Obchody Światowego Dnia Ziemi w tym roku były inne niż zwykle, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i nauką zdalną.

Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi, dlatego każdy powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Również podczas lockdownu możemy zrobić coś dla przyrody.

Celem akcji zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczniów i troska o naturalne środowisko.

Uczniowie naszej szkoły podczas Ekotygodnia podejmowali się różnorodnych działań ekologicznych dla Ziemi, dla środowiska, w którym mieszkają. Sadzili roślinki, sprzątali podwórka i tereny wokół nich, zbierali śmieci w lesie, które potem odpowiednio posegregowali, zbierali deszczówkę do podlewania roślin, poszli na zakupy z torbą materiałową a nie reklamówką oraz wiele innych. Wykonane działania udokumentowali  w postaci zdjęć.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co dowodzi, że młode pokolenie rozumie potrzebę dbania o własne środowisko.

Do działań ekologicznych w Ekotygodniu najaktywniej i najliczniej zaangażowali się uczniowie klasy IV b, VI b, VII a oraz VIII b.

Tytuł ,,EKOKLASY 2021’’ uzyskały klasy: IV b, VI b, VII a oraz VIII b.

Gratuluję.

Wszyscy uczniowie, którzy podjęli się działań ekologicznych w Ekotygodniu  i udokumentowali je zdjęciami otrzymają nagrody niespodzianki.

Dziękuję Wszystkim za pracę ekologiczną na rzecz naszego środowiska. (M.G.)