Zagadnienia do zdalnej nauki 

Nauczyciel: Marzenna  Gąsior

PRZEDMIOT: PRZYRODA

KLASA  4

Data zajęć: 2.06.20r.

Temat: Las ma budowę warstwową.

 1. Warstwy roślinności w lesie.

– ściółka

– runo leśne

– podszyt

– korony drzew

Proszę przepisać do zeszytu  i do każdej warstwy  wypisać przykłady żyjących w niej roślin i zwierząt  ( podręcznik str. 182-183).

 1. Warunki życia w  każdej  warstwie lasu.

Proszę  zapoznać  się z tabelą  – ćw. 10 str.204 ( podręcznik)

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/w-lesie/Dx6pQ07sn

Obejrzyj  filmik o lesie ( poniżej link)

Data zajęć: 4.06.20r.

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie?

 1. Rodzaje lasów.
 2. Drzewa iglaste ( zapisać w zeszycie )
 3. Drzewa liściaste ( zapisać w zeszycie )

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/pory-roku-w-lesie/DWDmy29Kr

 

Data zajęć: 9.06.20r.

Temat: Na łące.

 1. Rośliny i zwierzęta żyjące na łące.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/DvINsU6oE

Obejrzyj  filmik – życie na łące ( poniżej link)

Data zajęć: 16.06.20r.

Temat: Na polu uprawnym.

 1. Rośliny zbożowe.
 2. Rośliny oleiste.
 3. Warzywa
 4. Szkodniki roślin uprawnych

Proszę narysować w zeszycie schemat  z ćw. 13 str. 204 (podręcznik)

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/DvINsU6oE

Obejrzyj  filmik – rośliny uprawne ( poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM

 

Data zajęć: 18.06.20r.      i      23.06. 20r.

Temat: Podsumowanie  wiadomości – Życie w wodzie  i  na  lądzie.

– podsumowanie – podręcznik str. 202-204

Obejrzyj film pt.,,Rok w puszczy’’( poniżej link)

 

 

 

BIOLOGIA

KLASA  5 a

Data zajęć: 3.06.20r.

Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

 1. Budowa owocu.
 2. Sposoby przenoszenia owoców.
 3. Budowa i kiełkowanie nasion.
 4. Rozmnażanie wegetatywne roślin.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/a/owoce-i-nasiona/D15qURauM

Obejrzyj  filmik – o sposobach rozprzestrzeniania się roślin  ( poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=SeFlApuH-Vo

 

 Data zajęć: 10.06.20r.

Temat: Znaczenie i przegląd  roślin okrytonasiennych.

 1. Znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie.
 2. Znaczenie roślin okrytonasiennych dla człowieka.
 3. Gatunki drzew liściastych.
 4. Gatunki krzewów liściastych.
 5. Gatunki krzewinek.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj  filmik – różne gatunki drzew  ( poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=3Y7E82n0k5w

https://www.youtube.com/watch?v=ZdDTiyI-Zfk

 

Data zajęć: 17.06.20r.    i    24.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – Różnorodność roślin

podsumowanie – podręcznik str. 154-157

–  test  – Wiesz czy nie wiesz? – str.158

Obejrzyj  filmik – Różnorodność roślin ( poniżej link)

 

KLASA  5 b

Data zajęć: 4.06.20r.

Temat: Znaczenie i przegląd  roślin okrytonasiennych.

 1. Znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie.
 2. Znaczenie roślin okrytonasiennych dla człowieka.
 3. Gatunki drzew liściastych.
 4. Gatunki krzewów liściastych.
 5. Gatunki krzewinek.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj  filmik – różne gatunki drzew  ( poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=3Y7E82n0k5w

 https://www.youtube.com/watch?v=ZdDTiyI-Zfk

 

Data zajęć: 18.06.20r.    i    25.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – Różnorodność roślin

podsumowanie – podręcznik str. 154-157

–  test  – Wiesz czy nie wiesz? – str.158

Obejrzyj  filmik – Różnorodność roślin ( poniżej link)

 

KLASA  5 c

Data zajęć: 4.06.20r.

Temat: Znaczenie i przegląd  roślin okrytonasiennych.

 1. Znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie.
 2. Znaczenie roślin okrytonasiennych dla człowieka.
 3. Gatunki drzew liściastych.
 4. Gatunki krzewów liściastych.
 5. Gatunki krzewinek.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj  filmik – różne gatunki drzew  ( poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=3Y7E82n0k5w

https://www.youtube.com/watch?v=ZdDTiyI-Zfk

 

Data zajęć: 18.06.20r.    i    25.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – Różnorodność roślin

podsumowanie – podręcznik str. 154-157

–  test  – Wiesz czy nie wiesz? – str.158

Obejrzyj  filmik – Różnorodność roślin ( poniżej link)

 

KLASA  6 a

Data zajęć: 2.06.20r.

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

 1. Zróżnicowanie budowy ssaków.
 2. Znaczenie ssaków w
 3. Znaczenie ssaków dla człowieka.

Proszę zrobić notatkę  do każdego  zagadnienia.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

Obejrzyj filmik o ssakach (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=orZEvaJE6HU

https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF

 

Data zajęć: 9.06.20r.

Temat: Zagrożenia i ochrona  ssaków.

 1. Sposoby ochrony ssaków.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze

Obejrzyj filmik o ssakach w Polsce (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw

 

Data zajęć: 16.06.20r.     i    23.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o ssakach

– podsumowanie – podręcznik str. 143-144

–  test  – Wiesz czy nie wiesz? – str.145

https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-zwierzat/D4FoDJ1mL

Obejrzyj filmik – Wszystko o kotach małych i dużych  (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=jFO_Q3PEtrs

 

KLASA  6 b

Data zajęć: 3.06.20r.

Temat: Zagrożenia i ochrona  ssaków.

 1. Sposoby ochrony ssaków.

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze

Obejrzyj filmik o ssakach w Polsce (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw

 

Data zajęć: 10.06.20r.    

Temat: Podsumowanie wiadomości o ssakach

– podsumowanie – podręcznik str. 143-144

–  test  – Wiesz czy nie wiesz? – str.145

https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-zwierzat/D4FoDJ1mL

 

Data zajęć: 17.06.20r.     i  24.06.20r.

Temat: Świat zwierząt – podsumowanie wiadomości

 1. Zwierzęta bezkręgowe.
 2. Zwierzęta kręgowe

Proszę przeanalizować tabele na str. 148- 151 (podręcznik)

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze

Obejrzyj film – Wszystko o kotach małych i dużych  (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=jFO_Q3PEtrs

 

KLASA  7a

Data zajęć: 1.06.20r.

Temat: Choroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki.

 1. Rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową.
 2. Jak chronić się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową?

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140771

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 4

Obejrzyj film –  AIDS-epidemia wciąż niepokonana (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=Uw66a74nEeM

 

Data zajęć: 5.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o układzie rozrodczym i rozmnażaniu się.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140772

Test – Układ rozrodczy i rozmnażanie się.

 

Data zajęć: 8.06.20r.

Temat: Choroby  jako efekt  zaburzenia homeostazy.

 1. Pojęcie – homeostaza.
 2. Regulacja temperatury ciała.
 3. Regulacja stężenia glukozy we krwi.
 4. Regulacja wody w organizmie.
 5. Zdrowie a

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140773

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140774

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 1

 

Data zajęć: 15.06.20r.

Temat: Choroby  zakaźne  i nowotworowe.

 1. Drogi szerzenia się chorób zakaźnych.
 2. Profilaktyka chorób zakaźnych.
 3. Choroby nowotworowe ich profilaktyka.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140779

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140784

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 1

Obejrzyj filmiki  (poniżej linki)

https://www.youtube.com/watch?v=3in8wnNJq3s

https://www.youtube.com/watch?v=Sh7y0zoGA44

https://epodreczniki.pl/a/film/DHXEvjlQx

 

Data zajęć: 19.06.20r.

Temat: Substancje psychoaktywne w życiu człowieka.

 1. Substancje psychoaktywne.
 2. Uzależnienie i jego skutki.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140785

Obejrzyj filmiki o uzależnieniach (poniżej linki)

https://www.youtube.com/watch?v=x-wuqqbe2 https://www.youtube.com/watch?v=kDVJrgOP4V0

 

 Data zajęć: 22.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o zdrowiu i chorobie.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140786

Obejrzyj filmik o dopalaczach  (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=DJUmFx9jf58

 

KLASA  7b

Data zajęć: 3.06.20r.

Temat: Choroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki.

 1. Rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową.
 2. Jak chronić się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową?

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140771

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 4

Obejrzyj film –  AIDS-epidemia wciąż niepokonana (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=Uw66a74nEeM

 

Data zajęć: 5.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o układzie rozrodczym i rozmnażaniu się.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140772

Test – Układ rozrodczy i rozmnażanie się.

 

Data zajęć: 10.06.20r.

Temat: Choroby  jako efekt  zaburzenia homeostazy.

 1. Pojęcie – homeostaza.
 2. Regulacja temperatury ciała.
 3. Regulacja stężenia glukozy we krwi.
 4. Regulacja wody w organizmie.
 5. Zdrowie a

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140773

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140774

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 1

 

Data zajęć: 17.06.20r.

Temat: Choroby  zakaźne  i nowotworowe.

 1. Drogi szerzenia się chorób zakaźnych.
 2. Profilaktyka chorób zakaźnych.
 3. Choroby nowotworowe ich profilaktyka.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140779

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140784

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę: zestaw 1

Obejrzyj filmiki  (poniżej linki)

https://www.youtube.com/watch?v=3in8wnNJq3s

https://www.youtube.com/watch?v=Sh7y0zoGA44

https://epodreczniki.pl/a/film/DHXEvjlQx

 

Data zajęć: 19.06.20r.

Temat: Substancje psychoaktywne w życiu człowieka.

 1. Substancje psychoaktywne.
 2. Uzależnienie i jego skutki.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140785

Obejrzyj filmiki o uzależnieniach (poniżej linki)

https://www.youtube.com/watch?v=x-wuqqbe2 https://www.youtube.com/watch?v=kDVJrgOP4V0

 

 Data zajęć: 24.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o zdrowiu i chorobie.

Lekcja na wsipnet

https://app.wsipnet.pl/sc-193679/podreczniki/strona/140786

Obejrzyj filmik o dopalaczach  (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=DJUmFx9jf58

 

KLASA  8a

Data zajęć: 4.06.20r.

Temat: Sposoby ochrony przyrody w Polsce.

 1. Cele ochrony przyrody.
 2. Ochrona obszarowa.
 3. Ochrona indywidualna.
 4. Ochrona gatunkowa.

ćw. 3 str. 168 (podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda

Obejrzyj film o parkach narodowych w Polsce (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=fdJrmPmcq6A&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTdRjkA6UCmcjLY

 

Data zajęć: 25.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – Człowiek i środowisko.

– podsumowanie – podręcznik str.169- 171

– test – Wiesz czy nie wiesz? – str.171-2

 

KLASA  8b

Data zajęć: 1.06.20r.  i    8.06.20r.

Temat: Sposoby ochrony przyrody w Polsce.

 1. Cele ochrony przyrody.
 2. Ochrona obszarowa.
 3. Ochrona indywidualna.
 4. Ochrona gatunkowa.

ćw. 3 str. 168 (podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda

Obejrzyj film o parkach narodowych w Polsce (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=fdJrmPmcq6A&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTdRjkA6UCmcjLY

 

Data zajęć: 15.06.20r.  i    22.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – Człowiek i środowisko.

– podsumowanie – podręcznik str.169- 171

– test – Wiesz czy nie wiesz? – str.171-2

Obejrzyj film- Niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka (poniżej link)

https://www.youtube.com/watch?v=ZtA8NKRfJOQ