W kwietniu uczniowie klasy Vb i VIb wzięli udział w zajęciach przyrodniczych ,,Dni Zawilca” zorganizowanych przez Muzeum Regionalne w Kluczkowicach.

W roli prelegentów wystąpili pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach, RDOŚ wydziału spraw terenowych w Kazimierzu Dolnym.

Zajęcia rozpoczęły się w sali wykładowej Muzeum gdzie dzieci słuchały prelekcji i wykładów wprowadzających  do zajęć terenowych. Następnie dzieci wyszły nad staw w Kluczkowicach gdzie dowiedziały się o akcji przenoszenia płazów do wody.

Kolejnym etapem były zajęcia w terenie na  „Zawilcowym szlaku”. Tematem były „Ptaki i rośliny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”. Uczniowie słuchali i obserwowali przez lornetki skrzydlatych mieszkańców parku. Za pomocą lupek i przewodników rozpoznawali wiosenne rośliny, owady i płazy.

Na koniec dzieci powróciły do muzeum i w sali przyrodniczej odbyło się sprawdzenie i utrwalenie nabytej wiedzy.

Dzieci brały udział w różnego rodzaju zabawach: w przyrodniczym kole fortuny, rozwiązywały krzyżówki, rebusy.

Uczniowie obejrzeli również wyjątkową wystawę muszli morskich mięczaków pt. ,,Sekrety ślimaków’’.

 I.P.