Suplement do Statutu ZSO wprowadzający zmiany w WSO.