla chętnych Test 2/233

 

Klasa VIII

 

Temat: Widzenie i składanie barw.

 

 1. Które ciała prawie całkowicie pochłaniają, a które prawie w całości odbijają światło?
 2. 1/221.
 3. 3/225.

 

Temat: Optyka – powtórzenie wiadomości.

 

 1. Test 1/ 228.
 2. Dla chętnych – test 3/229.

 

Powodzenia na egzaminie!!!