Nauczyciel: Małgorzata Przywara

Przedmiot: chemia

 

Klasa: 7a, 7b

 

Dziękuję, że przesyłacie opracowania tematów lekcji i rozwiązania zadań dla chętnych.  Zachęcam do dalszej aktywności i kontaktu  ze mną  w formie e – mailowej na skrzynkę chemia7_8@idsl.pl

 Kolejne lekcje chemii w okresie od 15 kwietnia do 24 kwietnia obejmują 3 godziny lekcyjne. Będzie  to kontynuacja działu: „Woda i roztwory wodne”. Czytaj uważne wskazó1)ki, gdyż pojawi  się doświadczenie  chemiczne, które należy wykonać , postawię za nie ocenę.

Zapisz w zeszycie podane tematy lekcji i postępuj zgodnie ze wskazówkami pod tematem.

 

16.04.2020r.    Temat: Rodzaje roztworów.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika od  str. 170 do str. 176 . Przepisz do zeszytu zapamiętaj ze str. 176.

Wykonaj doświadczenie, które jest zadaniem 3 ze strony 176. Postępuj zgodnie z instrukcją, wzoruj się na krystalizacji niebieskiej soli o nazwie siarczan (VI) miedzi (II) . Na efekty, czyli pojawienie się kryształów musisz poczekać kilka dni. Obserwuj codziennie zachodzące zmiany. Następnie opisz to doświadczenie ( tytuł, obserwacje, wnioski), zrób zdjęcie powstałych kryształów i prześlij mi do oceny.

Na prace czekam do 5 maja 2020r.

21.04.2020r.    Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Zapoznaj się z treścią podręcznika str. 177-183 lub

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-wodzie/DYNLy4Koc

Zapisz w zeszycie krótkie odpowiedzi na 3 pytania:

 1. Jak zmienia się rozpuszczalność substancji stałych w wodzie wraz ze wzrostem temperatury?
 2. Jak zmienia się rozpuszczalność gazów w wodzie wraz ze wzrostem temperatury?
 3. Co to jest rozpuszczalność, roztwór nasycony?

Tak dla chętnych:

 • a) Dlaczego napoje gazowane podawane są najczęściej w postaci schłodzonej?
 • b) Czy wszystkie substancje stałe szybciej rozpuszczają w gorącej wodzie niż w zimnej?
 • c) Co to jest woda destylowana, woda mineralna, woda twarda, woda ciężka, woda królewska (pytali o to kiedyś w Milionerach J) ?

 

24.04.2020r.    Temat: Krzywa rozpuszczalności

Krzywa rozpuszczalności jest to wykres, który przedstawia zależność pomiędzy rozpuszczalnością  substancji a temperaturą. Przedstawiona jest na str. 178 i 179. Przeanalizuj te wykresy.

 

W celu potwierdzenia realizacji  lekcji wyślij proszę na email, opis doświadczenia i jego zdjęcie.  Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości to również napisz. Jeśli chcesz otrzymać zadania dla chętnych to również proszę o kontakt.

28.04.2020r. Temat: Stężenie procentowe roztworu.

Przepisz do zeszytu notatkę podaną poniżej:

Stężenie procentowe roztworu określa, ile części masowych (wagowych) rozpuszczonej substancji znajduje się w 100 częściach masowych (wagowych) roztworu. Zapis 5% oznacza, że w 100 gramach roztworu znajduje się 5 gramów substancji rozpuszczonej.

Obejrzyj film na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi

a następnie przepisz do zeszytu,  z podręcznika do klasy 7 przykład 45 ze strony 186.(Jest tam rozwiązanie zadania obliczeniowego 2 sposobami.  Pierwszy opiera się o wzór na stężenie procentowe roztworu, a drugi o proporcję).  Według tego przykładu rozwiąż zadanie 1 str. 191, a następnie sprawdź odpowiedź na str. 241. Jeżeli wyszła Ci inna odpowiedź to wtedy prześlij mi zdjęcie obliczeń. Ja sprawdzę i odpowiem. Jeżeli odpowiedź jest dobra, wówczas nie przesyłaj obliczeń.

30.04.2020r. Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Woda i roztwory wodne”.

W ramach lekcji powtórzeniowej zapoznaj się z wiadomościami z działu z podręcznika na str. 192 – 193. Przygotuj się do sprawdzenia wiadomości w formie testu, który odbędzie się we wtorek 5 maja 2020 r.

Pozdrawiam wiosennie 🙂

                                                                                       Małgorzata Przywara

 

Klasa: 8a, 8b

 

Dziękuję, że przesyłacie opracowania tematów lekcji i rozwiązania zadań dla chętnych.  Zachęcam do dalszej aktywności i kontaktu  ze mną  w formie e – mailowej na skrzynkę chemia7_8@idsl.pl

 Kolejne lekcje chemii w okresie od 15 kwietnia do 24 kwietnia obejmują 3 godziny lekcyjne. Będzie  to zakończenie działu: „Pochodne węglowodorów” oraz jeden temat z nowego działu. Pojawia się zakończenie działu,  w związku z tym będzie praca końcowa na ocenę. Zapisz w zeszycie podane tematy lekcji i postępuj zgodnie ze wskazówkami pod tematem.

 

16.04.2020r.    Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów”

 

Powtórz wiadomości z działu. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika od str.137 do188. Zwróć szczególną uwagę na treści z podsumowania na str. 186-187. Bardzo dobrze opracowane informacje, tabele i filmy z doświadczeniami chemicznymi są na stronie

https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow—podsumowanie/DNr0rW9Zo

 

21.04.2020r.    Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów”

W ramach pracy sprawdzającej  na ocenę proszę o rozwiązanie 14 podanych poniżej zadań zamkniętych i przesłanie samych rozwiązań w formie emaila  (np. 1a,  2 dobrze, metanowym,   3PF,  4c,  itd.)  do 24. 04.2020r.

Chemia-sprawdzian (PDF)

 

24.04.2020r.    Temat: Właściwości i otrzymywanie tłuszczów.

 Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika (str. 190 – 195). Zapisz pod tematem zapamiętaj ze str. 195 oraz zapisz po 5 produktów spożywczych, które zawierają tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce.

Zachęcam do zajrzenia na strony

https://pl.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/lipids/a/lipids

https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC

 

W celu potwierdzenia realizacji  lekcji wyślij proszę na email,  tyko odpowiedzi do zadań sprawdzających, w postaci np.1-a , bez zdjęć i załączników.  Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości to również napisz. Jeśli chcesz otrzymać zadania dla chętnych to również proszę o kontakt.

28.04.2020r.    Temat: Budowa cząsteczek i zastosowanie  tłuszczów.

Zapisz do zeszytu notatkę podaną poniżej:

Tłuszcze to estry glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych. W cząsteczkach tłuszczów mogą występować reszty kwasowe różnych kwasów tłuszczowych. Tłuszcze stałe są głównie pochodzenia zwierzęcego (wyjątek tran),  a ciekłe – pochodzenia roślinnego. Oleje roślinne są związkami nienasyconymi, których cząsteczki zawierają wiązanie wielokrotne między atomami węgla. Tłuszcze zwierzęce to związki nasycone zawierające wiązania pojedyncze. Tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie, mają budowę niepolarną. Tłuszcze dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, np. benzynie. Tłuszcze ulegają hydrolizie, tj. rozpadają się z utworzeniem glicerolu i kwasu tłuszczowego. Proces ten zachodzi w przewodzie pokarmowym pod wpływem enzymów i jest źródłem energii, wg równania reakcji:

Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika (str. 190 – 195).

Zachęcam do zajrzenia na stronę

https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC

na której znajdują się odpowiedzi na pytania, które są pracą domową,  wykonywaną w zeszycie. Tym razem nie wysyłamy wszyscy  nauczycielowi prac . Wyślę email z prośbą o przysłanie odpowiedzi do wybranych osób, których pracę ocenię.

 1. Jak powstaje margaryna?
 2. Czy z tłuszczów można otrzymać mydło?
 3. Czy wszystkie substancje tłuste są tłuszczami?

 

30.04.2020r.    Temat: Skład pierwiastkowy i budowa białek.

Przepisz do zeszytu notatkę o białkach:

W skład białek wchodzą głównie pierwiastki: węgiel (C), wodór (H), tlen (O) i azot (N).

Białka są to wielkocząsteczkowe związki zbudowane z 20  różnych reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi. Białkami umownie nazywamy związki, których łańcuch zawiera więcej niż 100 reszt aminokwasowych,   Wiązanie peptydowe powstaje w wyniku połączenia się aminokwasów; tworzą je grupy karboksylowa i aminowa łączących się cząsteczek aminokwasów, powstaje w wyniku reakcji, opisanej równaniem:

Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika (str. 196 – 201).

Zachęcam do zajrzenia na stronę

https://epodreczniki.pl/a/bialka—budowa/Di56UwmTx#Di56UwmTx_pl_main_concept_1

znajdują się tam odpowiedzi na pytania, które są pracą domową. Wykonujemy ją w zeszycie i nie wysyłamy.  Sprawdzę ją tym osobom, do których wyślę email z prośbą o przysłanie odpowiedzi:

 1. Czy białka mogą zawierać inne pierwiastki, niż C, H, O, N?
 2. Kto jako pierwszy opisał budowę białek i jaką nagrodę za to osiągnięcie dostał?
 3. Wymień 5 produktów spożywczych, które są źródłem białka zwierzęcego i 5 produktów spożywczych, które są źródłem białka roślinnego.

 

Jeżeli chcesz otrzymać pracę dla chętnych napisz wiadomość email.

 

Pozdrawiam wiosennie 🙂

Małgorzata Przywar