W ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości uczniowie klas I – III naszej szkoły mają okazję uczestniczenia w akcji „100 / 100, czyli 100 wierszy i legend
na 100 lat Niepodległej”. Podczas zajęć pozalekcyjnych dzieci mogą zapoznać się z najcenniejszymi utworami polskich poetów oraz najpiękniejszymi polskimi legendami. Najmłodsi bardzo lubią głośne czytanie, a po nim mogą pochwalić się swoim talentem plastycznym, prezentując kolorowankę lub własny rysunek na temat wysłuchanych tekstów. Zajęcia prowadzi p. pedagog Urszula Sawiarska.