Nauczyciel: Marzenna Gąsior

PRZEDMIOT: PRZYRODA

KLASA  4

Data zajęć: 5.05.20r.

Temat: Czy wszystkie skały są twarde?

 1. Rodzaje skał.
 2. Powstawanie gleby

Proszę w zeszycie narysować  schemat podziału skał  z ćw. 4 str. 159 (podręcznik)

ćw. 3 str. 146 (podręcznik)

Obejrzyj film o skałach

https://www.youtube.com/watch?v=9Cz8XeltTRI

https://epodreczniki.pl/a/nie-kazda-skala-jest-twarda/D11Fr3yI0

 

Data zajęć: 7.05.20r.

Temat: Obszary i obiekty chronione.

 1. Formy ochrony przyrody w Polsce

Proszę w zeszycie narysować  schemat podziału form ochrony przyrody w Polsce  z  ćw. 10 str. 159 (podręcznik)

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

 

https://epodreczniki.pl/b/jak-zachowac-sie-w-parku-narodowym/PvzkV6lFr

https://www.youtube.com/results?search_query=parki+narodowe+w+polsce

 

Data zajęć: 12.05.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – Krajobraz najbliższej okolicy.

– podsumowanie – podręcznik str. 159-160

– proszę  przygotować  się do sprawdzianu , który rozwiązujecie na  WSiPnet ( przypominam kod klasy, dla tych, którzy jeszcze się nie zalogowali SP0E-4A-PRZ )

 

Data zajęć: 14.05.20r.

Temat: Sprawdzian  wiadomości – Krajobraz najbliższej okolicy

– test rozwiązujecie na WSiPnet ( dokładne informacje przekażę na grupie klasy)

Data zajęć: 19.05.20r.

Temat: Warunki życia w  wodzie.

 1. Czynniki wpływające na życie w wodzie: (zapisać w zeszycie)

– opór środowiska

– zmiany temperatury

– dostępność światła

– zawartość tlenu

 1. 2. Przystosowania  ryb do życia  w wodzie

–  proszę wykonać rysunek i opis ryby – str.162

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-zyje-sie-pod-woda/D2l3JTED2

 

Data zajęć: 21.05.20r.

Temat: Z biegiem rzeki.

 1. Odcinki rzeki (zapisać w zeszycie)

– górny

– środkowy

– dolny

Proszę zapoznać się  z tabelą w ćw.7 str.203 (podręcznik)

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

 

https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/DlsVYsVa2

 

Obejrzyj  film  o Wiśle

.

Data zajęć: 26.05.20r.

Temat: Życie w jeziorze.

 1. Strefy życia w jeziorze

– przybrzeżna

– otwartej toni wodnej

– wód głębokich

 1. Rośliny i zwierzęta żyjące w poszczególnych strefach oraz ich przystosowania.

Proszę  zapoznać się z tabelą str. 172 ( podręcznik)  oraz ilustracją str.174-5

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/nad-jeziorem/Dyhk7z4ts

https://epodreczniki.pl/a/rok-w-jeziorze/DiESmtQz

 

Data zajęć: 28.05.20r.

Temat: Warunki życia na lądzie.

 1. Czynniki wpływające na życie na lądzie. (zapisać w zeszycie)

– ograniczony dostęp do wody

– duże zmiany temperatury

– silne oddziaływanie wiatru

– duża ilość światła i tlenu

 1. Przystosowania roślin i zwierząt do życia na lądzie.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/czy-wszedzie-zyje-sie-tak-samo/DOre8UqW8

 

 

KLASA  5a

Data zajęć: 6.05.20r.

Temat: Poznajemy paprotniki.

 1. Ogólna budowa paprotników.
 2. Budowa paproci, skrzypów i widłaków.
 3. Rozmnażanie paproci.
 4. Znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.
 5. Przegląd paprotników i ich ochrona.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

 

Obejrzyj filmik o paprotnikach (poniżej link)

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DzRxMlvyF

Data zajęć: 13.05.20r.

Temat: Poznajemy nagonasienne.

 1. Cechy roślin nagonasiennych.
 2. Budowa zewnętrzna rośliny nagonasiennej.
 3. Rozmnażanie sosny.
 4. Znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
 5. Przegląd drzew i krzewów iglastych.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmik o roślinach nagonasiennych (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=SV4jh2ZvmPE

https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/D16NWszUV

Data zajęć: 20.05.20r.

Temat: Poznajemy okrytonasienne.

 1. Formy roślin okrytonasiennych.
 2. Budowa kwiatu.
 3. Rozmnażanie rośliny okrytonasiennej.
 4. Sposoby zapylania roślin.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmiki o roślinach okrytonasiennych (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=POXYkPNaYAk

https://www.youtube.com/watch?v=NSTqkUi0mhk

https://www.youtube.com/watch?v=j15780Zcbz0

https://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/D1A2G129E

https://epodreczniki.pl/a/kwiat/DJ95VjEP9

 

Data zajęć: 27.05.20r.

Temat: Rozmnażanie się rośliny okrytonasiennej.

 1. Cykl rozwojowy rośliny
 2. Sposoby zapylania roślin.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/kwiat/DJ95VjEP9

Obejrzyj  filmik – o rodzajach kwiatostanów ( poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=Slaj_1g9_mM

 

KLASA  5b

Data zajęć: 7.05.20r.

Temat: Poznajemy paprotniki.

 1. Ogólna budowa paprotników.
 2. Budowa paproci, skrzypów i widłaków.
 3. Rozmnażanie paproci.
 4. Znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.
 5. Przegląd paprotników i ich ochrona.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

 

Obejrzyj filmik o paprotnikach (poniżej link)

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DzRxMlvyF

Data zajęć: 14.05.20r.

Temat: Poznajemy nagonasienne.

 1. Cechy roślin nagonasiennych.
 2. Budowa zewnętrzna rośliny nagonasiennej.
 3. Rozmnażanie sosny.
 4. Znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
 5. Przegląd drzew i krzewów iglastych.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmik o roślinach nagonasiennych (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=SV4jh2ZvmPE

https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/D16NWszUV

Data zajęć: 21.05.20r.

Temat: Poznajemy okrytonasienne.

 1. Formy roślin okrytonasiennych.
 2. Budowa kwiatu.
 3. Rozmnażanie rośliny okrytonasiennej.
 4. Sposoby zapylania roślin.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmiki o roślinach okrytonasiennych (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=POXYkPNaYAk

https://www.youtube.com/watch?v=NSTqkUi0mhk

https://www.youtube.com/watch?v=j15780Zcbz0

https://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/D1A2G129E

https://epodreczniki.pl/a/kwiat/DJ95VjEP9

 

Data zajęć: 28.05.20r.

Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

 1. Budowa owocu.
 2. Sposoby przenoszenia owoców.
 3. Budowa i kiełkowanie nasion.
 4. Rozmnażanie wegetatywne roślin.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/owoce-i-nasiona/D15qURauM

Obejrzyj  filmik – o sposobach rozprzestrzeniania się roślin  ( poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=SeFlApuH-Vo

KLASA  5c

Data zajęć: 7.05.20r.

Temat: Poznajemy paprotniki.

 1. Ogólna budowa paprotników.
 2. Budowa paproci, skrzypów i widłaków.
 3. Rozmnażanie paproci.
 4. Znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.
 5. Przegląd paprotników i ich ochrona.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

 

Obejrzyj filmik o paprotnikach (poniżej link)

https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DzRxMlvyF

Data zajęć: 14.05.20r.

Temat: Poznajemy nagonasienne.

 1. Cechy roślin nagonasiennych.
 2. Budowa zewnętrzna rośliny nagonasiennej.
 3. Rozmnażanie sosny.
 4. Znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
 5. Przegląd drzew i krzewów iglastych.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmik o roślinach nagonasiennych (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=SV4jh2ZvmPE

https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/D16NWszUV

Data zajęć: 21.05.20r.

Temat: Poznajemy okrytonasienne.

 1. Formy roślin okrytonasiennych.
 2. Budowa kwiatu.
 3. Rozmnażanie rośliny okrytonasiennej.
 4. Sposoby zapylania roślin.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmiki o roślinach okrytonasiennych (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=POXYkPNaYAk

https://www.youtube.com/watch?v=NSTqkUi0mhk

https://www.youtube.com/watch?v=j15780Zcbz0

https://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/D1A2G129E

https://epodreczniki.pl/a/kwiat/DJ95VjEP9

 

Data zajęć: 28.05.20r.

Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

 1. Budowa owocu.
 2. Sposoby przenoszenia owoców.
 3. Budowa i kiełkowanie nasion.
 4. Rozmnażanie wegetatywne roślin.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/owoce-i-nasiona/D15qURauM

Obejrzyj  filmik – o sposobach rozprzestrzeniania się roślin  ( poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=SeFlApuH-Vo

 

 

KLASA  6 a

Data zajęć: 5.05.20r.

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu

 1. Pojęcie – stałocieplność.
 2. Budowa i przystosowania ptaków do lotu.
 3. Budowa i rodzaje piór.

 

Do każdego punktu należy wykonać notatkę  w zeszycie.

Ćw.2 str. 124( podręcznik) – przesłać

 

Obejrzyj filmiki o przystosowaniu ptaków do lotu (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=4m253HvQEsk

https://www.youtube.com/watch?v=J5cqNbPkCGg

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

Data zajęć: 12.05.20r.

Temat: Rozmnażanie i rozwój ptaków.

 1. Budowa jaja ptaków.
 2. Opieka nad potomstwem.

– gniazdowniki

– zagniazdowniki

 1. Wędrówki ptaków.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmiki o rozmnażaniu ptaków  (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=3h-BPakF8jo

https://www.youtube.com/watch?v=OZgeaTGw7S

https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

Data zajęć: 19.05.20r.

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

 1. Zróżnicowanie budowy zewnętrznej ptaków.
 2. Znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka.
 3. Sposoby ochrony ptaków.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmik o ptakach Polski (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=8dXyJk_2T50

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

 

Data zajęć: 26.05.20r.

Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem

 1. Różnorodność środowisk życia ssaków.
 2. Charakterystyczne cechy ssaków.
 3. Rozmnażanie i rozwój ssaków.

Ćw.2 str. 135 (podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk

 

KLASA  6 b

Data zajęć: 6.05.20r.

Temat: Rozmnażanie i rozwój ptaków.

 1. Budowa jaja ptaków.
 2. Opieka nad potomstwem.

– gniazdowniki

– zagniazdowniki

 1. Wędrówki ptaków.

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmiki o rozmnażaniu ptaków  (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=3h-BPakF8jo

https://www.youtube.com/watch?v=OZgeaTGw7S

https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

Data zajęć: 13.05.20r.

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

 1. Zróżnicowanie budowy zewnętrznej ptaków.
 2. Znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka.
 3. Sposoby ochrony ptaków.

 

Kartę pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmik o ptakach Polski (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=8dXyJk_2T50

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

 

Data zajęć: 20.05.20r.

Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem

 1. Różnorodność środowisk życia ssaków.
 2. Charakterystyczne cechy ssaków.
 3. Rozmnażanie i rozwój ssaków.

 

Ćw.2 str. 135 (podręcznik) – przesłać

 

Obejrzyj filmik o ssakach (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=orZEvaJE6HU

https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk

 

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

 1. Zróżnicowanie budowy ssaków.
 2. Znaczenie ssaków w
 3. Znaczenie ssaków dla człowieka.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmik o ssakach (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=orZEvaJE6HU

https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF

 

KLASA  7 a

Data zajęć: 4.05.20r.

Temat: Higiena układu nerwowego. Radzenie sobie ze stresem.

 1. Jak dbać o układ nerwowy?
 2. Jak się uczyć, aby się nauczyć.
 3. Dlaczego warto się wysypiać?
 4. Co to jest stres i jakie są jego objawy?
 5. W jaki sposób zminimalizować skutki stresu?

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/141071

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:                                                              Zestaw 4            https://app.wsipnet.pl/sc-193679/wall/index

Data zajęć: 8.05.20r.

Temat: Oko – narząd wzroku.

 1. Jak jest zbudowane oko?
 2. Jak powstaje obraz w oku?
 3. Co to jest plamka ślepa i gdzie się znajduje?
 4. Jakie są wady wzroku i możliwości ich korygowania/
 5. Jak dbać o narządu wzroku podczas czytania i w pracy z komputerem?

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140728

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140740

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:

Zestaw 1

Data zajęć: 11.05.20r.

Temat: Ucho i inne zmysły.

 1. Jaką drogę pokonuje fala dźwiękowa w uchu?
 2. Dlaczego utrzymujemy równowagę?
 3. Jak hałas wpływa zdrowie?
 4. Jakie jest znaczenie zmysłów: dotyku, smaku i węchu?
 5. Różnorodność komórek zmysłowych w skórze.

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140742

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140744

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:

Zestaw 2

Data zajęć: 15.05.20r.

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego.

 1. Czym są hormony i jakie są ich funkcje?
 2. W których narządach są produkowane hormony?
 3. W jaki sposób hormony regulują pracę naszego organizmu?
 4. Czy hormony wydzielane przez organizm współpracują ze sobą?
 5. Jakie mogą być konsekwencje dla organizmu, gdy hormonów jest za dużo lub za mało?
 6. Dlaczego środki hormonalne przepisuje lekarz?

 

Lekcja na wsipnet

 https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140748

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140752

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:

Zestaw 1 i  2

Data zajęć: 18.05.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o układzie nerwowym i dokrewnym.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140753

 

– Test – układ nerwowy i dokrewny – wsipnet

 

Data zajęć: 22.05.20r.

Temat: Budowa i funkcje męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.

 1. Po czym poznać, że chłopiec staje się mężczyzną, czyli jakie są objawy dojrzewania?
 2. Jak jest zbudowany i jak funkcjonuje męski układ rozrodczy?
 3. Czy można zostać ojcem w wieku 13 lat?
 4. Po czym poznać, że dziewczynka staje się kobietą, czyli jakie są objawy dojrzewania?
 5. Jak jest zbudowany układ rozrodczy żeński?
 6. jak funkcjonuje układ rozrodczy żeński?

 

Lekcja na wsipnet

 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140757

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140758

 

Obejrzyj filmiki (poniżej link)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbPP7ds9Ay8

https://www.youtube.com/watch?v=mavzc5chlbI

 

Data zajęć: 25.05.20r.

Temat: Cykl  miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie.

 1. Budowa komórek płciowych

– plemnik

– komórka jajowa

 1. Cykl miesiączkowy kobiety.
 2. Przebieg zapłodnienia.

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140759

Obejrzyj filmiki  (poniżej linki)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UWbLTXEKZ0

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 1

 

Data zajęć: 29.05.20r.

Temat: Rozwój  człowieka i potrzeby z nim związane.

 1. Rozwój zarodkowy i płodowy.
 2. Etapy rozwoju człowieka po urodzeniu.

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140763

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140767

Obejrzyj film- Od poczęcia do narodzin (poniżej link)

 

 Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 2 i 3

 

 

KLASA  7 b

Data zajęć: 6.05.20r.

Temat: Higiena układu nerwowego. Radzenie sobie ze stresem.

 1. Jak dbać o układ nerwowy?
 2. Jak się uczyć, aby się nauczyć.
 3. Dlaczego warto się wysypiać?
 4. Co to jest stres i jakie są jego objawy?
 5. W jaki sposób zminimalizować skutki stresu?

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/141071

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:

                                                            Zestaw 4            https://app.wsipnet.pl/sc-193679/wall/index

Data zajęć: 8.05.20r.

Temat: Oko – narząd wzroku.

 1. Jak jest zbudowane oko?
 2. Jak powstaje obraz w oku?
 3. Co to jest plamka ślepa i gdzie się znajduje?
 4. Jakie są wady wzroku i możliwości ich korygowania/
 5. Jak dbać o narządu wzroku podczas czytania i w pracy z komputerem?

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140728

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140740

Dół formularza

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:     Zestaw 1

Data zajęć: 13.05.20r.

Temat: Ucho i inne zmysły.

 1. Jaką drogę pokonuje fala dźwiękowa w uchu?
 2. Dlaczego utrzymujemy równowagę?
 3. Jak hałas wpływa zdrowie?
 4. Jakie jest znaczenie zmysłów: dotyku, smaku i węchu?
 5. Różnorodność komórek zmysłowych w skórze.

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140742

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140744

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:    Zestaw 2

 

Data zajęć: 15.05.20r.

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego.

 1. Czym są hormony i jakie są ich funkcje?
 2. W których narządach są produkowane hormony?
 3. W jaki sposób hormony regulują pracę naszego organizmu?
 4. Czy hormony wydzielane przez organizm współpracują ze sobą?
 5. Jakie mogą być konsekwencje dla organizmu, gdy hormonów jest za dużo lub za mało?
 6. Dlaczego środki hormonalne przepisuje lekarz?

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140748

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140752

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:

Zestaw 1 i  2

Data zajęć: 20.05.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o układzie nerwowym i dokrewnym.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140753

 

– Test – układ nerwowy i dokrewny – wsipnet

 

Data zajęć: 22.05.20r.

Temat: Budowa i funkcje męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.

 1. Po czym poznać, że chłopiec staje się mężczyzną, czyli jakie są objawy dojrzewania?
 2. Jak jest zbudowany i jak funkcjonuje męski układ rozrodczy?
 3. Czy można zostać ojcem w wieku 13 lat?
 4. Po czym poznać, że dziewczynka staje się kobietą, czyli jakie są objawy dojrzewania?
 5. Jak jest zbudowany układ rozrodczy żeński?
 6. jak funkcjonuje układ rozrodczy żeński?

 

Lekcja na wsipnet

 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140757

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140758

 

Obejrzyj filmiki (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=MbPP7ds9Ay8

https://www.youtube.com/watch?v=mavzc5chlbI

 

Data zajęć: 27.05.20r.

Temat: Cykl  miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie.

 1. Budowa komórek płciowych

– plemnik

– komórka jajowa

 1. Cykl miesiączkowy kobiety.
 2. Przebieg zapłodnienia.

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140759

Obejrzyj filmiki  (poniżej linki)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UWbLTXEKZ0

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 1

 

Data zajęć: 29.05.20r.

Temat: Rozwój  człowieka i potrzeby z nim związane.

 1. Rozwój zarodkowy i płodowy.
 2. Etapy rozwoju człowieka po urodzeniu.

 

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140763

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140767

Obejrzyj film- Od poczęcia do narodzin (poniżej link)

 

 Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 2 i 3

 

 

KLASA  8 a

Data zajęć: 7.05.20r.

Temat: Materia i  energia w ekosystemie.

 1. Rola organizmów w obiegu materii.
 2. Przepływ energii przez ekosystem.

 

ćw.3  str.128 (podręcznik) –przesłać

 

Obejrzyj filmik o obiegu węgla w przyrodzie (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=HXyE2-kd_QU

https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC

Data zajęć: 14.05.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z ekologii.

podsumowanie – podręcznik str.129-132

– test – Wiesz czy nie wiesz? – str. 132

sprawdzian z ekologii ( dokładne informacje przekażę na grupie klasy)

 

Data zajęć: 21.05.20r.

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

 1. Termin ,,różnorodność biologiczna”.
 2. Poziomy różnorodności biologicznej.
 3. Czynności kształtujące różnorodność biologiczną.
 4. Rodzaje i skutki działań człowieka, które wpływają na różnorodność biologiczną.

 

ćw.1  str.151 (podręcznik) –przesłać

 

Obejrzyj filmik o bioróżnorodności w przyrodzie (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=k9wPRfJCzPI

https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9

 

Data zajęć: 28.05.20r.

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

 1. Rodzaje zasobów przyrody oraz  skutki ich niewłaściwej eksploatacji.
 2. Zasada zrównoważonego rozwoju.
 3. Sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

 

ćw. 3 str. 156 (podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DnVCUPTWa

https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9

 

 

KLASA  8 b

Data zajęć: 4.05.20r.

Temat: Materia i  energia w ekosystemie.

 1. Rola organizmów w obiegu materii.
 2. Przepływ energii przez ekosystem.

 

ćw.3  str.128 (podręcznik) –przesłać

 

Obejrzyj filmik o obiegu węgla w przyrodzie (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=HXyE2-kd_QU

https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC

Data zajęć: 11.05.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z ekologii.

podsumowanie – podręcznik str.129-132

– test – Wiesz czy nie wiesz? – str. 132

sprawdzian z ekologii ( dokładne informacje przekażę na grupie klasy)

 

Data zajęć: 18.05.20r.

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

 1. Termin ,,różnorodność biologiczna”.
 2. Poziomy różnorodności biologicznej.
 3. Czynności kształtujące różnorodność biologiczną.
 4. Rodzaje i skutki działań człowieka, które wpływają na różnorodność biologiczną.

 

ćw.1  str.151 (podręcznik) –przesłać

 

Obejrzyj filmik o bioróżnorodności w przyrodzie (poniżej link)

https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9

 

Data zajęć: 25.05.20r.

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

 1. Rodzaje zasobów przyrody oraz  skutki ich niewłaściwej eksploatacji.
 2. Zasada zrównoważonego rozwoju.
 3. Sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

 

ćw. 3 str. 156 (podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DnVCUPTWa

https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9