Nauczyciel: Marzenna Gąsior

Przedmiot: PRZYRODA

 

KLASA 4

 

Data zajęć: 16.04.20r. ( przeniesione z dn.9.04.20r.)

Temat: Podsumowanie wiadomości – Odkrywamy tajemnice zdrowia

– podsumowanie –  podręcznik str. 135-136

– przygotować się do sprawdzianu z działu: Odkrywamy tajemnice zdrowia

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-dzialu-ii-zdrowy-tryb-zycia/DQPhhITck

 

Data zajęć: 21.04.20r.

Temat: Co to jest krajobraz?

 1. Elementy krajobrazu. (zapisać w zeszycie)
 2. Rodzaje krajobrazów. (zapisać w zeszycie)

Ćw.3 str.140 (podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zmieniaja-krajobraz/Dnvuuigme

 

Data zajęć: 23.04.20r.

Temat: Ukształtowanie terenu.

 1. Wypukłe formy terenu.(zapisać w zeszycie)
 2. Wklęsłe formy terenu. .(zapisać w zeszycie)

Wykonać doświadczenie – Krok po kroku – Jak wykonać modele wzniesienia i doliny? str.143

https://epodreczniki.pl/a/wysokosci-na-mapie/D4f3IO6Nc

 

Data zajęć: 28.04.20r.  i  30.04.20r.  ( 2 lekcje)

 Temat: Wody słodkie i wody słone.

 1. Rodzaje wód słodkich.
 2. Rodzaje wód słonych.

Proszę  w zeszycie narysować schemat podziału wód   z ćw.6 str.160 (podręcznik)

Kartę  pracy przekażę na grupie na Messengerze.

https://epodreczniki.pl/b/rodzaje-zbiornikow-i-ciekow-wodnych/Pb8l3aySY

 

 

 

PRZEDMIOT: BIOLOGIA

 

KLASA  5a

Data zajęć: 15.04.20r.

Proszę obejrzeć film ,,Rok w puszczy’’  i  przygotować się do testu z działu: Tkanki i organy roślinne

 

Data zajęć: 22.04.20r.

Temat: Test z działu: Tkanki i organy roślinne

 -test rozwiązujecie na WSiPnet.pl (dokładne informacje przekażę  na  grupie klasy)

 

Data zajęć: 29.04.20r.

 

Temat: Poznajemy mchy.

 

 1. Środowisko życia mchów.
 2. Budowa mchów.
 3. Jak rozmnażają się mchy?
 4. Znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka.

 

Do każdego punktu należy wykonać notatkę  w zeszycie.

Ćw.3 str. 120( podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/mchy/DXlTL9ogP

 

 

 

KLASA  5b

Data zajęć: 16.04.20r. ( przeniesione z dn.9.04.20r.)

Temat: Podsumowanie wiadomości o tkankach i organach roślinnych

podsumowanie –  podręcznik str. 110-111

– Test – Wiesz czy nie wiesz? – str.112 (odpowiedzi przesłać do mnie)

– proszę przygotować się do sprawdzianu z działu: Tkanki i organy roślinne

 

Data zajęć: 23.04.20r.

Temat: Test z działu: Tkanki i organy roślinne

 -test rozwiązujecie na WSiPnet.pl (dokładne informacje przekażę  na  grupie klasy)

 

Data zajęć: 30.04.20r.

Temat: Poznajemy mchy.

 1. Środowisko życia mchów.
 2. Budowa mchów.
 3. Jak rozmnażają się mchy?
 4. Znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę  w zeszycie.

Ćw.3 str. 120( podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/mchy/DXlTL9ogP

 

 

 

KLASA  5c

Data zajęć: 16.04.20r. ( przeniesione z dn.9.04.20r.)

Temat: Podsumowanie wiadomości o tkankach i organach roślinnych

podsumowanie –  podręcznik str. 110-111

– Test – Wiesz czy nie wiesz? – str.112 (odpowiedzi przesłać do mnie)

– proszę przygotować się do sprawdzianu z działu: Tkanki i organy roślinne

 

Data zajęć: 23.04.20r.

Temat: Test z działu: Tkanki i organy roślinne

 -test rozwiązujecie na WSiPnet.pl (dokładne informacje przekażę  na  grupie klasy)

 

Data zajęć: 30.04.20r.

Temat: Poznajemy mchy.

 1. Środowisko życia mchów.
 2. Budowa mchów.
 3. Jak rozmnażają się mchy?
 4. Znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę  w zeszycie.

Ćw.3 str. 120( podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/mchy/DXlTL9ogP

 

 

KLASA  6a

Data zajęć: 21.04.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości  o kręgowcach zmiennocieplnych.

– podsumowanie podręcznik  str.112-114

– test ,,Wiesz czy nie wiesz? –  str.115-116 (odpowiedzi przesłać )

– proszę przygotować się do testu o rybach, płazach i gadach

 

Data zajęć: 28.04.20r.

Temat: Test z działu: Kręgowce zmiennocieplne

 

– test rozwiązujecie na WSiPnet.pl ( dokładne  informacje przekażę na grupie klasy na Messengerze)

 

 

 

KLASA  6b

Data zajęć: 15.04.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości  o kręgowcach zmiennocieplnych.

– podsumowanie podręcznik  str.112-114

– test ,,Wiesz czy nie wiesz? –  str.115-116 (odpowiedzi przesłać )

– proszę przygotować się do testu o rybach, płazach i gadach

 

Data zajęć: 22.04.20r.

Temat: Test z działu: Kręgowce  zmiennocieplne

 -test rozwiązujecie na WSiPnet.pl (dokładne informacje przekażę  na  grupie klasy)

 

Data zajęć: 29.04.20r.

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu

 1. Pojęcie – stałocieplność.
 2. Budowa i przystosowania ptaków do lotu.
 3. Budowa i rodzaje piór.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę  w zeszycie.

Ćw.2 str. 124( podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

 

 

 

KLASA  7a

Data zajęć: 17.04.20r. ( przeniesione z dn.10.04.20r.)

Temat: Budowa i funkcje układu nerwowego.

 1. Funkcje układu nerwowego.
 2. Budowa układu nerwowego.
 3. Neuron i jego działanie.
 4. Układ nerwowy somatyczny i autonomiczny.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę w zeszycie.

Ćw.3 str. 182( podręcznik) – przesłać do mnie

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy

 

Data zajęć: 20.04.20r.

Temat: Czynności  ośrodkowego układu nerwowego

 1. Mózgowie – budowa i funkcje.
 2. Rdzeń kręgowy – budowa i funkcje.

Do każdego punktu  należy wykonać notatkę w zeszycie

Ćw. 3 str.187 (przesłać )   lub 2 str.180 (,,Puls życia’’)

– proszę  przygotować się do testu o układzie oddechowym i wydalniczym

https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh

 

Data zajęć: 24.04.20r.

Temat: Test z działu: Układ oddechowy i wydalniczy

 -test rozwiązujecie na WSiPnet.pl (dokładne informacje przekażę  na  grupie klasy)

 

Data zajęć: 27.04.20r.

Temat: Odruchy bezwarunkowe  i warunkowe.

 1. Elementy łuku odruchowego.
 2. Odruchy bezwarunkowe – definicja i przykłady.
 3. Odruchy warunkowe – definicja i przykłady.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę  w zeszycie.

 

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:

* [Zestaw 3](https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/rozwiaz/0/6984)

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp

 

 

 

KLASA  7b

Data zajęć: 15.04.20r. i  22.04.20r.

Temat: Czynności  ośrodkowego układu nerwowego

 1. Mózgowie – budowa i funkcje.
 2. Rdzeń kręgowy – budowa i funkcje.

Do każdego punktu  należy wykonać notatkę w zeszycie

Ćw. 3 str.187 (przesłać )   lub 2 str.180 (,,Puls życia’’)

https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh

 

Data zajęć: 17.04.20r. ( przeniesione z dn.10.04.20r.)

Temat: Budowa i funkcje układu nerwowego.

 1. Funkcje układu nerwowego.
 2. Budowa układu nerwowego.
 3. Neuron i jego działanie.
 4. Układ nerwowy somatyczny i autonomiczny.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę w zeszycie.

Ćw.3 str. 182( podręcznik) – przesłać do mnie

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy

– proszę  przygotować się do testu o układzie oddechowym i wydalniczym

 

Data zajęć: 24.04.20r.

Temat: Test z działu: Układ oddechowy i wydalniczy

 -test rozwiązujecie na WSiPnet.pl (dokładne informacje przekażę  na  grupie klasy)

 

Data zajęć: 29.04.20r.

Temat: Odruchy bezwarunkowe  i warunkowe.

 1. Elementy łuku odruchowego.
 2. Odruchy bezwarunkowe – definicja i przykłady.
 3. Odruchy warunkowe – definicja i przykłady.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę  w zeszycie.

 

Rozwiąż zadania, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:

 

* [Zestaw 3](https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/rozwiaz/0/6984)

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp

 

 

KLASA  8a

Data zajęć: 16.04.20r. ( przeniesione z dn.9.04.20r.)

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.

 1. Mutualizm
 2. Protokooperacja
 3. Komensalizm

Do każdego punktu należy wykonać notatkę w zeszycie- wyjaśnienie zależności + przykłady

Ćw.1 str. 115( podręcznik) – przesłać do mnie

https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO

 

Data zajęć: 23.04.20r.

Temat: Czym jest ekosystem?

 1. Pojęcie ekosystemu.
 2. Rodzaje ekosystemów.
 3. Przemiany ekosystemów.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę w zeszycie.

Ćw.3 str. 120( podręcznik) – przesłać do mnie

https://epodreczniki.pl/a/ekosystem—wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D14ISqKu1

 

Data zajęć: 30.04.20r.

Temat: Zależności pokarmowe.

 1. Poziomy pokarmowe występujące w
 2. Łańcuchy i sieci pokarmowe.
 3. Wpływ zależności pokarmowych na funkcjonowanie ekosystemów.

Ćw. 2 str.124( podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I

 

 

KLASA  8b

Data zajęć: 20.04.20r.

Temat: Czym jest ekosystem?

 1. Pojęcie ekosystemu.
 2. Rodzaje ekosystemów.
 3. Przemiany ekosystemów.

Do każdego punktu należy wykonać notatkę w zeszycie.

Ćw.3 str. 120( podręcznik) – przesłać do mnie

https://epodreczniki.pl/a/ekosystem—wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D14ISqKu1

 

Data zajęć: 27.04.20r.

Temat: Zależności pokarmowe.

 1. Poziomy pokarmowe występujące w
 2. Łańcuchy i sieci pokarmowe.
 3. Wpływ zależności pokarmowych na funkcjonowanie ekosystemów.

Ćw. 2 str.124( podręcznik) – przesłać

https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I