Szanowni Państwo,
trwają prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych wynika, że grupą wymagającą dodatkowego wsparcia jest młodzież, dlatego kierujemy do Państwa prośbę o rozpowszechnienie wśród uczniów elektronicznej ankiety, której wyniki będą pomocne przy planowaniu działań i budżetu Strategii.
Ankieta będzie aktywna do 17 marca 2023 roku. Wypełnienie jej zajmuje tylko kilka minut.
Dziękujemy za współpracę.
Link do ankiety:
Z poważaniem,
Agata Domżał
Dyrektor Biura
LGD „Owocowy Szlak”