W dniach 17- 19 marca uczniowie klas ósmych pisali próbny egzamin przygotowujący ich do właściwego, który ma odbyć się pod koniec maja.

W związku z pandemią były zachowane zasady bezpieczeństwa (maseczki, odległości na sali itp.). Mimo tych utrudnień była to pierwsza okazja do spotkania się wszystkich uczniów „live”, po wielu miesiącach nauczania zdalnego.

Kolejna „próba egzaminacyjna” w kwietniu. (S.M.)